strategiske valg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategiske Valg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategiske Valg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Strategiske Valg - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Strategiske Valg. Intern Analyse. Ekstern analyse. VALG AV HOVEDSTRATEGI Retning, Metode. Evaluering. Implementering. SWOT. TRUSLER. SVAKE SIDER. MULIGHETER. STERKE SIDER. VALG. Generiske strategier. STRATEGISK FORDEL. OPPLEVD KVALITET. LAV KOST. Kostnadsledelse. Differensiering.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strategiske Valg' - olympia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strategiske valg
Strategiske Valg

Intern Analyse

Ekstern analyse

VALG AV HOVEDSTRATEGI

Retning, Metode

Evaluering

Implementering

slide2
SWOT

TRUSLER

SVAKE SIDER

MULIGHETER

STERKE SIDER

VALG

slide3

Generiske strategier

STRATEGISK FORDEL

OPPLEVD KVALITET

LAV KOST

Kostnadsledelse

Differensiering

HELE MARKEDET

UTVALGTE SEGMENT

F O K U S

kostnadsleder
Kostnadsleder
 • Konkurrerer på pris
 • For å tjene penger: Må ha lavere kostnader enn konkurrentene

Hvordan kan kostnadslederskap forbedre bedriftens posisjon overfor andre aktører i bransjen?

slide5

KOSTNADSDRIVERE

 • Skala
  • Reduksjon i kostnader per produsert enhet
  • Unngå kostnadsøkninger
 • Lærekurven
 • Gunstig tilgang på innsatsfaktorer
 • Valg og koordinering av aktiviteter
 • Teknologi
ledelsesfokus
Ledelsesfokus
 • Ofte oppstrøms.
  • F.eks innkjøp, lagerhold, omløp
 • Arbeidsdeling/spesialisering:
  • Tett oppfølging og effektivisering
 • Grensesnitt kostnader/ytelse: Hvor lav kan kvalitet være før kunden velger å betale mer?
 • Produktspekter, kundespekter, geografisk spekter?
differensiering
Differensiering
 • Konkurrerer på unikhet slik at kundene er villige til å betale en høyere pris

Hvordan kan differensiering forbedre bedriftens posisjon overfor andre aktører i bransjen?

slide8

DIFFERENSIERINGS DRIVERE

 • Egenskaper ved produktet/service
 • Timing
 • Lokalisering
 • Produkt-mix
 • Rykte/Image
 • Koblinger internt og eksternt
ledelsesfokus1
Ledelsesfokus
 • Fokus er ofte nedstrøms: På merkevarer, reklame, design, service og kvalitet
 • Hvor skapes opplevd kvalitet, og hvilke ressurser og prosesser understøtter den?
 • Forhold pris/ytelse: Hvor høy kan pris være før kunde velger billigere produkt?
 • Forhold andre typer differensiatorer, nisjebedrifter
 • Produktspekter, kundespekter, geografisk spekter?
fokusstrategi
Fokusstrategi
 • Rettes inn mot en bestemt kjøpergruppe, enkelte produkter, et geografisk område
 • Møter disse spesielle gruppenes krav bedre enn konkurrentene enten når det gjelder pris eller unikhet
 • Kostnads eller unikhetsdrivere

Hvordan kan en fokusstrategi forbedre

bedriftens posisjon?

ledelsesfokus2
Ledelsesfokus
 • Kostnads eller unikhetsfokus
 • Fokus på vekst/stabilitet i segment
 • Aktivitieter og ressurser rettes inn mot kjernebehov i segment
 • Forhold pris/ytelse, forhold til differensiatorer, kostnadsledere
sammenheng mellom strategier
Sammenheng mellom strategier
 • I hvilken grad bør man rendyrke en strategi? Hva skjer om man blander strategier?
  • Porter: “Stuck in the middle”
  • Andre: Situasjonen er ikke så klar
i en del markeder vekst kommer fra innovasjon
I en del markeder: Vekst kommer fra innovasjon

VG/Dag-bladet

Aftenposten

UKEBLADER

Hva skal til for å oppløse/endre strategiske grupper og møte andre behov?

f rste etablerer fortrinn
Første etablerer fortrinn
 • Merkebevissthet
 • Okkupere en posisjon og tilgang til ressurser
 • Byttekostnader
 • Distribusjonsfortrinn
 • Lærekurve
 • Definere standard
 • Tidlig profitt
f rste etablerer ulemper
Første etablerer ulemper
 • Pionerkostnader
 • Markedsusikkerhet
 • Endring i kundebehov
 • Lav-kost imitasjon
fleksibilitet
FLEKSIBILITET

VISJON/

ORGANISASJONSKULTUR

RUTINER/

PROSESSER

Hvilke er fleksible?

RESSURSER

evaluering av valg
KONSISTENS:

I hvilken grad passer den valgte strategien inn med trender i våre omgivelser? Får vi utnyttet vår kjernekompetanse med denne strategien? Hvor langvarige vil våre fortrinn kunne være?

EVALUERING AV VALG
 • - MULIGHET:
  • Er det mulig for oss som selskap å gjennomføre denne strategien? Har vi ressurser og tid? Har vi autoritet?
evaluering av valg forts
EVALUERING AV VALG forts.

AKSEPT: Vil denne strategien bli akseptert hos våre stakeholders?

Eiere , Ansatte, Ledere, Leverandører, Konkurrenter, Kunder Myndigheter

 • RISIKO/FLEKSIBILITET: Hvilken risiko løper vi med denne strategien?
slide19

Strategiske Valg

 • Fattes på bakgrunn av intern/ekstern analyse
 • For å oppnå strategisk fordel: POSISJONERING (Finne en posisjon i markedet med muligheter for varige fortrinn)
 • Før valg implementeres: Viktig med nøye evaluering