Primerjava modelov univerzitetnih knji nic
Download
1 / 49

Primerjava modelov univerzitetnih knjižnic - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Primerjava modelov univerzitetnih knjižnic. Avtorica: dr. Irena Sapač Posvetovanje ZBDS, Otočec 2003. PODROČJA ANALIZE MODELOV:. - univ. knj. v knjižničnem sistemu države. - pravni in finančni okvir. - zgodovinski razvoj. - organizacijska struktura. - kadri.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Primerjava modelov univerzitetnih knjižnic' - nizana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Primerjava modelov univerzitetnih knji nic
Primerjava modelov univerzitetnih knjižnic

Avtorica: dr. Irena Sapač

Posvetovanje ZBDS, Otočec 2003


PODROČJA ANALIZE MODELOV:

- univ. knj. v knjižničnem sistemu države

- pravni in finančni okvir

- zgodovinski razvoj

- organizacijska struktura


- kadri

- celotna knjižnična zaloga

- letni prirast

- financiranje nabave

- uporabniki in izposoja

- uvajanje informacijske tehnologije

- vizija uvajanja org. in tehnol. novosti
UNIV. KNJ. V KNJ. SISTEMU DRŽAVE

DUNAJ Univerza

Veterinarska univerza

Tehniška univerza

Agronomska univerza

Univerza gospod. ved

Univerza za uporabno umetnost

Univerza za glasbo in upodab. umet.


GRADEC Univerza Karla Franca

Tehniška univerza

Univerza za glasbo in upodab. umet.

SALZBURG Univerza

Univerza za glasbo in upodab. umet.

INNSBRUCK Univerza

LEOBEN Montanistična univerza

LINZ Univerza

Univerza za umetn. in ind. oblikov.

CELOVEC Univerza


PRAVNI IN FINANČNI OKVIR

Zvezno ministrstvo za izobraževanje, znanost in kulturo

1970 - pobuda za reformo univerz in univ. knj.

1975, 1993 in 2002 Zakon o organizaciji univerz

UOG – Universitätsorganisation Gesetz

Senat univerze

Knjižnična komisija


 • Cilj reforme :

 • zagotoviti ustrezni pravni status v okviru države in univerze - ob zadostnem številu kadrov in finančnih sredstev zagotoviti optimalno k uporabnikom usmerjeno ponudbo knjižničnega gradiva in informacij za pedagoško in raziskovalno delo - pri načrtovanju univerz je potrebno upoštevati potrebe knjižnic in njihovih uporabnikov


ZGODOVINSKI RAZVOJ

1573 – Jezuiti v Gradcu ustanovijo kolegij s knjižnico

1773 – Marija Terezija podeli status javne knjižnice

1807 – pravica do obveznih izv. za Štajersko

1825 – Instrukcije za univerzitetne knjižnice

1827 – Graški licej ponovno postane univerza

1895 – novi prostori univerze in knjižnice


1925 – Pruske instrukcije in predmetni kat.

1945 – prostorska širitev

1978 – pričetek uvajanja inf. tehnologije

1983 – prenos abecednega kat. na mikrofiš

1996 – novi prostori za knjižnico Fakultete pravnih, družbenih in gospodarskih ved ter osrednjo knjižnico

1996 – ureditev mediatekeORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Bibliotheksdirektorin

Bibliotheksdirektorin-Stellvertreter

Verwaltungsbüro


ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Budget- und Gebäudeverwaltung

Fachabteilung 1: Erwerbung und Buchbearbeitung

Fachabteilung 2: EDV und Information

Fachabteilung 3: Benützung

Fachabteilung 4: Sondersammlungen

Fachabteilung 5: Madiathek


ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Fachabteilung 6: Fakultätsdienst

Fachabteilung 7: Dezentrale Bibliotheken

ReSoWi-Fakultätsbibliothek

Fachbibliothek für Anglistik u. Amerikan.

Fachbibliothek für Erziehungswissen.

Fachbibliothek für Geschichte

Fachbibliohek für Geographie

Fachbibliothek fürGermanistik

Fachbibliothek für Mathematik

Fachbibliothek für Romanistik

Fachbibliothek für Slawistik

Fachbibliothek für Übersetzer


Bibliotheksdirektorin

Bibliotheksdirektorin

Področja strokovnih referentov v U.k. Gradec

A Buch- unid Bibliothekswesen

Allg. Hochschulwesen

B Religion, Theologie

C Philosophie

Frauenforschung

D Recht, Verwaltung

E Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

F Politik

Ga Allg. Sprachwissenshaften

Gb Allg. Literaturwissenschaften

Gc Klassische Philologie

Gd Germanistik

Skandinavistik

Ge Anglistik, Amerikanistik

Gf Romanistik

Gg Slawistik

Gh Indogermanistik, Orientwissenschaften

H Schöne Literatur, Belletristik

I Psychologie, Pädagogik

K Bildende Kunst

L Musik, Theater, Film

M Geschichte

Volkskunde

N Umweltwissenschaften

O Geographie, Reisen

P Medizin

Q Allegemeine Naturwissenschaften

R Organische Naturwissenschaften

S Anorganische Naturwissenschaften

Sb Astronomie

Sf Physik

Sg Chemie

Sh Mathematik, Informatik, Neue Medien

T Technik, Gewerbe, Industrie

U Land- und Forstwirtschaft

V Sport


OSREDNJA KNJIŽNICA

FAK., STROK. IN INŠT. KNJIŽNICE

SKUPAJ

FINANČNA SREDSTVA ZA NABAVO

EUR

1.316.200

1.487.760

2.803.960

SIT

309.307.000

349.623.600

658.930.600

ŠTEVILO ZAPOSLENIH V KNJIŽNICI

101

37

138

SKUPEN KNJIŽNI FOND

2.248.175

773.000

3.021.175

LETNI PRIRAST

--

--

36.081

TEKOĆI NASLOVI SERIJSKIH PUBLIKACIJ

--

--

3.517

SKUPNO ŠTEVILO UPORABNIKOV

--

--

19.121

ŠTEVILO ŠTUDENTOV

--

--

16.319

IZPOSOJA, SKUPAJ

--

--

1.100.768


FAKULTETNE IN STROKOVNE KNJIŽNICE

ZAP.

ŠT.

KNJIŽNICA

KNJ. FOND

ŠTEVILO ZAPOSLENIH V KNJIŽNICI

1

FAKULTETNA KNJIŽNICA ZA PRAVNE, DRUŽBOSLOVNE IN EKONOMSKE VEDE

314.000

16

2

STROKOVNA KNJIŽNICA ZA ANGLISTIKO IN AMERIKAN.

92.000

2

3

STROKOVNA KNJIŽNICA ZA GEOGRAFIJO

37.000

3

4

STROKOVNA KNJIŽNICA ZA ZGODOVINO

68.000

3

5

STROKOVNA KNJIŽNICA ZA GERMANISTIKO

64.000

3

6

STROKOVNA KNJIŽNICA ZA MATEMATIKO

64.000

2

7

STROKOVNA KNJIŽNICA ZA PEDAGOGIJO

22.000

2

8

STROKOVNA KNJIŽNICA ZA SLAVISTIKO

60.000

2

9

STROKOVNA KNJIŽNICA ZA ROMANISTIKO

34.000

2

10

STROKOVNA KNJIŽNICA ZA PREVAJALSTVO

18.000

2

Σ

SKUPAJ

773.000

37


UVAJANJE INF. TEHNOL.

1978 - dostopnost do zbirk v obliki on-line

1979 - GRIBS

1986 - BIBOS

1988 - CD-ROM

1992 - CD-ROM v mreži

1995 - prenos rokopisov v elektronsko obliko

1999 – ALEPH

2002 – menjava programske opreme mreže CD-ROM

2002 – nova domača stran

2002 – projekt VIDEO-CLIP


VIZIJA UVAJANJA ORG. IN TEH. NOVOSTI

- ohraniti vodilno vlogo med avstrijskimi knjižnicami pri uvajanju novih tehnologij

- skrbeti za ohranjanje dragocenih zgodovinskih zbirk s projekti kot je UNESCO projekt Memory of the world


PRAVNI IN FINANČNI OKVIR

Bavarsko ministrstvo za izobraževanje, kulturo, znanost in umetnost (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultur, Wissenschaft und Kunst)

Senat

Knjižnična komisija (Bibliothekskomission)


ZGODOVINSKI RAZVOJ

1975 – ustanovitev Univerze Bayreuth

1987 – preselitev knjižnice v novo stavbo

Zapuščine : Kanclijska knjižnica (1735),

Knjižnica gimnazije Christian-Ernestinum Knjižnica Zgodovinskega društva dežele Oberfranken
KADRI, FINANCE, KNJ. ZALOGA, PRIRAST, UPORABNIKI, IZPOSOJA

EUR

3.863.262

FINANČNA SREDSTVA ZA NABAVO

SIT

907.866.570

ŠTEVILO ZAPOSLENIH V KNJIŽNICI

79

KNJIŽNIČNA ZALOGA

1.473.421

LETNI PRIRAST

52.844

TEKOČI NASLOVI SER. PUBLIKACIJ

3.968

SKUPNO ŠTEVILO UPORABNIKOV

15.330

ŠTEVILO ŠTUDENTOV

8.233

IZPOSOJA SKUPAJ

1.313.672


ODDELČNE KNJIŽNICE PRIRAST, UPORABNIKI, IZPOSOJA

ZAP.

ŠT.

KNJIŽNICA

KNJ. FOND

1

ODD. KNJ. ZA BIOLOGIJO IN KEMIJO

53.542

2

ODD.KNJ. ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

151.135

3

ODD. KNJ. ZA GEOLOGIJO

51.956

4

ODD. KNJ. ZA PRAVO IN EKONOMIJO

256.175

5

ODD. KNJ. ZA SPL. KULTURO

148.891

6

ODD. KNJ. ZA GLASBO

20.032

SKUPAJ

681.731


UVAJANJE INF. TEHNOLGIJE PRIRAST, UPORABNIKI, IZPOSOJA

1987 - SOCRATES

1995 - CD-ROM v mreži

1998 – podsistemi izposoje SIAS

2000 – medknjižnična izposoja online

2000 – podsistem nabave SIERA

2000 – elektronska časopisna knjižnica (skupaj z Univerzitetno knjižnico Regensburg)

2002 – EFI (Elektronische Fachinformation) v okviru konzorcija bavarskih knjižnic


VIZIJA UVAJANJA ORG. IN TEH. NOVOSTI: PRIRAST, UPORABNIKI, IZPOSOJA

Samo to kar se spreminja, ima prihodnost.


UNIVERZITETNA KNJ. MARIBOR PRIRAST, UPORABNIKI, IZPOSOJA


UNIV. KNJ. V KNJ. SISTEMU DRŽAVE PRIRAST, UPORABNIKI, IZPOSOJA

Univerzitetni knjižnični sistemi v Sloveniji:

- sistem knjižnic Univerze v Ljubljani

NUK, CTK in visokošolske knjižnice

- sistem knjižnic Univerze v Mariboru

UKM in 7 visokošolskih knjižnic

- Univerza na Primorskem

Razlike: zgodovinski razvoj, velikost, org. model


PRAVNI IN FINANČNI OKVIR PRIRAST, UPORABNIKI, IZPOSOJA

1982 - Zakon o knjižničarstvu

1993 - Zakon o visokem šolstvu

1994 - Odlok o preoblikovanju Univ. v Mar.

1996 - Odlok o spremembah in dopolnitvah odl.

2000 - Odlok o preoblikovanju Univ. v Mar.

2001 – Zakon o knjižničarstvu

Financerji: MŠZŠ, MOMB


ZGODOVINSKI RAZVOJ PRIRAST, UPORABNIKI, IZPOSOJA

1903 - Knjižnica Zgodovinskega društva

1918 - pričela je dobivati obvezne izvode iz Slovenije in se pričela razvijati v študijsko knjižnico

1925 - dobila je uradno ime Študijska knjižnica


ZGODOVINSKI RAZVOJ PRIRAST, UPORABNIKI, IZPOSOJA

1959 - postala je osrednja knjižnica visokega šolstva v Mariboru

1959 – ustanovljene prve knjižnice pri višjih šolah

1970 - Visokošolska in študijska knjižnica

1975 - kot soustanoviteljica Univerze v Mariboru se je preimenovala v Univerzitetno knjižnico

1988 - preselila se je v novo stavbo

1996 - postala je članica Univerze v Mariboru

1997 – Statut Univerze v Mariboru opredeli UKM kot osrednjo univerzitetno knjižnico

1998 – Maistrova knjižnica


ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PRIRAST, UPORABNIKI, IZPOSOJA


ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PRIRAST, UPORABNIKI, IZPOSOJA


UKM PRIRAST, UPORABNIKI, IZPOSOJA

KNJIŽNICA TF

KNJIŽNICA EPF

KNJIŽNICA PEF

KNJIŽNICA FOV

KNJIŽNICA PF

KNJIŽNICA FK

KNJIŽNICA VZŠUVAJANJE INF. TEHNOLOGIJE UPORABNIKI, IZPOSOJA

1984 - uvedla je informacijsko teh. v izposojo

1985 - vzajemna baza Bibliografije univ. učiteljev

1987 - dostop do inf. şervisa DIALOG

1990 - ponudila uporabnikom CD-ROM

1995 - uvedla je univerzitetno mrežo CD-ROM

1996 – osrednji računalnik s podatki gradiva vseh knjižnic Univerze v Mariboru nameščen v UKM


 • Internet UPORABNIKI, IZPOSOJA

 • Dialog, STN

 • Web of Science

 • Science Direct

 • Emerald

 • EBSCO-EIFL

 • Engeneering Village


VIZIJA UVAJANJA ORG. IN TEH. NOVOSTI UPORABNIKI, IZPOSOJA

Vrhunska tehnologija v hiši prijaznih ljudi.


VREDNOTENJE MODELOV UPORABNIKI, IZPOSOJA

UNIV. KNJ. GRADEC

- starejša evropska univ. knj. z obširnim fondom in velikim številom razdrobljenih fakultetnih, strokovnih in inšt. knj., ki je spoznala, da je ta model neučinkovit in da je treba preiti na nove oblike


UNIVERZITETNA KNJ. BAYREUTH UPORABNIKI, IZPOSOJA

-model novejše univ. knj. po klasifikaciji Bavarskega ministrstva za izobraževanje, kulturo, znanost in umetnost

- sprejelo ga je 7 bavarskih univ. knj., večinoma s preselitvijo v nove stavbe

- 4 bavarske univ. knj. model starejših knj.


UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR UPORABNIKI, IZPOSOJA

- knjižnica, ki se je razvila iz knjižnice Zgodovinskega društva v študijsko in kasneje univerzitetno knjižnico in je spoznala, da je potrebno uvajati nove organizacijske oblike v osrednji univerzitetni knjižnici in povezave z visokošolskimi knjižnicami v knjižnični sistem univerze (KISUM)


ad