grunnleggende oppgaveskriving l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grunnleggende oppgaveskriving PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grunnleggende oppgaveskriving

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Grunnleggende oppgaveskriving - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

Grunnleggende oppgaveskriving. Emma Arthur, Læringsstøttesenteret. Akademisk norsk. Oppgaveskriving. Akademisk norsk. Eksamensoppgaver Bacheloroppgaver Mappetekster Prosjektoppgaver Semesteroppgaver . Hva er hensikten med skriftlige oppgaver?. Mappetekster Prosjektoppgaver

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Grunnleggende oppgaveskriving' - nonnie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
grunnleggende oppgaveskriving
Grunnleggende oppgaveskriving

Emma Arthur, Læringsstøttesenteret

akademisk norsk
Akademisk norsk

Oppgaveskriving

akademisk norsk3
Akademisk norsk

Eksamensoppgaver

Bacheloroppgaver

Mappetekster

Prosjektoppgaver

Semesteroppgaver

hva er hensikten med skriftlige oppgaver
Hva er hensikten med skriftlige oppgaver?

Mappetekster

Prosjektoppgaver

Semesteroppgaver

hva er hensikten med skriftlige oppgaver5
Hva er hensikten med skriftlige oppgaver?

Skal hjelpe studenten til å utvikle kompetanse.

- Det stilles krav til faglig kunnskap.

Studenten skal demonstrere analytiske ferdigheter i forhold til et konkret problemområde.

Studenten skal vise en selvstendig forståelse og anvendelse av relevante faglig kunnskap og teorier i drøfting av gitte problemstillinger.

Studenten skal vise evne til refleksjon og til å vurdere.

Kilde: Akademisk skriving, HIBU

skriveprosessen
Skriveprosessen

Analyser oppgaven

Tankestrøm (brainstorming)

Strukturere tankene

Innsamling av informasjon (informasjonssøk) og lesing

Disposisjon

Les

Skriv (tenke skriving og presentasjonsskriving)

Korrekturlesing

Lag en tidsplan.

skriveprosessen7
Skriveprosessen

Lag en tidsplan.

Se: assignment planning calculator

http://owll.massey.ac.nz/academic-writing/assignment-planning-calculator.php

oppgaven
Oppgaven

Strukturen på en oppgave skal være som en fisk:

 • Liten innledning
 • Stor hoveddel
 • Liten avslutning

Men før arbeidet med å skrive oppgaven kan begynne,

må du reflektere over oppgaveteksten for å finne ut hva

det er du skal skrive.

analysere oppgaven oppgaveteksten og problemstillingen
Analysere Oppgaven:Oppgaveteksten og Problemstillingen

Oppgaveteksten eller problemstillingen erutgangspunktet for oppgaven din. Du må tolke oppgavetesten/problemstillingen. Dette hjelper deg i å avgrense oppgaven din, og å holde fokus.

Kilde: Akademisk skriving, HIBU

analysere oppgaven oppgaveteksten
Analysere Oppgaven: Oppgaveteksten

Viktig at du leser denne nøye. Du skal lete etter de ordene som forteller deg hva du skal gjøre i oppgaven. Oppgaven gir deg også ofte en disposisjon av oppgaven. Eksempel:

”Grei ut om tilpasset opplæring, og drøft hvordan tilpasset opplæring kan realiseres i skolen.”

Denne oppgaven består av to ”fagområder”: tilpasset opplæring, og skolen. Problemområdene som skal belyses i oppgaven er tre: knyttet til 1) prinsipper om tilpasset opplæring, 2) om skolens rammer, oppgave og rolle og 3) på hvilken måte disse to kan settes i forhold til hverandre.

Kilde: Akademisk skriving, HIBU

analysere oppgaven oppgaveteksten11
Analysere Oppgaven: Oppgaveteksten

Se verbene

Å greie ut om eller gjøre rede for stiller spørsmålet om din forståelse av tilpasset opplæring.

