RAKETTI-OPI-osahanke - PowerPoint PPT Presentation

noleta
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RAKETTI-OPI-osahanke PowerPoint Presentation
Download Presentation
RAKETTI-OPI-osahanke

play fullscreen
1 / 35
Download Presentation
RAKETTI-OPI-osahanke
131 Views
Download Presentation

RAKETTI-OPI-osahanke

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RAKETTI-VIRTA-projekti RAKETTI-OPI-osahanke Tukee korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja tietojen yhteismitallisuutta edistävää yhteistyötä. Toteuttaa korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja viranomaistietovirrat tutkinto-, opintosuoritus- ja opiskelijatietojen osalta. Paula Merikko, FM Opintohallinnon palvelut, CSC Takana mm. yliopistojen yhteispalvelut, kv- ja opiskelija-asiat Antti Mäki, VTM Korkeakoulujen hallinnon palvelut, CSC Takana mm. Oodi-kehitys, opiskelija-valintojen tukipalvelut

 2. Esittelyosuus (case-esimerkit) • Korkeakoulujen tietovaranto on valtakunnallisesti jaettua tietoa siitä, että henkilö on tehnyt jotain • Yhteishaun lisäksi tietoja voi käyttää muuhunkin korkeakoulun toimintaan (OPH:n palvelut) • Yhteisiä tietoja voidaan tarvita ja hyödyntää myös korkeakoulujen omissa palveluissa • Korkeakoulun toiminnan tukemisen lisäksi tietovaranto on viranomaistiedonkeruiden lähteenä Esittelytunnin jälkeen neuvotteluosuus

 3. Ennakkomateriaali

 4. Esittelyosuus (case-esimerkit) • Korkeakoulujen tietovaranto on valtakunnallisesti jaettua tietoa siitä, että henkilö on tehnyt jotain • Yhteishaun lisäksi tietoja voi käyttää muuhunkin korkeakoulun toimintaan (OPH:n palvelut) • Yhteisiä tietoja voidaan tarvita ja hyödyntää myös korkeakoulujen omissa palveluissa • Korkeakoulun toiminnan tukemisen lisäksi tietovaranto on viranomaistiedonkeruiden lähteenä Esittelytunnin jälkeen neuvotteluosuus

 5. Vain yhteismitallista, luokiteltua tietoa (paitsi opintosuorituksen nimi); apuna koodistopalvelu. Muu tieto on toisissa tietovarannoissa (korkeakoulussa, VTJ, OPH…) Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto HLÖ | KK | kmID | ECTS | asteikkoID | arvosana | PVM | ”suorituksen nimi” | … XML KK:n opiskelija-rekisteri ”kmID” = Viite koulutusmoduuliin, josta opintosuoritus on tehty (esim. opintojakso, toteutus, tutkinto) eli sisällön kuvaukseen

 6. Esittelyosuus (case-esimerkit) • Korkeakoulujen tietovaranto on valtakunnallisesti jaettua tietoa siitä, että henkilö on tehnyt jotain • Yhteishaun lisäksi tietoja voi käyttää muuhunkin korkeakoulun toimintaan (OPH:n palvelut) • Yhteisiä tietoja voidaan tarvita ja hyödyntää myös korkeakoulujen omissa palveluissa • Korkeakoulun toiminnan tukemisen lisäksi tietovaranto on viranomaistiedonkeruiden lähteenä Esittelytunnin jälkeen neuvotteluosuus

 7. Opiskelijavalintarekisteri:2 § Käyttötarkoitus • “1) korkeakoulujenhakurekisteriävalittaessaopiskelijoitayliopistolaissa (558/2009) tarkoitettuihin alempiin ja ylempiin korkeakoulututkintoihin johtaviinopintoihinjaammattikorkeakoululaissa(351/2003) tarkoitettuunammattikorkeakoulututkintoonjaylempäänammattikorkeakoulututkintoonjohtaviin opintoihin sekä yliopiston ja ammattikorkeakoulunharkinnanmukaanmyösmuuhunkorkeakouluntarjoamaankoulutukseen;”

