1 / 21

ÁROP-1.A.2/B-2008-0013 .

ÁROP-1.A.2/B-2008-0013. KECSEKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KOMPLEX SZERVEZETFEJLESZTÉSE. A PROJEKT ELEMEI. Tanácsadási szolgáltatások Disszeminációs szolgáltatások Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság napra kész és folyamatos tájékoztatásának javítására

nika
Download Presentation

ÁROP-1.A.2/B-2008-0013 .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ÁROP-1.A.2/B-2008-0013. KECSEKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KOMPLEX SZERVEZETFEJLESZTÉSE

 2. A PROJEKT ELEMEI • Tanácsadási szolgáltatások • Disszeminációs szolgáltatások • Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság napra kész és folyamatos tájékoztatásának javítására • Eredményességet mérő mutatószámok bevezetése • Szervezeti szintű teljesítmény mérés és értékelés • Szervezetfejlesztési dokumentumok elkészítése • Képzés • Közbeszerzési szolgáltatások • Szervezet- és szabályozás-átalakítás Készítette: Hrivnák Andrea projektmenedzser

 3. Tanácsadási szolgáltatások Tartalma: • Stratégiai menedzsment tanácsadás • Vezetési tanácsadás • Projektirányítási Kézikönyv elkészítése • Partnerség erősítése tanácsadás Módszerek: • Workshop, tréning, személyes egyéni és csoportos konzultáció • Időtartam: 2009. május – október 31./december 31. Készítette: Hrivnák Andrea projektmenedzser

 4. Disszeminációs szolgáltatások Tartalma: • Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati Kézikönyve IV. KEDVEZMÉNYEZETTEK–re vonatkozó fejezetének megvalósítását biztosítja a projekt teljes időtartama alatt. Készítette: Hrivnák Andrea projektmenedzser

 5. Szervezeti megoldások a lakosság naprakész tájékoztatásának javítására Tartalom - módszerek • Kommunikációs audit – személyes interjú • Igényfelmérés - Indirekt rákérdezés • A külső kommunikációs tartalom egységesítése, tartalmi irányok kijelölése, és az egyes önkormányzati ügy-csoportokhoz kommunikációs felelős hozzárendelése • Arculati kézikönyv elkészítése • Tanulékony tervezési rendszer kialakítása – alap tervezési struktúra kialakítása, alap éves kommunikációs terv elkészítése Készítette: Hrivnák Andrea projektmenedzser

 6. Közszolgáltatások eredményességét mérőmutatószámok bevezetése • A lakosság telefonos megkérdezése a Hivatal munkájáról a projekt kezdetén • Az eredmény bemutatása • A lakosság telefonos megkérdezése a Hivatal munkájáról a projekt befejezése előtt • Az eredmény bemutatása; a két mérés közti különbség értékelése Készítette: Hrivnák Andrea projektmenedzser

 7. A szervezet teljesítményének értékelése • A Hivatal munkatársainak megkérdezése e-mailben a Hivatalban végzett munkáról a projekt kezdetén • Az eredmény bemutatása • A Hivatal munkatársainak megkérdezése e-mailben a Hivatalban végzett munkáról a projekt befejezése előtt • Az eredmény bemutatása; a két mérés közti különbség értékelése Készítette: Hrivnák Andrea projektmenedzser

 8. Szervezeti megoldások a lakosság naprakész tájékoztatásának javítására Tartalom, módszerek: • Mérési szisztéma kialakítása – javaslat , szemléletformálás • Új kommunikációs eszközök bevezetése – javaslat új kommunikációs eszközök alkalmazására, a meglévők hatékony használatára • Rendszerfenntarthatósági elemzés elkészítése – az új rendszerek fenntarthatósága • Átfogó záró tanulmány elkészítése – közös tapasztalatok, eredmények, mintadokumentumok Készítette: Hrivnák Andrea projektmenedzser

 9. Szervezetfejlesztési dokumentumok önkormányzati környezetben Dokumentum típusok: • Működési rendszerelemzés • Sztenderdizálási dokumentumok • Intézménysztenderd • Szolgáltatás sztenderd • Munkafolyamatok sztenderdje • Munkaköri leírások sztenderdje • Működési folyamattérkép Készítette: Hrivnák Andrea projektmenedzser

 10. Működési rendszerelemzés • Célja, hogy kiderüljön, a munkaszervezet hol áll a menedzsment felfogásban, és a működésében melyek az utólagos ellenőrzésre és a megelőzésre utaló sajátosságok Folyamata: • Minden munkatárs kitölt egy papír-alapú kérdőívet (3 hét) • Elemzés készítés (2 hónap) • Elemzés átadása: kérdés-felelet (1 hónap) • Záró prezentáció - legfeljebb fél nap • Önkormányzati koordinátor szükséges Készítette: Hrivnák Andrea projektmenedzser

