periodiska systemet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Periodiska systemet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Periodiska systemet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

Periodiska systemet - PowerPoint PPT Presentation


 • 363 Views
 • Uploaded on

Periodiska systemet. Historia. Fem män. Demokritos Dalton Joseph John Thomson Ernest Rutherford James Chadwick. Demokritos. 400-t f.kr. Odelbar. Dalton. 1700-t Massiva kulor. Joseph John Thomson. 1856-1940 . Upptäckte elektroner 1897 Nobelpriset 1906. Ernest Rutherford.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Periodiska systemet' - odell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fem m n

Historia

Fem män
 • Demokritos
 • Dalton
 • Joseph John Thomson
 • Ernest Rutherford
 • James Chadwick
demokritos
Demokritos
 • 400-t f.kr.
 • Odelbar

Dalton

 • 1700-t
 • Massiva kulor
joseph john thomson
Joseph John Thomson

1856-1940

 • Upptäckte elektroner 1897
 • Nobelpriset 1906
ernest rutherford
Ernest Rutherford
 • Atomen har en positivt laddad kärna
 • Elektronerna bildar ett hölje
james chadwick
James Chadwick
 • Upptäckte neutronen 1932
 • Fick Nobelpriset i fysik 1935
mannen som vi tror p nu
Mannen som vi tror på nu
 • Niels Bohr (Atommodellen)
atomens byggnad
Atomens byggnad
 • Tre olika saker (elementarpartiklar)
  • Protoner laddning +1
  • Neutroner 0
  • Elektroner -1
var finns vad

AK

Var finns vad?

Atomkärnan

 • Protoner (+1)
 • Neoutroner (0)

Höljet

 • Elektroner (-1)
atomnummer
Atomnummer
 • Varje ämne har ett speciellt antal protoner (atomnumret)
 • Antalet neutroner kan variera

Neutral => Påverkar inte laddningen

 • Elektronerna ska vara lika många som protonerna i en atom.
isotoper
Isotoper
 • Antalet neutroner kan variera
 • Den vanligaste isotopen står i periodiska systemet.
 • Vissa isotoper är radioaktiva exempelvis
de olika skalen
De olika skalen
 • K, L, M o.s.v.
 • Max 2 elektroner i det innersta
 • Sedan max 8, 18, 32 o.s.v.

(Formeln är 2n2)

K L M

valenselektroner
Valenselektroner
 • Innersta skalet (k skalet) har som mest 2 elektroner
 • De andra skalen kan ha som mest 8 elektroner om de är det yttersta skalet
 • Elektronerna i yttersta skalet kallas för valenselektroner
 • Förutom k skalet strävar alla atomer att ha 8 elektroner i yttersta skalet
att rita en atom enligt bohrs atommodell
Att rita en atomenligt Bohrs atommodell

atomnummer

O

8

12

masstal

Tänk på föregående sida!

slide17

Grupp

Period

delgasstruktur
Ädelgasstruktur
 • Ädelgasstruktur är när yttersta skalet är fullt, dvs. 8 elektroner (förutom k skalets 2)
 • Detta har grupp nr 18 i periodiska systemet (dvs. helium, neon, argon osv.)
 • Alla andra grundämnen eftersträvar ädelgasstruktur, vilket de får genom att ge eller ta elektroner.
 • Detta medför att alla ämnen i grupp 1 vill ge en elektron och alla ämnen i grupp i grupp 17 vill ta en elektron.
 • Detta medför att de helst vill vara i jonform
joner vad r det
Joner, vad är det?
 • Joner är atomer med för många eller för få elektroner

AK

6+

AK

6+

hur bildas joner
Hur bildas joner?
 • En atom som lämnar ifrån sig eller tar upp elektroner.

6+

5=

l sningar som inneh ller joner leder str m
Lösningar som innehåller joner leder ström
 • Varför leder då vatten ström?
 • Är det farligare att bada i saltvatten än sötvatten när det åskar?
jonbindning
Jonbindning
 • Bindning mellan en positiv och en negativ jon, dvs. mellan en metall och en icke metall.
 • Dessa föreningar kallas salter
 • Bildar kristaller
 • Löses upp i vattenlösningar och i smälta
kovalent bindning
Kovalent bindning
 • I kovalenta bindningar delar två atomer på ett eller flera elektronpar och på så vis får 8 valenselektroner
metallbindning
Metallbindning
 • I en metall släpper metallatomerna ifrån sig sina valenselektroner till ett gemensamt "elektronhav", som håller ihop alla de positiva joner som bildas. Detta kallas metallbindning.
to do
To do
 • Gör uppgifter på s 193 i kemi direkt
 • Stencil 13.3
 • Stencil 13.4
 • Stencil 12.11
 • Stencil 12.12
 • Gör uppgifter s 194 i kemi direkt
oxidation och reduktion1
Oxidation och reduktion
 • När metaller utsätts för syre oxiderar de
 • Järn blir rost och faller sönder
 • Koppar får en grön yta
oxidation och reduktion2
Oxidation och reduktion

CU

CU2+

+

-

-

O

O2-

+

-

-

Kopparatomen oxideras – den lämnar ifrån sig elektroner och blir en positiv jon

Syreatomen reduceras – den tar upp elektroner och blir en negativ jon

oxidation och reduktion3
Oxidation och reduktion
 • Oxidation: ämnet avger elektroner
 • Reduktion: ämnet upptar elektroner
 • En oxidation och en reduktion sker alltid samtidigt. Detta kallas för redox.
andra redox
Andra redox

Cellandningen

C6H12O6 + 6O2→ 6CO2 + 6H2O

Vad oxiderar och vad reduceras?

Glukosen oxiderar

Syret reduceras

metaller och oxidation
Metaller och oxidation

Metaller efterstävar precis som andra ämnen att uppnå ädelgasstruktur.

Alla metaller eftersträvar att släppa ifrån sig elektroner och bli positiva joner

Ädla metaller har svårare att släppa ifrån sig elektroner

Om joner ifrån en ädel metall kommer i kontakt med en oädlare metall kommer den ädla metallen reduceras till atomer och den oädlaste bli joner.

kemisk energi
Kemisk energi
 • Ett ämne som har ädelgasstruktur har lägre energinivå än om det är i atomform
 • Detta medför att atomen lämnar ifrån sig energi vid oxidation.
 • Denna energi kan bl.a. omvandlas till värmeenergi eller elektrisk energi
galvanisk cell
Galvanisk cell

Sänker man ned två olika metaller i en jonlösning får man en elektrisk spänning.

Spänningens storlek beror på metallernas ädelhet

Elektronerna rör sig från den oädla metallen genom ex. en glödlampa till den ädla metallen

Den oädla metallen kommer att lösa upp sig och då slutar det galvaniska elementet att fungera.

slide41

e-

e-

e-

H2

e-

e-

e-

e-

e-

e-

Zn2+

Zn

H+

H+

slide42
SKRIV KLART LABBRAPPORTEN
 • GÖR UPPGIFTER PÅ S. 208 I HÄFTE 3
batteri
Batteri

I ett batteri finns det kemisk energi lagrad i form av metallen i höljet.

När batteriet används så övergår den kemiska energin i höljet till elektrisk energi som kan användas för att exempelvis driva en lampa.

batteri1
Batteri

Batterier är en form av galvaniska celler

När batteriet används oxiderar zinkhöljet till zinkjoner

Mangandioxiden reduceras till mangan

batteri2

Zinken oxideras till joner och avger elektroner (minuspol på batteriet)

Manganjonerna i manganoxiden reduceras till mangan

Batteri

Vad händer med zinkhöljet?

elektrolys
Elektrolys
 • I en galvanisk cell sker reaktionen spontant (av sig själv) eftersom ämnena vill uppnå ädelgasstruktur
 • Vill man att reaktionen skall gå åt andra hållet måste man tillföra ström. Detta kallas för elektrolys.
elektrolys1
Elektrolys

Negativa joner förflyttar sig till den positiva elektroden (Anod) och reduceras till grundämnet

Positiva joner förflyttar sig till den negativa elektroden (katod) och oxideras till grundämnet

elektrolys2
Elektrolys

Elektrolys kan användas för att ex förzinka plåt som rostskydd.

moment att kunna
Moment att kunna
 • Känna till hur en atom är uppbyggd
 • Veta vilka partiklar som påverkar en atoms massa
 • Veta att elektronerna finns i olika skal kring atomkärnan
 • Veta hur grundämnen är ordnade i det periodiska systemet
 • Känna till något om vilken information det periodiska systemet innehåller
 • Känna till valenselektronernas betydelse
 • Veta hur bindningar skapas mellan atomer i en molekyl
 • Känna till och kunna ge exempel på tre bindningstyper
 • Veta vad en oxidation innebär
 • Veta vad en reduktion innebär
 • Känna till vad det innebär kemiskt om en metall är ädel eller oädel
 • Veta hur ett batteri är konstruerat
 • Känna till varför ett batteri tar slut
 • Kunna beskriva vad som händer vid en elektrolys
 • Veta hur man tillverkar aluminium
repetition
Repetition
 • Atomen är uppbyggd av:
  • Protoner
  • Neutroner
  • Elektroner
 • Skalen K, L, M o.s.v.
 • Max 2 elektroner i det innersta
 • Sedan max 8, 18, 32 o.s.v.
 • En atom kan som mest ha 8 valenselektroner.

K L M

lite begrepp
Lite begrepp
 • Atomnummer = antalet protoner = antalet elektroner
 • Masstal = antalet protoner + neutroner
 • Isotop = samma antal protoner men olika antal neutroner i atomkärnan
slide53

Grupp

Period

oxidation och reduktion4
Oxidation och reduktion

CU

CU2+

+

-

-

O

O2-

+

-

-

Kopparatomen oxideras – den lämnar ifrån sig elektroner och blir en positiv jon

Syreatomen reduceras – den tar upp elektroner och blir en negativ jon

jonbindning1
Jonbindning
 • Bindning mellan en positiv och en negativ jon, dvs. mellan en metall och en icke metall.
 • Dessa föreningar kallas salter
 • Bildar kristaller
 • Löses upp i vattenlösningar och i smälta
kovalent bindning1
Kovalent bindning
 • I kovalenta bindningar delar två atomer på ett eller flera elektronpar och på så vis får 8 valenselektroner
metallbindning1
Metallbindning
 • I en metall släpper metallatomerna ifrån sig sina valenselektroner till ett gemensamt "elektronhav", som håller ihop alla de positiva joner som bildas. Detta kallas metallbindning.