fup og fakta om toksiner n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fup og fakta om toksiner PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fup og fakta om toksiner

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Fup og fakta om toksiner - PowerPoint PPT Presentation

nickan
160 Views
Download Presentation

Fup og fakta om toksiner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fup og fakta om toksiner Grovfoderseminar 2004 Specialkonsulent Rudolf Thøgersen Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 2. Skimmelsvampe kan påvirke sundheden på flere måder • Toksiner • Infektioner via mavetarmkanal og lunger (kan for eksempel give aborter) • Allergi S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 3. Fusariumsvampe vokser på afgrøderne i marken, men kan ikke vokse i ensilagen S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 4. Fusariumtoksiner og symptomer på forgiftning hos kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 5. Vejledende tyske grænseværdier for Fusariumtoksiner i foder til kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 6. Foreslåede EU-grænseværdier for Fusariumtoksiner i fødevarer Fødevaredirektoratet, 2003 S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 7. Indhold af T-2 og DON i majs- og græsensilage målt med ELISA S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 8. Lavere indhold af DON ved GC-analyse end ved ELISA-test S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 9. Meget høje niveauer af zearalenon målt med ELISA kan ikke bekræftes med GC S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 10. Blå-grønne klumper midt i ensilagen er ofte Penicillium roqueforti Kan overleve uden ilt Kan vokse ved: • Lav ilt (0,5%) • Høj CO2 (80%) • Lavt pH • Temp. 5-42°C S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 11. Svampe i de øverste lag lige under plasten er ofte Aspergillus fumigatus • Kan vokse ved 12-55°C • Optimum 40-42°C • Kan gennemtrænge epitelvæv i mave-tarmkanal og lunger • Kan danne toksiner S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 12. Toksiner i 8 stærkt P. roqueforti inficerede prøver af majsensilage S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 13. Tvivlsom virkning af toksinbindere • For eksempel lermineraler, aktivt kul og bentonit • De fleste forsøg er lavet med aflatoksin og udført på svin, fjerkræ og rotter • Laboratorieforsøg dokumenterer ikke effekt i dyrene • Ikke tilladt at markedsføre og sælge stoffer som toksinbindere i EU, fordi de ikke har dokumenteret effekt S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt

 14. Fusariumtoksiner er ikke et generelt problem hos kvæg • Varmedannelse i ensilage giver ikke vækst af Fusariumsvampe • Endnu ikke set indhold af Fusariumtoksiner i foder over de vejledende grænseværdier • Ingen risiko for fødevaresikkerheden • Foder stærkt inficeret af skimmelsvampe bør aldrig opfodres • Varmedannelse og svampevækst i ensilage skal ikke accepteres! S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2004 - Fup og fata om toksiner.ppt