slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ty-Care and Ty-Care exel Uzavřené systémy odsávání

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

Ty-Care and Ty-Care exel Uzavřené systémy odsávání - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Ty-Care and Ty-Care exel Uzavřené systémy odsávání. Boris B ánovský M.D. Sales & Marketing Manager Critical Care TYCO Healthcare ECE. August 2004. Konvenční endotracheální odsávání. Endotrache ální odsávání je nezbytnou procedur ou u intubovaných pacientů v kritickém stavu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ty-Care and Ty-Care exel Uzavřené systémy odsávání' - valiant


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Ty-Care and Ty-Care exel

Uzavřené systémy odsávání

Boris Bánovský M.D.

Sales & Marketing Manager Critical Care

TYCO Healthcare ECE

August 2004

slide2
Konvenční endotracheální odsávání
 • Endotracheální odsávání je nezbytnou procedurou u intubovaných pacientů v kritickém stavu
 • Intubace dýchacích cest = porušení funkce “mucociliárního eskalátoru” a schopnosti odklašlávání
 • Endotracheálníodsávání umožňuje odstranění sekretů, hlenu a exudátu z respiračního traktu
slide3
Konvenční endotracheálníodsávání
 • Proč musí být pacient odsáván?
 • Indikace
 • Sekrety viditelné v ET rource
 • Bublavé zvuky z respiračního traktu
 • Increased peak inspiratory pressure or decreased Vt
 • Náhlý pokles úrovně O2
 • Hrozící aspirace žaludečního obsahu
 • Po vyfouknutí obturačního balónku

Ventilovaní pacienti jsou odsávání většinou v pravidelných intervalech ( 6 - 12 x /den)

slide4
Konvenční endotracheální odsávání

vyžaduje

ODPOJENÍPACIENTA OD DÝCHACÍHO OKRUHU

tak aby bylo možné zasunout odsávací katetr do tracheální/tracheostomické rourky

 • PŘERUŠENÍ VENTILACE / APNOE
 • EXPOSEDÝHACÍCH CEST VNĚJŠÍMU PROSTŘEDÍ
slide5
Požadavky spojené s konvenčním odsáváním

Preoxygenace / Hyperinflace

V zájmu minimalizace rizika hypoxemiea atelektázy

 • Preoxygenace / Postoxygenace
 • - dodávka 100% O2 2-3 minuty
 • Hyperinflace plic
 • - manuálně resuscitačním vakem
 • - ventilačním režimem
slide6
Požadavky spojené s konvenčním odsáváním

I přes prováněnou preoxygenaci ve většině pacientů dochází k desaturaci

znovunastolení úrovně alveolárního parciálního tlaku(PAO2) a arteriální saturace (SaO2) může trcat až 15 minut

SaO2

slide7
Požadavky spojené s konvenčním odsáváním

Tracheobronchiální laváže

Instilace 5-10 ml fyziologického roztoku před odsáváním

= mobilizace secretions je stále diskutovanou otázkou!

slide8
Požadavky spojené s konvenčním odsáváním

Aseptický postup odsávání

Pro snížení rizika kontaminace dýchacích cestkaždá procedura vyžaduje:

 • Sterilní odsávací katetr
 • Sterilní rukavice
 • Rouška
 • (especially with infective and immunodepressed Patients)
slide9
Požadavky spojené s konvenčním odsáváním

Aseptický postup odsávání

 • Časová náročnost a zvýšená spotřeba jednorázového materiálu:
 • zvýšená pracnost pro ošetřující personál
 • zvýšení množství nemocničního odpadu
slide10
Požadavky spojené s konvenčním odsáváním

Nastavení vakua

Optimální úroveň:

Ani příliš vysoké

(traumatizace tracheální sliznice)

Ani nízké

(musí umožnit efektivní odsávání)

slide11
Požadavky spojené s konvenčním odsáváním

Nastavení vakua

Univerzální standardy nebo doporučení v podstatě neexistují

Rozsah se pohybuje od-80 mm Hg aždo -400 mm Hg!

