as v lexike n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Čas v lexike

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Čas v lexike - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Čas v lexike. Úvodné poznámky. antropomorfizácia lexiky a čas temporalizmy a atemporalizmy temporalizmy : lexikálni juniori (neologizmy) lexikálni seniori ( antikvarizmy : historizmy a archaizmy). Historizmy. pomenúvajú osoby, veci alebo reálie, ktoré v súčasnosti neexistujú

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Čas v lexike' - noma


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vodn pozn mky
Úvodné poznámky
 • antropomorfizácia lexiky a čas
 • temporalizmy a atemporalizmy
 • temporalizmy:
 • lexikálni juniori (neologizmy)
 • lexikálni seniori (antikvarizmy: historizmy a archaizmy)
historizmy
Historizmy
 • pomenúvajú osoby, veci alebo reálie, ktoré v súčasnosti neexistujú
 • využívajú sa predovšetkým v odborných historických alebo v umeleckých textoch
 • zostarol denotát a s ním aj jeho pomenovanie
historizmy1
Historizmy
 • slúžny „v býv. Uhorsku vyšší správny úradník“
 • zeman „príslušník nižšej šľachty“
 • ablegát „poslanec krajinského snemu v Rakúsko-Uhorsku“
 • pobočník „dôverník vys. hodnostára“
 • rováš „palica, na ktorú sa v minulosti zárezmi značilo zaplatenie dane, dlh ap.; tieto zárezy“
historizmy2
Historizmy

senát

 • zbor sudcov
 • polit. v niektorých štátoch jedna zo snemovní
 • škol. akademický senát vysokoškolská rada
 • hist. starorím. štátna rada
archaizmy
Archaizmy
 • zostarnuté pomenovanie, ktoré bolo nahradené iným pomenovaním
 • vstupujú do synonymických radov
 • šuster – obuvník, lichva – statok, roky – letá, čierťaž – hranica, bydlo – bydlisko
 • arch. kniž. bukéta – neutrálne kytica, arch. poet. žízeň – neutrálne túžba
historick slovn k slovensk ho jazyka
Historický slovník slovenského jazyka
 • 7 zväzkov (1991 – 2008)
 • slovná zásoba slovenčiny v predspisovnom období (11. – 18. stor.)
slide9
HSSJ

zaniknuté slová:

 • violovať „dopúšťať sa násilia“,
 • skladanka gram. „slabika“
 • oddychová diera „hltan“
 • byť v posesii „vlastniť poľnohospodársku usadlosť“
slide10
HSSJ

zaniknuté významy:

