Sistemski pristup suzbijanju vr nja kog i obiteljskog nasilja
Download
1 / 23

Sistemski pristup suzbijanju vršnjačkog i obiteljskog nasilja - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Sistemski pristup suzbijanju vršnjačkog i obiteljskog nasilja. Prof.dr.sc. Dean Ajduković Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Dvije pretpostavke učinkovitog suzbijanja nasilja među vršnjacima i u obitelji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sistemski pristup suzbijanju vršnjačkog i obiteljskog nasilja' - jacoba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sistemski pristup suzbijanju vr nja kog i obiteljskog nasilja

Sistemski pristup suzbijanju vršnjačkog i obiteljskog nasilja

Prof.dr.sc. Dean Ajduković

Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu


Dvije pretpostavke u inkovitog suzbijanja nasilja me u vr njacima i u obitelji
Dvije pretpostavke učinkovitog suzbijanja nasilja među vršnjacima i u obitelji

 • Nasilje u ovim odnosima se može objasniti samo interakcijom više faktora  djelovati na više razina istodobno

 • Suzbijanje nasilja moguće je samo koordiniranim i upornim djelovanjem svih čimbenika  potrebna je volja i predanost uključenih sustava


Nasilje kao posljedica interaktivnog djelovanja brojnih faktora
Nasilje kao posljedica interaktivnog djelovanja brojnih faktora

 • Izrazito kompleksna pojava ovisna o:

  • individualnim osobinama počinitelja i žrtve

  • dinamici odnosa među vršnjacima / članovima obitelji

  • neposrednom socijalnom kontekstu

  • postupcima stručnjaka koji dolaze u kontakt s konkretnom žrtvom ili počiniteljem nasilja

  • ponašanju institucija

  • vrijednosnim orijentacijama društva

  • politikama prema (ne)toleriranju nasilja


Nasilje ima posljedice na vi e razina
Nasilje ima posljedice na više razina faktora

 • Štetne posljedice nasilja:

  • razvoj djece i njihovo funkcioniranje u odrasloj dobi

  • sliku o sebi, samopoštovanje i samoefikasnost

  • izravne psihičke i fizičke posljedice

  • posredne psihičke i fizičke posljedice

  • kasnije partnerske odnose

  • visoke društvene troškove

  • ugrožena ljudska prava


Suzbijanje nasilja samo koordiniranim i upornim djelovanjem klju nih imbenika
Suzbijanje nasilja samo koordiniranim i upornim djelovanjem ključnih čimbenika

 • Odgojno-obrazovne ustanove: stručnjaci u njima

 • Represivni sustav: policija, sud, centar za socijalnu skrb

 • Pomoć žrtvama: centar za socijalnu skrb, obiteljski centar, savjetovališta, udruge

 • Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja (djece, maloljetnika, odraslih)

 • Javne kampanje i podizanje svijesti


Resursi koji se anga iraju nakon to vr nja ko i obiteljsko nasilje slu beno postane javno
Resursi koji se angažiraju nakon što vršnjačko i obiteljsko nasilje službeno postane javno

 • odgojno-obrazovne ustanove

 • policija

 • centar za socijalnu skrb

 • državno odvjetništvo

 • sud

 • zdravstvene ustanove

 • obiteljski centri

 • savjetovališta i telefoni za žrtve

 • centar za psihosocijalni tretman počinitelja nasilja

 • udruge za zaštitu i pomoć žrtvi

 • neformalna socijalna mreža (rodbina, prijatelji)


Izazovi koordiniranog djelovanja
Izazovi koordiniranog djelovanja obiteljsko nasilje službeno postane javno

 • Sukob profesionalnih vrijednosti i prioriteta između uključenih sustava  različita praksa

 • Osobno iskustvo, uvjerenja i osobne norme u vezi nasilja  različita praksa prema žrtvama i počiniteljima

 • Ali: Samo uporno djelovanje i slanje usklađenih poruka o apsolutnoj neprihvatljivosti bilo kojeg oblika nasilja vodi smanjivanju vršnjačkog i obiteljskog nasilja


Sistemski model suzbijanja nasilja
Sistemski model suzbijanja nasilja obiteljsko nasilje službeno postane javno

 • Mikro razina: Postići promjene kod počinitelja i žrtve

 • Mezo razina: Postići promjene u obitelji, neposrednom socijalnom okruženju i djelovanju institucija i stručnjaka

 • Makro razina: Postići promjene u društvenom okruženju


Sistemsko ekolo ki model suzbijanja nasilja
Sistemsko-ekološki model suzbijanja nasilja obiteljsko nasilje službeno postane javno

Društveno (societalno) okruženje

MAKRO

Institucije,

stručnjaci,

usluge

Neposredno

socijalno okruženje

Obitelj

MEZO

Pojedinac:

žrtva ili počinitelj

MIKRO


Sistemsko ekolo ki model suzbijanja nasilja1
Sistemsko-ekološki model suzbijanja nasilja obiteljsko nasilje službeno postane javno

Društveno (societalno) okruženje

MAKRO

Institucije,

stručnjaci,

usluge

Neposredno

socijalno okruženje

Obitelj

MEZO

MIKRO

Počinitelj nasilja


Počinitelj: Cilj je zaustavljanje nasilnog i zlostavljajućeg ponašanja

 • Mijenjanje uvjerenja koja su u podlozi nasilnog ponašanja

 • Mijenjanje naučenog obrasca nasilnog rješavanja sukoba (korist/cijena)

 • Upravljanje emocijama (srdžbom)

 • Razumijevanje korijena svojeg nasilnog ponašanja

 • Poboljšavanje načina komuniciranja svojih potreba i želja

 • Poboljšanje loše slike o sebi


Sistemsko ekolo ki model suzbijanja nasilja2
Sistemsko-ekološki model suzbijanja nasilja zlostavljajućeg ponašanja

