Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EBPN 2008-2011 Helburuak, lan-ildoak eta ekintzak PowerPoint Presentation
Download Presentation
EBPN 2008-2011 Helburuak, lan-ildoak eta ekintzak

EBPN 2008-2011 Helburuak, lan-ildoak eta ekintzak

139 Views Download Presentation
Download Presentation

EBPN 2008-2011 Helburuak, lan-ildoak eta ekintzak

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EBPN 2008-2011 Helburuak, lan-ildoak eta ekintzak EUSKARAREN PLAN ESTRATEGIKOA

 2. Sarrera • Galdakaoko EBPNren 2008-2011 epealdirako helburuak, ildoak eta ekintzak jasotzen dira txosten honetan. • 2008-2011 epealdiko planifikazio hau osatzeko ondokoak baliatu ditugu: • Euskararen Aholku BAtzordeko kideak eta setore ezberdinetako eragileez osatutako lan-mahaian egindako lanketa. • Lan-mahaiak 3 batzar egin ditu, bakoitza 3 ordukoa. • Lan-mahaiko partaideak: ikastetxeetako irakasleak, euskaltegietako irakasleak, euskalgintzako eragileak (Berbalagun, euskara elkarteak…), idazleak, herriko elkarteetako ordezkariak, kulturgintzako eragileak… • Euskara Zerbitzuaren eta HPSren 2004-2007 epealdiaren balorazio-txostenak. Hortaz, 2004-2007ko planaren balorazioan eta lan-mahaiak epealdi berrirako egindako proposamenetan oinarritu gara. • Lan-mahaiak esparru bakoitzerako egindako ekarpenak aurkezteaz gainera, zenbait kasutan, Elhuyar Aholkularitzaren proposamena aurkezten dizuegu, lan-mahaiek egindako lana osatze aldera.

 3. Marko orokorra

 4. Marko Orokorra Helburu Nagusia 2008-2011 Helburu nagusia.- Herritar guztiok euskaraz bizitzeko behar ditugun hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea. • Helburu estrategikoak.- • a.- Euskara ondorengoetaratzea • b.- Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza • c.- Euskararen elikadura.

 5. Irizpide orokorrak Plan estrategikoa bideratzeko irizpide orokorrak:

 6. EBPN kudeatzeko Ekintza Orokorrak 2008-2011 0.1. Planifikazioa eta aurrekontuak 0.1.1. Urteko kudeaketa-plana eta aurrekontua egitea.EBPNren barruan, urte bakoitzean bideratuko diren egitasmoak kudeaketa-planean jaso. 0.1.2. Urteko kudeaketa-plana eta aurrekontua kudeatzea. Jarraipena aplikazio informatiko baten bidez egiten da. 0.2. Ebaluazioa 0.2.1. Esparruetako hizkuntza adierazleak finkatu eta jaso. Horretarako behin betiko adierazleak finkatu beharko dira eta informazioa jasotzeko modua sistematizatu. 0.2.2. Jarduera bakoitzaren ebaluaziorako adierazleak eta gida osatu eta betetzea. Adierazleak finkatu eta informazioa jasotzeko modua sistematizatu 0.2.3. Urteko balorazio-txostena egin. Komunikazioari begira komeni den txosten-eredua finkatu eta urteko balorazio-txostenak eredu horri jarraituz egin. 0.2.4. Kaleko erabileraren neurketa egin. Neurketaren emaitzak kaleratu.

 7. EBPN kudeatzeko Ekintza Orokorrak 2008-2011 0.3. Lanketa eta koordinaziorako guneak. 0.3.1. Gogoetan egituraren inguruan proposatutakoak aztertu eta behar diren aldaketak bideratu. 0.3.2. Euskara Aholku Batzordearen jarduna bideratu eta berritu. Elkartruke eta elkarlanerako guneak egokitu eta osaera aztertu. 0.3.3. Euskara Zerbitzuaren koordinazio-bilerak. 0.3.4. Euskara Batzordearen bilerak. Udal ordezkariak eta euskara teknikaria batzeko gunea. Bilerak egindakoaren eta egingo denaren berri eman eta udalaren hobespena jasotzeko dira. 0.3.5. Azpibatzordeen jarduna bideratu eta berritu. Egun lanean dihardutenak indartu eta azpiba- -tzorderik ez dagoen guneetan esparruen lanketa bideratu. 0.3.6. Eskualdeko koordinazio-bilerak eta elkarrekiko jarduerak. Eskualdeko udalen artean egitasmo komunak bideratzeko gunea da. 0.3.7. Bizkaiko Diputazioaren ALKARBIDE bilgunean parte-hartzea.

