slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Conjuntura econòmica de les Illes Balears Juliol de 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Conjuntura econòmica de les Illes Balears Juliol de 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Conjuntura econòmica de les Illes Balears Juliol de 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Conjuntura econòmica de les Illes Balears Juliol de 2013. Conjuntura econòmica. Juliol 2013. Anàlisi de l’entorn Entorn internacional Regne Unit Alemanya Entorn nacional Situació de les Illes Balears T axes de creixement Evolució dels sectors de les Illes Balears Mercat de treball

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Conjuntura econòmica de les Illes Balears Juliol de 2013' - nodin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
conjuntura econ mica juliol 2013
Conjuntura econòmica. Juliol 2013
 • Anàlisi de l’entorn
  • Entorn internacional
   • Regne Unit
   • Alemanya
  • Entorn nacional
 • Situació de les Illes Balears
  • Taxes de creixement
  • Evolució dels sectors de les Illes Balears
  • Mercat de treball
   • Afiliació, atur i contractació – juny 2013
  • Preus
  • Recaptació fiscal
  • Demanda
 • Creixement per illes
conjuntura econ mica juliol 20131
Conjuntura econòmica. Juliol 2013
 • Anàlisi de l’entorn
  • Entorn internacional
   • Regne Unit
   • Alemanya
  • Entorn nacional
tant l fmi com la comissi europea revisen a la baixa les previsions de creixement per a 2013 i 2014
Tant l’FMI com la Comissió Europea revisen a la baixa les previsions de creixement per a 2013 i 2014
entorn internacional el pib del regne unit es mant a principi de 2013
Entorn internacional: El PIB del Regne Unit es manté a principi de 2013

El PIB del primer trimestre creix un 0,6 % interanual

L’evolució intertrimestral també és positiva (0,3%)

La taxa d’atur és del 7,7% al febrer

La inflació davalla fins el 2,4% el mes d’abril, quatre dècimes menys que el mes anterior, però està per sobre de la de la zona euro (1,4% el maig de 2013)

En el 2012 el dèficit sobre el PIB és del -6,3% i el deute públic arriba al 90,0% del PIB

entorn internacional l economia alemanya es torna en negatiu en el 2013
Entorn internacional: L’economia alemanya es torna en negatiu en el 2013

El PIB en el primer trimestre assoleix una taxa negativa

4t trim1r trim

0,3% -0,3%

Malgrat això, creix un 0,1% intertrimestral en el primer trimestre, (la zona euro: -0,2%)

La taxa d’atur, 5,4% el mes d’abril, és de les més baixes de tota la Unió Europea.

La inflació se situa a l’1,6% en el mes de maig, cinc dècimes més que el mes anterior.

slide8

Entorn nacional:

Espanya agreuja la recessió en la part final de 2012

entorn nacional la demanda interna llasta el pib tot i l increment de les exportacions
Entorn nacional:La demanda interna llasta el PIB tot i l’increment de les exportacions

Creixementdels components del PIB Espanya (%).

Font: INE

conjuntura econ mica juliol 20132
Conjuntura econòmica. Juliol 2013
 • Anàlisi de l’entorn
  • Entorn internacional
   • Regne Unit
   • Alemanya
  • Entorn nacional
 • Situació de les Illes Balears
  • Taxes de creixement
serveis hoteleria pernoctacions i viatgers mostren un comportament a l al a fins el maig
Serveis. Hoteleria. Pernoctacions i viatgers mostren un comportament a l’alça fins el maig.
slide15

La despesa turística internacional creix considerablement fins el maig respecte de l’any anterior.

Despesa turística estrangers Gen-Maig

(milions d’euros)

Font: EGATUR (IET)

slide16

La despesarealitzadaambtargetesemeses a l’estranger

puja un 21,1% en el primer trimestre de 2013

Compres i disposicions d’efectiu amb targetes emeses a l’estranger.

Font: 4B-Euro6000-ServiredD

21,1%

serveis transport arriben 4 2 milions de passatgers entre gener i maig un 1 3 m s que a 2012
Serveis. Transport.Arriben 4,2 milions de passatgers entre gener i maig, un 1,3% més que a 2012.
inici de temporada tur stica amb r cords hist rics
Inici de temporada turística amb rècords històrics

Segons dades de l’INE el mes de maig s’ha assolit un rècord d’ocupació hotelera a les Illes Balears pel turisme estranger.

L’arribada de turistes al mes de maig assoleix un nou rècord i recupera el nivell previ a la crisi.

