Es paramos programos ir mokykla
Download
1 / 23

ES paramos programos ir mokykla - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

ES paramos programos ir mokykla. Žinių visuomenės institutas. Pagrindinės ES programos, skirtos mokykloms 2000-2006 metų programavimo laikotarpiu:. eL earning paprogram ė eTwinning (e-Partnerystė) Youth (“Jaunimas”) Socrates p a programė Comenius. eL earning (e-mokymasis).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ES paramos programos ir mokykla' - nitsa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Es paramos programos ir mokykla

ES paramos programos ir mokykla

Žinių visuomenės institutas


Pagrindin s es programos skirtos mokykloms 2000 2006 met programavimo laikotarpiu
Pagrindinės ES programos, skirtos mokykloms 2000-2006 metų programavimo laikotarpiu:

 • eLearningpaprogramė eTwinning (e-Partnerystė)

 • Youth (“Jaunimas”)

 • Socrates paprogramė Comenius


El earning e mokymasis
eL programavimo laikotarpiu:earning(e-mokymasis)

 • Tikslas – mobilizuoti švietimo ir kultūros bendruomenes, taip pat ekonominius bei socialinius veikėjus Europoje bendrai veiklai, siekiant pagreitinti efektyvius pokyčius Europos švietimo ir mokymo sistemoje bei paspartinti Europos visuomenės virsmą žinių visuomene.

 • eTwinning yra svarbiausiaprogramos eLearning akcija, skirta mokykloms bendradarbiauti internete su partneriškomis mokyklomis kitose Europos šalyse.


Kas gali dalyvauti

eTwinning programavimo laikotarpiu:

Kas gali dalyvauti?

 • Visų dalykų mokytojai, mokyklų direktoriai, bibliotekininkai ir kiti mokyklų darbuotojai

 • Mokyklos iš ES valstybių, Norvegijos ir Islandijos

 • Pradinės ir vidurinės mokyklos (mokinių amžiaus grupė - 3 iki 19 m.)


Etwinning reikalavimai projektin ms veikloms
eTwinning reikalavimai projektinėms veikloms programavimo laikotarpiu:

Nėra jokių reikalavimų dėl veiklos tikslų, trukmės ar užmojų, išskyrus tai, kad projektas turi būti tinkamas mokyklai ir jos mokiniams pedagoginiu požiūriu, taip pat turi būti panaudojamos informacinės ir komunikacinės technologijos.


Dalyvavimas programavimo laikotarpiu:eTwinning veikloje

 • Mokyklos gali įsijungti į eTwinning be jokių paraiškų rašymo procedūrų, o eTwinning partnerystės turi atitikti vien tik minimalius kriterijus.

 • Išsamesnės informacijos apie programą ieškoti: www.etwinning.net


Socrates paprogram comenius
Socrates paprogramė programavimo laikotarpiu:Comenius:

 • Socrates programos dalis, skirta mokykliniam ugdymui;

 • Tikslai ir pobūdis – mokyklinis ugdymas, mokyklų partnerystė, mokyklos pedagoginio personalo ugdymas, Europos bendradarbiavimo projektai, stipendijos individualiam mokymuisi.


Comenius strukt ra 1
Comenius programavimo laikotarpiu: struktūra: (1)

 • Comenius 1 - Europos mokyklų partnerystės projektai:

  • Comenius 1.1 – mokykliniai projektai. Tikslas - naujų mokymo/mokymosi metodų diegimas, skatinant bendradarbiavimą tarp skirtingų Europos šalių mokinių ir mokytojų.

  • Comenius 1.2 – kalbiniai projektai. Tikslas - didinti mokinių motyvaciją mokytis užsienio kalbų, remiant bendradarbiavimą tarp skirtingą kalbą vartojančių Europos mokyklų.

  • Comenius 1.3 – mokyklos tobulinimo projektai. Tikslas - gerinti mokyklos valdymą ir mokymo metodus, skatinant keitimąsi gerąja praktika tarp Europos mokyklų.


Comenius strukt ra 2
Comenius programavimo laikotarpiu: struktūra: (2)

 • Comenius 2 - pedagoginio personalo rengimas:

  • Comenius 2.1 – Europos bendradarbiavimo projektai, skirti pedagoginio personalo rengimui, kvalifikacijos tobulinimui bei tarpkultūriniam švietimui.

  • Comenius 2.2 stipendijos – individualios stipendijos studentams, būsimiems mokytojams, ir jau dirbantiems mokytojams.


Comenius strukt ra 3
Comenius programavimo laikotarpiu: struktūra: (3)

Comenius 3 - Comenius projektų tinklas, skatinantis įvairių su švietimu susijusių institucijų bendradarbiavimą įvairiose mokyklinio ugdymo teminėse srityse.


Kas gali dalyvauti comenius
Kas gali dalyvauti? Comenius programavimo laikotarpiu::

 • Institucijos:

  • Ikimokyklinės, bendrojo lavinimo ugdymo įstaigos (Comenius 1, Comenius 2.2, Comenius 3 - kaip partneriai)

  • Specialiojo ugdymo įstaigos (Comenius 1, Comenius 2.2, Comenius 3 - kaip partneriai)

  • Profesinės mokyklos (Comenius 1, Comenius 2.2, Comenius 3 - kaip partneriai)

  • Aukštosios mokyklos (Comenius 2.1, Comenius 3 - kaip partneriai ir koordinatoriai)

  • Visuomeninės organizacijos, asociacijos, draugijos ir pan. (Comenius 1 - kaip asocijuoti partneriai, Comenius 2.1, Comenius 3 - kaip partneriai ar koordinatoriai)

 • Asmenys:

  • Visų mokymo įstaigų pedagogai (Comenius 1, Comenius 2.2)

  • Aukštųjų mokyklų studentai - būsimi pedagogai (Comenius 2.2)

  • Moksleiviai - Comenius 1 projektų dalyviai

  • Švietimo darbuotojai, inspektoriai ir pan. (Comenius 2.2)


Comenius projektini parai k pateikimas
Comenius projektinių paraiškų pateikimas: programavimo laikotarpiu:

 • Comenius Centralizuota veikla - paraiškos pateikiamos EK. Joje vykdoma atranka ir priimamas galutinis sprendimas. Ši procedūra taikoma Comenius 2.1 ir Comenius 3 veikloms.

 • Decentralizuota veikla - paraiškos pateikiamos Lietuvos Nacionalinei Agentūrai (ES Socrates programos koordinavimo paramos fondui). Atranka vykdoma ir galutinis sprendimas priimamas Nacionalinėje Agentūroje. Ši procedūra taikoma Comenius 1 ir Comenius 2.2 veikloms, parengiamiesiems vizitams.


I ssamesn informacij apie comenius galite rasti
Išssamesnę informaciją apie Comenius galite rasti: programavimo laikotarpiu:

www.socrates.lt


Programa youth
Programa programavimo laikotarpiu:Youth

 • Tikslas - ugdyti atsakingą, iniciatyvią ir aktyvią asmenybę, padėti jauniems žmonėms įgyti reikalingų žinių, įgūdžių ir kompetencijos, užtikrinti lygias dalyvavimo galimybes.

 • Programa “Jaunimas” atvira visiems 15 - 25 metų žmonėms iš Programos šalių1.

  1Airija, Austrija, Belgija, Graikija, Danija, Jungtinė Karalystė, Ispanija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Vokietija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Malta, Slovakija, Vengrija ir Lietuva.


Programo je youth dalyvauti gali
Programo programavimo laikotarpiu:je “Youth” dalyvauti gali:

 • jaunų žmonių neformalios grupės;

 • jauni žmonės, norintys dalyvauti savanoriškoje veikloje;

 • buvę savanoriai, norintys įgyvendinti savo idėjas bei patirtį;

 • jaunimo organizacijos;

 • jaunimo lyderiai ir darbuotojai;

 • vietos valdžios institucijos;

 • kitos nevyriausybinės organizacijos;

 • mokyklos;

 • kitos institucijos ir asmenys, vienaip ar kitaip susiję su jaunimo veikla ar neformaliu ugdymu.


Programa youth si lo
Programa “Youth” siūlo: programavimo laikotarpiu:

 • mokymus bei konsultacijas;

 • finansines subsidijas projektų įgyvendinimui;

 • partnerių paiešką;

 • galimybę dalyvauti tarptautiniuose mokymų kursuose, stažuotėse, pažintinėse kelionėse, ryšių užmezgimo renginiuose ir pan.


Projektams keliami reikalavimai: programavimo laikotarpiu:

 • mokomasis/ugdymo aspektas

 • tarpkultūrinio pažinimo aspektas

 • Europos dimensija

 • aktyvus dalyvavimas


ES programos “Jaunimas” veikla: programavimo laikotarpiu:

 • paprogramė 1-JAUNIMAS EUROPAI

 • paprogramė 2-EUROPOS SAVANORIŲ TARNYBA

 • paprogramė 3 -JAUNIMO INICIATYVOS

 • paprogramė 4 –JUNGTINIAI PROJEKTAI

 • paprogramė 5 -INFORMACIJA / BENDRADARBIAVIMAS/ MOKYMAI


I samesn i nformacija apie youth
Išsamesnė i programavimo laikotarpiu:nformacija apie “Youth”:

www.jtba.lt


Ek programa alioji savait 2005
EK programa - Žalioji savaitė 2005 programavimo laikotarpiu:

 • Kiekvienais metais rengiamos “Žaliosios savaitės” konferencijos ir parodos dalis – mokinių įtrauktimas į veiklas.

 • Gali dalyvauti - 6 - 16 metų amžiaus moksleiviai;

 • 2005 m. įvykęs konkursas - skirtas klimato pokyčiams. Jaunesnieji moksleiviai buvo kviečiami piešti ir tapyti darbus, iliustruojančius jų požiūrį į klimato pokyčius. Ta pačia tema vyresnieji moksleiviai gali pateikti trumpą skaitmeninį video filmą.

 • Laimėjimas – dalyvavimas “Žaliosios savaitės” renginiuose Briuselyje.


Informacij apie kvietimus aktualius mokykloms sekti
Informaciją apie kvietimus programavimo laikotarpiu:, aktualius mokykloms, sekti:

 • Eurodesk Lietuvahttp://www.eurodesk.lt

 • Programos „Švietimas informacinei visuomenei“ portalas, skirtas mokykloms:http://www.emokykla.lt


Ini visuomen s institutas si lo
Žinių programavimo laikotarpiu:visuomenės institutas siūlo:

Užsisakyti galimybę kas mėnesį gauti struktūrizuotą informaciją lietuvių kalba apie visas tuo metu egzistuojančias galimybes pasinaudoti ES paramos programomis ir įsitraukti į duomenų bazes, skirtas švietimo, verslo, nevyriausybinėms, savivaldos ir kt. organizacijoms.

Išsamesnė informacija: [email protected]


A i u d mes
AČIŪ UŽ DĖMESĮ programavimo laikotarpiu:!


ad