Dit systemet dansk med it
Download
1 / 15

DIT-systemet Dansk med it - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

DIT-systemet Dansk med it. Generel præsentation Dorthe Duncker og Hanne Ruus Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Københavns Universitet www.nordisk.ku.dk/duds/undervisning. Mål for denne præsentation. give et overblik over systemet og dets intentioner

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DIT-systemet Dansk med it' - nigel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dit systemet dansk med it

DIT-systemetDansk med it

Generel præsentation

Dorthe Duncker og Hanne Ruus

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Københavns Universitet

www.nordisk.ku.dk/duds/undervisning


M l for denne pr sentation
Mål for denne præsentation

 • give et overblik over systemet og dets intentioner

 • illustrere undervisers og de studerendes arbejdsprocesser

 • give forudsætninger for at afprøve DIT-opgaver


Et par litteraturhenvisninger
Et par litteraturhenvisninger

 • En fyldig introduktion til DIT-systemet:

  • Dorthe Duncker: ”Integreret sprogteknologi, Digital tekst i sprog- og litteraturundervisning”, i Nordisk Sprogteknologi 2005, Henrik Holmboe (red.), Museum Tusculanum, København 2005.

 • Eksempler på tekstforskning med DIT-systemet:

  • Hanne Ruus: ”Materialfilologi og xml-opmærkning, Hvem mærker omkvædet?”, i 10. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Århus 2004, Peter Widell og Mette Kunøe (udg.), Århus 2005.

  • Bo Jørgensen og Hanne Ruus: ”Mærk teksten”, i Sprogteknologi i dansk perspektiv – En samling artikler om sprogforskning og automatisk sprogbehandling, Anna Braasch m.fl. (red.), C.A. Reitzels Forlag, København 2006.


Dit systemet
DIT-systemet

er et generelt e-learningsystem beregnet til

 • at afprøve, diskutere og træne alle former for analyse af sprog

 • analyse af fiktive tekster, i bunden eller fri form, fx lyriske digte, folkeviser, noveller, eventyr…

 • analyse af faktive tekster, fx aviskronikker, essays, rejsebreve og udskrevne taledata i form af interviews, dialoger, gruppesamtaler…


Synopsis
Synopsis

 • Den didaktiske filosofi

 • Arbejdsgangen

 • Løsning af opgave

 • Opgavestillerens arbejde

 • Kort introduktion til arbejdsgangen i DIT-systemet


Didaktisk filosofi 1 integrering af it i undervisningen
Didaktisk filosofi (1)Integrering af it i undervisningen

 • Vekslen mellem

  • opgaveløsning med DIT-systemet

  • sammenligning af løsninger

  • diskussion af resultater og problemer

 • Fokus på de studerendes læreproces

 • Kobling mellem teori og praksis

 • Bedre feedback på undervisningen


Didaktisk filosofi 2 fra underviserens synsvinkel
Didaktisk filosofi (2) Fra underviserens synsvinkel

 • Øget indsigt i de studerendes videnstilegnelse

 • Eksplicitering af fagets metoder

 • Fastholdelse af de opnåede resultater

 • Øget mulighed for vidensdeling


Didaktisk filosofi 3 fra de studerendes synsvinkel
Didaktisk filosofi (3) Fra de studerendes synsvinkel

 • Øget indblik i egen læreproces

 • Konkretisering og fastholdelse af det faglige udbytte

 • Faglig dialog med medstuderende

 • Mulighed for at påvirke undervisningen


Arbejdsgangen idealet
Arbejdsgangen - idealet

De studerende arbejder med opgaven, enkeltvis eller i grupper

De studerende

henter opgaven på Absalon

Underviseren lægger opgaven på Absalon

Hver studiegruppe lægger sin løsning på Absalon inden en aftalt frist

De studerende sammenligner og diskuterer

deres resultater

Hver studiegruppe enes om en løsning af opgaven

Underviseren går de

studerendes

løsninger gennem til

brug for næste time

Efter fristen henter underviseren de

studerendes løsninger

Problemer og særlige pointer gennemgås på holdet


Dit systemet moduler
DIT-systemet – Moduler

 • DIT værk

  • Brugere: studerende

 • DIT projekt

  • Brugere: undervisere og videregående studerende


De studerendes arbejde 1
De studerendes arbejde (1)

Når man arbejder med DIT værk, bruger man

 • den tekst man vil analysere

 • en beskrivelse af de kategorier man skal arbejde med i teksten, evt. med henvisning til den teori som kategorierne er inspireret af

 • et DIT-analyseskema som styrer analysen

 • et DIT-layout som visualiserer kategoriernes forekomster i den analyserede tekst


De studerendes arbejde 2
De studerendes arbejde (2)

Når man arbejder med DIT værk, kan man

 • analysere autentiske tekster

 • sammenligne sin egen analyse med andre analyser af samme tekst

 • søge efter bestemte kategoriers forekomster i den analyserede tekst

 • få overblik over kategoriernes fordeling i den analyserede tekst


Opgavestillerens arbejde
Opgavestillerens arbejde

Når man arbejder med DIT projekt, kan man

 • importere en tekst fra fx tekstbehandling eller transskriptionssystem, fx Transcriber

 • markere og frit navngive kategorier og egenskaber

   generere DIT-analyseskema

 • bestemme hvordan kategorierne skal præsenteres

   generere DIT-layout


F lgende rutediagram viser hvordan man arbejder i dit systemet
Følgende rutediagram viser hvordan man arbejder i DIT-systemet

 • Man markerer et tekstudsnit

 • Bestemmer dets kategori

 • Bestemmer dets egenskaber

 • Går videre til næste tekstudsnit der skal kategoriseres


Dit systemet dansk med it

marker DIT-systemet

et tekstudsnit

start analyse

analyse færdig

bestem

kategori

skal

kategorien

kvalificeres

?

bestem

egenskab

ja

nej

flere

egenskaber

?

er der

mere tekst

?

ja

ja

nej

nej