dine sterke sider slik andre ser dem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dine sterke sider – slik andre ser dem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dine sterke sider – slik andre ser dem

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
nolen

Dine sterke sider – slik andre ser dem - PowerPoint PPT Presentation

106 Views
Download Presentation
Dine sterke sider – slik andre ser dem
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dine sterke sider – slik andre ser dem HartmarkConsultingAS Jon Fredrik Alfsen

  2. Veiledning • Som supplement til dine egne betraktninger om styrker og utviklingsområder, er det viktig å undersøke hvordan andre oppfatter deg. Kanskje har du sider som andre ser, men som du ikke vet om. Den beste hjelpen får du fra mennesker som kjenner deg godt fra livets ulike arenaer. • Kontakt minst fem personer som kjenner deg, gjerne fra forskjellige sammenhenger. Det kan for eksempel være nåværende eller tidligere medarbeidere, kollegaer, ledere, andre kontakter, bekjente fra fritidsaktiviteter eller andre. Fortell dem at du jobber med deg selv og din egen utvikling og at du er i den forbindelse skal innhente tilbakemeldinger om deg selv, dine sterke sider og utviklingsområder. Si gjerne at det er viktig for deg å få ærlige tilbakemeldinger. • Be personene besvare følgende spørsmål skriftlig: • Hva ser du som mine sterkeste sider? • Hvordan vil du beskrive meg for andre? • Hva synes du jeg har tilført i jobben, for seksjonen, avdelingen, organisasjonen, familien, og så videre? • Hvilke sider synes du jeg kan utvikle?

  3. Ferdigheter Du kan enten sende spørsmålene via e-post eller bruke vedlagt mal. Sett resultatene sammen i tabellen under. Forsøk å finne nøkkelord som beskriver det personene har sagt om deg. Skriv ned de ordene som går igjen hos flere av personene i den venstre kolonnen og de avvikende i den høyre.

  4. Mine sterke sider – slik du ser det! Jeg jobber med min egen utvikling. I den forbindelse har jeg fått som oppgave og innhente andres vurderinger av meg selv. Hvordan jeg ser på meg selv og hvordan andre opplever meg er ikke nødvendigvis helt sammenfallende. Jeg håper derfor du vil gi meg noen ærlige tilbakemeldinger som vil hjelpe meg i min bevisstgjørings- og refleksjonsprosess.

  5. Mine sterke sider – slik du ser det! Jeg jobber med min egen utvikling. I den forbindelse har jeg fått som oppgave og innhente andres vurderinger av meg selv. Hvordan jeg ser på meg selv og hvordan andre opplever meg er ikke nødvendigvis helt sammenfallende. Jeg håper derfor du vil gi meg noen ærlige tilbakemeldinger som vil hjelpe meg i min bevisstgjørings- og refleksjonsprosess.

  6. Mine sterke sider – slik du ser det! Jeg jobber med min egen utvikling. I den forbindelse har jeg fått som oppgave og innhente andres vurderinger av meg selv. Hvordan jeg ser på meg selv og hvordan andre opplever meg er ikke nødvendigvis helt sammenfallende. Jeg håper derfor du vil gi meg noen ærlige tilbakemeldinger som vil hjelpe meg i min bevisstgjørings- og refleksjonsprosess.

  7. Mine sterke sider – slik du ser det! Jeg jobber med min egen utvikling. I den forbindelse har jeg fått som oppgave og innhente andres vurderinger av meg selv. Hvordan jeg ser på meg selv og hvordan andre opplever meg er ikke nødvendigvis helt sammenfallende. Jeg håper derfor du vil gi meg noen ærlige tilbakemeldinger som vil hjelpe meg i min bevisstgjørings- og refleksjonsprosess.

  8. Mine sterke sider – slik du ser det! Jeg jobber med min egen utvikling. I den forbindelse har jeg fått som oppgave og innhente andres vurderinger av meg selv. Hvordan jeg ser på meg selv og hvordan andre opplever meg er ikke nødvendigvis helt sammenfallende. Jeg håper derfor du vil gi meg noen ærlige tilbakemeldinger som vil hjelpe meg i min bevisstgjørings- og refleksjonsprosess.