analyse av strategisk plan
Download
Skip this Video
Download Presentation
Analyse av strategisk plan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Analyse av strategisk plan - PowerPoint PPT Presentation


 • 249 Views
 • Uploaded on

Analyse av strategisk plan. SWOT analyse av årets strategiske plan. Strengths : Intern faktorer Potensielle interne sterke sider. Sterke sider eller styrker er positive egenskaper, noe organisasjonen er god til og som kan gi trygghet internt i organisasjonen i forhold til måloppnåelse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Analyse av strategisk plan' - jackie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
swot analyse av rets strategiske plan
SWOT analyse av årets strategiske plan
 • Strengths:
 • Intern faktorer
  • Potensielle interne sterke sider. Sterke sider eller styrker er positive egenskaper, noe organisasjonen er god til og som kan gi trygghet internt i organisasjonen i forhold til måloppnåelse.
swot analyse av rets strategiske plan1
SWOT analyse av årets strategiske plan
 • Weaknesses:
   • Internfaktorer: Potensielle interne svakheter. Svakheter er det organisasjonen mangler eller utfører dårlig i forhold til måloppnåelsen
swot analyse av rets strategiske plan2
SWOT analyse av årets strategiske plan
 • Opportunities:
  • Eksterne faktorer
   • Potensielle eksterne muligheter som bør ivaretas i framtiden
swot analyse av rets strategiske plan3
SWOT analyse av årets strategiske plan
 • Threats:
   • Eksterne faktorer:
    • Potensielle eksterne trusler eller hindringer som organisasjonen kan støte på hvis man søker å realisere foreliggende muligheter.
nasjonale pr ver 2012

Nasjonale prøver 2012

Lesing, engelsk og regning 5.kl

analyse av resultater
Analyse av resultater
 • Spørsmål vi har stilt oss:
 • Er det elever som har overrasket oss i positiv/negativ retning? Hva og hvorfor?
 • Hvorfor er det såpass stor forskjell på klassene?
 • Tiltak på kort sikt, tiltak på lengre sikt
 • Hvilke områder trenger vi bedre kompetanse på?
kommentarer til lesing
Kommentarer til lesing
 • §2-8 elevene skårer generelt lavere
 • §5-1 elevene skårer lavere
 • Jentene gjør det litt bedre enn guttene (unntatt 1. trinn)
 • Skårer lavere på tekstlesing (setninger, fabel og fakta)

Tiltak for å styrke leseferdighetene :

 • 1. trinn: intensivkurs, to lærere pr. klasse
 • 2. trinn: Bokkafé, stasjonsundervisning, ulike grupper, styrket med tre lærere på trinnet, Lus
 • 3. trinn: lesegrupper, Lus
 • Mengdetrening og lesing i alle fag

Langsiktige tiltak:

 • Alle skal bruke Lus
 • Utarbeide en helhetlig leseplan for 1. – 7. trinn
 • TIEY
kommentarer til regning
Kommentarer til regning
 • §2-8 elevene skårer generelt lavere
 • §5-1 elevene skårer lavere
 • Guttene gjør det bedre enn jentene
 • Vansker med oppgaver som ser ut som ligninger, divisjon og tekstoppgaver

Tiltak for å styrke matematikk:

 • Økt lærertetthet
 • Grupper, kurs og stasjonsundervisning
 • Mengdetrening
 • Regning i alle fag
 • Lek og spill med tall
 • Den matematiske samtalen

Langsiktige tiltak:

Tell og regn og TIEY

kommentarer til engelsk
Kommentarer til engelsk
 • Kun §2-8 og §5-1 elevene ligger på eller under bekymringsgrense
 • Jentene gjør det litt bedre enn guttene
 • Skårer litt lavere på lyttedelen
 • Tiltak:
 • Ekstra fokus på lytteoppgaver
 • Deling i grupper
 • Ekstra styrking på trinnet
kommentarer til nat pr ven
Kommentarer til nat. prøven
 • Mly gjør det bedre enn Oslosnittet, men har litt lavere skår på nivå 3 enn Oslo
 • Jentene gjør det bedre enn guttene (73,8%/72,3%)
 • Elevene med §2-8 gjør det dårligere enn i Oslo (50,8%/57,8%)
 • Vår utfordring: Heve elevenes norskspråklige kompetanse
 • Hvordan: Øke ordforråd og begreper gjennom mengdetrening, begrepsinnlæring og lesing i alle fag
kommentarer til dig komp
Kommentarer til dig. Komp.
 • Mly gjør det bedre enn Oslosnittet, men har lavere skår på nivå 3 enn Oslo
 • Jentene gjør det litt bedre enn guttene.
 • §2-8 elevene (gutter) skårer lavere
 • Vår utfordring: Få flere elever over på nivå tre, og heve elevenes norskspråklige kompetanse
 • Hvordan: Aktiv bruk av IKT i alle fag, ha en helhetlig IKTplan. Øke ordforråd og begreper gjennom mengdetrening, begrepsinnlæring og lesing i alle fag
8 og 9 trinn

8. og 9. trinn

Nasjonale prøver lesing og regning

11 47 36 50
11 47 36 50

Regning 9. trinn antall elever pr nivå

regning
Regning

8. Trinn gruppegjennomsnitt

3 13 40 28 32
 3 13 40 28 32

Regning 8. trinn - Antall elever pr nivå

3 9 22 43 64
3 9 22 43 64

Lesing 9. trinn

6 11 29 39 30 antall elever pr niv
6 11 29 39 30antall elever pr nivå

8. trinn lesing

kommentarer til nat pr ven1
Kommentarer til nat.prøven
 • Mly gjør det bedre enn Oslosnittet
 • Hele prøven lik tendens med Oslo, best i forskerspiren, verdensrommet og mangfold i naturen
 • Jenter gjør det spesielt godt på nivå 4 ift gutter/Oslo
 • Jentene gjør det bedre enn guttene
 • Elever med annet morsmål gjør det dårligere enn Oslo
 • Vår utfordring: å øke begrepsapparatet til fremmedspråklige elever i alle fag.
 • Hvordan? Kursing, fokus på begrepsinnlæring, krav til elevene
eksamen 2012
Eksamen 2012
 • Eksamen 2013:
 • Norsk 4,0
 • Engelsk 4,0
 • Matte 4,0
brukerunders kelsene
Brukerundersøkelsene
 • Gjennomført i ukene 41-44
 • Temaene er: tilpasset opplæring, mobbing, kunst og kultur, skolebyggets kvalitet, ro og orden, trivsel, samarbeid med skolen, oppfølging av resultater, oppfølging av lekser og leksehjelp.
 • Foreldrene svarer telefonisk på en skala fra 1-5 pluss vet ikke
 • Feilmarginen er +- 0,8-1,8
 • 70 respondenter fra Marienlyst skole
ad