Å drøfte betyr å diskutere en problemstilling ut i fra forskjellige synsvinkler. Problemstillingen her er ”hvordan kan tilpasset opplæring realiseres i skolen”. I drøftingen vil du måtte basere deg på den faglige framstillingen du har gjort tidligere i oppgaven. Det kan også hende at du må trekke inn andre faktorer og teorier som er nødvendige for å belyse temaet,

”Grei ut om tilpasset opplæring, og drøft hvordan tilpasset opplæring

kan realiseres i skolen.”

Kilde: Akademisk skriving, HIBU

analysere oppgaven oppgaveteksten12
Analysere Oppgaven: Oppgaveteksten

En oppgave tekst kan be deg om:

Å fortelle

Å definere

Å drøfte

Å vurdere osv.

Se ’Del 2: Å skrive en stiloppgave’ fra ’Det Lille Ekstra’ av Hilde Havgar og Gro Knive.

oppgaventeksten problemstillingen
Oppgaventeksten: Problemstillingen

Problemstillingen hjelper deg til å snevre inn og holde

fokus i oppgaven. I eksemplet kunne vi identifisere tre

problemstillinger:

”Hva er tilpasset opplæring?” (En snevrere versjon av denne kan være Hva er de sentrale prinsippene for tilpasset opplæring?)

”Hva er skole?” (En snevrere problemstilling vil kanskje være ”Hva er skolens oppgave i møtet med den enkelte elev?”).

”Hvordan kan tilpasset realiseres i skolen?” (Snevrere: I hvor stor grad gir skolens rammevilkår mulighet for tilpasset opplæring?)

Kilde: Akademisk skriving, HIBU

analyser oppgaven stil sp rsm l
Analyser oppgaven: Stil spørsmål

Hva er det jeg blir bedt om å gjøre i oppgaven?

Hvilken type oppgave er dette?

Hva skal oppgaven inneholde?

Hvordan skal innholdet organiseres?

Hvem kan jeg samarbeide med, eller be om hjelp?

Hvilket omfang skal oppgaven ha?

Når skal oppgaven leveres?

Hva vet jeg allerede, og hva trenger jeg å lese?

tankestr m brainstorming
Tankestrøm (brainstorming)

Tøm hodet

La tankene strømme på

Skriv ned alt du tenker på

Lag et tankekart til oppgavespørsmål

hva er et tankekart
Hva er et tankekart?

Et tankekart er en visuell måte å organisere ideer.

Det er et slags kart over de viktigste punktene i et tema,

de du skal lage forbindelser mellom punktene.

hvorfor bruke tankekart
Hvorfor bruke tankekart?

De stimulerer hjernen din, og hjelpe deg til å:

få flere ideer

huske informasjon lettere

Det er fordi vi bruker høyre og venstre hjernehalvdel samtidig

når vi benytter oss av tankekart.

to typer skriving
To typer skriving
 • Tenkeskriving
 • Presentasjonsskriving
tenkesriving v presentasjonsskriving
Tenkeskriving - kreativ fase

for deg selv

for å lære

fri flyt av tanker og ideer

rot og uklarheter

viktigst å få tankene på papiret

redskap for utprøving av ideer

frihet

prosessen viktigst

Presentasjonsskriving –

kritisk fase

for én leser

for å kommunisere

følge én hovedidé

ordne teksten

revidere

gjøre teksten forståelig og kommunikativ

beskjæring

akademisk språk

regler og normer

produktet viktigst

Tenkesriving v. presentasjonsskriving

Kilde: Rolf Beev, UiB, Skriving i akademiske institusjoner

tenkeskriving
Tenkeskriving

Forskrivingsfase

 • Ide arbeid
 • notater
 • referat
 • stikkord
 • tankekart
  • visualisering
 • arbeidsplan

Kilde: Rolf Beev, UiB, Skriving i akademiske institusjoner

presentasjonsskriving
Presentasjonsskriving
 • Skrivefasen

-første respons

 • Omskrivingsfase

-redigering

-veiledning

-forbedring

-utvikling

• Ferdigstillingsfasen

-korrigering

-korrektur

-mottakerlesing

Kilde: Rolf Beev, UiB, Skriving i akademiske institusjoner

innsamling av informasjon
Innsamling av informasjon
 • Internett
 • Offentlig informasjon
 • Tidsskrift
 • Fagbøker

Hjelp kan fåes til arbeid på biblioteket, hvis

nødvendig.

