slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POSTUPANJE POLICIJE NAKON PRIJAVLJIVANJA NASILJA U OBITELJI I VRŠNJAČKOG NASILJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
POSTUPANJE POLICIJE NAKON PRIJAVLJIVANJA NASILJA U OBITELJI I VRŠNJAČKOG NASILJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 70

POSTUPANJE POLICIJE NAKON PRIJAVLJIVANJA NASILJA U OBITELJI I VRŠNJAČKOG NASILJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Odsjek maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji. POSTUPANJE POLICIJE NAKON PRIJAVLJIVANJA NASILJA U OBITELJI I VRŠNJAČKOG NASILJA mr.sc. Renata Odeljan,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POSTUPANJE POLICIJE NAKON PRIJAVLJIVANJA NASILJA U OBITELJI I VRŠNJAČKOG NASILJA' - nita


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Odsjek maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji

POSTUPANJE POLICIJE NAKON PRIJAVLJIVANJA NASILJA U OBITELJI I VRŠNJAČKOG NASILJA

mr.sc. Renata Odeljan,

voditeljica Odsjeka maloljetničke Zagreb, 09.12. 2011. godine

delinkvencije i kriminaliteta na

štetu mladeži i obitelji

slide7
DNEVNA DINAMIKA PREKRŠAJNOG DJELA IZ ČL. 4. ZZNO U DANE ZNAČAJNIJIH DRŽAVNIH PRAZNIKA I VJERSKIH BLAGDANA
slide9
SPORAZUM O SURADNJI

Aktivnosti:

 • 1. Uspostaviti međuresorne timove na nacionalnoj i lokalnim razinama koji će koordinirano, kroz sustav timskog djelovanja pratiti i nadzirati slučajeve nasilja u obitelji;
 • 2. Unaprijediti sustav rada svih državnih tijela u suradnji s organizacijama civilnog društva kroz uspostavu i provedbu zajedničkog obrazovanja;
 • 3. Imenovati nositelje aktivnosti u području suzbijanja nasilja u obitelji i nasilja nad ženama.

Rok: 2011. godina

slide10
Obveza zaštite prava učenika

Članak 70.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj srednjoj školi

 • Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ostali radnici u školskim ustanovama dužni su poduzimati mjere zaštite prava učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zloporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika, odmah izvijestiti ravnatelja školske ustanove koji je to dužan javiti tijelu socijalne skrbi, odnosno drugom nadležnom tijelu.

(2) Način postupanja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima, propisuje ministar.

postupanje policije povodom dojave o nasilju u obitelji
Postupanje policije povodom dojave o nasilju u obitelji
 • intervencija žurno i bez odgode
 • dva policijska službenika/ce po mogućnosti različitog spola
 • provjera dojave i trenutna zaštita i pomoć žrtvi
 • sprječavanje počinitelja u daljnjem nasilničkom ponašanju, privođenje, mjere opreza
 • omogućiti žrtvi da policijskim službenicima da obavijesti neometano i bez straha, u odvojenim prostorijama od počinitelja
slide12
utvrditi da li postoje indicije na počinjenje kaznenog djela/uključiti specijalizirane policijske službenike da provedu kriminalističko istraživanje (čl. 213. i 215.a)

utvrditi trajanje, kontinuitet, način počinjenog nasilja/ prikupiti DOKAZE

utvrditi izloženost djece i drugih posebno ranjivih skupina nasilju

žrtva ne smije biti izložena postupcima koji potiču sekundarnu viktimizaciju ili spolnu diskriminaciju

Dvostruko uhićenje

postupanje prema punoljetnoj rtvi nasilja
Postupanje prema punoljetnoj žrtvi nasilja
 • prilikom razgovora sa žrtvom počinitelj ne smije biti prisutan,
 • žrtvi omogućiti neometani iskaz o događaju,
 • od žrtve prikupiti obavijesti koje se odnose na trajanje, kontinuitet i način počinjenja nasilja te o eventualno ranije počinjenom nasilju,
 • utvrditi jesu li nadležna tijela ranije postupala i u kojem opsegu,
 • utvrditi jesu li maloljetne osobe svjedočile nasilju ili su žrtve nasilja,
slide14
upoznati žrtvu s njenim zajamčenim zakonskim pravima, posebno zaštitnim mjerama i mjerama opreza te uvjetima njihovog izricanja i primjene,
 • upoznati žrtvu s mjerama i radnjama koje će se poduzeti protiv počinitelja,
 • upoznati žrtvu s mogućnostima pružanja policijske zaštite i načinima samozaštitnog ponašanja, o adresaru ustanova, organizacija i ostalih institucija koje pružaju pomoć, podršku i zaštitu,upoznati žrtvu s mogućnostima smještaja u sklonište ili Dom za djecu i odrasle osobe žrtve nasilja u obitelji.
postupanje prema maloljetnoj rtvi nasilja u obitelji
Postupanje prema maloljetnoj žrtvi nasilja u obitelji
 • izvijestiti šefa smjene ukoliko je maloljetna osoba svjedočila nasilju ili je žrtva nasilja, kako bi se donijela odluka o uključivanju posebno osposobljenog policijskog službenika u postupanje
 • razgovor s maloljetnom osobom obaviti u nazočnosti roditelja koji nije počinitelj nasilja u obitelji ili zakonskog zastupnika,
 • ukoliko nije moguće izbjeći razgovor s maloljetnom osobom u prostorijama policije potrebno je taj boravak učiniti što kraćim, odnosno osigurati da se taj razgovor obavi u posebno opremljenoj i za razgovor s djecom prilagođenoj sobi,
slide16
Članak 8. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Zdravstveni radnici, stručni radnici u djelatnosti socijalne skrbi, obiteljske prevencije i zaštite, odgoja i obrazovanja te stručni radnici zaposleni u vjerskim ustanovama, humanitarnim organizacijama, udrugama civilnog društva u djelokrugu djece i obitelji obvezni su prijaviti policiji ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji iz članka 4. ovoga Zakona za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.

slide17
Članak 21. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Novčanom kaznom u iznosu od najmanje 3.000,00 kuna kaznit će se osobe iz članka 8. ovoga Zakona koje ne prijave policiji ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji iz članka 4. ovoga Zakona za koje su saznale obavljajući svoju djelatnost

slide18
Što policija čini u pravcu unaprijeđenja zaštite djece i maloljetnika

žrtava kaznenih djela

Početkom 2010. godine, osnovan je Odjel prevencije u Uredu glavnog ravnatelja policije i organizacijske jedinice za prevenciju u svim policijskim upravama u Republici Hrvatskoj.  Glavne zadaće specijalističke linije za prevenciju su provođenje preventivnih programa i aktivnosti u okviru policije

slide19

IPA 2009 /a single ECInstrument for Pre-Accession Assistance/ za razdoblje 2007-2013

Naziv projekta: Izgradnja kapaciteta u području suzbijanja seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i pružanja pomoći policije ranjivim žrtvama kriminaliteta

Vrijednost projekta (bez PDV-a): € 1.600.000

Svrha projekta:

Daljnje jačanje institucionalnih kapaciteta u području prevencije i suzbijanja seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i pružanja pomoći policije ranjivim žrtvama kriminaliteta: djeca, žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnih kaznenih djela

aktivnosti
AKTIVNOSTI

Predviđene projektne aktivnosti:

Usvajanje protokola između:

Ministarstva unutarnjih poslova,

Ministarstva pravosuđa,

Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,

Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi,

Bolnica / klinika za djecu,

Ureda Pravobraniteljice za djecu,

Ureda Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova,

Davatelja Internet usluga

Relevantnih organizacija civilnog društva (Hrabri telefon…)

o postupanju u slučajevima istraživanja svih oblika seksualnog zlostavljanja djece, uključujući zlostavljanje korištenjem računala, mobitela i interneta

aktivnosti1
AKTIVNOSTI

Uspostava standardnih operativnih postupaka u slučajevima kriminalističkog istraživanja svih oblika seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece

Uspostava specijaliziranog internet servisa za pružanje potrebnih informacija (potencijalnim) žrtvama kaznenih djela, s naglaskom na kaznena djela koja se čine na štetu djece putem interneta

aktivnosti2
AKTIVNOSTI

Informativne kampanje koje imaju za cilj:

Promovirati sigurno korištenje interneta, ciljane skupine: djeca, roditelji, nastavnici

Poticati na prijavljivanje kaznenih djela počinjenih na štetu djece, s naglaskom na najranjivije skupine (djeca smještena u ustanove, djeca-žrtve počinitelja koji putuju iz drugih zemalja sa isključivom svrhom seksualnog zlostavljanja)

