slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dissertations and Theses Bernarda Korez Dunja Legat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dissertations and Theses Bernarda Korez Dunja Legat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Dissertations and Theses Bernarda Korez Dunja Legat - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Dissertations and Theses Bernarda Korez Dunja Legat. Dissertations and Theses. Začetki leta 1938, ko Eugene B. Power ustanovi UMI ( University Microfilms ); Leta 1939 prične s programom izdajanja univerzitetnih dokumentov na mikrofilmih (UMI);

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dissertations and Theses Bernarda Korez Dunja Legat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

DissertationsandTheses

Bernarda Korez

Dunja Legat

dissertations and theses
DissertationsandTheses
 • Začetki leta 1938, ko Eugene B. Powerustanovi UMI (UniversityMicrofilms);
 • Leta 1939 prične s programom izdajanja univerzitetnih dokumentov na mikrofilmih (UMI);
 • 1940 pričetek mikrofilmanja časopisov – leta 1949 pričetek mikrofilmanjaThe New York Times;
dissertations and theses1
DissertationsandTheses
 • ARL (Associationofresearchlibraries) leta 1951 prizna UMI status založnika bibliografskih zapisov vseh disertacij v ZDA;
 • kot zanimivost je UMI že leta 1959 pričel s programom Books-on-Demand;
 • V 80. letih jih prevzame Bell & Howell, začetek izdajanja izvlečkov disertacij na disketah in CD-romih – 1987;
 • V 90. pridobi licenco za elektronsko arhiviranje disertacij ;
 • 2001 jih prevzame ProQuest
dissertations and theses2
DissertationsandTheses
 • Servis ProQuest (ProQuestOnlineInformationService) omogoča ločeno ali hkratno iskanje po bazah podatkov ProQuest Centralin ProQuestDissertationsandTheses - A&I
 • Besedila v polnem obsegu lahko online pregledamo, tiskamo ali si jih pošljemo po elektronski pošti. Polna besedila so dostopna od leta 1971.
dissertations and theses3
DissertationsandTheses

ProQuestDissertationsandTheses - A&I.

 • Zapisi vsebujejo povzetke disertacij, ki so bile izdane leta 1980 ali kasneje, pri magistrskih nalogah pa najdemo povzetke za obdobje po letu 1988
 • Leta 1997 je v bazi že 1,5 milijona izvlečkov disertacij;
 • Celotno disertacijo je možno kupiti v elektronski ali tiskani obliki;
dissertations and theses4
DissertationsandTheses

Zapisi vsebujejo povzetke iz disertacij, ki so bile izdane leta 1980 ali kasneje, pri magistrskih nalogah pa najdemo povzetke za obdobje po letu 1988. Večino publikacij je možno kupiti v elektronski ali drugi obliki.

slide7

Iskanje po bazi

Išče se lahko po strokovnih področjih ali multidisciplinarno

slide8

Iskanje po bazi

Na razpolago so bibliografski podatki o doktorskem delu in predogled prvih 24-ih strani dela.

slide9

Iskanje po bazi

Razširjen bibliografski opis

slide10

Izvoz citatov

Možnost izvoza citiranja po različnih pravilih citiranja

dissertations and theses5
DissertationsandTheses

ProQuestDissertationsandTheses - A&I.

- aktivno vključenih preko 3.000 univerz, fakultet, raziskovalnih inštitutov iz vseh kontinentov (New York University, Harvard University, PricetonUniversity, Universityof Oxford, YaleUniversity, Univesityof Cambridge…)

- zastopane vse države ZDA, večina Evrope, Indija, Kitajska, Japonska, nekaj afriških univerz (Universityof Oxford, YaleUniversity, Cambridge, Princeton…)

dissertations and theses6
DissertationsandTheses

Slovenija

 • Baze podatkov servisa ProQuest v Sloveniji lahko uporabljajo uporabniki institucij, ki so vključene v konzorcij uporabnikov ProQuest
 • Za dostop je potrebna registracija IP-naslovov računalnikov pri Institutu informacijskih znanosti v Mariboru.
dissertations and theses7
DissertationsandTheses

Člani konzorcija ProQuest v Sloveniji so:

 • Univerza v Ljubljani (vse članice)
 • Univerza v Mariboru (vse članice)
 • Univerza na Primorskem (vse članice)
 • 20 samostojnih visokošolskih zavodov
 • 13 zdravstvenih ustanov
 • 44 specialnih knjižnic (ministrstva, inštituti, SAZU, …)
dissertations and theses8
DissertationsandTheses

Univerza v Mariboru:

 • s sistemskim vnosom doktorskih disertacij smo prvi aktivni člani v Sloveniji
 • nekaj slovenskih doktorskih disertacij je že v bazi, vendar so jih objavili avtorji sami kot fizične osebe
dissertations and theses9
DissertationsandTheses

UNIVERZA V MARIBORU

 • za doktoranda je oddaja del v to bazo obvezujoča;
 • pogodba/licenca za prenos materialnih avtorskih pravic na Univerzo v Mariboru samo za namen arhiviranja in javne objave doktorskih disertacij v bazo DissertationandTheses
 • sprememba Pravilnika o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije na UM in Pravilnika o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu 2. stopnje po vzoru Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem študiju
dissertations and theses10
DissertationsandTheses

OBVEZNOSTI DOKTORANDOV DO PROIZVAJALCA PODATKOVNE ZBIRKE DISSERTATIONS AND THESES

 • podpis pogodbe o prenosu neekskluzivne materialne avtorske pravice na Proquest.

(Proquest si pridržuje neekskluzivno avtorsko pravico samo za pdf obliko doktorske disertacije, ki jo avtor vključi v njihovo podatkovno zbirko. Ob prodaji doktorske disertacije drugim uporabnikom te podatkovne zbirke, avtorjem pripadajo tantiema, torej delež od dohodka.)

dissertations and theses11
DissertationsandTheses

PREDNOSTI VKLJUČITVE DOKTORSKE DISERTACIJE V PODATKOVNO ZBIRKO DISSERTATION AND THESES

 • vključitev doktorskih disertacij v podatkovno zbirko je brezplačna;
 • vključitev doktorskih disertacij v največjo mednarodno podatkovno zbirko doktorskih disertacij;
 • večja prepoznavnost znanstvenega dela v svetu;
 • zagotovljeno trajno arhiviranje – LibraryofCongress (Univerza v Mariboru bo imela dostop do svojih doktoratov tudi v primeru, če ne bi imeli več dostopa do celotne zbirke)
 • kadarkoli je možen nakup tiskane oblike doktorske disertacije.
postopek oddaje naloge
Postopek oddaje naloge

Vstopna točka v portal Univerze v Mariboru

Vstopna točka za doktorande UM

slide20

Postopek oddaje naloge

Oddaja naloge v bazo

Kreiranje uporabniškega računa in prijava v sistem.

slide21

Postopek oddaje naloge

Uvodna pojasnila

slide22

Postopek oddaje naloge

Izbor dokumenta za konverzijo

v pdf dokument

Potrditev konverzije

slide23

Postopek oddaje naloge

Izbran word dokument za konverzijo

slide24

Postopek oddaje naloge

Ukazi, ki jih je potrebno izbrat

za konverzijo wordovega dokumenta

slide25

Postopek oddaje naloge

Ukazi, ki jih je potrebno izbrat

za konverzijo wordovega dokumenta

slide26

Postopek oddaje naloge

Konverzija se vrši

slide27

Postopek oddaje naloge

Dokument se je prenesel

slide28

Postopek oddaje naloge

Dokument je posredovan v bazo za konverzijo

slide29

Postopek oddaje naloge

Dokument je pripravljen za konverzijo

slide30

Postopek oddaje naloge

Sporočilo, ki ga dobi avtor po konverziji dokumenta na svoj elektronski poštni naslov

slide31

Postopek oddaje naloge

Avtor se odloči, ali se lahko njegovo delo strojno indeksira. S tem je njegovo delo na spletu prepoznavnejše

slide32

Postopek oddaje naloge

Avtor se lahko odloči, ali je lahko delo v bazi na razpolago takoj ali s časovnim zamikom.

Razlogi za zamik objave. Če se avtor odloči za zamik, so do navedenega datuma dostopni le bibliografski podatki in povzetek. Uporabnik ne more naročiti celotnega besedila dela.

slide33

Postopek oddaje naloge

Možnost prosto dostopne objave (open access) doktorske disertacije v polnem besedilu. Storitev je plačljiva - 97 USD

slide34

Postopek oddaje naloge

Potrditev pogodbe o avtorskih pravicah.

slide35

Postopek oddaje naloge

Navedba kontaktnih podatkov in stalnega prebivališča – predvsem zaradi plačila tantiem.

slide36

Postopek oddaje naloge

Vnos podrobnih bibliografskih podatkov o doktorski disertaciji:

- naslov,

- fakulteta,

- mentorji,

- člani komisije za zagovor.

Spustni seznam fakultet Univerze v Mariboru

slide37

Postopek oddaje naloge

Vnos kontroliranih ključnih besed.

slide38

Postopek oddaje naloge

Vnos prostih ključnih besed in povzetkov.

Izbira jezika naloge

slide40

Postopek oddaje naloge

Dokument je sprejet za konverzijo

slide41

Postopek oddaje naloge

Dokument je konverziran

slide42

Postopek oddaje naloge

Posredovanje pdf datoteke na e-pošto uporabnika.

slide43

Postopek oddaje naloge

Doktorska disertacija je vključena v sistem in čaka še na potrditev administratorja.

slide44

Postopek oddaje naloge

Možnost vključitve drugih dodatnih datotek (prilog), tudi multimedijskih.

slide45

Postopek oddaje naloge

Možnost sporočila administratorju.

slide46

Postopek oddaje naloge

Možnost nakupa tiskane oblike doktorske disertacije.

slide47

Postopek oddaje naloge

Cenik tiskane verzije

Nakup ni obvezujoč.

slide48

Postopek oddaje naloge

Sistemsko sporočilo, kadar oddaja ni popolna;

možnost popravkov.

slide49

Postopek oddaje naloge

Oddaja doktorske disertacije, zaključek postopka avtorja naloge. Po pregledu administratorja se naloga objavi v podatkovni zbirki DissertationandTheses.

slide50

Postopek oddaje naloge

Avtor prejme sporočilo, da je bila oddaja doktorskega dela uspešna.

slide51

Postopek oddaje naloge

Potrdilo administratorja, da je naloga sprejeta

slide52

Postopek oddaje naloge

http://www.etdadmin.com/cgi-bin/school?siteId=422

Sporočilo administratorja, če so potrebni popravki

Avtor prejme sporočilo, da je bila oddaja doktorskega dela uspešna.

Naloge, ki čakajo na revizijo

slide53

Postopek oddaje naloge

http://www.etdadmin.com/cgi-bin/school?siteId=422

Čestitka doktorandu in obvestilo, da je njegova naloga vključena v DissertationsandThesis

Avtor prejme sporočilo, da je bila oddaja doktorskega dela uspešna.

Naloge, ki čakajo na revizijo

dissertations and theses12
DissertationsandTheses

Vstopna točka za doktorande preko DKUM-a

Vstop v ProQuest s spletne strani IZUM-a

Baza ProQuest

Vstopna točka za doktorande UM

dissertations and theses13
DissertationsandTheses

Hvala!

Dunja Legat

Bernarda Korez

Univerzitetna knjižnica Maribor