uitslag toets opdracht ontwerp een datamodel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uitslag toets opdracht: ontwerp een datamodel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uitslag toets opdracht: ontwerp een datamodel

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Uitslag toets opdracht: ontwerp een datamodel - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Uitslag toets opdracht: ontwerp een datamodel. Toets gemiddelden. Deel 1: begrippen : Voldoende Deel 2: sql queries: Onvoldoende Deel 3: datamodel lezen: Goed. SQL queries. Voldoende: Basis sql querie: SELECT .. FROM .. WHERE .. Eenvoudige JOIN: SELECT .. FROM .. JOIN .. ON ..

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Uitslag toets opdracht: ontwerp een datamodel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uitslag toets opdracht ontwerp een datamodel

Uitslag toetsopdracht: ontwerp een datamodel

Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl

toets gemiddelden
Toets gemiddelden

Deel 1: begrippen : Voldoende

Deel 2: sql queries: Onvoldoende

Deel 3: datamodel lezen: Goed

Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl

sql queries
SQL queries

Voldoende:

 • Basis sql querie: SELECT .. FROM .. WHERE ..
 • Eenvoudige JOIN: SELECT .. FROM .. JOIN .. ON ..

Goed:

 • aggregatie/statitieken per groep SELECT AVG( .. ) FROM .. GROUP BY ..

Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl

reparatie herkansing week 10
Reparatie / herkansing week 10
 • Schrijf op je BLOG de juiste antwoorden op de vragen uit deel 1 van de toets.Bij beoordeling van eindopdracht zal schriftelijk en mondeling worden getoetst of je de begrippen dan wel goed kunt toepassen.
 • Laat in je PRO USE collectie database zien dat je wel JOIN’s en GROUP BY kunt toepassen.Desnoods met behulp van expertBij beoordeling van eindopdracht zal schriftelijk en mondeling worden getoetst of je SQL queries kunt toepassen.

Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl

juiste antwoorden
Juiste antwoorden
 • Download van intranet

Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl

sql deel 2 datamodel ontwerp

SQL deel 2: datamodel ontwerp

Datamodel

Criteria

Proces

Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl

opdracht
Opdracht

PRO USE collectie DataBase

Maak een ontwerp voor relationele database voor jouw PRO USE collectie project.

99 items

 • Attributen: tags, kenmerken, categorieen, beschrijvingen, links
 • Relaties: gebruikers, reacties, andere collecties

Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl

modulariteit
Modulariteit

Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl

criteria
Criteria
 • Vaardigheden: SQL, genormaliseerd ERD
 • Jargon, terminologie, vaktermen
 • Bronnen en gereedschappen:
 • Overdraagbaar, begrijpelijk: documentatie
 • Zinvolle, relevante toepassing
 • Samenwerking, advies vragen en geven
 • Interesse en ontwikkeling

Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl

op te leveren in week 9 n document met daarin
Op te leveren in week 9: één document met daarin
 • Domein afbakening
 • Entiteiten Relatie Diagram
 • Tabel Definities
 • Eventueel voorbeeld Data
 • Views / Voorbeeld Queries ( reparatie onvoldoende toets )

Werk in groepjes van 3 onder leiding van één ‘expert’.

 • De expert gaat voor een G als alle groepsleden een goed model opleveren.
 • De anderen gaan voor een V als eigen model goed wordt opgeleverd.

Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl

gereedschap
gereedschap

Mag je zelf kiezen

 • MySQL + DBDesigner

Download DB Designer: fabforce.net

Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl

ontwerpmethode
Ontwerpmethode
 • Afbakening van het domein
  • Beschrijven van de relevante informatie
  • Beschrijven van gebruiksmogelijkheden (use cases)
 • Formaliseren van entiteiten en relaties (ERD)
  • Benoemen van entiteiten, attributen en relaties
  • Entity relation diagram
  • Functionele toetsing
  • Datatypen en -----------------------------------------------------------beperkingen
 • Optimaliseren van het model
  • Waarborgen integriteit ( stored procedures, triggers, etc)
  • Optimaliseren perfomance ( indexen e.a. maatregelen )

Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl

plan van aanpak
Plan van aanpak
 • Wk 6: afbakening van het domein

Huiswerk: versie 1 van het datamodel

 • Wk 7: criteria voor goed datamodel

Huiswerk: versie 2 van het datamodel

 • Wk 8: roostervrij Huiswerk: afronding van het datamodel
 • Wk 9: oplevering presentatie en documentatie datamodel
 • Wk 10: feedback feedback per team

Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl

afbakening
Afbakening
 • Welke informatie zal de database bevatten?
 • Tot op welke details?

entiteiten en/of functionaliteiten ?

 • Welke ‘entiteiten’ behoren tot het domein? En welke niet?
 • Welke functies zal de database moeten kunnen vervullen? Wat moet een gebruiker kunnen doen? ( use case diagram )
  • Schrijf het resultaat op je blog !

Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl

te doen 1
Te doen 1
 • Beschrijf in een stukje tekst de informatie die je gaat gebruiken in je project.
 • Maak enkelvoudige korte zinnen.
 • Onderstreep zelfstandige naamwoorden.
 • Selecteer de kernwoorden ( verwijder synoniemen, onbelangrijke woorden ) entiteiten
 • werkwoorden verbinden entiteiten relaties

Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl

sterke en zwakke entiteiten
Sterke en zwakke entiteiten

Niet alle entiteiten zijn even belangrijk in het datamodel.

 • Sterke entiteiten
  • 2 to 5 kern-entiteiten
  • Worden in ieder geval in het model opgenomen, ook als andere entiteiten er niet zouden zijn.
 • Zwakke entiteiten
  • Beschrijven veelal relaties tussen sterke entiteiten
  • Zijn afhankelijk van sterke entiteiten.
 • Opzoeklijstjes

Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl

opdracht1
Opdracht
 • Identificeer de belangrijkste ‘sterke’ entiteiten
 • Identificeer relaties tussen deze entiteiten
 • Maak een eerste ‘conceptueel’ datamodel

NB:

- Beperk je tot 2 tot 5 entiteiten

Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl

te doen 2
Te doen 2
 • Maak een overzicht van de manieren waarop de database gebruikt moet gaan worden.

 Use case diagram.

Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl

opdracht2
Opdracht.
 • Download DBDesigner4 van fabforce.net
 • Maak een eerste versie van een ERD voor jouw collectie database, waarbij de nadruk ligt op
  • Zijn alle belangrijkste entiteiten gevonden
  • Zijn de attributen in kaart gebracht
  • Zijn de relaties in kaart gebracht
 • Vergelijk met je use case. Is het datamodel een basis voor alle gebruuiksmogelijkheden?

Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl