slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PowerPoint Presentation
Download Presentation
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 5
idona-cobb

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL - PowerPoint PPT Presentation

99 Views
Download Presentation
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

  2. U generace buřičů se projevovaly různé kulturní, filozofické a společenské proudy. • Přiřaďte jejich názvy a definice. • 1) CIVILISMUS • 2) ANTIMILITARISMUS • 3) VITALISMUS • 4) ANARCHISMUS • je politická ideologie usilující o vytvoření společnosti bez sociální, ekonomické a politické hierarchie a jiných forem nadvlády člověka nad člověkem • odpor proti válce • umělecký směr, který vyzvedá a oslavuje život, radost z drobností a krásy světa • Soustřeďuje se na zobrazení technických vymožeností, moderního života a civilizace. Oslavuje všední věci a lidskou práci.

  3. Přiřaďte autory k jejich dílům: Fráňa Šrámek Petr Bezruč František Gellner Viktor Dyk Splav, Zmoudření Dona Quijota, Radosti života, Stříbrný vítr, Milá sedmi loupežníků, Po nás ať přijde potopa, Života bído přec tě mám rád, Krysař, Modrý a rudý, Červen, Slezské písně

  4. Na základě přečtených fakt doplňte jméno díla nebo autora. • _____________ je literární pseudonym připisovaný Vladimíru Vaškovi (15. září 1867 Opava – 17. února 1958 Olomouc). ______________byl český básník, který vystoupil se svou jedinou sbírkou, ________________________na začátku 20. století. • __________________(19. června 1881, Mladá Boleslav – asi 13. září 1914, prohlášen za nezvěstného na haličské frontě 1. světové války) byl český nadaný básník, prozaik, kreslíř, karikaturista a ilustrátor, představitel tzv. generace anarchistických buřičů. • Roku 1946 byl __________________ jmenován národním umělcem. Pohřben je na ve svém rodném městě Sobotce na soboteckém hřbitově, o kterém napsal jednu ze svých nejznámějších básní Sobotecký hřbitov. • Novela _______________která čerpá ze staroněmecké pověsti. Ve shodě s romantismem ji ______________ obměňuje motivem milostné deziluze.

  5. Seznam literatury a pramenů http://cs.wikipedia.org/wiki/Anarchismus#.C4.8Cesko http://cs.wikipedia.org/wiki/Vitalismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Civilismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Bezruč http://cs.wikipedia.org/wiki/František_Gellner http://cs.wikipedia.org/wiki/Fráňa_Šrámek http://cs.wikipedia.org/wiki/Viktor_Dyk