İnsan Kaynakları Yönetimi - PowerPoint PPT Presentation

nsan kaynaklar y netimi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İnsan Kaynakları Yönetimi PowerPoint Presentation
Download Presentation
İnsan Kaynakları Yönetimi

play fullscreen
1 / 33
İnsan Kaynakları Yönetimi
263 Views
Download Presentation
oakley
Download Presentation

İnsan Kaynakları Yönetimi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. İnsan Kaynakları Yönetimi Öğr.Gör.Elif SUNGUR

 2. 3.ders Bu hafta işlenecek konular; 3.1 İnsan kaynakları yönetiminde kadrolama fonksiyonu, 3.2 İşe alma süreci, iş ilanları, ilan mecraları.

 3. Bu hafta işlenecek dersin amacı; İnsan kaynakları yönetiminin kadrolama fonksiyonuna ait görevler ve bu konuda yapılan çalışmalar güncel örneklerle açıklanacaktır.

 4. Organizasyonel Planlama • İstenilen sonuçlara nasıl bir iş bölümü içinde ulaşılacağı organizasyonel yapı  ile belirlenir. Bu nedenle, organizasyonel yapılanmanın bir aşaması olan organizasyonel planlama İK sistemlerinin en temel belirleyicisidir.

 5. İşe Alma Sistemi • İşe alma sisteminin temel amacının istenilen niteliklere uygun kişileri istihdam etmek olduğu söylenebilir. İşe alınan kişiler, şirketin mevcut bilgi/beceri yapısı etkiler. Aynı zamanda iş gücü stoğunu da etkiler.

 6. Seçme ve Yerleştirme • Doğru işe doğru insan • Vizyonu geliştirecek, hedefleri destekleyecek • İşletmenin kültürüne uyum sağlayabilecek • Temel yetkinlikler bazlı mülakat • Pozisyonun gerektirdiği özelliklere tam uyan • Özgeçmişe dayalı değerlendirme • Özgeçmişe dayalı mülakat • Fonksiyonel yetkinlik bazlı mülakat • Sınavlar • Referansların kontrolü • Sunum vb.

 7. Yetkinlik Nedir ? Yetkinlikler, mükemmel performansın sağlanmasında ayırt edici olan • bilgi, • beceri • tutumlar’ı kapsayan gözlemlenebilir davranışlardır.

 8. Temel yetkinlikler • Mc Cleland’a göre bireyin iş yaşamında aranana temel yetkinlikleri şunlardır: • Başarıya odaklanma, • Bilgi edinme arayışı, • Empati kurabilme, • İnisiyatif kullanabilme, • İşbirliği yapabilme, • Kavramsal düşünme, • Özgüven sahibi olma, • Etki yaratabilme, nüfuz edebilme.

 9. Temel yetkinliklerin yanında adaylarda başvuru yapılan işe uygun olarak, mesleki ve yönetsel yetkinlikler de aranabilmektedir.

 10. İK yönetiminde kadrolama işlevi • Personel ihtiyacının belirlenmesi, • Aday araştırma ve bulma, • Uygun personelin seçimi.

 11. Aday araştırma ve bulma • İhtiyaç duyulan niteliğe sahip personelin seçilebileceği büyüklükte bir havuz oluşturmak.

 12. Aday araştırma ve bulma • Mümkün olduğunca çok kişiye duyurulmalı, • İlanlar iş başvurusu yapmaya özendirici olmalı, • İş için aranan nitelikler tanımlanmış olmalıdır.

 13. Aday araştırma ve bulma • İlan, • İç kaynaklar, • İnternet duyuruları, • Meslek odaları, • Üniversiteler, • Kendiliğinden başvurular, • Seçme yerleştirme firmaları v.s. • Tanıdıkların tavsiyeleri.

