Zem – modrá planéta - PowerPoint PPT Presentation

zem modr plan ta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zem – modrá planéta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zem – modrá planéta

play fullscreen
1 / 13
Zem – modrá planéta
294 Views
Download Presentation
nituna
Download Presentation

Zem – modrá planéta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zem – modrá planéta Jozef Dzuriš, 1.D Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

 2. Obsah 1. Základné údaje 2. Zaujímavé fakty o planéte Zem 3. Modrá planéta 4. Vnútorné zloženie Zeme 5. Pohyby Zeme a ich dôsledky 6. Tvar Zeme 7. Najvýznamnejšie zložky atmosféry 8. Zdroje

 3. Základné údaje Poloha: 3. planéta od Slnka Priemerná vzdialenosť od Slnka: 150 miliónov km Rotácia/Dĺžka dňa: 23 hodín 56 minút Obežná doba/Dĺžka roka: 365,25 dňa Obežná rýchlosť: 107 245 km/h Priemer: 12 756 km Sklon osi: 23,5 ° Hmotnosť:6. 1024kg Priemerná povrchová teplota: 22 °C Hlavné atmosférické plyny: dusík a kyslík Mesiace: 1 (Mesiac)

 4. Zem • 3. planéta od Slnka a jediná kde je dokázaný život • v každom okamihu prikrytá oblakmi zhruba na 50% • jediná planéta, ktorá má kvapalnú vodu v relatívne veľkom množstve • vznikla ako žeravá guľa roztavených skál asi pred 4,6 miliardy rokov

 5. Modrá planéta • známa ako Modrá planéta , pretože väčšia časť jej povrchu je pokrytá modrými vodami oceánov • z vesmíru vyzerá ako pestrofarebná guľôčka so rôznofarebnými kučierkami na modrom pozadí • voda sa neustále recykluje => vyparuje sa, kondenzuje a  potom padá späť na povrch

 6. Vnútorné zloženie Zeme • Kôra Táto vrstva je kamenná, a siaha do hĺbky maximálne 50 km. • Plášť Táto vrstva je čiastočné roztavená. Obsahuje 67% hmotnosti Zeme. • Vonkajšie jadro Táto vrstva je v kvapalnom stave a neustále sa pohybuje. • Vnútorné jadro Táto vrstva je v pevnom skupenstve a tvorí ju prevažne železo.

 7. Pohyby Zeme a ich dôsledky • súčastne 2 základné pohyby: 1. obeh okolo Slnka 2. otáčanie okolo vlastnej osi 1. Obeh okolo Slnka Trvá: 365 dní 5 h 48 min. 45,7 s (365 dní 6h ) Pohyb po dráhe tvaru elipsy a ohnisko je Slnko. Perihélium (príslnie)- bod dráhy Zeme, ktorý je k Slnku najbližšie. Zem sa v ňom nachádza 3.1. a od Slnka je vzdialená 147 mil. km. Zem sa pohybuje rýchlosťou 30,3 km/s.

 8. Afélium (odslnie) - bod dráhy Zeme najvzdialenejší od Slnka. Zem sa v ňom nachádza 4.7. a od Slnka je vzdialená 152 mil. km. Rýchlosť Zeme je 29,7 km/s. Dôsledky: - menia sa 4 ročné obdobia , mení sa dĺžka dňa a noci , mení sa poludňajšia výška Slnka nad obzorom, zmena priklonenia a odklonenia severnej a južnej pologule , rozdiely v dĺžke a teplote leta na oboch pologuliach, zmena dĺžky polárneho dňa,

 9. 2. Otáčanie okolo vlastnej osi Trvá : 23 h 56 min 4s Zem sa pohybuje od západu na východ Za 24 h sa Zem otočí okolo svojej osi o 360° t.j. konštantná uhlová rýchlosť 15° za hodinu Dôsledky: - striedanie sa dňa a noci, rozdelenie Zeme na časové pásma 180°poludník (dátumová hranica) posun o 1 deň.

 10. Tvar Zeme Zem má tvar gule, nie pravidelnej, ale sploštenej v oblasti zemských pólov. Sploštenie spôsobuje otáčanie Zeme okolo vlastnej osi . rozloha Zeme: 510 mil. km2 povrch súše: ¼ povrchu Zeme ( 149 mil. km2) oceán: ¾ povrchu Zeme ( 361 mil. km2 ) sploštenie Zeme : 21,5 km

 11. Najvýznamnejšie zložky atmosféry - dusík (76,08%), kyslík (20,95%), argón (0,934%), oxid uhličitý (0,031%), voda (do 1%) - ďalšie zložky atmosféry neón, hélium, metán, kryptón, vodík, oxid uhoľnatý, xenón, ozón.

 12. Zdroje Zdroje z Internetu: • http://www.referaty.sk • http://tajomnyvesmir.webpark.sk/ • http://www.volny.cz/sixties/earth.html • http://astroportal.sk/sol_syst/zem.html Knižné zdroje: Vesmír, Vydavateľstvo Slovart, 1999, 1. vydanie

 13. Ďakujem za pozornosť Jozef Dzuriš, 1.D dzuris5d@gjar-po.sk Gymnázium J. A. Raymana, Prešov