 • železnica „železná ruda“, „manželka obchodníka so železom“
 • náhoda „udalosť, príhoda“
 • nevesta „ľahká, nemravná žena“
slide11
HSSJ
 • slovotvorné historizmy:
 • lekárenie – liečba
 • naučiteľ – učiteľ
 • vyslobodník – vysloboditeľ
 • odnažiť – obnažiť
 • lakónsky – lanonický
slide12
HSSJ
 • odlišná motivácia:
 • poludňovať – obedovať
 • ležiak – zaháľač
 • lámač – kamenár
slide13
HSSJ
 • poludnie: „čas okolo polovička dňa“, „poludňajšie jedlo“, „juh“ (poľ. południe, ukr. південь)
 • polnoc: „čas okolo polovice noci“, „sever“ (poľ. północ, ukr. північ „sever“)
 • nedeľa „siedmy deň v týždni“, „týždeň“ (rus. неделя„týždeň“, srb. недеља „nedeľa“ aj „týždeň“)
slide14
HSSJ
 • mníšťa „(v nadávkach) dieťa splodené mníchom“
neologizmy
Neologizmy
 • každé novovytvorené slovo sa istý čas pociťuje ako neologizmus
 • Dokedy sa neologizmus považuje za neologizmus?
neologizmy1
Neologizmy
 • denotát
 • frekvencia
 • používateľ jazyka
 • pôvod
neologizmy2
Neologizmy
 • týpek, user, internet, mobilný telefón, mobil, USB kľúč, CLIP, CLIR, SMS, esemeska, MMS, intranet, softvér, hardvér, negociovať, korčuliar (v hypermarkete), googlovať, vlákno, mailovka, prasacia/prasačia chrípka – chrípka typu A, exorexia, telebrita, metrosexuál, retrosexuál
dynamika temporality
Dynamika temporality
 • nadobudnutie príznaku temporálnosti
 • strata príznaku temporálnosti
 • prehodnotenie príznaku temporálnosti
nadobudnutie tempor lnosti
Nadobudnutie temporálnosti
 • zánik/vznik denotátu:
 • iskrička, pionier, zväzák, káder, pracovná sobota, Varšavská zmluva, ZSSR
 • phishing, vishing, smishing (SMs phISHING),
 • prehodnotenie vzťahov medzi lexémami:
 • šuster – obuvník, lichva – statok, bukéta – kytica
 • vrátnik – informátor, sekretárka – asistentka
strata tempor lnosti
Strata temporálnosti
 • adaptácia neologizmov
 • kontaktný gól, e-mail, spam Európska únia, euroústava, google
prehodnotenie tempor lnosti
Prehodnotenie temporálnosti
 • lexikálne návraty
 • župan, starosta, prednosta, osemročné gymnázium, spol. s r. o.
v chodiskov pr klady
Východiskové príklady
 • Takto sa hrá hokej, wurstožrúti!
 • vpoho, uz to mame rozkomunikovane
 • ok, ja si idem precitat tvoj odsudok
 • R 1 nie je vytunelovana, ale vymostovana. Slovenske specifikum, ako ojebabrat stat ako dojnu kravu, odteraz sa uz netuneluje ale mostuje.
v chodiskov pr klady1
Východiskové príklady
 • Takto sa hrá hokej, wurstožrúti!
 • vpoho, uz to mame rozkomunikovane
 • ok, ja si idem precitat tvoj odsudok
 • R 1 nie je vytunelovana, ale vymostovana. Slovenske specifikum, ako ojebabrat stat ako dojnu kravu, odteraz sa uz netuneluje ale mostuje.
vodn pozn mky1
Úvodné poznámky
 • okazionalizmus – lexéma na jedno použitie
 • extrémny druh neologizmu
 • lexikálna podenka
vlastnosti okazionalizmov
Vlastnosti okazionalizmov
 • individuálna príslušnosť
 • príslušnosť k reči
 • neuzuálnosť
 • nereprodukovanosť
 • slovotvorná motivovanosť
vlastnosti okazionalizmov1
Vlastnosti okazionalizmov
 • nominačná fakultatívnosť
 • nenormatívnosť
 • viazanosť na kontext
 • funkčná jednorazovosť
 • expresívnosť
individu lna pr slu nos
Individuálna príslušnosť
 • okazionalizmus je výtvorom jednotlivca
pr slu nos k re i
Príslušnosť k reči
 • okazionalizmy sú primárne záležitosťou reči (parole)
 • filmovač („filmár“) – zvárač, rozprávač
neuzu lnos
Neuzuálnosť
 • nejde o uzuálne, ustálené lexémy, okazionalizmy sa nepoužívajú ako bežné slová
nereprodukovanos
Nereprodukovanosť
 • okazionalizmy sa nereprodukujú, ale produkujú
 • aktívna lexikálna tvorivosť, schopnosť človeka utvárať úplne nové lexémy
nomina n fakultat vnos
Nominačná fakultatívnosť
 • väčšina okazionalizmov má svoje uzuálne synonymá
 • krokovanie – prechádzka, brušniak – opasok, zalep – leukoplast, Darmovízia – STV
 • medziplotník – chodník medzi plotmi, pešochodky – pohodlné topánky
 • scelebritovanie sa, erotoúmysel, spolusilvestrovať, naprinceznovať sa, nočera
nenormat vnos
Nenormatívnosť
 • umývatko, miešatko
 • stravovač vz. pokrývač, vykrádač, predavač
 • huboto, nočera, sopranda
viazanos na kontext
Viazanosť na kontext
 • paroháč, strunidlo
 • paroháč – lesník, strunidlo – harfa
 • pápežomil, makrosomár, víkenduchtivý, právniča
funk n jednorazovos
Funkčná jednorazovosť
 • okazionalizmus je lexéma na jedno použitie
expres vnos
Expresívnosť
 • každý okazionalizmus je expresívny v tom zmysle, že je výsledkom subjektívnej komunikačnej potreby či reakcie jednotlivca
 • „...okazionalizmy nám umožňujú vyjadriť to, na čo niekedy bežné slová nestačia. Pomocou nich môžeme byť v komunikácii vtipnejší, aktuálnejší, osobnejší, emocionálnejší, empatickejší, ale často aj výstižnejší a úspornejší.“ (Liptáková, 2008, s. 61)
expres vnos1
Expresívnosť
 • archichecht
 • sociálny debokrat
 • Slotwaldov
 • Bordelistan
 • wurstožrút
 • Slintovízia
expres vnos2
Expresívnosť
 • Podľa správania niektorých mladých ľudí už nehovoríme o mladej populácii, ale papulácii.
 • Parlament by mali zbúrať. Poniektorí posranci by si toho aj všimli možno až po roku.
 • Ten drbnuty Robertko musi do všetkeho Fičovať ??????
slovotvorn motivovanos
Slovotvorná motivovanosť
 • drvivá väčšina okazionalizmov je slovotvorne motivovaná
 • Podaj mi ten žok. – Podaj mi to vyzváňadlo.
 • analógia, modelovosť
slovotvorn motivovanos1
Slovotvorná motivovanosť
 • súrubričie, súrušnie – súhvezdie, súvetie
 • pivo  *pivovať  zapivovať si
 • tip  tipovať  zatipovať si
 • zakávičkovať si, zavínkovať si, zavodkovať si...
 • zvečerieva sa – zosemestrieva sa, zvianočnieva sa...
slovotvorn motivovanos2
Slovotvorná motivovanosť
 • sadista
 • senník
 • predpoklad
 • barbar
slovotvorn motivovanos3
Slovotvorná motivovanosť
 • sadista „pracovník sadu“ ← sad
 • senník „záznamník snov“ ← sen
 • predpoklad ← poklad (podľa predzápas, predpredaj)
 • barbar ← bar + bar „ten, kto chodí z baru do baru“
 • slovotvorná remotivácia
peci lne typy okazionalizmov
Špeciálne typy okazionalizmov
 • okazionálne frazémy
 • okazionálne vlastné mená
okazion lne fraz my
Okazionálne frazémy
 • aktualizácie frazém
 • Ako darček som dostal Encyklopediu lokomotív a vlakov od Davida Rossa z Ottovho nakladateľstva. Ono darovanému koňaku na hviezdičky nehľaď, ale nedá mi sa k nej nevyjadriť.
 • zigo nikdy nebol debilko je to pan hokejista a vy debilkovia, mu nesahate ani len po brusnu hranu na korculiach
okazion lne fraz my1
Okazionálne frazémy
 • Prečo sa pýtaš? – Len tak, aby chat nestál.
 • Dvakrát sa informuj, raz publikuj.
 • Panny by mali chodiť s lingvistami. Tí chytajú iba za slovo. (S. Radič) – O čo menej smoly majú cestári, o to viac jej majú motoristi. (S. Radič)
okazion lne vlastn men
Okazionálne vlastné mená
 • Vela hovorit, ale nic nepovedat - to vie len nas Sasovic!!!
 • Mam tip na otazku, ktora by vyhovovala aj Icovi Blatnikovi.
 • A madarsky pani Zradicova neviete?
 • Jedine v prípade, že jeho tajný žolík Smradičová predbehne vďaka masívnej propagande starého Cuja Gaštanoviča
 • Ohnededa [t. j. Tomáš Bezdeda] mal by uvadzat aj relaciu S.O.S.