 14. İş ilanları • Firmaya ilişkin bilgiler, • Görev adı, • Gerekli özellikler (eğitim, deneyim, yaş sınırı, beceriler v.s) • Başvuru koşulları (tarih ve başvuru şekli)

 15. TÜRKİYE XYZ BANKASI A.Ş. PAZARLAMA YÖNETİCİSİ (TSKB-39) aranmaktadır. > İlgilenenlerin  suma@xyzb.com.tr    e-mail adresine resimli CV'lerini > gondermeleri rica olunur. > İrtibat Tel:  0212 334 xx xx  , Aslı > > İş Tanımı > Banka kredi politikaları çerçevesinde, hedef firma kitlesi ile her türlü > finansal kiralama işleminin pazarlama faaliyetinin yürütülmesi, > sonuçlandırılması ve takibinden sorumlu olacak Pazarlama Yöneticisi > aranmaktadır. Adayların; 4 yıllık üniversitelerin tercihen İşletme, > Ekonomi bölümlerinden mezun ve finansal kiralama işlemleri konusunda en az > 5 yıl deneyimli olması gerekmektedir. > Pozisyonun Gerektirdiği Kişisel Özellikler > *  Tercihen, ODTÜ, Bilkent, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitelerinden mezun olmak. > *  İyi derecede İngilizce bilmek. > *  Tercihen MBA yapmış olmak. > *  Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak. > *  MS Office uygulamalarını ileri düzeyde kullanma alışkanlığını edinmiş olmak. > *  Takım çalışmasında uyumlu, analitik düşünme yeteneğine sahip, girişken > ve insan ilişkilerinde başarılı olmak. > *  35 yaşını aşmamış olmak. > Nitelikler > Şehir İstanbul > Yabancı Dil İngilizce - Akıcı > Askerlik Tamamlandı - Askerlikle İlişki Yok > Eğitim Seviyesi(En Az) Lisans > Min. Toplam iş deneyimi 5 - 6 > Çalışma Şekli Tam Zamanlı

 16. Halkla İlişkiler uzmanı aranıyor • Üniversitelerin iletişim fakültelerinden mezun olan, • bir yabancı dili iyi derecede bilen, • 27 yaşından büyük olmayan, • araştırma deneyimi olan, • seyahat engeli olmayan, • insan ilişkilerinde başarılı ve ikna kabiliyeti yüksek, • yoğun iş ortamına ayak uydurabilecek h.i uzmanı aranmaktadır. • Görev yeri İstanbul’dadır. Başvuruların 5.03.2013 tarihine kadar Maltepe Üniversitesi eyapicier@maltepe.edu.tr e-mail olarak adresine yapılması gerekmektedir.

 17. Alternatif istihdam yöntemleri • Geçici personel alımı, • Personel kiralama (taşeronluk), • Bağımsız çalışanlardan yararlanma. • Uluslar arası piyasalardan personel sağlama.

 18. Personel seçimi • Biçimsel yaklaşım • Biçimsel olmayan yaklaşım

 19. Uygun personelin seçimi • Başvuruların kabulü ve ilk görüşme, • Başvuru formu doldurtma, • Sınav uygulaması, • İşe alma görüşmesi, • Referansların incelenmesi, • Sağlık muayenesi ve diğer işlemler, • İşe alma kararı ve teklifi, • İşe yerleştirme.

 20. İş başvurusu yapmak • İlgili ilan koşullarına uygun başvuru (tarih sınırı, başvuru şekli, istenen bilgiler v.s.) • Uygun özgeçmiş hazırlama, • Mülakat hazırlığı.

 21. İş sözleşmeleri • İş akdi (sürekli, süreksiz) • Deneme süresi • Çalışma süresi ve fazla çalışma • Ücretli izin • İş akdinin feshi • Kıdem ve ihbar tazminatı • Toplu iş sözleşmesi

 22. İşe yerleştirme • Yeni bir iş yerinde çalışmaya başladığınızda neler bilmek isterdiniz?

 23. Biçimsel olmayan yaklaşım Çalışan iş arkadaşlarıyla tanıştırılıp işleri tanıtıldıktan sonra işe başlatılır. Biçimsel yaklaşım Yeni işe başlayanlara kurum, kurum politikaları, iş arkadaşları ve işlerin tanıtıldığı işe alıştırma eğitimi. Genel konular İK yöneticisi, işe dair konular ise ilk amir tarafından tanıtılır. İşe yerleştirme

 24. İşe alım önemli bir İK işi ve ödül süreçlerinde ele alınıyor • İŞE ALIM • Bu kategoride kurumların, İşe Alım Süreci'ni kurumsal çerçevede ve ne kadar etkin yürüttükleri değerlendirilmektedir. Aday kurumlar dosyalarını, kendileri ile paylaşılacak olan Başvuru Dosyası Hazırlama Kılavuzu’na göre oluşturacaklardır. Dosyalar, PwC tarafından yapılacak 1 günlük saha ziyaretlerinin temelini oluşturacak olup bu kapsamda sürecin bütünsel olarak yönetimi, işe alımda kullanılan kaynakların etkinliği,  seçim sürecinde kullanılan araç ve yöntemlerin etkinliği, adayların bilgilendirilmeleri, işe başlamanın planlanması ile sürecin iyileştirilmesi için yapılan ölçüm ve çalışmalar dikkate alınmaktadır. Saha ziyaretleri, dosyalarda yazılmış olan bilgilerin doğrulaması için yapılmakta ve raporlar, sunumlar, e-mailler, ekran görüntüleri, yakın zamanda işe alım sürecinde yer almış çalışanlardan örnek seçilerek sürecin adım adım takip edilmesi ile detaylandırılmaktadır.    

 25. Deneme Süresi • Yerleştirmeden sonra yeni işe başlayan çalışanların işe uyumunun sağlanması için ilk amirler tarafından desteklenmesi gerekir.

 26. İşe alım hakkında uygulamadaki bir gözden yorum • http://www.peryon.org.tr/pdf/kitapciklar/ik_tersduz.PDF Kitapçığı indirelim, "İşe Alım"dan "Sağolun Ben O İşi Almayım"a Uzanan Yol Adlı Şahika Akkus SERT’e ait yazıyı birlikte okuyalım.

 27. Bir film izleyerek çerçevemizi oluşturmaya çalışalım • http://akademik.maltepe.edu.tr/~eyapicier/%ddnsan%20Kaynaklar%fd%20Y%f6netimi/

 28. İnsan Kaynakları Müdürü filmi İnceleme Soruları 1-Filmde İnsan kaynakları Yönetimi ile ilgili yeni fark ettiğiniz konular, kavramlar nelerdir? 2-İnsan Kaynakları Yönetimi Sorumlulukları açısından filmde hangi konular dikkatinizi çekti ? 3-Çalışma yaşamına ilişkin hangi görüntüler, kavramlar vb. sizi etkiledi, neden? 4-İnsan Kaynakları Yönetimi dersinde bu filmin ışığında ele alınmasını istediğiniz bir konu öneriniz varsa isteğinizi açıklayınız.

 29. Özet İnsan kaynakları yönetiminin çalışana, işletmeye ve topluma olan sorumluluklarını gözden geçirerek, İnsan kaynakları departmanının planlama fonksiyonuna ait görevleri ve bu konuda yapılan çalışmalar güncel örneklerle açıklanacaktır.

 30. Önemli • Geçen haftaya ait ödevlerinizi yapmayı unutmayınız • Mail adresim: eyapicier@maltepe.edu.tr

 31. 3.Hafta çalışma soruları 1- Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir? A-Entelektüel sermaye B-Sermaye C-Doğal kaynaklar D-Pazarlama (doğru yanıt) 2-Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimini etkileyen dış çevre koşullarındadır? A-Bireysel nitelikler B-Rakipler(doğru yanıt) C-Örgütsel iklim D-İşin özellikleri 3-Aşağıdakilerden hangisi “her yönetici aynı zamanda bir İnsan Kaynakları yöneticisidir” ifadesiyle kastedilene uygun değildir? A-Üst yönetimin bakış açısı, İK faaliyetlerini doğrudan etkiler B-Tüm yöneticiler, çalışanların daha hevesli ve motive çalışmasını sağlamalıdırlar. C-Yöneticilerin sadece üretim/hizmet çıktılarına odaklanmaları verimliliği artırır. (doğru yanıt) D-Yöneticiler, iş sonuçlarına ve çalışanlarına birlikte odaklanmalıdırlar.