1 / 14

Vyhledávací služby nové generace

Vyhledávací služby nové generace GovSearch.cz inteligentní vyhledávání nad internetovými zdroji veřejné správy a samosprávy Martin Tax, předseda představenstva. Co je DELTAX Systems ?. Poskytovatel IT služeb a systémový integrátor (TOP 10 v ČR) 14 let historie na trhu IT služeb

nika
Download Presentation

Vyhledávací služby nové generace

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Vyhledávací služby nové generace GovSearch.cz inteligentní vyhledávání nad internetovými zdroji veřejné správy a samosprávy Martin Tax, předseda představenstva

 2. Co je DELTAX Systems ? • Poskytovatel IT služeb a systémový integrátor (TOP 10 v ČR) • 14 let historie na trhu IT služeb • 90 zaměstnanců • Obrat 2005 – 160 mil. Kč, EBIT 11 mil. • 120 mil. aktiva, 60 mil. vlastní jmění • Ryze česká firma • Vlastníci pracují ve firmě (99%) • Prověření na „D“ od NBÚ

 3. IT³ Ideální užitná hodnota CENA KREATIVITA KVALITA IT³ = Kreativita, Kvalita, Cena Kreativita – inovativní přístup, nejmodernější světové trendy – naše hlavní konkurenční výhoda. • Cena – neustálá optimalizace • poměru cena / výkon • (kvalita, rozsah, čas) • atraktivita pro naše zákazníky. IT³ Kvalita a tradice – zlepšování systému řízení jakosti ISO9001:2000 => vysoká kvalita výstupů, 13 let historie záruka odpovědného přístupu.

 4. Naši referenční zákazníci Energetika • ČEZ JE Temelín • Lumius, spol. s.r.o. • Pražská teplárenská a.s. • Východočeská energetika, a.s. Telekomunikace, IT • Alcatel - GTS Novera • Oskar Mobil a.s. • Český telekomunikační úřad • Eurotel Praha, spol. s r. o. • Internet Projekt, a.s. • T-Mobile Czech Republic a.s Podniková sféra, průmysl, školství, ostatní • ArkAdiA, s.r.o. • CK FISCHER • Česká filharmonie • Ferona, a.s. • KYZLINK, s.r.o. • MEDIN, a.s. • ROHDE & SCHWARZ - Praha , s.r.o. • ŠKODA AUTO a.s. • ŠKODA HOLDING a.s. • TACOMA Cosulting, a.s. • Vysoká škola ekonomická v Praze Veřejná správa • CzechInvest • CzechTrade • Český statistický úřad • Český telekomunikační úřad • Hospodářská komora ČR • Magistrát hlavního města Prahy • Magistrát města Pardubic • Ministerstvo obrany ČR • Ministerstvo průmyslu a obchodu • Ministerstvo spravedlnosti ČR • Ministerstvo vnitra ČR • Ministerstvo zdravotnictví • Rejstřík trestů • Správa českých center • Úřad městské části Praha 15 • Úřad městské části Praha 5 • Úřad městské části Praha 9 • Úřad průmyslového vlastnictví Finance • Česká spořitelna, a.s. • ČS - Stavební spořitelna, a.s. • ČSOB Pojišťovna, a.s. • Fond národního majetku ČR • GE Money Bank • Všeobecná úverová banka, a.s. • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR • ŽIVNOSTENSKÁ BANKA, a. s.

 5. Problém VS - jak efektivně dodat požadované informace..

 6. Co je GovSearch.cz • Veřejná fulltextová vyhledávací služba (zdarma), společný produkt firem: • DELTAX Systems a.s. (produkt design) • GTS Novera (provoz, infrastruktura) • Vyhledávání s využitím výhradně oficiálních internetových zdrojů: • Adresář veřejné správy a samosprávy (portal.gov.cz) – 3500 URL adres • Řešení GovSearch.cz vzniklo pod patronátem Ministerstva informatiky ČR • Individuální vyhledávací služba „na objednávku“: • Vyhledávání nad specifickou skupinou URL adres. • 3 měsíční provoz zdarma, následně pak symbolické zpoplatnění. • Vyhledávací technologie: • Epyreum eXcite (64bit crawler)

 7. Vlastnosti • Fulltextové vyhledávání nad garantovanými zdroji veřejné správy a samosprávy. • Možnost vymezení množiny dat, nad kterými se dotaz provádí. • Jednoduché uživatelské rozhraní (syntaxe dotazu „ala Google“). • Kvalitní hloubkové vytváření indexu. • 24 hodinová aktualizace indexu. • Pokročilá technologie vyhledávání (64bit, moderní metody výpočtu relevance, vyspělá morfologie). • Možnost definice individuální vyhledávací funkcionality nad specifickým souborem zdrojů (tématické seznamy, regionální portály apod.)

 8. Veřejný vyhledávač..

 9. Výsledky dotazu

 10. Hodnota, přínosy.. • Rychlé nalezení „garantované“ informace i při méně přesném dotazu, díky možnosti vymezit zdroje. • Lepší relevance vyhledávání díky hloubkovému indexu a reklamou nezkresleným výsledkům. • Levné řešení velmi kvalitního fulltextového vyhledávání „na klíč“ - nad vlastními internetovými stránkami (portálem, množinou adres): • Jednoduchá integrace „site search“ funkcionality (vyhledávací pole, post dotazu) • Webservices/XML rozhraní pro integraci do designu objednatele

 11. Rozvoj a nadstavbová řešení • Plánovaný rozvoj GovSearch: • Tématické vyhledávání (např. daňová problematika, podpora podnikání, dotace..). • Automatická tvorba dotazu z obsahu článku či textu (najdi všechen obsah se shodnou tématikou s tímto odkazem). • Vícejazyčné vyhledávání ve zdrojích veřejné správy EU. • Individuální (projektové) nadstavby: • Automatická kategorizace obsahu (tématická agregace). • Automatické generování „newsleterů“ a tématických rešerší z vybraných zdrojů. • Integrace interních zdrojů (souborové systémy, databáze) pro intranetové aplikace. • Integrace znalostních funkcí do aplikací třetích stran (workflow, správa dokumentů, helpdesk, CRM).

 12. GovSearch.cz a ePraha • duben 2006 • Subportál vyhledávání v internetových zdrojích MHMP a městských částí (praha.govsearch.cz). • II.-III.čtvrtletí 2006 • Subportál integrovaného vyhledávání ve veřejných i neveřejných zdrojích dle území.

 13. Závěr, diskuse.. Děkujeme za pozornost, neváhejte nás kontaktovat.. Jan.Peroutka@deltax.cz Martin.Tax@deltax.cz

More Related