Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Problem 01-01 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Problem 01-01

Problem 01-01

48 Views Download Presentation
Download Presentation

Problem 01-01

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ÖDEV-01 o o Problem 01-01 Şekildeki fırın, Q ısıl debisine sahip kaynakla ısıtılmaktadır. Fırındaki cisimlerin toplam ısıl kapasitesi C, fırın ile çevre arasındaki ısıl yalıtım R dir. To çevre sıcaklığıdır. Fırın sıcaklığı T dir. Isıl debi elektrik kontrolü ile ayarlanabilmektedir. Q=K1V1 dir. Burada V1 etki gerilimidir. K1 kontrol katsayısıdır. Fırın sıcaklığı bir termistör ile V2 gerilimi olarak ölçülmektedir. V2=K2T dir. Burada K2 sensör katsayısıdır. Fırın ile çevre arasındaki 1 derecelik sıcaklık farkında ısıl kayıp 0.5 kJ/s dir. Yalıtılmış bir hacimde odadaki cisimleri 1 derece ısıtmak için gerekli ısı 2 kJ dür. 4 volt gerilim uygulandığında ısıl debi Q=30 kJ/s dir. 80 oC sıcaklık ölçümü 4 volt çıktı gerilimi vermektedir. Qoda Kapalı kontrol blok diyagramını kurunuz. Gc(s)=Kp Q Duvardan ısı geçiş Qduvar Oda içindeki cisimlere ısı geçişi Yanıt: QWatt HJoule

  2. Elektro-pnömatik eleman Sıcak su kaynağı Kontrol devresi Aspiratör Isınan hava, TAo Sıcaklık sensörü, Ts Isı eşanjörü Hava girişi, TAi Problem 01-02 (Kuo, s.195) Tw: Su sıcaklığı Şekildeki sistemin blok diyagramı kısmen verilmiştir. Eksik bilgileri tamamlayınız. Yanıt:

  3. Q=Q1+Qd den h1 e transfer fonksiyonu: Problem 01-03 Şekildeki depo, Q1 debisine sahip kaynakla beslenmektedir. Depo kapasitesi C=A/ρg dir. A depo kesit alanı, ρ akışkan yoğunluğu ve g yerçekimi ivmesidir. Çıkıştaki debi Q2 dir. Çıkıştaki basınç düşüşü ∆p2=RQ2 dir. Depodaki su seviyesi h1 dir. V1girdi V2 cevap olmak üzere sistemin açık kontrol blok diyagramı aşağıda verilmiştir. V1 girdi gerilimi, V2 ölçülen gerilimdir. Qd kontrol edilemeyen dış etkidir. Yanıt:

  4. Problem 01-04 Şekildeki sistemde JL yükünün açısal yer değiştirmesi θLdir. Transfer fonsksiyonu denklemi aşağıdadır. θr hedef açıdır. Kp kontrol katsayısıdır. Kapalı kontrol sisteminin blok diyagramını çiziniz. Yanıt: