MÚZEUMI STRATÉGIA
Download
1 / 16

Széphalom, 2008. május 11. - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

MÚZEUMI STRATÉGIA (2008-2013) A versenyképes muzeális közszolgáltatás elősegítése KÖZGYŰJTEMÉNYI FŐOSZTÁLY. Széphalom, 2008. május 11. Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia. A stratégiai tervezés indokoltsága.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Széphalom, 2008. május 11.' - norton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

MÚZEUMI STRATÉGIA(2008-2013)A versenyképes muzeális közszolgáltatás elősegítéseKÖZGYŰJTEMÉNYI FŐOSZTÁLY

Széphalom, 2008. május 11.


A strat giai tervez s indokolts ga

Közgyűjteményi Főosztály

Múzeumi Stratégia

A stratégiai tervezés indokoltsága

 • Intézmény- és jogrendszer kialakult, de további fejlesztésre, az intézményrendszer korszerűsítésre (strukturális átalakításra) szorul

  1997. évi CXL. tv., „múzeumi ügyrend”, működési engedély kiadásának szabályozása, OSAP-adatgyűjtés korszerűsítése stb.

 • A humánerőforrás minőségi fejlesztésének kényszere

  Foglalkoztatási struktúra, képzések (át- és továbbképzések) stb.

 • Fejlesztéspolitikai „küzdőtér”

  ÚMFT, ÚMVP, TÁMOP, TIOP, ROP-ok stb.

 • „Versenyképes múzeumok”

  Gazdaságfejlesztési és társadalom megújító szempontok figyelembevétele

 • „Piacképes”, hozzáférhető múzeumi szolgáltatások ki- és továbbfejlesztésének szükségessége

  ügyfélbarát jelleg, eredményszemlélet, transzparencia


Helyzetelemz s i

Közgyűjteményi Főosztály

Múzeumi Stratégia

Helyzetelemzés I.

Múzeumok, kiállítások és látogatók számának alakulása(1970-2007)


Helyzetelemz s ii bels inkrement lis mutat k

Közgyűjteményi Főosztály

Múzeumi Stratégia

Helyzetelemzés II.Belső (inkrementális) mutatók

Múzeumok műtárgyállományának alakulása(2004-2007)

 A megkezdett állományfejlesztési és -védelmi programok folytatása, kiegészítése indokolt


Helyzetelemz s iii bels inkrement lis mutat k

Közgyűjteményi Főosztály

Múzeumi Stratégia

Helyzetelemzés III.Belső (inkrementális) mutatók

Múzeumi kiadványok darabszámának alakulása(2004-2007)

 A különböző kiadványtípusok közötti mennyiségbeli arányok a szolgáltatások (kutatói, látogatói stb.) közötti arányokat kell, hogy tükrözzék


Helyzetelemz s iv bels inkrement lis mutat k

Közgyűjteményi Főosztály

Múzeumi Stratégia

Helyzetelemzés IV.Belső (inkrementális) mutatók

Múzeumi teljes munkaidős foglalkoztatottak arányai alakulása(2004-2007)

a múzeumokban foglalkoztatottak létszáma:kb. 5800fő(2006.12.31. )

 Hosszú távon, a foglalkoztatási struktúra (pl. szakalkalmazottak és egyéb alkalmazottak aránya) is a múzeumi szolgáltatási profilt kell, hogy tükrözze


Helyzetelemz s v k ls t nyez k mutat i

Közgyűjteményi Főosztály

Múzeumi Stratégia

Helyzetelemzés V.Külső tényezők mutatói

Múzeumok diáklátogatóinak aránya

(2004-2007)

 Kulcsfontosságú célcsoport, az arány fenntartása, növelése szükséges


Helyzetelemz s vi k ls t nyez k mutat i

Közgyűjteményi Főosztály

Múzeumi Stratégia

Helyzetelemzés VI.Külső tényezők mutatói

A múzeumi látogatás célja, motiváció

 A látogatók motivációi is közvetítik a múzeumi szolgáltatási portfoliók kialakításának igényét


Helyzetelemz s vii k ls t nyez k mutat i

Közgyűjteményi Főosztály

Múzeumi Stratégia

Helyzetelemzés VII.Külső tényezők mutatói

Mire gondol vissza legszívesebben?