 8. Valtakunnalliset palvelut hakeutujalle

 9. Valintapalvelut Korkeakoulu X tarjoaa ”Siirtymisväylä vähintään vuoden ja 60 op opiskelleille”

 10. Opintosuoritukset (tutkinnot ja muut) Opiskeluoikeustiedot Lukukausi-ilmoittautumistiedot Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto HLÖ | KK | kmID | ECTS | asteikkoID | arvosana | PVM | ”suorituksen nimi” | … XML KK:n opiskelija-rekisteri OPH:n palvelussa tietoja toiminnassaan hyödyntävä korkeakoulu saa yhteismitallisen, luotettavan ja kattavan tiedon opiskelijastaan

 11. Esittelyosuus (case-esimerkit) • Korkeakoulujen tietovaranto on valtakunnallisesti jaettua tietoa siitä, että henkilö on tehnyt jotain • Yhteishaun lisäksi tietoja voi käyttää muuhunkin korkeakoulun toimintaan (OPH:n palvelut) • Yhteisiä tietoja voidaan tarvita ja hyödyntää myös korkeakoulujen omissa palveluissa • Korkeakoulun toiminnan tukemisen lisäksi tietovaranto on viranomaistiedonkeruiden lähteenä Esittelytunnin jälkeen neuvotteluosuus

 12. Opiskelijaksi- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalvelu Onneksi olkoon! Sinut on valittu opiskelijaksi yliopistoon!

 13. Opiskelupaikan vastaanottaminen

 14. Ilmoittautuminen läsnä- tai poissaolevaksi 4

 15. Maksujen valinta 4 Opiskelija suorittaa maksut verkkopankissa LVI-palvelun ohjaamana

 16. Korkeakoulun omat järjestelmät

 17. Opintojen suunnittelu

 18. Korkeakoululaitoksenyhteiset tavoitteet tulossopimuksessa ”Korkeakoulut ja OKM kehittävät ja ylläpitävät tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, tietojen ja käsitteiden yhteismitallisuutta sekä valtakunnallista tietovarantoa korkeakoulujen toiminnan ja OKM:n ohjauksen tueksi. Korkeakoulut päättävät omien strategisten tavoitteidensa nojalla, mitä tietojärjestelmiä ne yhdessä tai erikseen tuottavat.”

 19. Esittelyosuus (case-esimerkit) • Korkeakoulujen tietovaranto on valtakunnallisesti jaettua tietoa siitä, että henkilö on tehnyt jotain • Yhteishaun lisäksi tietoja voi käyttää muuhunkin korkeakoulun toimintaan (OPH:n palvelut) • Yhteisiä tietoja voidaan tarvita ja hyödyntää myös korkeakoulujen omissa palveluissa • Korkeakoulun toiminnan tukemisen lisäksi tietovaranto on viranomaistiedonkeruiden lähteenä Esittelytunnin jälkeen neuvotteluosuus

 20. TiKe opiskelijatiedonkeruu TiKe tutkintotiedonkeruu OKM opintopistetiedonkeruu

 21. Esittelyosuus (case-esimerkit) • Korkeakoulujen tietovaranto on valtakunnallisesti jaettua tietoa siitä, että henkilö on tehnyt jotain • Yhteishaun lisäksi tietoja voi käyttää muuhunkin korkeakoulun toimintaan (OPH:n palvelut) • Yhteisiä tietoja voidaan tarvita ja hyödyntää myös korkeakoulujen omissa palveluissa • Korkeakoulun toiminnan tukemisen lisäksi tietovaranto on viranomaistiedonkeruiden lähteenä Esittelytunnin jälkeen neuvotteluosuus

 22. Tietovarannon tietosisällön rajaus(HE 44 / 2012, tallennusvelvoite) Tutkintoon johtava koulutus Ei tutkintoon johtava koulutus Tutkinnot Opiskeluoikeudet Ilmoittautumis-tiedot Opintosuoritukset ja arvosanatiedot Henkilön tunnistetiedot