 8. EBPN kudeatzeko Ekintza Orokorrak 2008-2011 0.4. Zabalkundea. 0.4.1. Hausnarketa-prozesuaren emaitzaren berri eman herrian. 0.4.2. Urteko komunikazio-plana eta ekintzen zabalkundea. 0.4.3. Udal webgunea elikatzea. Herritarrentzat interesekoa izan litekeen edukiak sartu eta unean uneko ekintzen berri eman. 0.4.4. EBPNren zabalkunde kanpaina, EBPN herritarrei ezagutarazteko helburuarekin. 0.4.5. Publizitatea eta bestelako marketin-produktuak. 0.5. EBPN garatzeko udalaren laguntza-eskariak. 0.5.1. Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundiko laguntzetarako eskariak egin.

 9. 1.Helburu estrategikoa ONDORENGOETARATZEA Irakaskuntza Euskalduntzea- alfabetatzea Familia

 10. 1.Helburu estrategikoa Ondorengoetaratzea Irakaskuntza

 11. Irakaskuntza Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 2008-2011 1.1.Ikuspegi osoa izateko esparruko eragileekin elkarlana bideratu eta harremanak mantendu 1.1.1. Egitasmo bateratuak lantzeko koordinazioa finkatu(1.a.001) Indartu beharrekoa 1.1.1.1. Ikastetxeko hizkuntza-teknikariekin eta Berritzegunekoekin batzarrak egin 1.1.1.2. Eskualdeko herrietako teknikariekin koordinazioa sustatu eta bideratu

 12. 1.2.1.2. Galdakaoko Lanbide Heziketako ikastegietan euskararen presentzia areagotzeko ekimenak bideratu ekarpena Irakaskuntza Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 2008-2011 1.2.Euskarazko irakaskuntza-eskaintza, irakas-maila guztietara bultzatzea 1.2.1. Lanbide Heziketa eta Helduen Hezkuntzarekin harremanak sendotzea eta euskarazko eskaintza handitzeko aukerak aztertzea:irakasleen prestakunkuntza eta ikasmateriala (1.a 05) Indartu beharrekoa 1.2.1.1. Galdakaoko Helduen Heziketarako ikastegian euskararen presentzia areagotzeko ekimenak bideratu: idazleen bisitaldiak, hitzaldiak, doako itzulpen-zerbitzua… 1.2.1.3. Udal Musika Eskolan irakasleak euskaraz lan egin dezaten trebatu: trebakuntza-saioak, material didaktikoa euskaratzeko laguntza…

 13. Irakaskuntza Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 2008-2011 1.2.Euskarazko irakaskuntza-eskaintza, irakas-maila guztietara bultzatzea 1.2.2. Euskal Irakaskuntzaren aldeko ekimenak bultzatu (1.a 002) 1.2.1.2. UEUko prestakuntza jasotzeko dirulaguntzak eman 1.2.1.3. Ikastolen jaietarako dirulaguntzak eman

 14. Irakaskuntza Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 2008-2011 1.3.Euskararen ezagutza areagotzea eta etorri berriei euskaraz ikastera bultzatu eta integraziorako bideak zabaltzea 1.3.1. B eta D ereduekin euskararen ezagutza areagotzea gazteen artean eta haur- eta gazte-etorkinen integrazioa bideratzea (1.a 01) 1.3.1.1. 2 eta 3 urteko haurren artean aurre-matrikulazio kanpainak bideratu 1.3.1.2. Batxilergoa egingo duten ikasleen artean euskarazko irakaskuntza aukera dezaten kanpaina bideratu (informazio zehatza, gomendioak…): “Zeurea da aukera” kanpaina 1.3.1.3. DBHko 1. eta 2. mailako B ereduaren optimizaziorako aisialdi ekintzak antolatu 1.3.1.4. Haur etorkinen egoeraren azterketa egin eta ekimen zehatzak bideratu euskarazko ikas-ereduetan integra daitezen: eskola orduz kanpoko ume etorkinentzako zerbitzua. 1.3.1.5. Etorkinak integratzeko ekimenak bideratu: bazkalorduetan aisialdi-jarduerak burutu 1.3.1.6. Eskolan hizkuntza-trataera landu: hizkuntza-erabilpena sistematizatzea, ahozkotasuna eta Idazmen-trebetasunak landuz.

 15. Irakaskuntza Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 1.3.1.7. Ahozkotasunean ikasleek dituzten hutsuneak detektatu eta akats horiek lantzeko unitate didaktikoak landu proposamena 1.3.1.8. B eredua duten eskoletan, plan mailakatu baten bidez eredu hori desagertarazi eta D eredua indartu ekarpena

 16. Irakaskuntza Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 2008-2011 1.4.Euskararen erabilera bultzatzea, sentsibilizazioa landuz 1.4.1. Eskolaz eskola euskaraz bizitzen lagunduko duten egitarau zehatzak eratu eta gazteen artean euskararen erabilera areagotu (1.a 03) Indartu beharrekoa 1.4.1.1. Euskal tradiziozko arloen zabalkundea egin: euskal dantza klaseak ikastetxeetan 1.4.1.2. Hizkuntza Normalkuntzako Programak abian ez dauden ikastetxeetan, horien berri eman eta martxan jartzeko laguntza teknikoa eta baliabideak eskaini 1.4.1.3. Erakusketa didaktikoak antolatu bisita gidatuekin eta zenbait material osagarrirekin euskarazko irakurzaletasunean eragiteko; idazleen bisitak ikastetxetara… 1.4.1.4. Euskara lantzeko tailerrak garatu: bertsogintza, ipuingintza, ahozkotasuna, bizkoizketa tailerrak, poesia… 1.4.1.5. Ikasgelaz kanpo euskararen erabilera sustatzea helburu duten egitasmoak diruz lagundu (Guraso elkarteek bideratzen dituzten ekimenak…). 1.4.1.6. Ikus-entzunezkoetan euskararen presentzia bermatzeko Euskara Zine Aretoetara programa bideratu

 17. Irakaskuntza Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 1.4.1.7. Ikus-entzunezkoetan euskararen presentzia bermatzeko Euskara Zine Aretoetara programa bideratu 1.4.1.8. Lagunarteko hizkera ezagutarazi gaztetxoen artean: Lagunartean jolasean ikastaroa antolatu 1.4.1.9. DBHko ikasleentzako motibazio-saioak landu 1.4.1.10. Irakasle zein gurasoei zuzenduta, euskarazko haur eta gazte literatura lantzeko unitate didaktikoak sortu eta zabaldu 1.4.1.11. Ikastetxeei zuzendutako ekimenetan hizkuntza-irizpideak ezarri eta bete daitezen bermatu. 1.4.1.12. Herriko DLHko ikasle guztien artean udalerriari egokitutako eskola agenda sortu eta zabaldu 1.4.1.13. Euskararen egunaren bueltan lema eta amaiera bateratua egin ikastetxeen artean proposamena 1.4.1.14. Euskara prestigiatzea: ospetsuekin ekimen bateratuak eginez (futbolariak, aktoreak…) ekarpena

 18. 1.Helburu estrategikoa Ondorengoetaratzea Euskalduntzea-alfabetatzea

 19. Euskalduntzea-alfabetatzea Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 2008-2011 2.1.Euskara ikasteko eta alfabetatzeko bideak erraztea: laguntza eskaintzea 2.1.1. Efektu biderkatzailea izan dezaketen giza-taldeak identifikatu eta helburu zehatzei erantzuteko ikastaroak antolatu (1.b.01) 2.1.1.1. Gurasoentzako, ostalarientzako eta merkatarientzako ikastaro bereziak antolatzeko kanpaina bideratu 2.1.1.2. Informazio-kanpainetan Galdakaoko euskaltegi guztien informazioa zabaltzea (Euskarazko Produktuen katalagoan herriko euskaltegi guztietako informazioa jartzea) ekarpena 2.1.1.3. Matrikulazio-kanpainen mezua, iraunkortasuna eta bitartekoak landu proposamena 2.1.1.4. Etorkinentzako ikastaro bereziak antolatzeko kanpainak bideratu (AISA programa) ekarpena 2.1.1.5. Hamasei urtetik beherakoentzako Haur Euskaltegia eskaini. 2.1.1.6. Baldintza minimo batzuk betetzearen truke dirulaguntzak bideratu: - Dirulaguntza jasotzeko epea irailean izan daitekeen aztertu - Langabetu, jubilatu, etorkin eta IMI jasotzen dutenentzat dirulaguntza berezirik ote dagoen aztertu. Indartu beharrekoa ekarpena

 20. Euskalduntzea-alfabetatzea Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 2008-2011 2.2.Euskararen erabilera bultzatzea, ikasitakoa praktikatzeko erraztasunak eskainiz 2.2.1. Euskalduntze-alfabetatzeko ekintzabideak erabileraren ingurukoekin uztartu (1.b.01) 2.2.1.1. Herriko euskaltegiekin batera BERBALAGUN programa bideratu 2.2.1.2. Korrika eta antzeko ekimenak diruz lagundu 2.2.1.3. Euskaltegien artean ekintza bateratuak egitea: sagardotegira irteerak… Indartu beharrekoa ekarpena 2.2.1.4. GURASOLAGUN proiektua abian jartzea proposamena

 21. Euskalduntzea-alfabetatzea Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 2008-2011 2.3.Euskara ikasteko eta alfabetatzeko beharraren kontzietzia zabaltzea 2.3.1. Euskalduntzea eta alfabetatzea prestigiatzeko kanpainak antolatu proposamena 2.3.1.1. Alfabetatu edo euskaldundu diren herriko pertsonen eredua zabaldu eta hartzaile Potentzialengana iritsiko den kanpaina gauzatu proposamena 2.3.1.2. Euskaldundu edo alfabetatu gabekoengan eragiteko mezuak zabaldu proposamena

 22. 1.Helburu estrategikoa Ondorengoetaratzea Familia

 23. Familia Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 2008-2011 3.1.Hizkuntzen araberako familia mota bakoitzak hizkuntzaren transmisioan egin dezakeen ekarpena optimizatzea 3.1.1. Euskararen familia bidezko jarraipenean eragin zuzena (gurasoak, gurasogaiak, aiton-amonak, haurrak… ) eta zeharkakoa (haurtzaindegiak, zaindariak…) dutenak sentiberatu eta motibatu (1.c.01) 3.1.1.1. Euskaraz dakiten haur-zaintzaileen zerrenda osatu eta gurasoen eskura ipini, “Bardinean, euskeraz” 3.1.1.2. Euskarazko haurtzaindegien zerbitzua sendotu 3.1.1.4. Gurasoen partaideitza eta inplikazioa lortu (inkesta bat bidali beraien beharrak jasotzeko eta zertan parte hartzeko prest dauden jakiteko) Indartu beharrekoa ekarpena 3.1.1.3. Gurasoak sentiberatzeko sentsibilizazio-kanpainak edo tailerrak antolatu: gomedioak eta aholkuak, abestien CDak banatu, ipuin-ikastaroak, haur-jolas eta abestien ikastaroa, ume elebidunen gurasoentzat saioak, gurasoentzako mintegiak, hitzaldiak… 3.1.1.5. Gurasoei euskalduntze-alfabetatzearen aukeren berri eman eta horren garrantzia azpimarratu: Eusko Jaurlaritzaren gurasoak euskaratzeko motibazio-kanpainako kartelak erabili; herriko euskaltegi guztien informazioa jarri. ekarpena

 24. Familia Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 3.1.1.6. Haur eta gurasoentzako jolaserako materiala sortu 3.1.1.7. Gurasoentzako motibazio-saioak bideratu 3.1.1.8. Gurasoei familia transmisiorako baliabideak eskaintzea: idatziak euskaraz egiteko Idatziak liburuxka, euskaraz hitz egiteko Ku-Ku Haurrekin hitz egiten hasteko liburuxka, euskaraz- ko zerbitzuen gida… 3.1.1.4. Haur eta gaztetxoei zuzendutako euskarazko produktuen katalogoa herrian zabaltzea eta katalogoaren edukia gizarteratzeko ekimena antolatzea 3.1.1.9. 3 belaunaldiren arteko loturak egin, batetik bestera etenik egon ez dadin: herri euskera etorkizunera bideratu, euskaldun natiboa prestigiatuz Indartu beharrekoa ekarpena 3.1.1.9. Familia-barnetegiak bultzatu, diruz lagunduta ekarpena 3.1.1.9. Berbalagun proiektua gurasoentzat eta umeentzat ekarpena 3.1.1.9. Pertsonaia ezagunekin gurasoei zuzendutako ekimenak garatu (sukaldaritza…) ekarpena

 25. 2.Helburu estrategikoa ERABILERA Administrazioa Lan-mundua Teknologia berriak Aisia kirola erlijioa

 26. 2.Helburu estrategikoa Erabilera Administrazioa

 27. Administrazioa Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 2008-2011 4.1. Galdakaoko udaleko zerbitzu- eta lan-hizkuntza euskara izatea. 4.1.1. Langileek euskara gehiago erabiltzeko, hizkuntza-kalitatea bermatzeko bideak jorratzea (2.a.001) 4.1.1.1. Langileari euskaraz lan egiteko baliabideak eskaini: hiztegien erabilera, zuzentzaileak, web gune interesgarriak, gramatikako kontsultak, idatzi-ereduak… 4.1.1.2. Udal-langileen artean partaidetza aktiboa eta positiboa landu: Sasoian! Aldizkaria eta gurea .com 4.1.1.3. Euskara Zerbitzua liburu eta material eguneratuaz hornitu: gramatika-liburuak, hiztegiak… 4.1.1.4. Langileei zuzendutako Trebakuntza Progamarekin jarraitu (HE egiaztatuta duten edo euskara-maila dexente ona duten langileei zuzenduta) eta gaiaren inguruan dauden aurkako jarrerak landu 4.1.1.5. Hizkuntza-normalizazio alorrerako HAEEren hitzarmena berriztatzea: langileen eskolara- tzeko aukerak eta baldintzak, ordezkapenetarako dirulaguntzak…) 4.1.1.6. Hizkuntza Eskakizunen azterketararako informazioa eman eta eskariak bideratu proposamena

 28. Administrazioa Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 4.1.1.7. Langileak eta udal-agintariak euskarazko klaseetara joateko baldintzak zehazteko Araudia berraztertu eta aplikatu: derrigortasun-datarik izan ez eta ikasi nahi duten langileen kasua, praktikaldian dauden langileena, bitarteko funtzionarioena… 4.1.1.8. Udal agintariak plan honetan inplikatzeko ekimenak: udal lanetan euskaraz jarduteko dituzten zailtasun eta gabeziak antzeman eta trebakuntza edo formakuntza berezirako eskaintza egin 4.1.1.9. Administrazio atalean erabiltzen diren baliabide informatikoak euskaraz erabilgarri izateko aukerak aztertu eta dagozkion neurriak hartu proposamena

 29. Administrazioa Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 2008-2011 4.1. Galdakaoko udaleko zerbitzu- eta lan-hizkuntza euskara izatea. 4.1.2. Kanpora begira euskararen erabilera indartzea: herritarrekin, horni- tzaileekin…(2.a.001) 4.1.2.1. Udalarekin euskarazko harremana izatea nahi duen elkarte edota herritarren datu-basea osatu, bideratu eta jarraipena egin 4.1.2.2. Enpresa eta bestelako erakundeekin harremanak euskaraz izan daitezen neurriak hartu, adibidez, Udalera idatziak gaztelaniaz bidaltzen dituzten erakundeei gutuna bidali, harremanak euskaraz nahi direla esanez proposamena 4.1.2.3. Web-gunea euskaraz eta eguneratuta eskaintzea Indartu beharrekoa ekarpena

 30. Administrazioa Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 2008-2011 4.1. Galdakaoko udaleko zerbitzu- eta lan-hizkuntza euskara izatea. 4.1.3. Euskararen erabileran eragiteko kontratazioetarako irizpideak finkatu eta aplikatzeko bideak jorratzea(2.a.001) 4.1.3.1. Udalak bideratzen dituen kontratuetan (zerbitzua, horniketa, laguntza teknikoa…) hizkuntza-irizpideak ezarri eta bete egiten direla bermatu 4.1.3.2. Udalak egiten dituen langileen kontratazio berrietan hizkuntza-irizpideak ezarri eta bete egiten direla bermatzeko jarraipen zehatza egin (desagertzear dauden lanpostuak, ordezkapenak, Aldi baterako kontratuak, lanpostu zerrendan azaltzen ez direnak…) 4.1.3.3. Dirulaguntzak banatzeko deialdietan hizkuntza-irizpideak ezarri eta irizpideak betetzen diren jakiteko jarraipen zehatza egin

 31. Administrazioa Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 2008-2011 4.1. Galdakaoko udaleko zerbitzu- eta lan-hizkuntza euskara izatea. 4.1.4. Beste udal zein erakundeekin koordinazioa landu eta finkatu(2.a.001) 4.1.4.1. Alkarbide bilguneko B lan-mahaian parte hartu 4.1.4.2. Eskualdeko udalekin koordinazioa mantendu 4.1.4.3. Herriko beste administrazio batzuetako egoera ezagutu eta horietan euskararen erabilera sustatzeko bideak jorratu: Justizia, Zaharren egoitza… proposamena

 32. Administrazioa Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 2008-2011 4.1. Galdakaoko udaleko zerbitzu- eta lan-hizkuntza euskara izatea. 4.1.5. Udalean euskararen erabilera normalizatzeko euskara-zerbitzua sendotu eta beharrezkoak diren egitura eta baliabideak ezarri (2.1.04) 4.1.5.1. Udaleko Euskararen erabilera-plana berriztatu 4.1.5.2. Euskararen Ordenantzak eguneratu eta dagokion jarraipena egin 4.1.5.3. Euskararen Jarraipen Batzordea dinamizatu 4.1.5.4. Hizkuntza normalizatzailea kontratatu 4.1.5.5. Euskara Zerbitzuan itzulpen-memorien datu-basea eguneratu eta zerbitzua teknologia eta baliabide berrietan trebatu 4.1.5.6. Itzulpen-zerbitzuaren kontratazioa bideratu, herritarren hizkuntza-aukerak bermatuta gera daitezen (web gunea eguneratua izateko, itzulpen-eskariei erantzuteko…) Indartu beharrekoa

 33. 2.Helburu estrategikoa Erabilera Teknologia berriak

 34. Teknologia berriak Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 2008-2011 5.1. Teknologia berrien esparruan euskarazko eskaria eta eskaintza handitzea 5.1.1. Informazio-kanpainak entolatu eta sentiberatze-lana egin informazio produktuen eskaria handitzeko (2.c.06) 5.1.1.1. Paperik gabeko informatizaziorako zerbitzuak euskaraz eskuragarri jartzea: Euskara Zerbitzuaren gaiak sarean eguneratuta jartzea: udal webgunea normalkuntza lanaren edukiz hornitzea eta herritarren artean zabaltzea; kexak, iradokizunak, ikastaroetan izena ematea, kontsultak egitea… webgunearen bitartez egitea; euskara bultzatzen duten taldeak webgunean agertzea ekarpena 5.1.1.2. Euskara lantzeko tresnen zabalkundea egitea herritarren artean

 35. Teknologia berriak Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 2008-2011 5.1. Teknologia berrien esparruan euskarazko eskaria eta eskaintza handitzea 5.1.2. Euskal kulturaren ondareari buruzko informazioa digitalizatu eta hedatzea (2.c.07) 5.1.2.1. Nerbioi-Ibaizabal eskualdearen hizkuntza eta kultur ondarea bildu, material didaktikoa sortu eta eskola curriculumean txertatzeko abiatutako egitasmoarekin jarraitzea eta egitasmoaren berri ematea herritarrei

 36. Teknologia berriak Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 2008-2011 5.1. Teknologia berrien esparruan euskarazko eskaria eta eskaintza handitzea 5.1.3. Udalaren edo beste entitate publikoen eskaintzan, euskararen erabilera bermatzea proposamena 5.1.3.1. KZgunearekin harremana egin eta bertako hizkuntza-egoera eta aukerak ezagutu eta eman litezkeen urratsak definitu ekarpena

 37. Teknologia berriak Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 2008-2011 5.1. Teknologia berrien esparruan euskarazko eskaria eta eskaintza handitzea 5.1.4. Herriko entitate pribatuek beraien edukiak sarean jartzeko, udalak laguntzak eskaintzea proposamena 5.1.4.1. Webguneak euskaratzeko laguntzak eman merkatari, elkarte eta abarri. ekarpena 5.1.4.2. Merkatarientzako eta elkarteentzako aplikazioak euskalduntzeko laguntzak bideratzea proposamena

 38. 2.Helburu estrategikoa Erabilera Lan-mundua

 39. Lan-mundua Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 2008-2011 6.1. Herriko merkataritzaren esparruan euskararen presentzia eta erabilera bultzatzea 6.1.1. Establezimenduek euskara-planak martxan jar ditzaten aholkularitza eta laguntza eskaini (2.b.001) 6.1.1.1. Galdakaoko merkatari eta ostalariei doako itzulpen-zerbitzua eskaini eta zerbitzua martxan dela gogoratuarazi, adibidez: Euskara Merkataritzara izeneko katalagoarekin. 6.1.1.2. Herriko merkatari eta ostalariei euskalduntze eta alfabetatzerako aukeren berri eman 6.1.1.3. Herriko establezimendu jakinetan MEPI (Merkataritza Euskalduntzeko Plan Integralak) planak gauzatu (aurreko faseko egitasmo pilotua kontuan hartuz); zerbitzua euskaraz ematen duen establezimendua marka edo bereizgarri batekin identifikatu ekarpena 6.1.1.4. Herriko merkataritza-jarduera modu espezifikoan eragiteko ekintzak gauzatu: hiztegi espezializatuak, produktuen izenak, adar jakin bateko kartelak… 6.1.1.5. Hizkuntza-paisaian euskararen presentzia bermatzeko dirulaguntzak eskaini 6.1.1.5. Establezimendu berrientzako informazio kanpaina bideratu: denda bat irekitzeko tramitee- tan euskararen ingurukoak komunikatu

 40. Lan-mundua Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 2008-2011 6.1. Herriko merkataritzaren esparruan euskararen presentzia eta erabilera bultzatzea 6.1.2. Establezimenduetako arduradunen sentsibilitatea landu eta euskararekiko joka- bide arduratsuak izan ditzaten lortu Indartu beharrekoa ekarpena 6.1.2.1. Dendarien sentsibilitatea lantzeko kanpainak garatu, batez ere, MEPIak dituzten establezi- menduetan proposamena 6.1.2.2. Kontsumitzaileen legearen inguruko informazioa zabaldu, hizkuntza-eskubideen gainean hausnartzeko proposamena 6.1.2.3. Ostalarien artean ‘euskal guatekea’ antolatzea, tabernak euskarazko musika jar dezaten ekarpena

 41. Lan-mundua Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 2008-2011 6.2. Herriko enpresetan euskararen erabilera areagotzeko bideak zabaltzea proposamena 6.2.1. Informazioa zabaltzea: sustapen-lana sindikatu eta enpresekin proposamena 6.2.1.1. LANHITZen eragina baloratu proposamena 6.2.1.2. Herriko enpresak bisitatzea proposamena 6.2.1.3. Eskualde mailako programa bateratua antolatu eta elkarrekin lan egiteko aukerak aztertu proposamena

 42. 2.Helburu estrategikoa Erabilera Arlo soziokulturala: aisia, kirola, erlijioa, kultura, kulturgintza

 43. Arlo soziokulturala Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 2008-2011 7.1. Euskarazko aisialdi- eta kirol-eskaintza aberatsa bultzatzea 7.1.1. Haur eta gazteei zuzendutako euskarazko aisialdi- eta kirol-eskaintza egokia sortu eta euskararen presentzia areagotzeko ekimenak bideratu(2.d.001) (2.e.001) 7.1.1.1. Herriko haur- eta gazte-elkarteen hizkuntza-diagnostikoaren ondorioak berraztertu: erlijio, kirol, kultura eta aisialdiaren esparruan dagoen euskarazko eskaintza aztertu, zailtasunak, hutsuneak, espektatibak eta beharrak identifikatu. 7.1.1.2. Udalak eta elkarteek eskaintzen dituen aisialdi-, kultur-, eta kirol-ekintzak modu koordinatuan garatzeko eta euskarazko kultur ekintzen programazioa osatzeko koordinazio-gune edo talde bat sortu Indartu beharrekoa 7.1.1.3. Herri-mailan ludoteka-zerbitzuen sarea sortu eta euskarazko gune eta zerbitzuak ugaritzeko euren arteko koordinazioa landu Indartu beharrekoa 7.1.1.4. Merkatuak egiten eskaintzaren aurrean, euskarazkoak ugarituz joan: ‘Jolasabal’ Gabonetako Haur-parkea antolatu eta begiraleak euskara sustatzaileak izatea 7.1.1.5. Euskal kultura eta tradizioari lotutako ekintzak bultzatu eta tradizioaren transmisioa zaindu Indartu beharrekoa 7.1.1.6. Udan euskarazko eskaintza indartzeko udaleku irekiak antolatu, herritarren eskariak aztertuz

