hvordan betrakter vroom yetton lederstilten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvordan betrakter Vroom & Yetton lederstilten? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvordan betrakter Vroom & Yetton lederstilten?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Hvordan betrakter Vroom & Yetton lederstilten? - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

Hvordan betrakter Vroom & Yetton lederstilten?. Lederstilen varierer fra situasjon til situasjon. Det er autorit æ re og demokratiske situasjoner heller enn autorit æ re og demokratiske ledere.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hvordan betrakter Vroom & Yetton lederstilten?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvordan betrakter vroom yetton lederstilten

Hvordan betrakter Vroom & Yetton lederstilten?

Lederstilen varierer fra situasjon til situasjon.

Det er autoritære og demokratiske situasjoner heller enn autoritære og demokratiske ledere.

I det langeløp velger lederen det mest formålstjenlige lederstil (Autocratic, Consultative, Group or Delegated).

hvilke faktorer er viktige ved bruk av beslutningsmodellen til v y
Hvilke faktorer er viktige ved bruk av beslutningsmodellen til V&Y?

Vesentlige faktorer i forbindelse med beslutningstaking er:

 • Tid [har også en økonomisk verdi],
 • Aksept
 • Kvalitet
hva legger vroom yetton i gruppe og individuelle beslutninger
Hva legger Vroom & Yetton i gruppe- og individuelle beslutninger
 • Gruppebeslutninger : problem
 • Individuelle beslutninger: problem
hvordan fungerer beslutningstreet
Hvordan fungerer beslutningstreet?
 • Ut fra JA eller NEI på hvert av åtte spørsmål følger neste skritt logisk. Til slutt vil man komme fram til den "beste" måten å foreta beslutningene på.
hva dekker de tte sp rsm lene i beslutningstreet
Hva dekker de åtte spørsmålene i beslutningstreet?

Spørsmålene dekker:

 • eksisterende kvalitetskrav,
 • Lederkunnskaper eller ekspertmakt,
 • Problemets struktur,
 • Aksept for beslutningen hos de underordnede
 • Forståelse for de organisasjonsmessige mål,
 • Potensialer for konflikt,
 • Informasjon hos de underordnede når det gjelder beslutningstaking osv.
hvor konkrete er de r d som avsl res gjennom anvendelse av modellen til v y
Hvor konkrete er de råd som avsløres gjennom anvendelse av modellen til V&Y?
 • Modellen kan lett gi inntrykk av være en kokebok. En slik mekanisk bruk er ikke å anbefale.
 • Vroom & Yetton mener at modellen skal brukes som et diagnostisk hjelpemiddel for en leder til å finne ut av sin egen lederstil i en gitt situasjon.
 • Ved å reflektere over de råd som ligger i beslutningstreet, egne faktiske avgjørelser og konsekvensene av beslutningen, oppnås det også god læring av lederatferd.
refleksjon
Refleksjon
 • Fri refleksjon om hvordan forebygge eller korrigere de negative utfallene av beslutningstakinger (diskuteres i klassen)
hvor ligger l ring i vroom yettongs modell
Hvor ligger læring i Vroom & Yettongs modell?
 • Ved å analysere problemsituasjonen, reflektere over de råd som ligger i beslutningstreet og vurdere konsekvensene av beslutningen, vil man kunne oppnå god læring om egen lederatferd?
reflekter over ledermakt
Reflekter over ledermakt
 • Yukl definerer makt som det potensiale lederen på et gitt tidspunkt har for åøve innflytelse på sine medarbeideres holdninger og atferd i den retning lederen ønsker.
 • Men hva med underordnede?
oppf lging og kvalitetssikring
Oppfølging og kvalitetssikring

Beslutningssituasjoner:

 • Sikre/usikre.
 • Risikosituasjoner.
 • Konformitetssituasjoner.

Å ha ansvar betyr å være bevisst sitt ansvar og å følge sine ansvarsområder opp.

beslutningsspenn
Beslutningsspenn

Vroom & Yetton skiller mellom individrelaterte beslutninger og grupperelaterte. Ifølge dem kan en effektiv beslutningstaking bedømmes etter:

 • Den tid som kreves for å ta beslutningen
 • Hvor villige de underordnede er til å godta og utføre beslutningen
 • Beslutningens kvalitet og rasjonale, dvs. hvor god og fornuftig beslutningen er
delegeringsspenn
Delegeringsspenn:
 • Lederen vil alltid ha ansvar for beslutninger og etterfølgende konsekvenser.
 • Teoretisk kan alt delegeres, men ikke selve ansvaret for beslutninger og heller ikke strategiske beslutninger.
 • Delegering er å desentralisere arbeidet til det nivået der faktiske kunnskaper og kvalifikasjoner finnes.
 • Det er å ha tillit til at andre kan utføre oppgavene på "sin" måte. Det er likevel viktig å overveie oppgaven som delegeres, personen oppgaven er delegert til og grunnlaget dette basere seg på. Fordeler og ulemper med delegering må vurderes i sin organisatoriske sammenheng.
delegeringsm lestokk
Delegeringsmålestokk:
 • Antall beslutninger som fattes på lavere versus høyere hierarkiske nivåer
 • Typer beslutninger og deres betydning
 • Antall gjennomførte oppgaver som følge av slike beslutninger
 • Grad av kontroll mht beslutningene.
 • Ytre betingelser, uniformitet mht organisasjonspolitikk, dårlige kvalifikasjoner, mangel på koordinering og kontrollrutiner kan hindre delegering.