-200/-250 mm Hg

Lze považovat ze bezpečné a zároveň účinné

slide12
ET rourky I.D. (mm)

Catheter (Fr)

5.5

10

6.0

10

10-12

6.5

12

7.0

7.5

12

8.0

14

14

8.5

16

> 9.0

Požadavky spojené s konvenčním odsáváním

Doporučené velikosti odsávacího katetru

slide13
Komplikace a rizika spojená s konvenčním sáním
 • Pulmonární komplikace
  • Ztráty PEEP aFiO2
  • Vniknutí okolního vzduchu do plic
  • Atelektáza
  • Snížení plicnícompliance
  • Desaturace a hypoxemie
slide14
Komplikace a rizika spojená s konvenčním sáním
 • Hemodynamické a neurologické komplikace
  • Hypotenze, Hypertenze
  • Bradykardie, Tachykardie
  • Arrhythmia
  • Asystolia
  • Zvýšený nitrolební tlak
 • Jsou zaznamenány případy náhlého úmrtí během odsávání
slide15
Komplikace a rizika spojená s konvenčním sáním

Kompliace jsou zváště krické pro pacienty s:

 • ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome)
 • vysoký PEEP
 • vysoké FIO2
 • Haemodynamická nestabilita
 • Zvýšený intrakraniální tlak
slide16
Komplikace a rizika spojená s konvenčním sáním

Odpojení dýchacího okruhu od pacienta znamená přímou expozici okolnímu prostředí

RIZIKA CROSS-KONTAMINACE PRO PACIENTY I PERSONÁL

slide17
Komplikace a rizika spojená s konvenčním sáním

Rizika cross kontaminace

 • Z pacientů na personál
 • Aerosol obsahující bakterie do okolního prostředí
 • Kašlací reflex – šíření sekretu
slide18
Komplikace a rizika spojená s konvenčním sáním

Rizika cross-kontaminace

 • Z okolního prostředí a personálu směrem k pacientům
 • Patogeny obsažené ve vzduchu mohou vstoupúit do dýchacích cest pacienta
 • Manipulace s dýchacím okruhem a kolem vstupů do dýchacích cest může způsobit tranmsmisi bakterií

MOŽNÉ DOPADY NA INFEKCE PLIC

slide19
Komplikace a rizika spojená s konvenčním sáním

Rizika cross-kontaminace zvláště vysoká u pacientů s:

 • Infekcemi
 • (e.g. Pseudomonas; Staphylococci species; Corynebacterium tub., etc.)
 • Immunosupresí
 • (e.g. po transplantacích)
slide20
Komplikace a rizika spojená s konvenčním sáním

Poškození slizničního epitelu

 • Špička odsávacího katetru může způsobit léze na sliznici
 • Negativní vysoký tlak – invaginace sliznice
 • Opakované odsávání může vést k zánětům a edémům
slide21
Klinické a praktické výhody uzavřeného sání
 • Udržení ventilační podpory
 • Ochrana proti kontaminaci
 • Úspora času a materiálu
slide22
Otevřené sání

Ztráta PEEP

Ztráta FiO2

vysoká O2-Desaturation

Pomalé znovunastolení hodnot krevních plynů

Uzavřené sání

stabilní PEEP

stabilní FiO2

omezená O2-desaturace

faster recovery of blood gas baseline values

Klinické a praktické výhody uzavřeného sání

Udržení ventilační podpory

slide23
Klinické a praktické výhody uzavřeného sání

Ochrana proti kontaminaci

 • Otevřené sání
 • Contamination risks for hospital staff
 • Contamination risks for patients
 • Uzavřené sání
 • Lower contamination risks for hospital staff
 • Lower contamination risks for patients
slide24
Klinické a praktické výhody uzavřeného sání

Úspora času a materiálu

 • Otevřené sání
 • 2 sestry
 • Příprava několika pomůcek
 • cca 12 catheters / den
 • cca 24 sterilních rukavic /den
 • Closed Suction
 • 1 sestra
 • Vždy připraveno k použití
 • pouze 1 systém / 48 hodin
 • Bez steril. rukavic ?
slide25
Ty-Care a Ty-Care exel

Uzavřené odsávací systémy s atraumatickým odsávacím katetrem

 • Maintenance of ventilatory support
 • Protection against contamination
 • Containment of time and material consumption
slide26
Protective Cover

