ECON 101 İKTİSADA GİRİŞ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ECON 101 İKTİSADA GİRİŞ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ECON 101 İKTİSADA GİRİŞ

play fullscreen
1 / 14
ECON 101 İKTİSADA GİRİŞ
1172 Views
Download Presentation
phong
Download Presentation

ECON 101 İKTİSADA GİRİŞ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ECON 101 İKTİSADA GİRİŞ Prof. Dr. Nejat Erk

 2. 1 GİRİŞ BÖLÜM

 3. AMAÇ • Bu bölümün tamamlanması sonrası aşağıdaki sorulara cevap vermiş olacağız. • Ekonomi biliminin kapsamı, • Mikro makro iktisat ayrımı, • Ekonomik modeller ve işlevleri, • İktisatta varsayımlar, • Mikro iktisadın geçerliliği,

 4. Tercihler, Değişim, ve Fırsat • Tercihler bilimi olan İktisat, günümüzde çokça tartışılan değişim, ve fırsat kavramları ile de yakından ilgilidir. • Teknolojik değişim, terörizm, ekonomik durgunluk gibi yaşanan global sorunlar, yapılması gereken tercihleri de beraberinde getirmektedir. • İktisada Giriş dersiniz, dünyamızı değişime uğratan güçlerin neler olduğunun ve nasıl bir sürecin yaşanmakta olduğunun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.

 5. İktisadın Tanımı • Kıtlık Kavramı • Tüm ekonomik sorunların altında yatan gerçek, ihtiyaçlarımızın karşılanmasında kıtlık sorunu ile karşı karşıya olmamızdır. • Sosyal bir bilim olarak iktisat, bireylerin, işletmelerin, hükümetlerin ve toplumların kıtlık sorunu ile karşılaştıklarında yapmaları gereken tercihleri ortaya koyar.

 6. İktisadın Tanımı • Mikro İktisat • Mikro iktisat,birey ve firmaların yaptıkları tercihlerle, devletin bu tercihlere olan etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. • Makro İktisat • Makro İktisatbirey, firma ve devletin ulusal ve küresel ekonomi açısından yaptıkları tercihleri ortaya koyar.

 7. Mikro İktisat • Mikro iktisat aşağıdaki sorulara cevap arar: • Hangi mal ve hizmetler üretilecek, • Hangi Teknoloji seçeneği ile üretilecek, • Kimler İçinmal ve hizmetler üretilecek. • Mal ve Hizmetler, ihtiyaçların karşılan-masında bireylerin değer verdiği ve ürettiği nesnelerdir.

 8. Ekonomik Yaklaşım • Fırsat Maliyeti • Bir tercih yapma aşamasında, vazgeçilen en iyi seçenek, tercih yapılan seçeneğin fırsat maliyeti dir. • Vazgeçilen en yüksek değere sahip tercih,fırsat maliyetidiye adlandırılır.

 9. Sosyal Bilim Olarak: İktisat • Sosyal Bilim • İktisat sosyal bir bilimdir. • İktisatçılar iki tür öneride bulunurlar: • Ne, Nasıl— pozitif öneriler • Nasıl olmalı —normatif öneriler dir. • Pozitif öneriler, gerçek bulgulara karşı test edilebilir. • Normatif öneriler gerçek bulgulara karşı test edilemez.

 10. Sosyal Bilim Olarak: İktisat • Sosyal Bilim • Ekonomi biliminin amacı, ekonominin işleyişini daha iyi anlayabilmek için, yaşamda gözlediğimizi açıklayan pozitif öneriler geliştirmektir. • Bu karmaşık süreç üç aşamadan oluşur: • Gözlem ve ölçüm • Model kurma • Modelin test edilişi

 11. Sosyal Bilim Olarak: İktisat • Model Kurma • Ekonomik Model,ölçümü yapılmak istenen ekonomik konuda, gerekli değişkenlerin dahil edilmesi ile yapılan bir tanımlamadır.

 12. Sosyal Bilim Olarak: Model Kurma Gerçek Ekonomik Yaşam Soyutlama Model Kurma Deney Sonuç Elde Etme Kuramsal Sonuçlar

 13. Sosyal Bilim Olarak: Model Kurma • Modelin Denenmesi • Ekonomi Kuramı, bireylerin ekonomik tercihleri, ve sanayilerin ve tüm ekonomilerin nasıl bir performans gösterdiğine ilişkin yapılan genellemelerin bir özetidir. • Kuram, model ile gerçek arasındaki köprüdür. Kuram aynı zamanda modelin işleyiş mantığını da ortaya koyar.

 14. 1 GİRİŞ BÖLÜM SON