Online kurs laget av biblioteket for sykepleiere

http://student.uis.no/bibliotek/studiehjelp/article1

512-3346.html

Kilde: Holly Pellicer, UiO, http://www.universell.no/file.axd?fileID=69.

hvordan brukes informasjon
Hvordan brukes informasjon?
 • Skumlese
 • Få en oversikt
 • Skriv oppsummeringer, tankekart, osv.
 • Husk referanser!
 • Bibliografi
 • Vær kritisk!

Kilde: Holly Pellicer, UiO, http://www.universell.no/file.axd?fileID=69.

disposisjon
Disposisjon

En disposisjon kan være:

En kort liste med nummererte punkter

Fyldigere notater

Et førsteutkast

Assosiasjonskart eller tankekart

Havgar, H. og Knive, G. (2003) Det lille ekstra, Forlaget Fag og Kultur as

disposisjon26
Disposisjon
 • Introduksjon: (Hva skal du snakke om i ditt essay?) Hvordan skal du svare på spørsmål? Nøkkelanalyse. Du skal fortelle om din tilnærming (metoder og teorier).
 • Hoveddel: må deles i underdeler. En rød tråd skal gå igjennom. Belys din mening med teori, metode og fakta.
 • Konklusjon: oppsummering av hovedpoenger

Kilde: Holly Pellicer, UiO, http://www.universell.no/file.axd?fileID=69.

informasjonss king
Informasjonssøking

Tips som kan hjelpe deg i søkeprosessen:

Vær klar over hva du søker etter - kjenn til (eller sett deg inn i) problemstillingen

Ha en liste over ord som beskriver emnet og som avgrenser det (husk synonymer). Bruk dem i søk

Tenk ut hvor du vil søke informasjon, hvilke kilder du vil bruke og hvordan du best mulig kan bruke dem

Skriv opp underveis hvor du fant brukbar informasjon. Du trenger det til referanselisten!

Kilde: www.rogaland-f.kommune.no/~dalane/bibliotek/infokunnskap/oppgaveskriving.htm

les informasjonss k
Les (informasjonssøk)

Leseteknikker – fotolesing, skanning, skumlelesing

Notatteknikker – tankekart eller andre teknikker

Ref: http://sokogskriv.no/index.php?action=static&id=22

innledningen
Innledningen

Orientere leseren om hva teksten handler om, og forberede leseren på hva som vil komme

Prøve å fange leserens interesse (tema, språkbruk)

Formulere hovedproblemstilling i oppgaven

Definere og avgrense selv oppgaven

Gå rett på sak

Havgar, H. og Knive, G. (2003) Det lille ekstra, Forlaget Fag og Kultur as

slide30
Fokus og mål:

Denne oppgaven vil fokusere på / undersøke / redegjøre for ......

Denne oppgaven søker å ta opp følgende spørsmål…

Denne oppgaven undersøker / diskuterer / spør…

Målet med dette prosjektet er å finne ut / undersøke…

Språkbruk (1)

slide31
Disposisjon av struktur:

De viktigste spørsmål / tema i denne oppgaven er: a), b) og c)

Denne oppgaven/dette prosjektet er delt i fire deler. Den første delen omhandler…

Oppgaven er organisert på følgende måte…

Denne oppgaven gir først en kort oversikt over den nyeste utviklingen innen emnet…

Denne oppgaven begynner med… og vil så gå videre til…

Språkbruk (2)

hoveddelen
Hoveddelen

Besvare spørsmålene i oppgaven.

Utdype og utvikle de ideene du introduserte i innledningen.

Dele teksten inn i avsnitt.

Jobbe med å få en god og naturlig overgang mellom avsnittene.

Havgar, H. og Knive, G. (2003) Det lille ekstra, Forlaget Fag og Kultur as

avslutningen dette m du ha med
Avslutningen – dette må du ha med

Oppsummer det du har skrevet i hoveddelen. Forsøk å trekke en konklusjon.