Uspostava i održavanja treninga za policijske službenike, državne odvjetnike i suceo općim znanjima i vještinama istraživanja seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece, uključujući kaznena djela koja se čine putem interneta

aktivnosti3
AKTIVNOSTI

Opremanje 45 službenih prostorija unutar policije odgovarajućom opremom i namještajem pogodnim za intervjuiranje djece

Nabava 28 kompleta digitalne opreme za audio-vizualno snimanje intervjua s djecom

Nabava forenzičnih računala za kriminalistička istraživanja kaznenih djela počinjenih na štetu djece

Nabava forenzičnih programa za pretrage računala prilikom istraživanja seksualnog zlostavljanja djece putem interneta

Nabava forenzičnih programa za pretrage mobilnih telefona i drugih sličnih uređaja prilikom istraživanja seksualnog zlostavljanja djece putem interneta .

slide31
Prikaz slučaja

Učiteljica primjećuje da se djevojčica u njenom razredu u dobi od 7 godina u zadnje vrijeme neobično ponaše

Izbjegava kontakt s drugom djecom

Zamišljena je

Ne sudjeluje u školskim aktivnostima u kojima je ranije vrlo aktivno sudjelovala

slide32
Učiteljica moli psihologicu da djevojčicu pozove na razgovor

Djevojčica ne želi odgovarati na pitanja psihologice

Slijedeći dan psihologica poziva majku i djevojčicu na razgovor

Djevojčica se tada otvorila i sve ispričala

slide33
Djevojčica je iskazala da ju je seksualno zlostavljao partner njene majke.

Psihologica ne postavlja daljnja pitanja

ne kontaminira djetetov iskaz

slide34
Psihologica o dobivenim saznanjima obavještava specijaliziranog policijskog službenika koji u u roku od 15-ak minuta dolazi po dijete i majku kako bi nastavili kriminalističko istraživanje.
 • Policija poziva djelatnika CZSS

Ne zove CZSS nego to prepušta policiji

slide35
Po novom ZKP-u ispitivanje djeteta bi proveo sudac istrage na način da se dijete nalazi u posebnoj prostoriji s psihologom, pedagogom ili drugom stručnom osobom te se putem audio- video uređaja vrši ispitivanje
slide36

Opasno je živjeti u svijetu

i to ne zbog onih koji čine

zlo, već zbog onih koji to

gledaju i ništa ne čine“

Albert Einstein

slide37

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO POLICIJE

UPRAVA KRIMINALISTIČKE POLICIJE

Nasilje među mladima i nasilje u odgojno-obrazovnim ustanovama

- policijska iskustva -

Zagreb, 09. prosinca 2011. godine

Dragan Josipović, Ravnateljstvo policije

operativna podru ja rada linije kriminalisti ke policije za maloljetni ku delinkvenciju
OPERATIVNA PODRUČJA RADA “LINIJE KRIMINALISTIČKE POLICIJE ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU”
 • Kaznena djela počinjena od strane maloljetnih osoba
 • Kaznena djela iz područja kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika

- kaznena djela počinjena od strane nepoznatih počinitelja

/spolni delikti na štetu djece i maloljetnika, kaznena djela vezana za dječju pornografiju/

- kaznena djela kod kojih je počinitelj poznat

 • Prekršaji maloljetnih osoba
 • Nasilje u obitelji
 • Nasilje u školi / vršnjačko nasilje/
 • Udaljenja i bjegovi maloljetnih osoba iz roditeljskog doma i odgojnih ustanova
 • Propuštanje roditeljske skrbi o zabrani štetnih druženja i zabrani noćnih izlazaka maloljetnika
 • Autodestruktivno ponašanje mladih
 • Različiti vidovi preventivnih aktivnosti / točenje alkoholnih pića maloljetnim osobama, konzumiranje duhanskih proizvoda, prosjačenje djece)
 • Razvoj suradnje s medijima te drugim tijelima, ustanovama i službama nadležnim za skrb, odgoj i obrazovanje maloljetnih osoba
nacionalni dokumenti
NACIONALNI DOKUMENTI

Program mjera vlade RH za povećanje sigurnosti u školama, svibanj 2001.

Program aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima, listopad 2004.

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima, listopad 2004.

Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine

Program aktivnosti za prevenciju nasilja među mladima za 2009. g

vrste kaznenih djela s elementima nasilja koja naj e e ine mladi
Vrste kaznenih djela s elementima nasilja koja najčešće čine mladi

KAZNENA DJELA PROTIV ŽIVOTA I TIJELA

Ubojstvo ( čl. 90. KZ-a)

Ubojstvo u pokušaju ( čl. 90. u sv. čl. 33 KZ-a)

Teško ubojstvo ( čl. 91. KZ-a)

Teško ubojstvo u pokušaju (čl. 91. u sv. čl. 33. KZ-a)

Tjelesna ozljeda

Teška tjelesna ozljeda

Sudjelovanje u tučnjavi

KAZNENA DJELA PROTIV SLOBODE I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA

Protupravno oduzimanje slobode ( čl. 124. KZ-a)

Otmica (čl. 125. KZ-a)

Prijetnja (čl. 129. KZ-a)

vrste kaznenih djela s elementima nasilja koja naj e e ine mladi1
Vrste kaznenih djela s elementima nasilja koja najčešće čine mladi

KAZNENA DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE I SPOLNOG ĆUDOREĐA

Silovanje (čl. 188. KZ-a)

Spolni odnošaj s djetetom (čl. 192. KZ-a)

Bludne radnje (čl. 193 . KZ-a)

KAZNENA DJELA PROTIV IMOVINE

Razbojništvo ( čl. 218. KZ-a)

Razbojnička krađa ( čl. 219. KZ-a)

Uništenje i oštećenje tuđe stvari (čl. 222. KZ-a)

Iznuda ( čl. 234. KZ-a)

KAZNENA DJELA PROTIV JAVNOG REDA

Sprječavanje službene osobe u obavljanju službene dužnosti

(čl. 317. KZ-a)

Napad na službenu osobu ( čl. 318. KZ-a)

Nasilničko ponašanje (čl. 331. KZ-a)

Nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari (čl. 335. KZ-a)

