İşletme Becerileri Grup Çalışması - PowerPoint PPT Presentation

letme becerileri grup al mas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İşletme Becerileri Grup Çalışması PowerPoint Presentation
Download Presentation
İşletme Becerileri Grup Çalışması

play fullscreen
1 / 423
İşletme Becerileri Grup Çalışması
353 Views
Download Presentation
kale
Download Presentation

İşletme Becerileri Grup Çalışması

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. İşletme Becerileri Grup Çalışması Yrd. Doç. Dr. Abdullah KARAKAYA

 2. SUNU PLANI • Temel Kavramlar • Yönetimde Problem Çözme • Yönetimde Karar Verme ve Bilgi Sistemleri • İletişim • Takım Çalışması • Motivasyon • Stres Yönetimi • Liderlik • Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı • Kişisel Gelişim

 3. Temel Kavramlar

 4. MATEMATİK Durumun ciddiyetini anlamak

 5. Batı ülkelerinden birinde, matematikten sürekli zayıf notlar alan çocuğu, ailesi, bir faydası olur düşüncesiyle Katolik okuluna gönderir. • Bakarlar ki çocuk hep tam not almakta... • Sebebini çok merak edip sene sonunda çocuğa sorarlar: • Ne değişti de bu başarıyı yakaladın? • Çocuk cevap verir: • Okulun ilk gününde artı işaretine çivilenmiş adamı görünce durumun ciddiyetini anladım."

 6. Tanrı kaybolmuş …..

 7. GARÇİYA’ YA BİR HABER • Motivasyonda temel unsur başarı onurdur. • Dersi geç, stresten kurtul.

 8. Birleşik Amerika ile İspanya arasında savaş çıktığında, asilerin başkomutanı General Garçiya ile derhal temas etmek gerekiyordu. • Garçiya Küba’nın sarp dağları arasında bir yerde idi. Tam nerede olduğunu kimse bilmiyordu. • Kendisine telgrafla ya da posta ile de haber göndermeye imkân yoktu.

 9. Hâlbuki Amerika Başkanı mutlaka onu buldurup, kendisi ile işbirliği yapmak istiyordu. Ne yapmalı idi. • Birisi Başkana dedi ki: Garçiya’nın yerini bulacak bir tek adam tanıyorum, o da Rowan’dır. • Rowan’ ı derhal çağırttılar ve Garçiya’ya verilecek mektubu kendisine teslim ettiler.

 10. Rowan mektubu nasıl aldı, deriden bir zarf içine koyup kalbinin üstüne nasıl bağladı, • Dört gün sonra nasıl Küba sahiline kayığını yanaştırıp oradan, • Nasıl balta girmemiş ormanlara daldı ve üç hafta sonra bütün Küba’yı nasıl yaya olarak geçip, • Mektubu Garçiya’ya teslim ettikten sonra Amerika ya döndü?

 11. Bunların hiçbirini şimdi etraflı şekilde anlatacak değilim. • Bilhassa göz önüne koymak istediğim nokta şudur. • Başkan, Garçiya ya teslim edilecek bir mektubu Rowan’a verdi. • Rowan mektubu aldı ve hiçbir soru sormadan işine gitti.

 12. İnsanların çok bilgili olup olmamalarından öte; • dürüst, • güvenilir, • hemen işe sarılan, • enerjisini işine yoğunlaştıran, • ele aldığı işi gerçekten başaran kişiler olmaları ve Garçiya’ya haber götürebilmeleri oldukça önemlidir.

 13. General Garçiya çoktan ölmüştür fakat başka Garçiyalar çoktur. • Bir işi yapmak üzere o işe girişen kimseler arasında, • zihnini ve gayretini o iş üzerinde toplayamayan veya • iş yapmaya razı olmayanları, • işe direnenleri görmek oldukça üzücüdür.

 14. Baştan savma iş görme, iş ahlakına uymamak, dikkatsizlik ve gönülsüz çalışma bu gibi insanların başlıca prensibidir. • Hâlbuki bunlar hayatta başarılı olamazlar. • Meğerki tehdit ederek veya rüşvet vererek başkalarının yardımını alsınlar veya Allah mucize olarak onlara yardımcı bir melek göndersin.

 15. Etrafınızdakilerden birisine, Correggio’nun hayatı ile ilgili ansiklopediden kısa bilgi getirmesini söyleyiniz. • Bu kişinin, peki efendim diyerek ricanızı yerine getirmeye gideceğini mi sanıyorsunuz. • Ne münasebet. • Önce yüzünüze şakın şaşkın bakacak ve şunlara benzer sorular soracaktır.

 16. Correggio kimdir? • Hangi ansiklopedide? • Ansiklopedi nerede? • Bu benim görevim mi? • Acaba Bismark’mı demek istediniz? • Bu işi Filan kişiye yaptırsanız nasıl olur?

 17. Bu işi acele yapmamı mı istiyorsunuz? • Size kitabı getirsem de kendiniz baksanız daha kolay olmaz mı? • Bu bilgiyi niçin istiyorsunuz? • Vb. …

 18. Siz bütün bu sorulara cevap yetiştirip ve açıklamaları bitirdikten sonra, görev verdiğiniz kişi, büyük olasılıkla konuyu bir arkadaşına soracak ve gelip size ansiklopedide böyle bir kişi olmadığını söyleyecektir. • Böyle bir durumu önceden kestirebilirseniz, gereksiz sorulara cevap vermek yerine, zararı yok siz işinize bakın der ve kendiniz araştırmayı yaparsınız.

 19. İnsanlarda bu ahlaki çöküntü, irade zaafı, işi severek yapıp üstesinden gelmeyi istememek, başarıyı erteleyen ve uzaklaştıran şeylerdir. • Gerçekten gayretli ve çalışmaya istekli insanlar nispeten azdır. • İşinden çıkarılmaktan korkan çok az çalışan var.

 20. Örneğin yazıcılık işi için bir ilan verin. Başvuranların çoğu doğru dürüst hece ve noktalama kurallarını bilmez, bunu öğrenmeye lüzum da görmez. Böyle bir kimse Garçiya’ya mektup götürebilir mi? Benim en cana yakın bulduğum kişi, patron/amir yokken de işini dürüstçe yapan kişidir.

 21. Eline Garçiya’ya gönderilecek bir mektup verilince; gereksiz sorular sormayan, işi başkasına yüklemeye kalkmayan, görevini yerine getirmeden içi rahat etmeyen insanlara bayılıyorum. • Medeniyet böyle kimseleri şiddetle aramaktadır. Garçiya’ya haber götürebilecek yetenekte insanlara ihtiyaç çoktur.

 22. GİDİP BAKAYIM EFENDİM

 23. Bir gün odama gelen bir memur bana: - Efendim siz birlikte çalıştığım arkadaşlardan birini bir derece terfi ettirdiniz. Yaş ve öğrenim durumumuz aynı. - Sokakta bir takım gürültüler var, nedir? - Gidip sorayım efendim.

 24. - Bir arabaymış efendim. - Yükü neymiş? - Gidip sorayım efendim. - Bir sürü çuval efendim. - Çuvallarda ne varmış? - Gidip bakayım efendim. - Çimento varmış efendim.

 25. - Araba nereye gidiyormuş? - Gidip bakayım efendim. - X şirketinin merkez şantiyesine gidiyormuş. - Çok güzel. Şimdi bana haksız yere terfi eden arkadaşını çağır. • Sokakta gürültüler var nedir acaba? • Gidip bakayım efendim.

 26. Kırk çuval P çimento yüklü bir kamyon • Çimentoların menşei New Orleans • X inşaat şirketinin merkez şantiyesine gidiyormuş • Y şirketine ait bir kamyon çimentoları istasyondan almış • Çuvallardan bazıları yolda patladığı için onun yerini değiştirmeye çalışıyorlarmış

 27. YÖNETİMDE PROBLEM ÇÖZME

 28. Çok çalışmak (7/24) ve Utanmayı bilme • Bir bakıma gökler uyanık, yer uyanıktır, • Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır! • Şark’a bakmaz, Garb’ı bilmez, • Görgüden yok vayesi; • Bir kızarmaz yüz, yaşarmaz göz • Bütün sermayesi.! • (Vaye:nasip,kısmet) M. Akif Ersoy

 29. SUNU PLANI • Yönetim • Problem Çözme Süreci • Problem Çöme ile İlgili Yöntem ve Öneriler

 30. YÖNETİMİN TANIMI GELENEKSEL ANLAMDA  • Başta insan olmak üzere, tüm örgütsel kaynakların, örgütsel amaçlar doğrultusunda iş birliği ve uyum içerisinde çalıştırılmasıdır. • Örgütsel kaynakların, örgütsel amaçlar için sistematik örgütlenmesidir.

 31. İNSANCIL ANLAMDA  • İnsanın, • İnsan tarafından, • İnsani amaçlar için, • İnsanca yönlendirilmesidir.

 32. STRATEJİK ANLAMDA  • Geleceği beklemek yerine; geleceği şekillendirmek, geleceği yönetmektir. • Kısaca  FÜTZ + Rakipler • F =Fırsatlar Ü = Üstünlükler • T =Tehditler Z = Zayıflıklar • (Gelişmeye açık yönlerimiz)

 33. Yönetim • Beşeri bir süreçtir. • Başkaları vasıtasıyla amaçlara ulaşma • Başkalarına iş gördürme becerisidir.

 34. Yönetimin Kapsamı • Yönetim; • En küçüğünden, Aile – İşletme gibi, • En büyüğüne kadar, • Devlet – Uluslararası örgütler gibi, • Tüm örgütlerde geçerli ve gerekli bir işlevdir. • Kamu ve özel sektör ayırımı çok anlamlı değildir.

 35. Yönetimin Düzeyleri • Üst (Stratejik) Düzey • (Tepe Yönetim) • Orta (Yönetsel) Düzey • (Fonksiyonel Yönetim) • Alt (Eylemsel) Düzey • (Birinci Kademe Yönetim)

 36. YÖNETİMİN ÖNEMİ • Mikro Ölçekte Önemi • “Burada hepimiz denizci erleriz” dedi, genç Temel. • “Yani yelken açmak için el ele mi verelim” diye cevap verdi, Dursun. • “Yelken açabiliriz, fakat rotayı kim tayin edecek?”

 37. Yönetimin Özü Karar Verme ile ilgilidir. • Yönetimim tüm düzeylerinde ve işlevlerinde karar verme vardır.

 38. Bu durum Makro Ölçekte de Önemlidir • Uygarlık düzeyi ile yönetim anlayış ve uygulamaları arasında doğrusal bir ilişki vardır. • İyi yönetilen toplumlarda • Kalkınma (refah düzeyi), özgürlükler ve barış daha çoktur.

 39. Makro ve mikro boyut birbirini etkiler • Makro-Mikro ilişkiler • Herkes ya da her kurum kendi ölçeğinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalı ve bunu da coşku ile (iç ve dış müşteri memnuniyeti) yapmalı • Tabancanın menziline göre atış yapmak.

 40. YÖNETİMİN GÖREVİ • İnsanların sorunlarına çözüm üretmek • İnsanların mutlu olmalarına yarımcı olmak • Mükemmel sistemler oluşturarak, • İnsanın mükemmelliğini sağlamaktır.

 41. Problem Çözme Süreci • Yönetim, problemleri çözmek için genel kabul görmüş şu süreci izleyebilir. • Sürecin uygulaması; • Sorunun yapısına • Kurumun yapısına • Yönetim anlayışına • Durumun gerekliliklerine vb. faktörlere göre değişebilir.

 42. 1. Problem belirleme 2. Bilgi toplama 3. Analiz - Sentez 4. Çözüm alternatifleri/Seçenekler Üretme 5. En uygun seçeneğin bulunması 6. Bu seçeneğin uygulanması 7. Geri bildirim yapılması

 43. 1- PROBLEM BELİRLEME • Problemlerin önem, öncelik ve imkan sırasının belirlenmesi • Problem belirtilerinin esas problemden ayrılması ve gerçek problemin saptanması • Stratejik hatalar taktik önlemlerle düzeltilemez

 44. Önem, Öncelik ve İmkan Sırası • ÖNEM: Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durumu, ehemmiyet • ÖNCELİK: Bir şeyin öbüründen önce olması durumu, takaddüm • İMKAN: Uygun şart veya durumun varlığı. Olabilirlik, mümkün olmak, olacak halde bulunmak

 45. Gerçek problemin saptanması • Temel psikologa gider, yatınca karyolanın altından birisi çıkıp beni boğacakmış gibi geliyor bana der. Psikolog bunun uzun süreli bir terapi gerektirdiğini ve maliyetinin de yüksek olduğunu söyler.

 46. Bunun üzerine Temel karar vermek için süre ister. Sokakta gezerken Dursun’a rastlar ve durumu anlatır. Dursun’un cevabı çok açıktır. • Karyolanın ayaklarını kes sorunu çözersin

 47. Üretimde kalite sorunu • Finansmanla ilgili olabilir…

 48. 2- BİLGİ TOPLAMA • Bilgi, olayları; • Anlama, • Yönlendirme ve • Denetlemede önemli bir araçtır. • Formel ve İnformel yollarla elde edilebilir.

 49. Çeşitli Bilgi Sistemleri • Bilgi Bankaları • Erken Uyarı Sistemi kurulabilir! • BİLGİ DEĞERLEME VE ÇÖZÜM ALTERNATİFLERİ

 50. 3- ANALİZ VE SENTEZ Durumsallık ve Sistem 4- ALTERNATİFLER ÜRETME VE BU ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRME