es paramos verslui sritys
Download
Skip this Video
Download Presentation
ES paramos verslui sritys

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

ES paramos verslui sritys - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

ES paramos verslui sritys. Zita Tamašauskienė Šiaulių universitetas Šiauliai, 2010 05 12. Pranešimo tikslai. Apžvelgti: ES paramos tikslus, prioritetus. Tinkamiausias priemones, pagal kurias galima gauti paramą verslui.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ES paramos verslui sritys' - patsy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
es paramos verslui sritys

ES paramos verslui sritys

Zita Tamašauskienė

Šiaulių universitetas

Šiauliai, 2010 05 12

prane imo tikslai
Pranešimo tikslai

Apžvelgti:

 • ES paramos tikslus, prioritetus.
 • Tinkamiausias priemones, pagal kurias galima gauti paramą verslui.
 • Priemonių pagal kurias teikiama parama verslui tikslus, pateiktas paraiškas, lėšas.

Įvertinti:

 • ES paramą Šiaulių miesto verslui kitų didžiųjų Lietuvos miestų kontekste.
es paramos tikslas
ES paramos tikslas

Padėti palyginti su ES vidurkiu ekonomiškai ir socialiai skurdesniems regionams

produktyvumas augo ta iau 2009 m siekia tik apie 58 es 27 vidurkio
Produktyvumas augo, tačiau 2009 m. siekia tik apie 58% ES-27 vidurkio

Šaltinis: Europos Komisija

em verslo produktyvum lemia
Žemą verslo produktyvumą lemia:
 • Maža pažangių ir vidutiniškai pažangių technologijų sektoriaius sukuriamospridėtinės vertės dalis visoje pramonėje (25,8 %);
 • Žemas įmonių inovatyvumas, pagal Suminį inovatyvumo indeksą, kuris apskaičiuojamas vertinant 29 rodiklius, Lietuva lenkia tik Rumuniją, Latviją ir Bulgariją (2008 m. Lietuvos SII – 0,29, tuo tarpu ES-27 – 0,47).
 • Maža tradicinių ekonomikos sektorių, kurie sudaro didelę ūkio dalį, yra imlūs darbui ir žaliavoms, sukuriama pridėtinė vertė.
bendra iauli regiono kio b kl
Bendra Šiaulių regiono ūkio būklė
 • Iki 2008-2009 m. Šiaulių regiono ekonomika sparčiai augo augimą lėmė išaugusi vidaus paklausa ir vartojimas, atsivėrusios naujos Europos rinkos.
 • Dėl finansų krizės, visame pasaulyje sumažėjusios prekių ir paslaugų paklausos įmonės susidūrė su dideliais sunkumais, vidaus paklausą skatinę veiksniai jau nebeveikia ir ūkio augimą palaikyti gali tik eksportuojantys sektoriai.
 • 2009 m. šalies eksporto apimtis palyginus su 2008 m. sumažėjo 27 proc., o Šiaulių apskrities − tik 4,8 proc.
 • Nepaisant to, Šiaulių Šiaulių apskrities BVP 1 gyventojui 2008 m. siekė tik 72 proc. Lietuvos vidurkio, o Lietuvos vidurkis 2008 m. – tik 60 proc. ES vidurkio.
2007 2013 m es strukt rin s paramos administravimas atsakomyb s paskirstymas tarp institucij
2007-2013 m. ES struktūrinės paramos administravimas: atsakomybės paskirstymas tarp institucijų
slide10
ŪKIO KONKURENCINGUMUI IR EKONOMIKOS AUGIMUI SKIRTI MOKSLINIAI TYRIMAI IR TECHNOLOGINĖ PLĖTRA Idėja LT (ES fondų lėšos − iki 35,4 mln. Lt)Tikslas –padėti įmonėms tinkamai pasirengti įgyvendinti MTTP veiklos projektus, įvertinti ir sumažinti tokios veiklos nesėkmės riziką.
slide11
ŪKIO KONKURENCINGUMUI IR EKONOMIKOS AUGIMUI SKIRTI MOKSLINIAI TYRIMAI IR TECHNOLOGINĖ PLĖTRA Intelektas LT (ES fondų lėšos − iki 200 mln. Lt)Tikslas – skatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) technologinę plėtrą.Įgyvendinamas projektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Telebaltikos" importas ir eksportas, Polikristalinio silicio gamybos technologija saulės elementams (PoliSi) 1,19 mln.
slide12
Intelektas LT + (ES fondų lėšos − iki 324,7 mln. Lt)Tikslas – skatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimą investuojant į MTTP infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.Įgyvendinamas projektas: UAB "PUTOKŠNIS" "PET produktų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazės vystymas UAB 2, 914 mln. LtVertinama paraiška UAB "Kalvis" UAB“ Kalvis" MTTP infrastruktūros plėtra, įrengimų bandymo ir derinimo... 2,651 mln. Lt.
slide13
ŪKIO KONKURENCINGUMUI IR EKONOMIKOS AUGIMUI SKIRTI MOKSLINIAI TYRIMAI IR TECHNOLOGINĖ PLĖTRAInoklaster
slide14
ŪKIO KONKURENCINGUMUI IR EKONOMIKOS AUGIMUI SKIRTI MOKSLINIAI TYRIMAI IR TECHNOLOGINĖ PLĖTRA Ingogeb LT 1 (ES fondų lėšos − iki 32,6 mln. Lt)Tikslas – stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą siekiant sukurti efektyviai veikiančią žinių ir technologijų sklaidos terpę, kuri skatintų šalies įmones aktyviau plėtoti MTTP ir inovacijų veikląNesudarytos sutartys: Viešoji įstaiga "Šiaulių regiono plėtros agentūra" Inovacijų sklaidos ir paramos paslaugų sistemos sukūrimas Šiaulių apskrityje Viešoji įstaiga ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIUS i - NOVA - cijos - intensyvi regionų plėtra, mobilumas ir kūrybiški sprendimai
slide15
Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirtimoksliniai tyrimai ir technologinė plėtra (numatyta skirti 1.844 mln. Lt.)
slide16
Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirtimoksliniai tyrimai ir technologinė plėtra(numatyta skirti 1.844 mln. Lt.)
slide17
VERSLO PRODUKTYVUMO DIDINIMAS IR APLINKOS VERSLUI GERINIMASLyderis LT (ES fondų lėšos − iki 618,2 mln. Lt)Tikslas – skatinti įmonių investicijas, kuriomis didinamas jų darbo našumas ir eksportas ar pradedama naujų produktų gamyba.Vertinamos paraiškos: Uždaroji akcinė bendrovė "METALOIDAS" UAB "Metaloidas" produktyvumo ir konkurencingumo didinimas plečiant gamybinę bazę 4,157 mln. LtUAB TRIVILITA-INTERSCALIT Gamybos įrengimų modernizavimas UAB ,,Trivilita-Interscalit” siekiant padidinti... 3,061 mln. LtUAB"Elga" ,,Inovatyvių technologijų diegimas UAB ,,ELGA“ 2,573 mln. Lt
slide18
VERSLO PRODUKTYVUMO DIDINIMAS IR APLINKOS VERSLUI GERINIMASE-verslas LT (ES fondų lėšos − iki 100 mln. Lt)Tikslas – skatinti MVĮ diegti informacines technologijas ir sudaryti palankias sąlygas jų darbo našumui ir eksportui didinti.
slide19
VERSLO PRODUKTYVUMO DIDINIMAS IR APLINKOS VERSLUI GERINIMASProcesas LT (ES fondų lėšos − iki 50 mln. Lt)Tikslas – skatinti MVĮ diegti šiuolaikiškus vadybos metodus ir valdymo sistemas, tuo sudaryti palankias sąlygas įmonių darbo našumui ir eksportui didinti.
slide20
VERSLO PRODUKTYVUMO DIDINIMAS IR APLINKOS VERSLUI GERINIMASNaujos galimybės (ES fondų lėšos − iki 100 mln. Lt)Tikslas – skatinti įmones aktyviau ieškoti užsienio partnerių ir didinti pardavimą užsienio rinkose
slide21
VERSLO PRODUKTYVUMO DIDINIMAS IR APLINKOS VERSLUI GERINIMASASISTENTAS-2 (ES fondų lėšos − iki 60 mln. Lt.)Tikslas – skatinti naujų menų inkubatorių kūrimą ir plėtrą – sudaryti palankias sąlygas steigti SVV subjektus, juos plėsti, didinti jų gyvybingumą.
slide22
VERSLO PRODUKTYVUMO DIDINIMAS IR APLINKOS VERSLUI GERINIMASASISTENTAS-3 (ES fondų lėšos − iki 50 mln. Lt)Tikslas – sudaryti sąlygas didinti šalies įmonių tarptautinį konkurencingumą ir pritraukti į Lietuvą geros kokybės užsienio investicijų.
2 verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas numatyta skirti 2 090 mln lt
2. Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas (numatyta skirti 2.090 mln. Lt)
2 verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas numatyta skirti 2 090 mln lt1
2. Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas (numatyta skirti 2.090 mln. Lt)
ad