Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rekultivace dolov ch zem na Sokolovsku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rekultivace dolov ch zem na Sokolovsku

Rekultivace dolov ch zem na Sokolovsku

153 Views Download Presentation
Download Presentation

Rekultivace dolov ch zem na Sokolovsku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rekultivace dolovch zem na Sokolovsku Tereza Cahkov

  2. Historie hornictv na Sokolovsku Prvn psemn zmnky o tebe hnedho uhl na Sokolovsku pochz z roku 1760. Rozmach v tebe nastal ale a po stavbe eleznice v roce 1871. V roce 1945 bylo celkem v provozu 39 hlubinnch dolu a 15 malolomu. Posledn hlubinn dul, Marie v Krlovskm Porc, ukoncil cinnost v roce 1991.

  3. V roce 1994 Fond nrodnho majetku zaloil spolecnost Sokolovsk uheln spojenm Palivovho kombintu Vresov, Hnedouhelnch dolu Brezov a Rekultivac Sokolov.

  4. Soucasnost Rocne se vyte asi 10 milionu tun hnedho uhl. Na tomto objemu se 80 procenty podl divize Jir, zbylou cst pak vyte divize Druba. Z celkovho objemu hnedho uhl pribline 60 procent smeruje k tuzemskm i zahranicnm zkaznkum. Zbylou cst firma zulechtuje v rmci vlastnch kapacit. Vyrob tak rocne kolem 3500 GWh elektrick energie a 2300 TJ tepla, kterm zsobuje Karlovy Vary i dalch mesta v regionu.

  5. Sokolovsk uheln je s produkc 300 tisc tun rocne tak jedinm vrobcem briket v CR. Sokolovsk uheln navazuje na bohatou historickou tradici dobvn a zulechtovn hnedho uhl na Sokolovsku. Hlavnmi vrobky spolecnosti jsou energetick energie a teplo, trden a energetick uhl, hnedouheln brikety a karbochemick produkty.

  6. Sokolovsk uheln hraje tak vznamnou roli v oblasti rekultivace a revitalizace krajiny dotcen povrchovou tebou a pusob i v oboru odborn likvidace odpadu vzniklch prumyslovou cinnost.

  7. Rekultivace Mezi nejcastej rekultivace na Sokolovsku patr zavodnovn, zalesnovn a zemedelsk rekultivace. Prostoru po bvalch dolech se vyuv pro kulturn a rekreacn uit. V soucasn dobe se na kraji Sokolova nachz Prrodn koupalite Michal, Golf Club Sokolov a naucn stezky.

  8. Prrodn koupalite Michal Bylo vybudovno v roce 2002 a jeho rekreacn provoz byl zahjen v roce 2004. Objem ndre je 800 tis. m3, maximln hloubka 5,6 m, a prumern 2,85 m. Byl zde vystaven i sportovn arel s pscitou a zatravnenou plochou. K tomu jsou pribudovny i skluzavky, velk tobogn, plovouc mola a minigolf.

  9. Ve zbytku bvalho lomu Michal probhaj lesnick rekultivace. Koupalite Michal je majetkem mesta. Plat se zde vstupn, kter pomhaj udrovat chod a cistotu celho arelu.