Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ödev 01-01: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ödev 01-01:

Ödev 01-01:

148 Views Download Presentation
Download Presentation

Ödev 01-01:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ödev 01-01: Şekildeki devrede Rs sıcaklığa duyarlı direnç (TDR) dir. TDR 20oC da 4.3 kΩ ve 35oC da 2.8 kΩ değere sahip olup doğrusal davranmaktadır. V=5 volt tur. R1=4.7 kΩ dur. VBC gerilimi 1.59 volt ölçüldüğünde sıcaklık kaç derecedir? (Yanıt: 41.1)