zakon o policijskim poslovima i ovlastima nn 76 09
ZAKONO POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA(NN 76/09)
 • Čl. 14. st. 2. Policijski službenik je dužan poštivati dostojanstvo, ugled i čast svake osobe, kao i druga temeljna prava i slobode čovjeka. Posebno obzirno policijski službenik postupa prema djeci, maloljetnim, starim i nemoćnim osobama, osobama s invaliditetom i prema žrtvi kaznenog djela i prekršaja.
zakon o policijskim poslovima i ovlastima nn 76 091
ZAKONO POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA(NN 76/09)
 • Članak 18.
 • (1) Policijsku ovlast prema maloljetnim osobama, mlađim punoljetnim osobama i u predmetima kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika, primjenjuje posebno osposobljen policijski službenik, pri čemu je dužan voditi računa o zaštiti najboljeg interesa maloljetnika kao i o zaštiti njegove privatnosti.
 • (2) Iznimno, policijsku ovlast primjenjuje drugi policijski službenik ako zbog okolnosti slučaja ne može postupati policijski službenik iz stavka 1. ovog članka
zakon o policijskim poslovima i ovlastima nn 76 092
ZAKONO POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA(NN 76/09)
 • (3) Policijska ovlast prema maloljetnoj osobi primjenjuje se u nazočnosti roditelja ili skrbnika, osim ako to zbog okolnosti nije moguće.
 • (4) Ako je roditelj ili skrbnik sumnjiv kao počinitelj kaznenog djela ili prekršaja na štetu maloljetne osobe policijska ovlast primjenjuje se u nazočnosti stručne osobe centra za socijalnu skrb, osimako to zbog okolnosti nije moguće.
prikupljanje obavijesti od gra ana
Prikupljanje obavijesti od građana
 • Članak 36.
 • (1) Kad postoje osnove sumnje da je počinjeno kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti ili prekršaj, policijski službenik može prikupljati obavijesti od osobe za koju je vjerojatno da ima saznanja o okolnostima u svezi s tim kaznenim djelom ili prekršajem.
 • (2) Policijski službenik može prikupljati obavijesti od građana u službenim prostorima, na radnom mjestugrađanina, drugom pogodnom mjestu, a uz prethodni pristanak osobe i u njezinu domu.
 • (3) Policijski službenik prikuplja obavijesti od žrtve kaznenog djela, postupajući posebno obzirno.
zakon o policijskim poslovima i ovlastima nn 76 093
ZAKONO POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA(NN 76/09)
 • Članak 38.
 • (1) Prikupljanje obavijesti od djeteta poduzima posebno osposobljeni policijski službenik, u pravilu u nazočnosti roditelja, skrbnika, udomitelja, osobe kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj ili stručne osobe centra za socijalnu skrb, po mogućnosti u domu djeteta.
 • (2) Roditelj, skrbnik, udomitelj, osoba kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj ili stručna osoba centra za socijalnu skrb neće biti nazočni prikupljanjuobavijesti od djeteta ili maloljetnika ako postoji sumnja da su počinili kazneno djelo ili prekršaj na štetu djeteta ili maloljetnika.
 • (3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, prikupljanje obavijesti od djeteta smije se obaviti i u školskim prostorima u prisutnosti ravnatelja škole ili pedagoga, odnosno psihologa kojeg on odredi i to samo ako osoba iz stavka 1. ovog članka ne može ili ne želi doći
zakon o policijskim poslovima i ovlastima nn 76 094
ZAKONO POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA(NN 76/09)
 • Čl. 42. st.3.Pozivanje maloljetne osobe obavlja se putem roditelja, skrbnika, udomitelja ili osobe kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj, a ako to nalažu posebne okolnosti slučaja, putem centra za socijalnu skrb.
 • Čl. 47. st. 2. O dovođenju ili privođenju djeteta ili maloljetne osobe policijski službenik će odmah obavijestiti osobu iz članka 38. stavka 1. ovog Zakona.
poligrafsko ispitivanje
Poligrafsko ispitivanje
 • Čl. 69. st. 2. Poligrafsko ispitivanje iz stavka 1. ovog članka može se provesti samo nakon što osoba dade pisanu suglasnost. Pisanu suglasnost za poligrafsko ispitivanje maloljetnika daje roditelj ili skrbnik. Ako su roditelj ili skrbnik mogući počinitelji kaznenog djela na štetu maloljetnika, suglasnost za poligrafsko ispitivanje daje nadležni centar za socijalnu skrb.
zakon o policijskim poslovima i ovlastima nn 76 095
ZAKONO POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA(NN 76/09)
 • Čl. 82. st. 2:Sredstva prisile se s posebnim obzirom primjenjuju prema djetetu, osobi čije je kretanje znatno otežano, trudnici u vidljivom stadiju trudnoće, te osobi koja je očigledno bolesna.
 • Čl. 93. st. 2: Uporaba vatrenog oružja nije dopuštena protiv djetetaili maloljetnika, osim kad je uporaba vatrenog oružja jedini način za obranu od napada ili za otklanjanje opasnosti.
pravilnik o na inu postupanja policijskih slu benika nn 89 10
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ( NN 89/10)
 • Čl. 41. Podaci o djeci i maloljetnicima prikupljaju se obazrivo tako da poduzimanje ove ovlasti ne šteti razvoju njihove ličnosti.
 • Čl. 49. st. 5. Provjera identitetaza dijete ili maloljetnika koji ne posjeduje nikakvu javnu ispravu s fotografijom provest će se na temelju vjerodostojnog iskaza njegovog roditelja ili skrbnika, odnosno odgovorne osobe kojoj je dijete ili maloljetnik povjereno na brigu i skrb. U tu svrhu roditelja, skrbnika ili odgovornu osobu može se pozvati da pristupe u službene prostorije policije.
 • Čl. 70. st. 1:Dovođenje ili privođenje djeteta ili maloljetnika obavljaju policijski službenici u građanskoj odjeći u službenom vozilu bez policijskih obilježja. St.2. Iznimno od stavka 1. ovog članka, privođenje mogu obaviti policijski službenici u odori vozilom s policijskim obilježjima.
pravilnik o na inu postupanja policijskih slu benika nn 89 101
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ( NN 89/10)
 • Čl. 132. Policijski službenik neće uporabiti palicu prema djeci, trudnicama u vidljivom stanju trudnoće, starijim i vidljivo bolesnim ili nemoćnim osobama, duševnim bolesnicima i težim invalidima, osim ako takva osoba izravno ugrožava život policijskog službenika ili druge osobe.
 • Čl. 133. st. 7. Policijski službenik neće vezati maloljetnu osobu, trudnicu u vidljivom stanju trudnoće, stariju i vidljivo bolesnu ili nemoćnu osobu i teškog invalida, osim ako takva osoba izravno ugrožava život policijskog službenika, život druge osobe ili vlastiti život.
slide53
Omjer kaznenih djela s elementima nasilja i svih kaznenih djela počinjenih u zonama škola u RH od 2004. do 2010. g.
slide54

Omjer broja svih kaznenih djela i broja nasilnih kaznenih djela počinjenih u RH od 2004. do 2010.g.razvrstanih prema vrsti odgojno-obrazovne ustanove u kojoj su se dogodila

slide55

Omjer broja svih kaznenih djela i broja nasilnih kaznenih djela počinjenih u RH od 2004. do 2010.g.razvrstanih prema vrsti odgojno-obrazovne ustanove u kojoj su se dogodila

slide56
Spolna struktura počinitelja nasilnih kaznenih djela u RH od 2004. do 11. mj. 2011. koja su počinjena u zonama odgojno-obrazovnih ustanova
slide57
Dobna struktura počinitelja nasilnih kaznenih djela u zonama odgojno-obrazovnih ustanova u RH od 2004. do 2010.g.
slide58
Omjer učenika u ukupnom broju počinitelja nasilnih kaznenih djela u zonama odgojno-obrazovnih ustanova u RH od 2004. do 2010.g.
slide59
Spolna struktura oštećenih osoba nasilnim kaznenim djelima u odgojno-obrazovnim ustanovama u RH od 2004. do 2010.g.
slide60
Dobna struktura oštećenih osoba nasilnim kaznenim djelima u odgojno-obrazovnim ustanovama u RH od 2004. do 2010.g.
slide61

Omjer ukupnog broja počinitelja i ukupnog broja oštećenih osoba nasilnim kaznenim djelima u odgojno-obrazovnim ustanovama u RH od 2004. do 2010.g.

slide62
Postupanja policije u zonama odgojno-obrazovnih i domskih ustanova za razdoblje od 01.01.2008. godine do 31.12.2010. godine
slide63
Postupanja policije u zonama odgojno-obrazovnih i domskih ustanova za razdoblje od 01.01.2008. godine do 31.12.2010. godine
lanak 95 obiteljskog zakona nn 116 03
Članak 95. Obiteljskog zakona (NN 116/03)

Radi dobrobiti djeteta, a u skladu s njegovom dobi i zrelosti, roditelji imaju pravo i dužnost nadzirati ga u njegovom druženju s drugim osobama.

Roditelji imaju pravo i dužnost djetetu mlađem od šesnaest godina života zabraniti noćne izlaske bez svoje pratnje ili pratnje druge odrasle osobe u koju ima povjerenje

Noćnim izlaskom smatra se vrijeme od 23 do 05 sati.

rizi na pona anja mladih
RIZIČNA PONAŠANJA MLADIH

Recidivizam u počinjenju kaznenih djela

Recidivizam u počinjenju prekršaja osobito onih s asocijalnim

obilježjima, huliganstvo, uništavanje imovine, navijački neredi

Djeca i maloljetnici koja su žrtve ili svjedoci nasilja u obitelji

Počinitelji bullyinga u školi

Mladi koji se udaljuju i bježe iz roditeljskog doma i odgojnih ustanova

Propuštanje roditeljske skrbi o zabrani štetnih druženja i zabrani noćnih izlazaka

Bježanje s nastave

Skitnja i prosjačenje

Nestrukturirano provođenje slobodnog vremena

Utjecaj neformalne skupine kojoj mlada osoba želi pripadati

Zlouporaba alkohola, droga

preventivne aktivnosti policije
PREVENTIVNE AKTIVNOSTIPOLICIJE

pojačani nadzora noćnih izlazaka mladih na javnim prostorima,

suzbijanje distribucije sredstava ovisnosti među mladima s posebnim naglaskom na distribuciju alkoholnih pića,

pojačaninadzoružih i širih zona odgojno-obrazovnih ustanova,

Sigurnosnim prosudbama identificirani su „rizični punktovi“ , „kritična vremena“ i „poticajni čimbenici“ koji u pojedinoj lokalnoj zajednici pogoduju pojavi nasilničkog ponašanja mladih

- poduzimanje mjera kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika

- djelovanje kontakt policajca i Vijeća za komunalnu prevenciju

- provođenje edukativnih programa za učenike, roditelje i nastavnike