Download
ny centralbiblioteksstruktur status og perspektiver n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ny centralbiblioteksstruktur status og perspektiver PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ny centralbiblioteksstruktur status og perspektiver

Ny centralbiblioteksstruktur status og perspektiver

102 Views Download Presentation
Download Presentation

Ny centralbiblioteksstruktur status og perspektiver

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ny centralbiblioteksstruktur status og perspektiver Vejle Bibliotekerne Willy Sørensens Plads 1 7100 Vejle Tlf. 75 82 32 00 www.vejlebib.dk vejlebib@vejlebib.dk Børkop Bibliotek Ågade 6 7080 Børkop Tlf.: 76 43 55 00 Egtved Bibliotek Tybovej 2 6040 Egtved Tlf.: 76 43 55 20 Give Bibliotek Vimmelskaftet 2 7323 Give Tlf.: 75 73 14 55 Jelling Bibliotek Jernbanevej 26 7300 Jelling Tlf.: 76 43 55 40 Torsdag d. 28. maj 2009 Lone Knakkergaard, Vejle Bibliotekerne

 2. Centralbiblioteksopgaven Fra 16 centralbiblioteker ét i hvert amt, samt København og Frederiksberg Til 10 i 2004 – 6 med specielle mindre opgaver Til 9 i 2009 – 6 med materialeoverbygning Til 6 i 2010 – med alle opgaver Vejle Bibliotekerne Willy Sørensens Plads 1 7100 Vejle Tlf. 75 82 32 00 www.vejlebib.dk vejlebib@vejlebib.dk Børkop Bibliotek Ågade 6 7080 Børkop Tlf.: 76 43 55 00 Egtved Bibliotek Tybovej 2 6040 Egtved Tlf.: 76 43 55 20 Give Bibliotek Vimmelskaftet 2 7323 Give Tlf.: 75 73 14 55 Jelling Bibliotek Jernbanevej 26 7300 Jelling Tlf.: 76 81 30 70

 3. Centralbiblioteks-reform • Opgaver der placeres på centralbibliotekerne • Opgaver, der enten løses centralt, af biblioteker efter udbud eller andre aktører. Vejle Bibliotekerne Willy Sørensens Plads 1 7100 Vejle Tlf. 75 82 32 00 www.vejlebib.dk vejlebib@vejlebib.dk Børkop Bibliotek Ågade 6 7080 Børkop Tlf.: 76 43 55 00 Egtved Bibliotek Tybovej 2 6040 Egtved Tlf.: 76 43 55 20 Give Bibliotek Vimmelskaftet 2 7323 Give Tlf.: 75 73 14 55 Jelling Bibliotek Jernbanevej 26 7300 Jelling Tlf.: 76 81 30 70

 4. Opgaver der placeres på centralbibliotekerne • Bøger og andre faste materialer, herunder musik • E-bøger og andre digitale tjenester • Faglig rådgivning, kompetence-udvikling og samordning. Vejle Bibliotekerne Willy Sørensens Plads 1 7100 Vejle Tlf. 75 82 32 00 www.vejlebib.dk vejlebib@vejlebib.dk Børkop Bibliotek Ågade 6 7080 Børkop Tlf.: 76 43 55 00 Egtved Bibliotek Tybovej 2 6040 Egtved Tlf.: 76 43 55 20 Give Bibliotek Vimmelskaftet 2 7323 Give Tlf.: 75 73 14 55 Jelling Bibliotek Jernbanevej 26 7300 Jelling Tlf.: 76 81 30 70

 5. Opgaver, der enten løses centralt, af biblioteker efter udbud eller andre aktører. • Koordination af netbiblioteker. • Licensforhandling. Forhandling af licenser til: • .. tidsskrifter, • .. e-bøger, • .. musik, • .. film • .. multimedier • Udviklingsopgaver. Fokus vil her være på udvikling af nye bibliotekstjenester, både digitale og fysiske. Vejle Bibliotekerne Willy Sørensens Plads 1 7100 Vejle Tlf. 75 82 32 00 www.vejlebib.dk vejlebib@vejlebib.dk Børkop Bibliotek Ågade 6 7080 Børkop Tlf.: 76 43 55 00 Egtved Bibliotek Tybovej 2 6040 Egtved Tlf.: 76 43 55 20 Give Bibliotek Vimmelskaftet 2 7323 Give Tlf.: 75 73 14 55 Jelling Bibliotek Jernbanevej 26 7300 Jelling Tlf.: 76 81 30 70

 6. Vejle Bibliotekerne Willy Sørensens Plads 1 7100 Vejle Tlf. 75 82 32 00 www.vejlebib.dk vejlebib@vejlebib.dk Børkop Bibliotek Ågade 6 7080 Børkop Tlf.: 76 43 55 00 Egtved Bibliotek Tybovej 2 6040 Egtved Tlf.: 76 43 55 20 Give Bibliotek Vimmelskaftet 2 7323 Give Tlf.: 75 73 14 55 Jelling Bibliotek Jernbanevej 26 7300 Jelling Tlf.: 76 81 30 70

 7. Samarbejde mellem centralbibliotekerne Faglige netværk: Materialeoverbygning. Analyse af praksis på centralbibliotekerne mhp. benchmarking og koordinering (samt deltagelse i rapporten om koordinering med forskningsbibliotekerne samt iinitiativ i forhold til Statsbiblioteket/Depotbiblioteket) Børnekultur og børnebiblioteker Innovation Analyser, evalueringer og brugerundersøgelser Centralbibliotek.dk Vejle Bibliotekerne Willy Sørensens Plads 1 7100 Vejle Tlf. 75 82 32 00 www.vejlebib.dk vejlebib@vejlebib.dk Børkop Bibliotek Ågade 6 7080 Børkop Tlf.: 76 43 55 00 Egtved Bibliotek Tybovej 2 6040 Egtved Tlf.: 76 43 55 20 Give Bibliotek Vimmelskaftet 2 7323 Give Tlf.: 75 73 14 55 Jelling Bibliotek Jernbanevej 26 7300 Jelling Tlf.: 76 81 30 70

 8. Materialeoverbygning Rapport om koordination af materialeforsyningen i folke- og forskningsbibliotekerne. April 2009 Arbejdsgr. nedsat af Biblioteksrådet i efteråret 2008. Eva Therkelsen, Odense CentralbibliotekAnny Skov Madsen, Vejle BibliotekerneJørgen Bartholdy, Skanderborg BibliotekerneSvend Larsen, StatsbiblioteketNiels-Henrik Gyllstorff, Aalborg Universitets BibliotekKirsten Lindbæk Knudsen, VIA University College Fra Styrelsen for Bibliotek og Medier: Jakob Heide Petersen formandKamma Kirk Sørensen sekretær Vejle Bibliotekerne Willy Sørensens Plads 1 7100 Vejle Tlf. 75 82 32 00 www.vejlebib.dk vejlebib@vejlebib.dk Børkop Bibliotek Ågade 6 7080 Børkop Tlf.: 76 43 55 00 Egtved Bibliotek Tybovej 2 6040 Egtved Tlf.: 76 43 55 20 Give Bibliotek Vimmelskaftet 2 7323 Give Tlf.: 75 73 14 55 Jelling Bibliotek Jernbanevej 26 7300 Jelling Tlf.: 76 81 30 70

 9. Materialeoverbygning Vejle Bibliotekerne Willy Sørensens Plads 1 7100 Vejle Tlf. 75 82 32 00 www.vejlebib.dk vejlebib@vejlebib.dk Børkop Bibliotek Ågade 6 7080 Børkop Tlf.: 76 43 55 00 Egtved Bibliotek Tybovej 2 6040 Egtved Tlf.: 76 43 55 20 Give Bibliotek Vimmelskaftet 2 7323 Give Tlf.: 75 73 14 55 Jelling Bibliotek Jernbanevej 26 7300 Jelling Tlf.: 76 81 30 70

 10. Materialeoverbygning Vejle Bibliotekerne Willy Sørensens Plads 1 7100 Vejle Tlf. 75 82 32 00 www.vejlebib.dk vejlebib@vejlebib.dk Børkop Bibliotek Ågade 6 7080 Børkop Tlf.: 76 43 55 00 Egtved Bibliotek Tybovej 2 6040 Egtved Tlf.: 76 43 55 20 Give Bibliotek Vimmelskaftet 2 7323 Give Tlf.: 75 73 14 55 Jelling Bibliotek Jernbanevej 26 7300 Jelling Tlf.: 76 81 30 70

 11. Materialeoverbygning Vejle Bibliotekerne Willy Sørensens Plads 1 7100 Vejle Tlf. 75 82 32 00 www.vejlebib.dk vejlebib@vejlebib.dk Børkop Bibliotek Ågade 6 7080 Børkop Tlf.: 76 43 55 00 Egtved Bibliotek Tybovej 2 6040 Egtved Tlf.: 76 43 55 20 Give Bibliotek Vimmelskaftet 2 7323 Give Tlf.: 75 73 14 55 Jelling Bibliotek Jernbanevej 26 7300 Jelling Tlf.: 76 81 30 70

 12. Anbefalinger Vejle Bibliotekerne Willy Sørensens Plads 1 7100 Vejle Tlf. 75 82 32 00 www.vejlebib.dk vejlebib@vejlebib.dk Børkop Bibliotek Ågade 6 7080 Børkop Tlf.: 76 43 55 00 Egtved Bibliotek Tybovej 2 6040 Egtved Tlf.: 76 43 55 20 Give Bibliotek Vimmelskaftet 2 7323 Give Tlf.: 75 73 14 55 Jelling Bibliotek Jernbanevej 26 7300 Jelling Tlf.: 76 81 30 70

 13. CB-analysegruppe Materialeoverbygning i en ny overbygningsstruktur – • koordinering, samspil, benchmarking og/eller reorganisering. • opgaven løses af de seks centralbiblioteker i fællesskab. • opgaverne løses ikke nødvendigvis parallelt i alle seks biblioteker, den mest effektive samlede opgavevaretagelse finder sted. Materialeforsyningen er fortsat en meget vigtig opgave, og det er vigtigt at opgaven løses rationelt og effektivt, samt at der er de materialer til rådighed, der er behov for. Vejle Bibliotekerne Willy Sørensens Plads 1 7100 Vejle Tlf. 75 82 32 00 www.vejlebib.dk vejlebib@vejlebib.dk Børkop Bibliotek Ågade 6 7080 Børkop Tlf.: 76 43 55 00 Egtved Bibliotek Tybovej 2 6040 Egtved Tlf.: 76 43 55 20 Give Bibliotek Vimmelskaftet 2 7323 Give Tlf.: 75 73 14 55 Jelling Bibliotek Jernbanevej 26 7300 Jelling Tlf.: 76 81 30 70

 14. CB-analysegruppe • analysere processer i forbindelse med materialevalg, indkøb, klargøring og katalogisering med henblik på at vurdere rationalet ved samarbejde mellem centralbibliotekerne • beskrive og vurdere mulige samarbejdsmodeller centralbibliotekerne i mellem • vurdere muligheder for koordinering/specialisering i forhold til specielt udenlandsk materiale samt omkostningerne herved • komme med forslag til procedure for indkøb af materialer on-demand • diskutere og beskrive snitflader til Statsbiblioteket og andre fag- og forskningsbiblioteker og skitsere samarbejdsmuligheder for at dække de uddannelsessøgendes behov i bred forstand. Vejle Bibliotekerne Willy Sørensens Plads 1 7100 Vejle Tlf. 75 82 32 00 www.vejlebib.dk vejlebib@vejlebib.dk Børkop Bibliotek Ågade 6 7080 Børkop Tlf.: 76 43 55 00 Egtved Bibliotek Tybovej 2 6040 Egtved Tlf.: 76 43 55 20 Give Bibliotek Vimmelskaftet 2 7323 Give Tlf.: 75 73 14 55 Jelling Bibliotek Jernbanevej 26 7300 Jelling Tlf.: 76 81 30 70

 15. CB-analysegruppe • Udarbejdelse af en fælles arbejdsbeskrivelse på baggrund af lokale forhold • Videndelingsforum/blog kravspecifikationer til i et kommende site: centralbibliotek.dk • Kontakt til forsknings- og uddannelsesbiblioteker lokalt Vejle Bibliotekerne Willy Sørensens Plads 1 7100 Vejle Tlf. 75 82 32 00 www.vejlebib.dk vejlebib@vejlebib.dk Børkop Bibliotek Ågade 6 7080 Børkop Tlf.: 76 43 55 00 Egtved Bibliotek Tybovej 2 6040 Egtved Tlf.: 76 43 55 20 Give Bibliotek Vimmelskaftet 2 7323 Give Tlf.: 75 73 14 55 Jelling Bibliotek Jernbanevej 26 7300 Jelling Tlf.: 76 81 30 70

 16. Materialevalg/overvågning • Roskilde: Sundhed + fransk skøn • Herning: Handel og merkantile emner • Gentofte: Naturvidenskab + italiensk skøn • Odense: Psykologi og pædagogik • Vejle: Litteraturvidenskab + tysk skøn • Ålborg: It + spansk og portugisisk skøn Alle køber on-demand inden for alle emner. Vejle Bibliotekerne Willy Sørensens Plads 1 7100 Vejle Tlf. 75 82 32 00 www.vejlebib.dk vejlebib@vejlebib.dk Børkop Bibliotek Ågade 6 7080 Børkop Tlf.: 76 43 55 00 Egtved Bibliotek Tybovej 2 6040 Egtved Tlf.: 76 43 55 20 Give Bibliotek Vimmelskaftet 2 7323 Give Tlf.: 75 73 14 55 Jelling Bibliotek Jernbanevej 26 7300 Jelling Tlf.: 76 81 30 70

 17. Indkøbsproces • Titeludvælgelse • Bestilling og oprettelse af undervejsposter (oprettes evt. som minikatalogisering) – på sigt gerne brug af WorldCat-poster • Orientering til øvrige centralbiblioteker om indkøb via mail • Modtagelse og beholdningsregistrering Vejle Bibliotekerne Willy Sørensens Plads 1 7100 Vejle Tlf. 75 82 32 00 www.vejlebib.dk vejlebib@vejlebib.dk Børkop Bibliotek Ågade 6 7080 Børkop Tlf.: 76 43 55 00 Egtved Bibliotek Tybovej 2 6040 Egtved Tlf.: 76 43 55 20 Give Bibliotek Vimmelskaftet 2 7323 Give Tlf.: 75 73 14 55 Jelling Bibliotek Jernbanevej 26 7300 Jelling Tlf.: 76 81 30 70

 18. Perspektiver • Projektet evalueres • Godt afsæt for en bredere emnedækning • Overskuelig gruppe at samarbejde i (både på praktisk og leder plan) • Overbygningsfunktioner af national karakter:IT støtte til centralbibliotekernes materialevalg ved hjælp af fjernlånsanalyse Vejle Bibliotekerne Willy Sørensens Plads 1 7100 Vejle Tlf. 75 82 32 00 www.vejlebib.dk vejlebib@vejlebib.dk Børkop Bibliotek Ågade 6 7080 Børkop Tlf.: 76 43 55 00 Egtved Bibliotek Tybovej 2 6040 Egtved Tlf.: 76 43 55 20 Give Bibliotek Vimmelskaftet 2 7323 Give Tlf.: 75 73 14 55 Jelling Bibliotek Jernbanevej 26 7300 Jelling Tlf.: 76 81 30 70