 11. Sztenderdizálási dokumentumok • A sztenderdizálási folyamat kétirányú, egyrészt a munkatársak feladatköreitől írja le a szervezet egészét, másrészt a szervezet egészétől halad a szervezetben működő kisebb egységek felé. • A sztenderdizálási dokumentumok keretet adnak az önkormányzatnak ahhoz, hogy segítségével logikus rendszerbe tudják foglalni folyamataikat. • A dokumentációt elektronikus formában – CD-n és nyomtatott formában is megkapják. • A csomag tartalmazza az öt sztenderd űrlapját elő- és hátlappal, egy-egy kitöltési útmutatót, és egy-egy kitöltött mintadokumentumot • A csomag tartalmaz egy személyes prezentációt és oktatást a sztenderdek használatáról. Készítette: Hrivnák Andrea projektmenedzser

 12. Intézmény-sztenderd Tartalma: • minden, az intézményről jogilag releváns tény, • a szervezet teljes folyamatszereplői környezete, • a szervezet elérhetőségei, • megjelenési sztenderdjei, identitása, • minőségrendszere, • tényleges tevékenységi körei és • az ahhoz kapcsolódó ügyfélcsoportok Készítette: Hrivnák Andrea projektmenedzser

 13. Szolgáltatás sztenderd Tartalma: • a szolgáltatásokra vonatkozó alapadatok, • a szolgáltatások formai, tartalmi, időbeni, mennyiségi és költségmutatói, • a szolgáltatások potenciális ügyfélköre, és • mindazok a megállapodásos tények, melyek indokolják az adott szolgáltatások létét Készítette: Hrivnák Andrea projektmenedzser

 14. Munkafolyamatok sztenderdje • Az önkormányzati munkafolyamatok tipizálása, • terjedelmük , illetve tartalmuk szerinti osztályozása. • A szervezeti munkafolyamatok hatékony működéséhez elengedhetetlen, hogy a szervezet tagjai, tisztségviselői tisztában legyenek saját munkafolyamataikkal, • a folyamataik átláthatóak legyenek mind a a kollégák, mind a feletteseik számára. Készítette: Hrivnák Andrea projektmenedzser

 15. Működési folyamattérkép • Elkészítésekor meg kell határozni, a szervezetben működő projektfolyamatokat. • Ezen belül milyen, a szervezet alaptevékenységéhez, az ügyfél igények kielégítéséhez kapcsolódó folyamatok (ún. magfolyamatok) vannak, amelyek jelentősen hozzájárulnak a szervezet céljainak megvalósításához, és • Milyen ezeket kísérő, klasszikus támogató (szállító-támogató) folyamatok vannak, amelyek biztosítják a magfolyamatok létrejöttének és működésének feltételeit. • A folyamattérkép ezen folyamatok feltérképezésével és rendszerbe foglalásával áll össze. Készítette: Hrivnák Andrea projektmenedzser

 16. Képzés I. • 6 alkalomból álló, akkreditált munkaügyi szakmai továbbképzés A képzés ideje: • 2009 szeptember és november között • Alkalmanként egy egész napos elfoglaltságot jelent Javasolt ütemezés: • hetente 1 alkalom, vagy kéthetente 2 alkalom Képzésen résztvevők száma: • A pályázat szerint képzésben részesül 2x25 fő Kérdés: • Kik legyenek a résztvevők? Készítette: Hrivnák Andrea projektmenedzser

 17. Képzés II. • Akkreditált munkaügyi szakmai továbbképzés A képzés ideje: • 2009 szeptember és november között • Képzési alkalmak száma: 1 teljes nap Javasolt ütemezés: • Később meghatározandó időpontban Képzésen résztvevők száma: • A pályázat szerint képzésben részesül 2x25 fő Kérdés: • Kik legyenek a résztvevők? Készítette: Hrivnák Andrea projektmenedzser

 18. Képzéscsomag 2. • A munkavégzés szabályai megelőzési - nem ellenőrzési - rendszerekben: A munkavégzés 20 szabálya • A minőségszemlélet átalakulása: mi a minőség, ki az ügyfél? • Szóbeli kommunikációs gyakorlatok • A megállapodás-kötési kultúra kialakítása: aktív és passzív megállapodás-kötési gyakorlat (ajánlat, megbízás) • Működési rendszer elemzése: eredménymenedzsment vs folyamatmenedzsment • Együttműködés-fejlesztés és a konszenzus rendszerének megmentése Készítette: Hrivnák Andrea projektmenedzser

 19. Közbeszerzési szolgáltatások • Közbeszerzési audit • Zöld közbeszerzés kialakítása – javaslat az önkormányzat számára Készítette: Hrivnák Andrea projektmenedzser

 20. Szervezet- és szabályozás-átalakítás • Rendeletalkotási audit • Szabályozási feladatok átalakítása • Intézmények felügyeletének átalakítása • Szervezet-átalakítási program kidolgozása • Stratégiai tervezés és költségvetés összekapcsolása Készítette: Hrivnák Andrea projektmenedzser

 21. Kérdések Készítette: Hrivnák Andrea projektmenedzser

More Related