Segons l’associació internacional de línies de creuers (CLIA) Palma és el quint port d’Europa amb major trànsit de creueristes.

la construcci redueix poblaci activa i els indicadors avan ats retarden la recuperaci al 2014
La construcció redueix població activa i els indicadors avançats retarden la recuperació al 2014
conjuntura econ mica juliol 20133
Conjuntura econòmica. Juliol 2013
 • Anàlisi de l’entorn
  • Entorn internacional
   • Regne Unit
   • Alemanya
  • Entorn nacional
 • Situació de les Illes Balears
  • Taxes de creixement
  • Evolució dels sectors de les Illes Balears
  • Mercat de treball
   • Afiliació, atur i contractació – juny 2013
l atur baixa per vuit mes consecutiu accentuant se cada mes la caiguda interanual
L’atur baixa per vuitè mes consecutiu, accentuant-se cada mes la caiguda interanual

Variació interanual de l’atur al 2012 i 2013 a les Illes Balears.

Font: SOIB

slide24

Les Illes Balears és, per vuitè mes consecutiu, la única comunitatautònomaonbaixa el nombre d’aturats respecte l’any anterior

Variació interanual de l’atur registrat a juny de 2013

Font: MEYSS

l afiliaci registra 4 752 cotitzants m s que el 2012 fet que no es produ a des del 2008
L’afiliació registra 4.752 cotitzants més que el 2012, fet que no es produïa des del 2008

Variació interanual de l’afiliació mitjana a les Illes Balears.

Font: TGSS

les illes balears s n la nica comunitat aut noma del conjunt d espanya que crea ocupaci
Les Illes Balears són la única comunitat autònoma del conjunt d’Espanya que crea ocupació

Variació interanual de l’afiliació mitjana a juny de 2013.

Font: TGSS

conjuntura econ mica juliol 20134
Conjuntura econòmica. Juliol 2013
 • Anàlisi de l’entorn
  • Entorn internacional
   • Regne Unit
   • Alemanya
  • Entorn nacional
 • Situació de les Illes Balears
  • Taxes de creixement
  • Evolució dels sectors de les Illes Balears
  • Mercat de treball
   • Afiliació, atur i contractació - juny 2013
  • Preus
  • Recaptació fiscal
  • Demanda
la recaptaci fins a maig augmenta en els tributs compet ncia de la comunitat aut noma
La recaptació fins a maig augmenta en els tributs competència de la comunitat autònoma
l irpf llastra la recaptaci dels tributs de compet ncia compartida amb l estat
L’IRPF llastra la recaptació dels tributs de competència compartida amb l’Estat

Milionsd’euros

slide31
El dinamisme empresarial és superior a les Illes Balears, on es crearen a l’abril un 38,1% més de societats
conjuntura econ mica juliol 20135
Conjuntura econòmica. Juliol 2013
 • Anàlisi de l’entorn
  • Entorn internacional
   • Regne Unit
   • Alemanya
  • Entorn nacional
 • Situació de les Illes Balears
  • Taxes de creixement
  • Evolució dels sectors de les Illes Balears
  • Mercat de treball
   • Afiliació, atur i contractació – juny 2013
  • Preus
  • Recaptació fiscal
  • Demanda
 • Creixement per illes
slide34
Continua el dinamisme a les Pitiüses, Menorca redueix la seva caiguda i Mallorca manté el seu creixement
medi ambient
Medi Ambient
 • El 2010 tant les Illes Balears com Espanya emeten GEH per sobre de l’objectiu de Kioto.
 • Les Illes Balears emeten més tones per resident que Espanya, però menys que Alemanya.
 • A les Illes Balears, el 2011 s’emeteren 8,9 tones per habitant (padró), que és el valor més baix de la sèrie 1998-2011
 • La intensitat de les emissions de GEH de l’economia balear supera la d’Espanya, en el 2011 són 405,2 i 325,1 tones de CO ₂ equivalent, respectivament
 • En el processament de l’energia, les indústries del sector energètic emeten més de la meitat del CO₂ equivalent total, seguides del sector del transport (36,0%).
 • En general la qualitat de l’aire a les Illes Balears és bona, llevat del nucli urbà de Palma, a causa del trànsit rodat
monografia
Monografia

“Estudi dels mercats emissors turístics més dinàmics a les Illes Balears ”

Benjamín Esteras Benítez

Miquel Quetglas Oliver

Mercedes Villalonga Ruiz

http://dgeconomia.caib.es

mercats emissors m s din mics
Mercats emissors més dinàmics
 • Aspectes desenvolupats
 • Anàlisi macroeconòmica
 • Anàlisi turística
  • Nombre de turistes, pernoctacions i estada mitjana
  • Despesa
  • Pefil

Països

 • Mercats emergents
  • Rússia
  • Noruega
  • Suècia
  • Holanda
 • Mercats consolidats
  • França
  • Itàlia
  • Suïss
conclusions
Conclusions

Les Illes Balears mantenen el ritme de creixement a principi d’any i inicien la campanya turística amb força

El mercat de treball reflecteix la millora de l’economia amb baixades de l’atur registrat i augments interanuals dels treballadors afiliats.

Els registres turístics del mes de maig marquen màxims històrics.

La construcció i la indústria continuen amb variacions negatives del VAB

Mallorca manten el seu creixement, mentre les Pitiüses continuen a l’alça.