Lånekassen Innbyggerundersøkelsen 2013 Brukerdel Grafikkrapport - PowerPoint PPT Presentation

l nekassen innbyggerunders kelsen 2013 brukerdel grafikkrapport n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lånekassen Innbyggerundersøkelsen 2013 Brukerdel Grafikkrapport PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lånekassen Innbyggerundersøkelsen 2013 Brukerdel Grafikkrapport

play fullscreen
1 / 48
Lånekassen Innbyggerundersøkelsen 2013 Brukerdel Grafikkrapport
94 Views
Download Presentation
nola
Download Presentation

Lånekassen Innbyggerundersøkelsen 2013 Brukerdel Grafikkrapport

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LånekassenInnbyggerundersøkelsen 2013 BrukerdelGrafikkrapport

 2. Innhold

 3. 1 Om undersøkelsen

 4. Om undersøkelsen • Målet med innbyggerundersøkelsens brukerdel er å innhente kunnskap om hvor fornøyde brukerne er med de store tjenestene/virksomhetene i forvaltningen. Det er derfor kun innbyggere med personlig brukererfaring med noen utvalgte tjenester fra innbyggerundersøkelsens innbyggerdel (del 1), som har besvart skjemaene i brukerdelen (del 2)(til sammen 23 tjenester). • Undersøkelsen skal gi politikere, regjering, departementer og etater, fylkeskommuner og kommuner oversikt og kunnskap de kan bruke både i planlegging og prioritering av kvalitets- og utviklingsarbeid i virksomhetene. Innbyggerundersøkelsen skal ikke erstatte virksomhetenes egne brukerundersøkelser, men supplere disse og gi økt kunnskap og bedre oversikt på tvers av tjenester. • Det er full åpenhet rundt alle resultater, data, metodikk og spørreskjemaer, og alle data er tilgjengelige på www.difi.no (se innbyggerundersøkelsen). • Undersøkelsen i 2012-13 er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). • Undersøkelsens målgruppe er den norske befolkningen fra 18 år eller eldre. 30 000 tilfeldig utvalgte nordmenn trukket fra folkeregisteret fikk tilsendt spørreskjema. Et utvalg av de som i undersøkelsens innbyggerdel (del 1) svarte at de hadde erfaring med tjenesten/virksomheten ble invitert til å svare på et spørreskjema om denne tjenesten/ virksomheten. Datainnsamlingen er gjennomført med postalt spørreskjema med mulighet for å svare elektronisk på internett. Feltarbeidet ble utført i perioden fra oktober 2012 – april 2013. • Grafikken i denne rapporten viser resultatene både i skår og prosentvis fordeling av svarene på svarskalaen. Skår er gjennomsnittet av alle svarene på skalaen (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) omregnet til en skår fra 0-100 der 0 tilsvarer -3 og 100 tilsvarer +3. • Prosjektleder i Difi: John Nonseid • E-post: john.nonseid@difi.no. • Prosjektnummer i TNS Gallup: 12100288 /13100001 • Konsulent i TNS Gallup: Thomas Karterud • E-post: thomas.karterud@tns-gallup.no

 5. 2 Samlet tilfredshet

 6. Samlet tilfredshet med Lånekassen • Figuren viser totalskår pr. temaområde på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.

 7. Samlettilfredshet med Lånekassen Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 8. Samlettilfredshet med Lånekassen • Figuren viser totalskår pr. temaområde på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 lav/nøytral, 51-70 middels, 71-80 høy, 81-100 svært høy.

 9. Samlettilfredshet med Lånekassen Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 10. 3 Tilfredshet med tjenesten – oppsummering etter temaområde

 11. Tilfredshet med tjenesten – oppsummeringettertemaområde • Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.

 12. 4 Tilfredshet med tjenesten – detaljert etter temaområde

 13. Tilgjengelighet • Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.

 14. Tilgjengelighet Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 15. Digitaletjenester • Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.

 16. Digitale tjenester Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 17. Finneinformasjon • Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett.

 18. Finne informasjon Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 19. Kontakt • Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett.

 20. Kontakt Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 21. Forståinformasjon • Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett.

 22. Forstå informasjon Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 23. Utføreoppgaver • Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett.

 24. Utføre oppgaver Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 25. De ansattes service • Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.

 26. De ansattes service Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 27. De ansattesevne til å løseoppgavene • Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.

 28. De ansattes evne til å løse oppgavene Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 29. De ansattesevne til å giviktiginformasjon • Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller liten grad, 51-70 noen grad, 71-80 stor grad, 81-100 svært stor grad.

 30. De ansattes evne til å gi viktig informasjon Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 31. 5 Saksbehandlingsprosessen

 32. Saksbehandlingsprosessen • Figuren viser svarfordelingen i prosent.

 33. Saksbehandlingsprosessen • Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.

 34. Saksbehandlingsprosessen Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 35. 6 Klagebehandling

 36. Klagebehandling • Figuren viser svarfordelingen i prosent.

 37. Klagebehandling • Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.

 38. Klagebehandling Skår 0-100 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittskår på en skala fra 0-100.

 39. 7 Bakgrunnsinformasjon

 40. Bakgrunnsinformasjon • Figuren viser svarfordelingen i prosent.

 41. Bakgrunnsinformasjon • Figuren viser svarfordelingen i prosent.

 42. Bakgrunnsinformasjon • Figuren viser svarfordelingen i prosent.

 43. Bakgrunnsinformasjon • Figuren viser svarfordelingen i prosent.

 44. Bakgrunnsinformasjon • Figuren viser svarfordelingen i prosent.

 45. Bakgrunnsinformasjon • Figuren viser svarfordelingen i prosent.

 46. Bakgrunnsinformasjon • Figuren viser svarfordelingen i prosent.

 47. Bakgrunnsinformasjon • Figuren viser svarfordelingen i prosent.

 48. Bakgrunnsinformasjon • Figuren viser svarfordelingen i prosent.