Kom tilbake til oppgavens hoved-idé (”samle trådene”).

Sett teksten inn i en større sammenheng ved å peke på noen fremtidsperspektiver.

Avrund med noen personlige betraktninger, men dette må stå i sammenheng med de argumentene du har lagt frem i teksten.

Havgar, H. og Knive, G. (2003) Det lille ekstra, s. 54, Forlaget Fag og Kultur as

avslutningen dette m du unng
Avslutningen – dette må du unngå

Unngå å introdusere helt nye ideer og tanker i avslutningen som ikke er nevnt tidligere i teksten.

Vær forsiktig med å stille mange åpne spørsmål som du ikke besvarer.

Havgar, H. og Knive, G. (2003) Det lille ekstra, s. 54, Forlaget Fag og Kultur as

korrekturlesing
Korrekturlesing

Velg en metode for å korrekturlese.

1 Les hele teksten med tanke på forståelighet. Her kan du

bruke TextPilot (programvare for dyslektikere).

2 Les teksten en gang til med tanke på grammatikk og staving.

Word, TextPilot og annen programvare kan hjelpe deg med

dette.

Andre ideer?

korrekturlesing36
Korrekturlesing
 • Les høyt for deg selv
 • Få en venn til å se på det.
 • Bruk god programvare for å fange opp skrivefeil

Kilde: Holly Pellicer, UiO, http://www.universell.no/file.axd?fileID=69.

sensors sjekkliste
Sensors sjekkliste:

Den gode oppgaven er:

Fokusert

Velstrukturert

Etterrettelig med henblikk på bruk av kilder

Skrevet i et ”godt språk”

NTNU, Akademisk skriving Fra prosess til produkt

setninger
Setninger

Korte setninger

Ikke lange setningskjeder med mange bisetninger

Sammenheng på setningsnivå

Variert setninger

NTNU, Akademisk skriving Fra prosess til produkt

slide39
Stil

Samme stilistiske uttrykk gjennom hele teksten

Ikke slang, veldig muntlig språk eller ”lav” stil

Ikke over-intellektuelt

Ikke privat

Uten klisjeer

Faglig og profesjonell språkbruk

NTNU, Akademisk skriving, Fra prosess til produkt

bruk av teknologi i skriveprosessen
Bruk av teknologi i skriveprosessen

Analyser oppgaven

Tankestrøm (brainstorming) Tankekart

Strukturere tankene Tankekart

Definere begrepet

Les - (informasjonssøk) Tankekart eller andre notatteknikker c-penn

Disposisjon Tankekart

Les

Skriv TextPilot, ordbøker

Korrekturlesing

grammatikk
Grammatikk

www.sprakrad.no/Sprakhjelp/Rettskriving_Ordboeker/Skriveregler_og_grammatikk/

websider som hjelper deg med skrive oppgaver
Websider som hjelper deg med å skrive oppgaver

http://www.ntnu.no/viko/

http://vink.hit.no/Innledning/r%E5d&VINK.htm

http://www.sokogskriv.no/

Skriveregler og grammatikk

http://www.sprakrad.no/nb-no/Sprakhjelp/Skriveregler_og_grammatikk/

APA - Kildehenvisninger www.hil.no/hil/biblioteket/kurs_og_veiledninger/oppgaveskriving/apa_kildehenvisninger

anbefalte nettsider
Anbefalte nettsider

Oppgaveskriving

 • http://www.ntnu.no/viko/
 • http://vink.hit.no/Innledning/r%E5d&VINK.htm
 • http://www.sokogskriv.no/

Skriveregler og grammatikk

 • http://www.sprakrad.no/nb-no/Sprakhjelp/Skriveregler_og_grammatikk/
 • www.sprakrad.no/Sprakhjelp/Rettskriving_Ordboeker/Skriveregler_og_grammatikk/

APA - Kildehenvisninger www.hil.no/hil/biblioteket/kurs_og_veiledninger/oppgaveskriving/apa_kildehenvisninger

Elektroniske tankekart

 • http://www.mindmapoptions.com/
 • www.alfasoft.no
 • http://no.wikipedia.org/wiki/Tankekart