genealogie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GENEALOGIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
GENEALOGIE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

GENEALOGIE - PowerPoint PPT Presentation


  • 310 Views
  • Uploaded on

GENEALOGIE. VY-32-INOVACE-BIO-314. AUTOR: Ing . Helena Zapletalová. ANOTACE : Tento DUM je určen žákům 3. a 4. ročníku gymnázia pro předmět biologie a seminář z biologie . KLÍČOVÁ SLOVA: rodokmen, rozrod, vývod, střen, generace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GENEALOGIE' - sylvie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
genealogie

GENEALOGIE

VY-32-INOVACE-BIO-314

AUTOR: Ing. Helena Zapletalová

ANOTACE: Tento DUM je určen žákům 3. a 4. ročníku gymnázia pro předmět biologie a seminář z biologie

KLÍČOVÁ SLOVA: rodokmen, rozrod, vývod, střen, generace

slide2

Mezi nástroje genetického výzkumu člověka patří i metoda genealogická.

Pomoci ní můžeme sestavit rodokmen a sledovat výskyt určitého znaku v rodinách.

Na základě výskytu, četnosti opakování a pohlaví nositelů znaku potom můžeme vyvodit způsob dědičnosti tohoto znaku a také se pokusit odhadnout výskyt znaku v další generaci.

slide3

Největší využití tak má tato metoda v klinické genetice, kde slouží pro predikci rizika, na základě rodinné anamnézy (tedy výskytu choroby v rodině).

může stanovit požadovaný odhad rizika.

genealogick tabulky
Genealogické tabulky

Rozrod

Vývod

Rodokmen

rozrod
Rozrod

Rozrod je nejkomplikovanější formou genealogické tabulky - obsahuje potomky výchozí osoby.

Existují dva způsoby vytváření rozrodu.

Prvním je sledování jednoho příjmení, strom v takovém případě zahrnuje pouze potomky synů nebo nemanželské potomky dcer.

Druhou variantou je sledování potomků synů i dcer, bez ohledu na příjmení.

v vod
Vývod

je nejpoužívanější forma genealogické tabulky

Zahrnuje všechny předky výchozí osoby (střena), tj. její rodiče, prarodiče, rodiče prarodičů a tak dále.

Při vytváření vývodu se postupuje zpět do minulosti po všech jeho liniích, a to jak mužských, tak i ženských.

Vývod bývá v současnosti často zobrazován v podobě stromu, kdy je výchozí osoba umístěna v jeho kořenech a její předci se od ní rozvíjejí do koruny.

rodokmen
Rodokmen

je nejjednodušší genealogická tabulka, která uvádí předky výchozí osoby (střena) pouze po otcovské linii.

Sleduje tedy pouze mužské předky – otce, děda, praděda atd., přičemž o manželkách jsou uvedeny pouze základní informace (jméno, životní data).

symboly
Symboly

Symboly se liší s ohledem na pohlaví - čtverec značí muže, kruh ženu a kosočtverec označuje neurčené pohlaví (běžně se užívá například pro znázornění plánovaného dítěte, u kterého pohlaví pochopitelně neznáme).

slide12

Pokud chceme vyjádřit, že jedinec je postižený sledovanou chorobou (obecně, že je nositelem sledovaného znaku), vyplníme jeho symbol černou barvou.

Občas se můžeme setkat i s napůl vyplněnými symboly, které označují heterozygoty, či přenašeče znaku.

slide14

Pod znak každého jedince si můžeme poznamenat jeho věk.

V případě, že jedinec už nežije - znázorníme to přeškrtnutím jeho symbolu a uvedeme jeho věk v době úmrtí.

Pokud znázorňujeme potrat - můžeme tak učinit pomocí malého symbolu příslušného pohlaví, často se však znázorňují jen malým plným kolečkem nebo trojúhelníčkem

slide16

Jedinec, který dal podnět k sestavení rodokmenu a od kterého se rodokmen sestavuje se nazývá probandnebo střena označuje se šipkou.

Z hlediska genetické konzultace se někdy používá označení konzultant, označení je stejné.

Pokud se v rodině vyskytuje jedinec, který byl do rodiny adoptován (popřípadě z ní adoptován), odlišíme jej pomocí hranatých závorek.

slide18

Existuje pak několik dalších speciálních značek, například pro znázornění dvojčat,

která mohou být monozygotní (jednovaječná), nebo dizygotní (dvojvaječná).

U některých dvojčat není (nebylo) možné určit, zda jsou monozygotní či dizygotní.

slide20

Jak se označuje sňatek, což obecně značí dva lidi, kteří spolu mají děti.

Jednoduchý sňatek znázorníme rovnou čarou (sňatková čára), kterou spojíme muže a ženu.

Dvojitá čára značí, že tento sňatek byl uzavřen mezi příbuznými jedinci.

Rozvod znázorníme přeškrtnutím této rodové čáry a sňatek, který je neplodný (tedy jeden nebo oba jeho členové nejsou plodní) označíme "uzemňujícím" symbolem.

slide24

Nakreslete genealogické schéma této rodiny: Rodiče (otec 45 let, matka 39 let) mají 4 děti (dcera 15, syn 13, dcera 7, syn 4). Starší ze synů je postižen dědičnou chorobou, zbytek rodiny je zdravý.

I/1 - 45 letI/2 - 39 letII/1 - 15 letII/2 - 13 let, postiženII/3 - 7 letII/4 - 4 roky

slide25

Nakreslete genealogické schéma této rodiny: Rodiče (otec 62 let-trpí hemofilií, matka 61 let je zdravá) mají 3 děti (dcera 37, syn 34, dcera 31, ). Nejstarší dcera má dva syny (10 a 2). Prostřední syn má dvě dcery (dvojčata 3) Nejmladší dcera má dceru (6)

  • Nakreslete možnosti výskytu hemofilie v rodině. Všichni , kteří se stali členy rodiny sňatkem, jsou zdraví.
pou it zdroje
POUŽITÉ ZDROJE:

Http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozrod [online]. [cit. 2013-10-27].

Http://genetika.wz.cz/genealogie.htm [online]. [cit. 2013-10-27].

Http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDvod_(genealogie) [online]. [cit. 2013-10-27].

Http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodokmen [online]. [cit. 2013-10-27].

Http://www.genea.cz/o-genea/#c183 [online]. [cit. 2013-10-27].

www.glassschool.cz