Društveno (societalno) okruženje

MAKRO

Institucije,

stručnjaci,

usluge

Neposredno

socijalno okruženje

Obitelj

MEZO

MIKRO

Žrtva


Rtva cilj je za tita i osna ivanje rtve
Žrtva: Cilj je zaštita i osnaživanje žrtve zlostavljajućeg ponašanja

 • Zaštita i sigurnost žrtve

 • Psihološko osnaživanje žrtve

 • Prorada traumatskog iskustva

 • Razumijevanje korijena nasilja kojeg trpi  dio osnaživanja

 • Ugrađivanje nade u učinkovitost sustava


Sistemsko ekolo ki model suzbijanja nasilja3
Sistemsko-ekološki model suzbijanja nasilja zlostavljajućeg ponašanja

Društveno (societalno) okruženje

MAKRO

Institucije,

stručnjaci,

usluge

Neposredno

socijalno okruženje

Obitelj

MEZO

MIKRO

Pojedinac nasilnog

ponašanja


Neposredno okru enje cilj je zaustaviti nasilje i stvoriti normu da je ono neprihvatljivo
Neposredno okruženje: Cilj je zaustaviti nasilje i stvoriti normu da je ono neprihvatljivo

 • Angažirati neformalne oblike podrške žrtvi i počinitelju

 • Konfrontirati počinitelja s neprihvatljvošću nasilnog ponašanja

 • Razobličiti suptilne oblike zlostavljanja (ponižavanje, ismijavanje, posesivnost, kontrola i manipulacija)

 • Socijalno izolirati počinitelja dok je nasilan

 • Promicati normu da je nasilje apsolutno neprihvatljivo: primjerom, edukacijom, kampanjom


Sistemsko ekolo ki model suzbijanja nasilja4
Sistemsko-ekološki model suzbijanja nasilja normu da je ono neprihvatljivo

Društveno (societalno) okruženje

MAKRO

Institucije,

stručnjaci,

usluge

Neposredno

socijalno okruženje

Obitelj

MEZO

MIKRO

Pojedinac nasilnog

ponašanja


Obitelj cilj je osna iti obitelj i stvoriti normu da je nasilje neprihvatljivo
Obitelj: Cilj je osnažiti obitelj i stvoriti normu da je nasilje neprihvatljivo

 • Pomoći članovima obitelji razumjeti da nasilje nije normalna pojava

 • Pomoć u vezi djelovanja socijalnih stresora (siromaštvo, nezaposlenost, loši stambeni uvjeti …)

 • Pomoć roditeljskim vještinama i poticajnim odgojnim postupcima

 • Podrška počinitelju da ustraje u promjeni ponašanja i/ili liječenja od (raznih) ovisnosti


Sistemsko ekolo ki model suzbijanja nasilja5
Sistemsko-ekološki model suzbijanja nasilja nasilje neprihvatljivo

Društveno (societalno) okruženje

MAKRO

Institucije,

stručnjaci,

usluge

Neposredno

socijalno okruženje

Obitelj

MEZO

MIKRO

Pojedinac nasilnog

ponašanja


Institucije, stručnjaci, usluge: Cilj je povećati kapacitet sustava za zaštitu žrtve i postizanje promjene kod počinitelja

 • Izobrazba stručnjaka u svim relevantnim sektorima:

  • Specifična znanja i vještine pojedinog sektora

  • Zajednička znanja, postupanja i vrijednosti

 • Podizanje svijesti stručnjaka o izvorima vlastitih pristranosti u odnosu na žrtve i počinitelje

 • Razvijanje profesionalnog povjerenja između su-radnih institucija i upoznavanje njihovih mogućnosti i ograničenja

 • Rano prepoznavanje nasilja i dosljedno reagiranje na njega


Institucije, stručnjaci, usluge: Cilj je povećati kapacitet sustava za zaštitu žrtve i postizanje promjene kod počinitelja

 • Usklađivanje djelovanja:

  • Fokusirano pružanje usluga čim se nasilje razotkrije

  • Suzbijanje vršnjačkog nasilja  stvaranje norme protiv nasilja

  • Uključivanje muškaraca u suzbijanje vršnjačkog i obiteljskog nasilja

  • Prevencija nasilja u mladenačkim romantičnim vezama  više na:[email protected]

  • Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja – djece, mladih i odraslih  više na:[email protected]


Sistemsko ekolo ki model suzbijanja nasilja6
Sistemsko-ekološki model suzbijanja nasilja kapacitet sustava za zaštitu žrtve i postizanje promjene kod počinitelja

Društveno (societalno) okruženje

MAKRO

Institucije,

stručnjaci,

usluge

Neposredno

socijalno okruženje

Obitelj

MEZO

MIKRO

Pojedinac nasilnog

ponašanja


Dru tveno okru enje cilj je stvoriti uvjete da se zaustavi i sprije i nasilje
Društveno okruženje: Cilj je stvoriti uvjete da se zaustavi i spriječi nasilje

 • Praćenje realnosti provedbe zakona i propisa

 • Osiguravanje financijskih i organizacijskih pretpostavki da sektori mogu stabilno i učinkovito djelovati protiv nasilja

 • Vođenje politika na temelju preporuka struka

 • Educiranje i motiviranje medija za konstruktivno praćenje suzbijanja nasilja

 • Osiguravanje da institucionalni akteri socijalizacije (odgoj i obrazovanje, vjerske organizacije, mediji) šalju poruke o neprihvatljivosti nasilja pod bilo kojim okolnostima

 • Izgradnja partnerstva s organizacijama civilnog društva koje se bave suzbijanjem nasilja u obitelji


Hvala, to je sve zaustavi i spriječi nasilje


ad