slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
5-01 PowerPoint Presentation
Download Presentation
5-01

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

5-01 - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

5-01. Den regionale struktur Modul 3 – Del 5. 5-02. Det nye regionale Danmarkskort. Region Nordjylland: Aalborg. Region Midtjylland: Viborg. Region Syddanmark: Vejle. Region Hovedstaden: Hillerød. Region Sjælland: Sorø. 5-03. Regionerne. Amterne, H:S og HUR nedlægges

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '5-01' - noma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Den regionale struktur

Modul 3 – Del 5

5-02

slide3

Det nye regionale Danmarkskort

Region Nordjylland: Aalborg

Region Midtjylland: Viborg

Region Syddanmark: Vejle

Region Hovedstaden: Hillerød

Region Sjælland: Sorø

5-03

regionerne
Regionerne
 • Amterne, H:S og HUR nedlægges
 • Der oprettes 5 nye regioner pr. 1. januar 2007
 • Regionerne må kun løse opgaver, der er nævnt i lovgivningen
 • Regionerne må ikke opkræve skatter

5-04

regionerne1
Regionerne
 • Styres af et regionsråd med 41 valgte medlemmer
 • Regionsrådet kan nedsætte udvalg med forberedende eller rådgivende funktioner, der kan inddrage ex. brugere
 • Regionsrådet skal etablere et kontaktudvalg med borgmestrene i regionen

(Regionaludvikling, uddannelse, vækstfora, socialt udsatte grupper, specialundervisning mv.)

5-05

regionerne2
Regionerne
 • Regionerne finansieres udelukkende gennem tilskud og betalinger fra staten og kommunerne

(Bloktilskud/grundtilskud fra staten, grundbidrag fra kommunerne, aktivitetsbestemte tilskud fra stat og kommuner..)

 • Regionerne har tre opgaveområder:

- sundhedsområdet

- regional udvikling

- social- og undervisningsområdet

5-06

regionerne3
Regionerne

Samspillet mellem kommunerne og regionerne -

 • Kontaktudvalget mellem region og kommunerne i regionen skal mindst én gang i hver valgperiode drøfte, om der i regionen er sociale institutioner, som mere hensigtsmæssigt kan overgå til en kommunes ansvar
 • Alle regionale sociale tilbud er takstfinansierede

5-07

regionerne4
Regionerne

Specialundervisning -

 • Regionerne har driftsansvaret for de mest specialiserede lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud for børn, unge og voksne
 • Regionerne får mulighed for at tilrettelægge særlige uddannelsestilbud
 • Driftsansvaret for kommunikationscentrene (tale-, syns- og høreområdet) placeres som udgangspunkt i regionerne

5-08

regionerne5
Regionerne

Specialundervisning -

 • Regionerne kan varetage kommunale driftsopgaver, der ligger i naturlig tilknytning til regionens opgaver
 • (Ansvaret for ordblinde voksne overføres til staten)

5-09

regionerne6
Regionerne

Socialområdet -

 • Regionerne har mulighed for at drive dag-, klub- og døgntilbud til børn og unge med handicap
 • Regionerne har mulighed for på vegne af en kommune at drive tilbud til børn og unge med sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder
 • Specialrådgivning, der er sammenhængende med praksis og udgår fra regionalt drevne institutioner

5-10

regionerne7
Regionerne

Sundhedsområdet -

 • Amternes og H:S nuværende ansvar for det somatiske - og psykiatriske sygehusvæsen overføres til regionerne
 • Ansvaret for genoptræning under sygehusindlæggelse og for udarbejdelse af genoptræningsplaner
 • Ansvaret for den specialiserede ambulante genoptræning

5-11

regionen
Regionen

DSI og strukturreformen –

 • Fem regionale overgangsudvalg, der skal overvåge udviklingen i overgangsperioden 2005-07 og inspirere de nye DSI afdelinger ud fra en overordnet fælles tilgang

5-12

regionerne8
Regionerne

For at sikre DSI indflydelse på arbejdet i de nye

regioner er det hensigtsmæssigt –

 • At DSI’s tillidsrepræsentanter får overblik over, hvilke opgaver regionerne overtager, og på hvilken måde disse opgaver påtænkes løst
 • At DSI afdelinger og regionale overgangsudvalg fordeler de politiske opgaver imellem sig og koordinerer indsatsen indbyrdes
 • At DSI afdelinger og regionale overgangsudvalg sikrer en koordineret indsats med medlemsorganisationerne

5-13

regionerne9
Regionerne

Opgaver på handicapområdet –

Trafik:

 • Oprettelse af nye regionale trafikselskaber med ansvar for den individuelle handicapkørsel

Sundhed:

 • Etablering af sundhedsaftaler med ansvar for den specialiserede genoptræning (fordelingen mel. kommuner og region)

Hjælpemidler:

 • Evt. etablering af fælleskommunale samarbejder om hjælpemiddelcentraler, synscentraler mv.

5-14

regionerne10
Regionerne

Opgaver på handicapområdet –

Beskæftigelse:

 • Beskæftigelsesregioner, der bl.a. skal sikre at der er specialviden i de kommunale jobcentre i forhold til indsatsen for personer med handicap

Voksenspecialundervisning:

 • Tale-, høre- og synsområdet

Socialområdet:

 • Evt. overtagelse af amtslige opgaver, som kommunerne vælger ikke at overtage

5-15

regionerne11
Regionerne

Opgaver for de regionale overgangsudvalg –

 • At få indsigt og indflydelse på serviceniveauet i forbindelse med individuelle kørselsordninger
 • At få indsigt og indflydelse på de kommende sundhedsaftaler
 • At støtte etableringen af fælleskommunalt samarbejde omkring hjælpemiddelcentraler, synscentraler mv.

5-16

regionerne12
Regionerne

Opgaver for de regionale overgangsudvalg –

 • At sikre specialviden omkring mennesker med handicap i de kommunale jobcentre
 • At sikre den nødvendige faglighed og adgangen hertil på tale-, høre- og synsområde

5-17