Ochranný rukávec

Přerušovač sání s bezpečnostní záklopkou

Odsávací katetr s duální tuhostí a délkovým značením

Instilační/lavážní port s ventilem

 • INCLUDED IN PACKAGING:
 • 9 cm catheter mount

Dvojitý otočný konektor

Ty-Care: Product features

slide27
Ty-Care: Product features
 • Ty-Care Product Features
 • Atraumatic Dual Density Suction Catheter
 • 120o Angled Double Swivel Elbow Connection
 • Smooth-bore Catheter Mount Included in the Packaging
slide28
Dual Density Detachable Suction Catheter with depth markings

Instillation/Lavage Port

Protective Sleeve

Rotační přístupový ventil

Protective Cover

 • INCLUDED IN PACKAGING:
 • 9 cm catheter mount
 • Bronchoscopy cap
 • Catheter sealing cap

Suction Control Valve with Safety Lid

Double Swivel

Elbow Connector

Ty-Care exel: Product features

slide29
Product features
 • Ty-Care exel Product Features
 • Rotating Patient Access Valve
 • Detachable Sleeved Suction Catheter
 • Atraumatic Dual Density Suction Catheter
 • 120o Angled Double Swivel Elbow Connection
 • Smooth-bore Catheter Mount Included in the Packaging
slide30
Charakteristika typu Ty-Care Exel

Rotační přístupový ventilumožňuje kompletní izolaci rukávce s odsávacím katetrem od dýchacích cest, pokud není v používání

Open position: catheter in connection with airway to allow suctioning

Closed position: catheter isolated from breathing system/airway

slide31
Charakteristika typu Ty-Care Exel

Výhody

 • Zabraňuje nechtěné laváži během proplachu
 • Zabraňuje nechtěnému negativnímu tlaku během proplachu katetru
 • Zabraňuje nechtěné migraci katetru do dýchacího systému – obstrukci ET rourky, pokud není v používání
 • Možnost bronchoskopie a odběru vzorků v uzavřeném systému
slide32
Product features

Fiberoptic bronchoscopy and specimen sampling

The self-sealing bronchoscopy cap enables fiberoptic bronchoschopy* and mucus sampling in a closed circuit

* fiberoptic Bronchoscopes with outer diameter up to 7 mm

slide33
Product features

Hygiene and Safety

During cleaning, the suction catheter is flushed in a chamber fully isolated from the patient’s airway

slide34
Product features

Hygiene and Safety

The geometry of the rinsing chamber enhances the effectiveness in cleaning the catheter tip and removing residual secretions

slide35
Product features

Detachable sleeved suction catheter

The suction catheter contained in a soft and resistant protective sleeve can be detached and replaced, without the need to discard the whole system

slide36
Product features

Detachable sleeved suction catheter

Suction catheter can be sealed by means of the sterile cap provided and preserved for possible reuse with the same patient

slide37
Product features

Dual density atraumatic suction catheter

The flexible distal portion with ultra-soft tip reduces the risk of trauma to the tracheal mucosa

slide38
Product features

Dual density atraumatic suction catheter

The firmer upper portion allows easy manipulation of the catheter via the protective plastic sleeve

slide39
Product features

Dual density atraumatic suction catheter

 • 4 lateral eyes ensure a uniform airflow around the tip
 • suction catheter is centralised in the airway, thus reducing the risk of impaction against the underlying mucosa
 • if one or more eyes become occluded whilst contacting the tracheal wall, suction is automatically diverted through the remaining eyes, minimising the risk of invagination
 • Atraumatic suctioning effect is nonetheless possible if the distal opening is occluded, as the total area of the 4 lateral eyes is larger than the area of the large distal opening
slide40
Product features

Double swivel elbow (DSE) connection

Lightweight and clear DSE facilitates patient’s movement while reducing torque. Its design offers reduced resistance to ventilation airflow.

slide41
Product features

Catheter with depth markings

Suction catheter has depth marking in centimeters to assist correct placement in the airway

ty care exel instructions for use
2.

3.

Ty-Care exel: Instructions for Use

How to connect Ty-Care exel to breathing system

1.

1. Remove protective cover, lift protection lid and connect suction control valve to suction line.

2. Set vacuum to desired level while depressing suction control valve.

3. Connect Ty-Care exel to breathing circuit and tracheal/ tracheostomy tube. If needed interpose catheter mount.

how to perform suctioning
Ty-Care exel: Instructions for UseHow to perform suctioning

1.

2.