 23. HE 44/2012 ja Korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet 2013-2016 Tallennusvelvoite korkeakoululle opiskelijavalintojen kehittämiseksi • Korkeakoulujen tietovaranto on valtakunnallisesti jaettua tietoa siitä, että henkilö on tehnyt jotain • Yhteishaun lisäksi tietoja voi käyttää muuhunkin korkeakoulun toimintaan (OPH:n palvelut) • Yhteisiä tietoja voidaan tarvita ja hyödyntää myös korkeakoulujen omissa palveluissa • Korkeakoulun toiminnan tukemisen lisäksi tietovaranto on viranomaistiedonkeruiden lähteenä Siirtymisen ja alanvaihdon kehittäminen; OPH:n palvelun käyttötarkoituksen laajennus Korkeakoulut ja OKM tietojen yhteentoimivuutta korkeakoulujen toiminnan tueksi Ohjauksen tueksi ajantasaisempia ja laadukkaampia tietoja

 24. HE 44/2012 ja Korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet 2013-2016 Tallennusvelvoite korkeakoululle opiskelijavalintojen kehittämiseksi (1058/1998) 1a luku; tallennettavat tiedot 6 c §; perustelut s. 40-46 Siirtymisen ja alanvaihdon kehittäminen; OPH:n palvelun käyttötarkoituksen laajennus mm. (558/2009 ja 351/2003) perustelut s. 35-36 ja 37-39; (1058/1998) 2 § Korkeakoulut ja OKM tietojen yhteentoimivuutta korkeakoulujen toiminnan tueksi (1058/1998) 1a luku, tavoite, tarkoitus; OKM:n ja korkeakoulujen sopimukset, OKM muistio korkeakoulujen tietohallinnon kehittämisestä; RAKETTI-hankkeen tavoitteet Ohjauksen tueksi ajantasaisempia ja laadukkaampia tietoja

 25. Mitä seuraavaksi? • Korkeakoulun tiedot on tietovarannon kautta käytettävissä 2014 alkaen • Tietointegraatio valmis 11/2013 • Toteutussuunnitelma viimeistään 12/2012 • Tietovarannon tietojen käytön kehittäminen • Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja tietojen yhteismitallisuutta edistävällä yhteistyöllä (RAKETTI-OPI) • …?

 26. Lisätietoja RAKETTI-OPI-osahanke www.csc.fi/opi Koordinaattori Paula Merikko 044-5576917, opi@csc.fi RAKETTI-VIRTA-projekti www.csc.fi/virta Projektipäällikkö Antti Mäki 050-4309119, virta@csc.fi www.csc.fi/korkeakoulukierros2012 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Keilaranta 14 (PL 405), 02101 Espoo http://raketti.csc.fi

 27. Neuvotteluosuuden agenda • (0-05) Tapaamisen tavoitteet ja työjärjestyksestä sopiminen • (05-30) Palaute esittelyosuudesta • (30-45) Korkeakoulun kannalta tärkeimmät kysymykset • (45-55) Oma ja yhteinen kehittämistoiminta, hankkeet ja projektit • (55-65) Osallistuminen valtakunnalliseen yhteistyöhön opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden kehittämiseksi • (65-85) Tiedonsiirtokysely ja korkeakoulun alustava toteutussuunnitelma • (85-110) VIRTA-projektin huomiot korkeakoulun lausunnosta ja korkeakoulukorttiin kirjaamista asioista • (110-120) Terveiset RAKETTI-hankkeelle ja CSC:lle

 28. Koodistopalvelu käyttöön Korkeakoulukohtaisen tietointegraation toteuttaminen: Hahmotelmia korkeakoulun toimenpiteistä ? Tiedostojen siirtäminen tietovaranto-palveluun (SFTP) Lähdejärjes-telmä Yhteismital-listen XML-siirtotiedosto-jen muodos-taminen Siirtotiedos-tojen tarkastaminen Lähteet: Tietojen kokoaminen eri lähteistä? Siirto: lähdejärjestelmän tuotantoympäristöstä suojatulla yhteydellä CSC:n palvelimelle korkeakoulun omaan hakemistoon Muodostus: lähdetiedoista poimimalla ja päätelemällä. Tarkastus: yhteisen tietoarkkitehtuurin tarkastuksien tekeminen muodostetuille tiedostoille (luodaan ja ylläpidetään yhteisesti). Muodostuksen ja tarkastuksen automatisointi, jotta lähteen tietoja voidaan korjata mahdollisimman pian? Tietojen siirron automatisointi?

