Savremeni nedemokratski re imi nasilja
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

SAVREMENI NEDEMOKRATSKI RE ŽIMI NASILJA. Predavač: Prof . dr ZORAN KRSTIĆ Datum: 4 . febru ar 20 10 . Mesto: Slušaonica 5, FPN. KRATAK TEORIJSKI OSVRT. STARI BINARNI PAR: DEMOKRATIJA – AUTOKRATIJA PRINCIPI POZITIVNE POLITIKE: DEMOKRATIJA PRINCIPI NEGATIVNE POLITIKE: AUTOKRATI J A.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - herb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Savremeni nedemokratski re imi nasilja

SAVREMENI NEDEMOKRATSKI REŽIMI NASILJA

Predavač: Prof. dr ZORAN KRSTIĆ

Datum: 4. februar 2010.

Mesto: Slušaonica 5, FPN


Kratak teorijski osvrt
KRATAK TEORIJSKI OSVRT

 • STARI BINARNI PAR: DEMOKRATIJA – AUTOKRATIJA

 • PRINCIPI POZITIVNE POLITIKE: DEMOKRATIJA

 • PRINCIPI NEGATIVNE POLITIKE: AUTOKRATIJA


Demokratija j e
Demokratija je….

OBLIK POLITIČKOG SISTEMA I ŽIVOTA KOJI OMOGUĆAVA NARODU POSREDNO ILI NEPOSREDNO UČEŠĆE U PROCESU AUTORITATIVNOG UPRAVLJANJA DRUŠTVENIM POSLOVIMA

UTICAJ NA UPRAVLJANJE I VRŠENJE JAVNE VLASTI U IME NARODA, tj. DRUŠTVENE VEĆINE


Savremeni nedemokratski re imi nasilja

ŠTA JE TO DEMOKRATIJA?

 • DVA METODOLOŠKA MODELA DEMOKRATIJE

 • 1. SUPSTANCIJALNI (NORMATIVNI)

 • 2. PROCEDURALNI (EMPIRIJSKI)


Savremeni nedemokratski re imi nasilja

 • a) načela i vrednosti koje su u interesu svih ljudi (naroda, građanstva) koji žive u datoj zajednici

 • b) principe slobode i jednakosti – principe pravde

 • PROCEDURALNA DEMOKRATIJA sadrži:

 • a) podelu i ravnotežu vlasti

 • b) participaciju građana

 • c) kompeticiju

 • d) slobodne i fer izbore


 • Pretpostavke demokratije
  PRETPOSTAVKE DEMOKRATIJE

  • POSTOJANJE I ZAŠTITA OSNOVNIH LJUDSKIH I GRAĐANSKIH PRAVA

  • PRAVNA DRŽAVA I VLADAVINA PRAVA – KONSTITUCIONALIZAM I POLITIKA OGRANIČENA PRAVOM

  • AUTONOMNO GRAĐANSKO DRUŠTVO – OTVORENO CIVILNO DRUŠTVO

  • SLOBODNI I FER IZBORI

  • VIŠEPARTIJSKI POLITIČKI SISTEM – SLOBODNA KOMPETICIJA

  • RAZVIJENA POLITIČKA KULTURA

  • SLOBODA INFORMACIJA


  Modeli i klasifikacija autokratija empirijsko normativne klasifikacije
  MODELI I KLASIFIKACIJA AUTOKRATIJAEmpirijsko-normativne klasifikacije

  KLASIČNI MODELI

  • TIRANIJA

  • DESPOTIJA

  • APSOLUTNA MONARHIJA

   SAVREMENI MODELI

  • AUTORITARIZAM

  • TOTALITARIZAM

  • POSTTOTALITARIZAM

  • DIKTATURA

  • JEDNOPARTIZAM

  • CEZARIZAM

  • VOJNA DIKTATURA

  • TEOKRATIJA


  Klasi ni modeli autokraitja
  KLASIČNI MODELI AUTOKRAITJA

  TIRANIJA - najstariji oblik autokratske vladavine

  a) monarhijska vlast bez zakona (Ksenofont i Aristotel)

  b) nema legitimacijski osnov u pravu

  c) odnos podanika i vladara

  DESPOTIJA - najčistiji oblik autokratske vladavine

  a) samovoljna, nekontrolisana i ničim ograničena vlast

  b) politička represija

  c) odsustvo autonomije podanika

  d) politički režim totalne moći


  Savremeni nedemokratski re imi nasilja

  APSOLUTNE MONARHIJE - osnovni oblik autokratske vlasti u zapadnoj političkoj kulturi

  a) “netotalitarna autokratija”

  b) politička vlast se temelji na:

  - političkoj posesiji (longus tempus)

  - političkom nasleđu

  c) božansko poreklo vladara i populistički rituali

  d) Luj XIV: “Država, to sam ja”

  - arbitrernost političke vlasti

  - odsustvo institucionalnih garancija

  - nepostojanje socijalnih kočnica


  Savremeni nedemokratski re imi nasilja

  TOTALITARIZAMPOSTTOTALITARIZAM

  Ideologija Instrumentalna ideologija

  (totalitarno utopijski ciljevi) (ekonomski razvoj)

  Jednopartijski sistem Slabi moć diktature partije/vođe

  Sveprisutni teror Teror više nije naglašen

  Monopol nad sredstvima Erodiran

  Masovnih komunikacija

  Monopol nad aparatom prinude Zadržan

  Centralno-planska ekonomija Promena ekonomskog kursa


  Savremeni nedemokratski re imi nasilja

  Najjednostavnija i najrasprostranjenija podela autokratskih režima je podela na:

  • AUTORITARNE

  • TOTALITARNE

   OSNOVNA RAZLIKA:

   Autoritarni sistemi se smatraju mekšim, fleksibilnijim i adaptibilnijim od totalitarnih

   U praksi su se kao najreprezentativniji primeri totalitarizma isticali:

  • Nemački nacional-socijalizam

  • Ruski staljinizam

  • Italijanski fašizam

  • Kineski maoizam


  Huan linc klasifikuje autokratije na
  HUAN LINC režima je podela na: KLASIFIKUJE AUTOKRATIJE NA:

  • AUTORITARIZAM

  • TOTALITARIZAM

  • PERSONALIZAM

   • MODERNI SULTANIZAM (Haiti, Malezija)

   • OLIGARHIJSKA DEMOKRATIJA

   • KAUDELJIZAM (vladavina militarističkih plemenskih poglavica)

   • KAZIKIZAM (vladavina lokalnih političkih bosova – Filipini, Tajland)


  Hana arent izvori totalitarizma ka e
  HANA ARENT režima je podela na: “Izvori totalitarizma” kaže:

  “...TEMELJNA RAZLIKA IZMEĐU MODERNE DIKTATURE I SVIH DRUGIH TIRANIJA IZ PROŠLOSTI U TOME ŠTO SE NASILJE VIŠE NE KORISTI KAO SREDSTVO ZA UNIŠTAVANJE I ZASTRAŠIVANJE PROTIVNIKA, VEĆ KAO INSTRUMENT ZA VLADANJE MASAMA SAVRŠENO POSLUŠNIH LJUDI”.


  Semjuel hantington
  SEMJUEL HANTINGTON režima je podela na:

  • JEDNOPARTIJSKI SISTEMI

  • TOTALITARNI SISTEMI

  • LIČNE DIKTATURE

  • VOJNI REŽIMI


  Jeff ha y nes tri op ta tipa demokratije u zemljama tre eg sveta
  Jeff Ha režima je podela na:ynes:Tri opšta tipa demokratije u zemljama "trećeg sveta":

  • "Fasadne" ili kvazi-demokratije

  • Izborne (electoral) demokratije

  • Pune (full) demokratije


  Savremeni nedemokratski re imi nasilja

  "Fasadne" ili kvazi-demokratije režima je podela na:

  (nema stvarnih demokratskih pretenzija)

  • LATINSKA AMERIKA (doskorašnji režimi):

   "para os Igleses ver" (da vide Englezi)

  • AFRIKA (Togo, Burkina Faso i Kamerun): "fig leaf" elections ("smokvin list" izbori)

  • SREDNJI ISTOK (Irak, Sirija, Egipat, Libija)


  Kontinuirane full demokratije tre eg sveta pre tre eg talasa demokratizacije
  Kontinuirane ( režima je podela na:full) demokratije "trećeg sveta" pre "trećeg talasa" demokratizacije:

  • Kostarika

  • Mauricijus

  • Trinidad i Tobago

  • Bocvana

  • Jamajka

  • Indija

  • Venecuela


  Prema podacima freedom house a za 2007 godinu
  Prema podacima " režima je podela na:Freedom House-a“ za 2007. godinu:

  • Slobodne: 90 država (46% svetske populacije)

  • Delimično slobodne: 60 država (18%)

  • Neslobodne: 45 države (36%)

  • Izborne demokratije: 121 država

   (Mauritanija postala ID, a Filipini, Bangladeš i Kenija ispali sa liste ID)


  Kriterijumi kategorizacije
  KRITERIJUMI KATEGORIZACIJE režima je podela na:

  a) stepen ostvarenih političkih prava

  b) stepen ostvarenih građanskih sloboda


  Worst of the worst neslobodne dr ave 45
  WORST OF THE WORST režima je podela na:(NESLOBODNE DRŽAVE – 45)

