Electra – Soffocles - PowerPoint PPT Presentation

nishi
electra soffocles n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Electra – Soffocles PowerPoint Presentation
Download Presentation
Electra – Soffocles

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Presentation Description
242 Views
Download Presentation

Electra – Soffocles

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Electra – Soffocles

  2. Electra • Mae stori y ddrama ‘Electra’ yn rhan o stori hirach teulu brenhinol Mycenae. • Ysgrifenodd Euripides ddrama o’r un enw ’Electra’ tua’r un cyfnod • Stori Electra yw drama canol y trioleg ‘Yr Orestes’ gan Aeschylus. • Mae tair drama yn rhoi llun o deulu brenhinol Mycenae , Tŷ Artemis • Roedd Soffocles yn ymwybodol o ddrama Aeschylus pan yn ysgrifennu ‘Electra’

  3. Electra • Mae fersiwn Aeschylus yn canolbwyntio ar stori y teulu gyda Electra yn rhan o’r stori • Mae Soffocles yn canolbwyntio ar gymeriad Electra a’i safle yn y Palas. Mae’r gynulleidfa yn ymwybodol bod ei brawd Orestes wedi dychwelyd i ladd eu mham a’u llys dad. • Yn nrama Euripides mae cymeriadau Electra a Orestes yn rhai cas a difelig. Nid yw hyn yn wir yn nrama Soffocles.

  4. Y Stori • Mae mam Electra ac Orsetes Cluitaimenestra, wedi lladd eu tad Agamennon, gyda ei chariad Aigisthos. • Mae Orestes wedi diflannu ac mae Electra a’i chwaer , Chrusothemis, yn dal i fyw yn y palas • Mae Electra am ladd ei mham a’i chariad. • Dyma beth sydd wedi digwydd cyn dechrau y ddrama.

  5. Electra • Mae’r ddrama yn digwydd o flaen Palas Agamemnon yn Micenai. Daw tri dyn i’r llwyfan: • Orestes • Pulades, cyfaill Orestes • Hyfforddwr Orestes • Mae’n fore ac mae’r tri yn trafod eu cynlluniau ar ôl clywed gorchymyn Apollo.


  6. Electra • Mae Apollo wedi gorchymyn i Orestes ddial ar ei fam am farwolaeth ei dad a bod rhaid gwneud hyn ei hun, heb gymorth byddin. • Mae’r hyfforddwr am fynd i’r palas a cyhoeddi bod Orestes wedi marw yn Delffi. • Mae Orestes a Puladed yn mynd at fedd Agamemnon ag offrymau ac er mwyn casglu hwy i’w ddefnyddio i dwyllo pawb mai llwch Orestes oedd ynddo.

  7. Daw Electra i’r golwg ar ei phen ei hun. Mewn araith mae’n cyfarch y bore ac yn sôn yn drist am ei galar dros ei thad. • Mae’r corws yn ymddangos – 15 o wragedd Micenai. Cydymdeimla’r corws gyda Electra yn ei phrofedigaeth. Maent yn poeni am ei stad meddwl. • Yn yr adran nesaf daw chwaer Electra, Chrusothemis, i mewn yn cario offrymau i roi ar fedd ei thad. Mae’r ddwy yn anghytuno ynglyn a’u hagwedd at eu mam .Electra am ei herio ,Chrusothemis am fyw bywyd tawelach ,llai ymosodol.

  8. Electra • Mae Electra yn llwyddo i berswadio ei chwaer i daflu yr offrymau i’r neilltu gan fod duwiau dial ar droed i ddial ar ei mham. • Daw Clutaimenestra i’r golwg. Mae Clutaimenestra yn egluro nad hi yn unig laddodd eu tad ond y duwiau gan ei fod ef wedi aberthu eu chwaer Iffigenia. Ond mae Electra yn ei herio gan ofyn pam ei bod hi wedi cymyrd cariad Agisthos ac yna ei briodi.

  9. Electra • Daw’r hyfforddwr i fewn gan gyhoedda bod Orestes wedi marw .Clutaimenestra yn hapus, Electra yn galaru. Electra yn gwrthod mynd i fewn i’r palas nawr. • Chwaer Electra yn dweud bod aberthion newydd ar fedd eu tad. Mae’n credu mae rhai Orestes ydyn .Ond Electra yn dweud bod Orestes wedi marw a bod yn awr yn rhaid iddi hi ladd ei mam. • Y cor yn canu can o gydymdeimlad.

  10. Electra • Daw Orestes a‘i was i fewn gan ddweud wrth Elcetra pwy yw .Electra yn gorfoleddu • O hyn at ddiwedd y ddrama mae Orestes yn mynd i’r ty a lladd ei fam. • Daw Aigisthos i’r palas gan ddisgwyl gweld corff Orestes ond fe wel corff ei wraig • Fe lleddir Aigisthos gan Orsetes a‘i was • Y côr yn y diwedd yn dweud bod cyfiawnder wedi ei weithredu nawr.