Download
zem v pohybe n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zem v pohybe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zem v pohybe

Zem v pohybe

311 Views Download Presentation
Download Presentation

Zem v pohybe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zem v pohybe Litosféra Ivka Sklenková Želka Lišuchová Saška Frniaková

  2. Litosféra • je najvrchnejšia, pevná vrstva Zeme • je rozlámaná na viacero platní, ktoré sa voči sebe pohybujú • zemský plášť je pod litosférou čiastočne natavený - plastický litosféra

  3. Litosférické dosky • Africká platňa • Antarktická platňa • Indoaustrálska platňa • Eurázijská platňa • Tichooceánska platňa • Americká platňa Litosférické dosky sa vzďaľujú a približujú, vznikajú zemetrasenia. Ich pohyb ovplyvňuje prúdenie roztavených hmôt.

  4. Rift • prepadlina v zemskej kôre • zemská kôra klesá v miestach, kde sa od seba litosférické dosky vzďaľujú • trhlinami vstupuje na dno oceánu láva, po stuhnutí vytvára novú oceánsku kôru

  5. Oceánske priekopy • priekopy sú najhlbšie miesta na Zemi • vznikajú tam, kde sa oceánska litosférická doska podsúva pod druhú • najhlbšia – Challengerova priehlbina v Mariánskej priekope (11 000 m)

  6. Ostrovné oblúky • je to typ súostrovia tvorený sopkami, ktoré vznikali vulkanickou činnosťou • väčšinou oddeľujú okrajové more od oceánu • vznikajú podobne ako sopečné pohoria • najväčšie zemetrasenia (Japonsko, Filipíny)

  7. Pásmové pohoria • vznikajú, keď sa dve litosférické dosky približujú na okrajoch a prebieha vrásnenie • napr. – Himaláje, Alpy, Karpaty

  8. Ďakujeme za pozornosť! :]