 A múzeumok információközvetítői szerepe (informális, kreatív tudásközvetítés eszköze által) felértékelődik


Közgyűjteményi Főosztály

Múzeumi Stratégia

SWOT-elemzés(kivonat)

Erősségek

 • Országos lefedettséget biztosító alapinfrastruktúra

 • Magas minőségű és képzettségű humánerőforrás-bázis – szellemi infrastruktúra

 • Eddigi sikeres fejlesztési programok

Gyengeségek

 • Szolgáltatási színvonalbeli egyenlőtlenségek (területi és intézményi szinten)

 • Alapinfrastruktúra alkalmatlansága az új, szolgáltatási funkciók ellátására

Lehetőségek

 • Minőségi, elérhető és sikeresen „értékesíthető” múzeumi szolgáltatások portfoliójának kialakítása

 • Innovációra ösztönző ágazatközi kapcsolatok (közoktatás, felső- és felnőttoktatás, turizmus, K+F+I stb.)

Veszélyek

 • A múzeumi szolgáltatásokért történő fizetési hajlandóság csökkenése, társadalmi szinten

 • Merev foglalkoztatási struktúrák – humánerőforrás finanszírozásának nehézségei


C lstrukt ra

Közgyűjteményi Főosztály

Múzeumi Stratégia

Célstruktúra

A versenyképes muzeális közszolgáltatás elősegítése

Muzeális intézmények versenyképességének tudatosítása és növelése

Muzeális infrastruktúra és humánerőforrás célállapotra fókuszált fejlesztése

Kulturális közszolgáltatás eredményességének növelése

Horizontális politikák tudatosítása és terjesztése

OKTATÁS-FEJLESZTÉSBEN SZEREPVÁLLALÁS

TURIZMUS-FEJLESZTÉSBE KAPCSOLÓDÁS

INNOVÁCIÓS SZEREP MEGALAPOZÁSA

HORIZONTÁLIS POLITIKÁK MEGVALÓSÍTÁSA

MunkaM

Iskolabarát Múzeumok

Innovatív Múzeumok

Látogatóbarát Múzeumok

Munkaadó Múzeumok

TársaM

Társadalom-aktivizáló Múzeumok

KörnyeM

Környezettudatos Múzeumok

InnoM

LátoM

IskoM

MűtáM

Műtárgybarát Múzeumok

Célállapotok


C l llapotok

Közgyűjteményi Főosztály

Múzeumi Stratégia

IskoM

LátoM

InnoM

MunkaM

TársaM

MűtáM

KörnyeM

Célállapotok


A strat giai tervez s eredm nye

Közgyűjteményi Főosztály

Múzeumi Stratégia

A stratégiai tervezés eredménye

 • Múzeumi forrástérkép – A Múzeumi Stratégia alapján, a múzeumok forráslehívásának segítése és új forráslehetőségek feltárása

  ÚMFT, ÚMVP, TÁMOP, TIOP, ROP-ok

 • A „muzeális szolgáltatások” pozícionálása a gazdaságban

 • Projektszemléletű gondolkodás


A m zeumi strat gia elfogadtat sa

Közgyűjteményi Főosztály

Múzeumi Stratégia

A Múzeumi Stratégia elfogadtatása

 • Társadalmi egyeztetés

   országos és lokális szakmai érdekek megjelenítése, az ágazatpolitikai alapelvek mentén

   bevonni szándékozott szervezetek:Tájház Szövetség, Pulszky Társaság, ICOM, Közgyűjtemények Országos Szövetsége, Irodalmi Emlékházak Szövetsége, Egyházi Múzeumok Szövetsége

 • Kormányzati legitimálás és felhasználás

  OKM előterjesztés – felső vezetői jóváhagyás

  2010 – Európai Bizottság ÚMFT felülvizsgálata

  2010 – központi költségvetési forrástervezés

  2013 – EU-társfinanszírozású és nemzetközi fejlesztési források tervezése


Feln ttk pz si potenci l er s t se a m zeumok partners g vel t mop 3 2 3

Közgyűjteményi Főosztály

Múzeumi Stratégia

Felnőttképzési potenciál erősítése a múzeumok partnerségével – TÁMOP 3.2.3.

Lehetséges partnerségi modell – múzeumok részvételi lehetősége:

 • Múzeumi szakember megbízott előadóként, felnőttképzési szakemberként

 • Múzeumi intézmény megbízott szolgáltatóként (felnőttképzési akkreditációt igényel)

 • Múzeumi szakemberek, mint a képzés résztvevői (célcsoport)

  Tevékenységek:

 • felnőttképzési program kidolgozása és akkreditálása

 • felnőttképzési konzultációs szolgáltatás

 • felnőttképzés megszervezése és lebonyolítása

  FELHÍVÁS múzeumi felnőttképzési projektötletek benyújtására:

  [email protected]

  2009.06.15.


 • K zgy jtem nyi f oszt ly

  Közgyűjteményi Főosztály

  Múzeumi Stratégia

  KÖZGYŰJTEMÉNYI FŐOSZTÁLY

  KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


  ad