 44. Arlo soziokulturala Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 7.1.1.7. Gazteen arteko euskararen erabilera mintzagai hartuta, jardunaldiak/hitzaldiak antolatu 7.1.1.8. Euskarazko tailer-ikastaroak haur- eta gaztetxoentzat: euskal musika bultzatu ekarpena 7.1.1.9. Euskararen Nazioarteko Eguna ospatzeko herriko euskara-elkarteekin koordinatu ekarpena 7.1.1.10. Euskaltegi, ikastetxe edota herriko elkarteekin batera ekintzak antolatu ekarpena 7.1.1.11. Kirol- munduan euskararen erabilera motibatu: euskal kirol-eguna edo –atea antolatu herri mailan ekarpena 7.1.1.12. Udal kiroldegiko ikastaroak euskaraz izateko aukerak aztertu eta laguntza-bideak eskaini ekarpena 7.1.1.13. Herriko talde eta elkarteak euskara helburu duten egitasmoak garatzearren diruz lagundu 7.1.1.14. Aisi-, kultura-, kirol-taldeei zuzendutako dirulaguntzetarako deialdietan hizkuntza-irizpideak ezarri eta bete egiten direla bermatu 7.1.1.15. Euskarazko kultur ekintzei ematen zaizkien dirulaguntzen eta irizpideen betetze-mailari segimendua egiteko modua sistematizatu proposamena 7.1.1.16. Herriko taldeen euskarazko ekintzek Galdakaoztarrei helarazteko dauden bideak aztertu eta eraginkorrak izateko aukerak ikusi proposamena

 45. Arlo soziokulturala Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 2008-2011 7.1. Euskarazko aisialdi- eta kirol-eskaintza aberatsa bultzatzea 7.1.2. Herriko talde eta elkarteen funtzionamendua euskaraz izateko laguntza eskaini, batik bat umeekin eta gazteekin lanean dabiltzanei(2.d.001) 7.1.2.1. Euskaraz dakiten aisialdirako eta kirolerako begiraleen lan-poltsa osatu eta herritarren eskura jarri (lan-poltsan daudenek kontratu bidez lan egitea proposatu da) ekarpena 7.1.2.2. Begiraleek euskaraz lan egin dezaten prestakuntza egokia bideratu eta jarraipena egin (batez ere, kirol entrenatzaileei zuzendutakoa) ekarpena 7.1.2.3. Aisialdi-, kultura-, eta kirol- elkarteen barne-funtzionamenduan euskararen presentzia eta erabilera areagotzeko laguntza eskaini: doako itzulpen-zerbitzua, barneko euskara-planak aurrera eramateko laguntza eskaini… 7.1.2.4. Aisialdi-, kultura-, eta kirol- taldeentzako lagungarri izan daitezkeen idatzien eskuliburua eta arlokako hiztegiak prestatu, egokitu eta zabaldu 7.1.2.5. Aisialdi-, kultura-, eta kirol- taldeei formazio eta materialgintza alorrean dituzten beharrez galdetu eta horiek aztertzeko egungo bideak indartu zein berriak sortu proposamena

 46. Arlo soziokulturala Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 2008-2011 7.2. Erlijioaren esparruan euskararen presentzia areagotzea 7.2.1. Parrokian eta eliz inguruko jardunetan euskararen presentzia bermatzeko ekimenak bideratzea(2.f.001) 7.2.1.1. Katekesia euskaraz emateko laguntzak eskaini 7.2.1.2. Parrokian eta eliz inguruko jardunetan sortutako beharretarako materiala euskaratzeko doako itzulpen-zerbitzua eskaini 7.2.1.3. Ikastaroak euskaraz izateko aukerak aztertu eta horretarako bideak ezarri ekarpena

 47. 3.Helburu estrategikoa ELIKADURA Corpus plangintza Hedabideak Liburugintza Kulturgintza

 48. 3.Helburu estrategikoa Elikadura Corpus plangintza

 49. Corpus plangintza Helburuak,lan-ildoak eta ekintzak 2008-2011 8.1. Herriko euskararen ondarea jaso 8.1.1. Hizkuntza-paisaia ugaldu, txukundu eta berbazko euskal kultur produkzioak landu (3.a.03)) 8.1.1.1. Herriko toponimia bildu eta ikertzearen gaia berraztertu. 8.1.1.2. Kale-izendegia normalizatu denaren onarpen ofiziala jaso ostean, zabalkundea egin 8.1.1.3. Bizkaieraren kalitatea zaintzeko ekimen ezberdinak bideratu: ikastaroak… 8.1.1.4. Eskualde mailako hizkuntza-ondarea bildu, ikertu eta modu didaktikoan zabaldu 8.1.1.5. Eskualde mailako hizkuntza-ondarea bildu, ikertu eta modu didaktikoan zabaldu (ikastetxee- tan euskaltegietan, erakunde ezberdinetan…) 8.1.1.6. Herriko euskararen inguruko arauak adostu eta beronen erabilera bultzatzea, ahozkoan (ikastaroak antolatuz) zein idatzizkoan (oinarrizko material ereduzkoa sortu eta ezagutaraziz) proposamena

 50. 3.Helburu estrategikoa Elikadura Hedabideak