 29. Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Keskitetty tietovarantopalvelu (CSC) Koodistopalvelu CSC: poiminta esim. Tilastokeskukselle tai Vipuseen Kokonaisuus toimii automaattisesti ja reagoi korkeakoulusta tulevaan uuteen tietoon ja lukurajapintojen kutsuihin: testi- ja tuotantoympäristöt Ohjaus, lähde, muunnos, tarkistus, siirto Opetushallituk-sen palvelut Eri instansseina 41-44 korkeakoulua + noin 3 toimittajaa ”korkeakouluina” Yksi valtakunnallinnen instanssi (toimintavarmuus, kahdennus, kuorman jakaminen…) Ohjaus, lähde, muunnos, tarkistus, siirto SFTP SA Tallennus Yhdistetty tallennus Luku-rajapinta-sovellus WS-liikenne ulos Tarkistus-sovellus Ohjaus, lähde, muunnos, tarkistus, siirto Korkeakoulujen omat palvelut • Palvelu A: siirtää tiedot SFTP => Staging Area => Tallennus • Palvelu B: (Staging Area) tarkistaa uudelleen tietoa ennen tallennusta • Korkeakoulukohtaisen (vihreän) osan suorituskykyvaatimukset ovat matalat, kaikki instanssit samoilla palvelimilla: • 2 x Active Directory • SFTP, Events ja Auditor (Tectia) jaSQL • SQL Server 2008 R2 Palvelu C: muodostaa korkeakoulukohtaisista tallennuksista (Tallennus) yhdistetyn lukurajapintoja vastaavan tiedon ja tallentaa sen (Yhdistetty tallennus) • Tietojen lukeminen: • Järjestelmäkohtainen valtuutus lukurajapintojen käyttöön. • Valtuutustyyppejä kaksi: valtakunnallinen tai korkeakoulukohtainen. • Käyttövaltuuksien valvonta etäjärjestelmissä. • Lukemisen lokitus.

 30. Järjestelmäarkkitehtuurivaihtoehtoja ”LÄHDE” ”VIRTA” XML DW ? XML DW XML XML

 31. Eri palvelut, jotka käsittelevät eri tietovarantoja eri lähteistä reaaliaikaisesti Tietovarannon tiedot palveluiden käytössä: 1. askel (lain nojalla) Opintosuoritukset, Opiskeluoikeudet, LK-ilmoittautumiset kerran kk – kerran vrk, eräsiirto reaaliaikaisesti, ws-soap Nykyiset lähdejärjestelmät, jotka käsittelevät kaikkia tietoja monoliittisesti

 32. Eri palvelut, jotka käsittelevät ja tallentavat tietoja eri tietovarannoissa reaaliaikaisesti Tietovarannon tiedot palveluiden käytössä:seuraavat askeleet Opintosuoritukset, Opiskeluoikeudet, LK-ilmoittautumiset kerran kk – kerran vrk, eräsiirto reaaliaikaisesti, ws-soap Nykyiset lähdejärjestelmät, jotka käsittelevät kaikkia tietoja monoliittisesti

 33. Toimintaa tukevat palvelut:yleisimmällä tasolla tunnistetut Koulutuksen suunnittelu Koulutuksen suunnittelu Koulutustarjon-nan esittäminen Opetustarjonnan esittäminen HOPS HOPS Haku- ja valintapalvelu Haku- ja valintapalvelu Arviointipalvelut Ilmoittautumis-palvelu Opetuksen toteuttamisen palvelut Opintojen etenemisen seuranta

 34. Toimintaa tukevat palvelut:miten näitä rakennetaan? Koulutuksen suunnittelu Koulutustarjon-nan esittäminen Opetustarjonnan esittäminen HOPS Haku- ja valintapalvelu Arviointipalvelut Ilmoittautumis-palvelu Opetuksen toteuttamisen palvelut Opintojen etenemisen seuranta OPH PEPPI TIPTOP ??? ”OI”?