podm nkov v ty n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podmínkové v?ty PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podmínkové v?ty

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Podmínkové v?ty - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Podmínkové věty. - Conditionals -. Zero conditional (nultý kondicionál). vyjadřuje obecné pravdy, stálé pravdy nebo vědecká fakta používáme ho, když chceme říct, co dělám, když …. (Když mám hlad, dám si něco k jídlu.) spojka IF = když (vždycky když, kdykoliv)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podmínkové v?ty' - nowles


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podm nkov v ty

Podmínkové věty

-Conditionals-

zero conditional nult kondicion l
Zeroconditional (nultý kondicionál)
 • vyjadřuje obecné pravdy, stálé pravdy nebo vědecká fakta
 • používáme ho, když chceme říct, co dělám,když…. (Když mám hlad, dám si něco k jídlu.)

spojka IF = když(vždycky když, kdykoliv)

 • obě věty, hlavní i vedlejší bývají v přítomném čase (protože je to stálá pravda)

Ifyouwant to get a good grade, youneed to do somestudying. - Když chceš dobrou známku, potřebuješ se učit.

If I needthe cash, I go to the bank. – Když potřebuji peníze, jdu do banky.

Waterboilsifyouheatit to 100 degrees. - Voda se vaří když ji zahřejete na 100 stupňů.

POZNÁMKA: Pokud souvětí začíná větou hlavní, tak se před IF NEPÍŠEčárka!!! - platí to u všech kondicionálů

first conditional prvn kondicion l
Firstconditional (první kondicionál)
 • používáme ho pro reálné, možné podmínky
 • říkáme jím,co udělám, jestli… (Jestli bude zítra pršet, zůstanu doma.)

spojkaIF = jestli(jestliže)

 • tyto věty nejčastěji mluví o budoucnosti
 • hlavní věta je tedy v budoucím čase,vedlejší je však včase přítomném

If I miss thetrain, I willbelateforschool. - Jestli mi ujede vlak, přijdu pozdě do školy.

I'llbevery happy ifyou help me. - Budu moc rád, jestli mi pomůžeš.

If he returnstomorrow, wewillcelebrate. - Jestli se zítra vrátí, budeme oslavovat.

 • hlavní věta zde říká, že daná věc nastane, bude-li splněna podmínka
 • protože je podmínka uskutečnitelná, je možné, že k činnosti v hlavní větě skutečně dojde
second conditional druh kondicion l
Secondconditional (druhý kondicionál)
 • při používání druhého kondicionálu mluvíme o nereálných věcech
 • mluvíme o tom, co by bylo, kdyby… (Kdybych měl víc času, učil bych se anglicky každý den.)
 • říká, co by bylo teď, kdyby podmínka byla splněna ( ale splněna není a tak se tak nestalo)

spojkaIF = kdyby

 • tyto věty mluví o přítomnosti
 • v hlavní větě užíváme podmiňovací způsob, ve vedlejší se používá minulý čas

If I washungry, I wouldhavesomething to eat. - Kdybych měl hlad, dal bych si něco k jídlu.

If I had a lot of money, I wouldbuy a house. - Kdybych měl hodně peněz, koupil bych sidům.

He would do itiftheypaidhimwell. - Udělal by to, kdyby ho dobře zaplatili.

 • uvádí se zde situace, ke kterým nedojde, protože není splněna podmínka
third conditional t et kondicion l
Thirdconditional (třetí kondicionál)
 • mluví o ještě více nereálných podmínkách a to o těch, které jsou již záležitostí minulosti
 • říká tedy, co by bývalo bylo, kdyby bývala byla splněna podmínka
 • je jasné, že podmínka splněna nebyla a tak k dané věci vůbec nedošlo (Kdyby se býval víc snažil, byl by ten závod vyhrál.)

spojka IF= kdyby býval (kdyby byl)

 • tyto věty mluví o minulosti
 • v hlavní větě je minulý podmiňovací způsob (wouldhave + příčestí minulé), ve vedlejší větě se používá předminulý čas

If I had studied more, I wouldhavepassedthe test. - Kdybych se býval učil, byl bych ten test prošel. (Ale neučil jsem se a tak jsem ho neprošel.)

If I had had a lot of money, I wouldhavebought a house. - Kdybych býval měl hodně peněz, byl bych si koupil dům. (Ale peníze jsem neměl a dům jsem si tedy nekoupil.)

Shewouldhavehelpedhimif he had asked. - Byla by mu pomohla kdyby se jí býval zeptal. (Ale nezeptal se jí, a ona mu tedy nepomohla.)

when vs if
When vs. IF

When - časová spojkaxIF– podmínková spojka

Rozdílné vlastnosti

When je spojka časová a If podmínková, ale obě se do češtiny překládají jako když.

Když je spojka časová a měla by být přeložena WHEN. Jenže často vlastně nechceme

říct KDYŽ ve smyslu AŽ, ale KDYŽ ve smyslu JESTLI.

Je proto nutné zapamatovat si tato pravidla:

WHEN = když / až

Neřešíme, jestli se něco stane, ale kdy se to stane.

IF = když / pokud / jestli

Zde není otázkou, kdy se něco stane, ale jestli se to vůbec stane.

Příklady:

When I seehim, I will tell him to callyou.

Až (když) jej uvidím, řeknu mu, aby ti zavolal.

If I seehim, I will tell him to callyou.

Pokud (když) jej uvidím, řeknu mu, aby ti zavolal.

slide8
Společné vlastnosti

a) Není po nich (většinou) budoucí čas (will)

If I willseehim, I will tell him to callyou.

If I seehim, I will tell him to callyou.

When I willseehim, I will tell him to callyou.

When I seehim, I will tell him to callyou.

Vyjímky:1)Věta s If není podmínková (může být např. předmětná)

Př.

I don't knowif he willgivemethe money. - Nevím co? - Jestli mi zaplatí. Není to podmínka (za jakých podmínek?) ale předmět věty. Není důvod, proč by zde nemohl být budoucí čas.

Ale:

If he givesmethe money, I willbuy a newjacket. - zde je to již podmínková věta, a zde opravdu budoucí čas s WILL být nemůže.

2)Vedlejší věta s When není časová, ale předmětná.

Př.

I don't knowwhen he willgivemethe money. - Nevím co? - Kdy mi dá peníze -vedlejší věta předmětná, nikoliv časová. WILL zde normálně bude.

Ale:

When he givesmethe money, I willbuy a newjacket. - Zde se již jedná o časovou větu, a v té skutečně WILL po WHEN být nemůže.

slide9
b) Není po nich (většinou) podmínka (WOULD)

Místo WOULD bude minulý čas.

If I wouldseehim, I would tell him to callyou.

If I sawhim, I would tell him to callyou.

Vyjíkmy: stejné jako ubudoucího času

He didn't tell usif he wouldbeback in timefordinner. - Neřekl nám co? - Jestli se včas vrátí. Není to podmínka (za jakých podmínek?) ale předmět věty. Není důvod, proč by zde nemohlo být WOULD (je to vyjáření budoucnosti v minulém čase).

If he wasback in timefordinner... - zde je to již podmínková věta, a zde opravdu WOULD být nemůže.

POZOR: Stejně existuje několik vzácných případů, kde se i v podmínkových větách používá WILL: Do itifyouwill.- Udělej to, jestli chceš. - zde však WILL není budoucí čas!

Ve formální psané angličtině se někdy používá i tvar IF YOU SHOULD/WOULD (například v obchodních dopisech).