1. Rotate ANTICLOCKWISE the patient access in the open position.

2. Insert suction catheter with one hand into tracheal / tracheostomy tube to desired depth. Maintain grip on fixed connector part with the other hand.

ty care exel instructions for use1
Ty-Care exel: Instructions for Use

How to perform suctioning

3.

4.

 • Apply vacuum by depressing suction control valve, whilst withdrawing suction catheter.
 • 4. After suctioning, withdraw suction catheter until BLACK TIP MARKING is fully visible.
ty care exel instructions for use2
Ty-Care exel: Instructions for Use

How to perform suctioning

5.

5. To isolate suction catheter from airway, turn patient access valve CLOCKWISE in the closed position.

WARNING: ONLY TURN ROTATING VALVE IF BLACK MARKING IS FULLY VISIBLE

ty care exel instructions for use3
Ty-Care exel: Instructions for Use

How to clean the suction catheter

1.

2.

1. Ensure patient access valve in CLOSED position to isolate suction catheter from airway.

2. Connect vial or syringe to lavage port and inject solution while applying suction by pressing control valve.

how to remove suction catheter in closed system
Ty-Care exel: Instructions for UseHow to remove suction catheter in closed system

1.

2.

 • Ensure patient access valve is CLOSED position to isolate suction catheter from airway. Rotate suction catheter clockwise and remove it.
 • 2. To protect catheter for possible reuse on the same patient, seal using the sterile cap provided.
ty care exel instructions for use4
Ty-Care exel: Instructions for Use

How to perform bronchoscopy or mucus sampling in closed system

1.

2.

1. After removing suction catheter, place self-sealing cap over access port.

2. Turn to OPEN position,insert bronchoscope or mucus sampling catheter and perform procedure. Upon completion of procedure, turn to CLOSED position.

ty care exel instructions for use5
Ty-Care exel: Instructions for Use

How to administer aerosol using MDI (Metered Dose Inhaler ) port

Remove the cap from MDI port and insert can tip with moderate pressure. Set the canister in vertical position and press it during inspiratory phase. Remove canister and recap port.

slide50
Product range
 • Ty-Care Sales Configurations
 • Ty-Care KITS
 • with 58 cm catheter in different sizes (10 Ch to 16 Ch) for use with tracheal tubes and with 36.5 cm catheter in 12 and 14 Ch size for use with tracheostomy tube
 • 9 cm straight smoothbore PVC catheter mount included in the packaging
 • Same versions with MDI port available
slide51
Product Range

Ty-Care Kit for Tracheal Tubes (58 cm)

Ty-Care Kit for Tracheostomy Tubes (36.5 cm)

slide52
Product range
 • Ty-Care exel sales configurations
 • Ty-Care exel KITS
 • - with 58 cm catheter in different sizes (10 Ch to 16 Ch) for use with tracheal tubes. Same versions with MDI port available
 • - with 58 cm Coudé catheter in 12 and 14 Ch + MDI port for selective bronchial suctioning
 • - with 36.5 cm catheter in 12 and 14 Ch size for use with tracheostomy tube and MDI port
 • 9 cm straight smoothbore PVC catheter mount included in the packaging
 • SINGLE PACKED CATHETERS
 • to replace the suction catheter only, as necessary, without discarding the whole kit
slide53
Product Range

Ty-Care exel Kit for Tracheal Tubes (58 cm)

Ty-Care exel Kit for Tracheostomy Tubes (36.5)

slide54
Product features

Ty-Care exel Repl. Catheters for Tracheal Tubes (58 cm)

Ty-Care exel Repl. Cath. for Tracheo Tubes (36.5 cm)

slide55
Product features

Ty-Care exelCoudé Kit for directional suctioning (58 cm)

Ty-Care exel Coudé Repl. Cath. (58 cm)

slide56
Product range

TY-CARE IN NEONATAL & PAEDIATRIC SIZES AVAILABLE FROM July 2005

Hi-Care Kit - Neonatal version

Hi-Care Single Catheters - Neonatal version

* with 2 lateral eyes only

slide57
Product features

The recommended use of Ty-Care Kit is

48 Hours

The recommended use of Ty-Care exel Kit is

72 Hours for the DSE and 24 Hrs for the suction catheter

As the suction catheter can be replaced - as necessary - without discarding the whole kit, users are given the possibility to replace only the catheter after 24 hours, and replace the DSE connection with after 72 hours

ad