  8 NAJGORE RANGIRANIH DRŽAVA:

  • Kuba i Severna Koreja (jednopartijski marksističko-lenjinistički sistemi)

  • Turkmenistan i Uzbekistan(vladavina diktatora)

  • Libija (sekularna diktatura)

  • Sudan(ima elemente radikalnog islamizma i tradicionalne vojne hunte)

  • Burma (Mijanmar – vojna diktatura)

  • Somalija (failed state)


  Ta je to izborna demokratija
  ŠTA JE TO IZBORNA DEMOKRATIJA? režima je podela na:

  "Izborne" (electoral) demokratije - uključuju političku kompeticiju ili kolaboraciju među grupama moćnih političkih elita, često ekskluzivnih oligarhija kojima, opet dominira relativno mala grupa ljudi

  U izbornim demokratijama pol.stabilnost počiva manje na poštovanju demokratskih vrednosti a mnogo više na lideru tj. političkom vođi (Menem u Argentini, Čavez u Venecueli, Fudžimori u Peruu, Serano u Gvatemali)


  Savremeni nedemokratski re imi nasilja

  Nepostojanje određenog formalno proceduralnog kriterijuma demokratije se posebno manifestuje prema broju odnosno obimu sloboda:

  • građanskih sloboda (posebno interesa manjina)

   b) nedovoljna socijalna tolerancija i politička participacija građana


  Su tinu koncepta izborne demokratije ine
  Suštinu koncepta izborne demokratije čine demokratije se posebno manifestuje prema broju odnosno obimu sloboda::

  • Postojanje značajnih pravila i regulativa koje određuju sadržaj i smisao izbora

  • Izbori se održavaju prema utvrđenom ustavnom terminu

  • Postoji kompeticija pol.partija koje su u određenom stepenu slobodne da se kontestiraju za vlast

  • Postojanje određenih građanskih sloboda koje garantuje država


  Osnovna obele ja autoritarizma
  OSNOVNA OBELEŽJA AUTORITARIZMA demokratije se posebno manifestuje prema broju odnosno obimu sloboda:

  • Ograničeni politički i partijski pluralizam

  • Distinktivni mentaliteti umesto razrađene i vođene ideologije

  • Odsustvo intenzivne i ekstenzivne mobilizacije

  • Lider ili mala grupa lidera vrši vlast u predviđenim ustavnim okvirima i granica


  Osnovna obele ja totalitar izma
  OSNOVNA OBELEŽJA demokratije se posebno manifestuje prema broju odnosno obimu sloboda:TOTALITARIZMA

  • KOMPULZIVNA IDEOLGIJA

   (Ideologija je zvanična doktrina koja zahteva da se integriše i objasni sveaspekte ljudskog postojanja. Intenzivna i snažna propaganda)

  • JEDNA EKSKLUZIVNA PARTIJA

   (sa jedinim i vrhovnim ciljem postaje sveprisutna i omnipotentna partija)

  • MONOPOL NAD KOMUNIKACIJAMA

   (Totalitarni sistem kontroliše mišljenje i koristi revolucionarni jezik)

  • MONOPOL NAD ORUŽJEM

  • TERORISTIČKA POLITIKA

  • CENTRALIZOVANAKONTROLAEKONOMIJE

   (Ekonomske odluke zasnivaju se na državnim dekretima i planovima)


  Obele ja autokratske dr ave
  OBELEŽJA AUTOKRATSKE DRŽAVE demokratije se posebno manifestuje prema broju odnosno obimu sloboda:

  • BIROKRATSKO-AUTORITARNI MODEL

  • KOERCITIVNOST DRŽAVE (PREDATORSKI KARAKTER)

  • UPRAVLJAČKO-USMERAVAJUĆI KAPACITET

  • RAZVOJNI POTENCIJAL

  • KOLABORATIVNOST

  • PATERNALIZAM


  Klasifikacija savremenih nedemokratija
  KLASIFIKACIJA SAVREMENIH NEDEMOKRATIJA demokratije se posebno manifestuje prema broju odnosno obimu sloboda:

  • JEDNOPARTIJSKI POLITIČKI SISTEM (S. Koreja)

  • LIČNA DIKTATURA (Turkenistan)

  • VOJNA DIKTATURA (Burma – Mijanmar)

  • ISLAMSKA TEOKRATIJA (Iran)

  • POSTTOTALITARIZAM (Kuba)


  Savremeni nedemokratski re imi nasilja

  HVALA NA PAŽNJI demokratije se posebno manifestuje prema broju odnosno obimu sloboda: