myter og fakta om offentlig tjenestepensjon n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon. Innledning Forsvar offentlig pensjon Oslo 12/2 – 2013 Stein Stugu. Pensjon ved forkjellig uttaksalder (Stein, født 1953, pensjonsgrunnlag ca. 540 000, pensjon hvert år, i 1000 kr.). Er det bare i privat sektor det lønner seg å stå lenge i arbeid?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon' - yagil


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
myter og fakta om offentlig tjenestepensjon
Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon
 • Innledning
 • Forsvar offentlig pensjon
 • Oslo 12/2 – 2013
 • Stein Stugu
slide2

Pensjon ved forkjellig uttaksalder (Stein, født 1953, pensjonsgrunnlag ca. 540 000, pensjon hvert år, i 1000 kr.)

slide3

Er det bare i privat sektor det lønner seg å stå lenge i arbeid?

 • Tak på opptjening er vedtatt av regjeringa
 • AFP gir trygghet som er byttet mot marginal mulighet for høyere opptjening (hvis høy lønn og langt arbeidsliv)
slide4

Eksempel:

Pensjon fra 67 år. Avgang ved 64 år. 40 år inntekt før avgangsalder, gjennomsnittslønn 90 % av sluttlønn. 35 år i offentlig tjenestepensjon. Fødselsår 1986. Med virkning av levealdersjustering og indeksering.

Offentlig pensjon: 66 % av sluttlønn + 0,25 G. Levealdersjustert.

Offentlig tjenestepensjon, ca. 55 %, KA ca. 48 % av inntekt (med inntekt over nivå for garantipensjon)

slide5

Eksempel:

Pensjon fra 67 år. Avgang ved 67 år. 43 år inntekt før avgangsalder, gjennomsnittslønn 90 % av sluttlønn. 35 år i offentlig tjenestepensjon. Fødselsår 1986. Med virkning av levealdersjustering og indeksering.

Offentlig pensjon: 66 % av sluttlønn + 0,25 G. Levealdersjustert

Offentlig tjenestepensjon, ca. 55 %, KA ca. 57 % av inntekt (med inntekt over nivå for garantipensjon)

forsvar offentlig afp
Forsvar offentlig AFP
 • Noen hovedpoeng (kan ikke gjentas for ofte):
 • Gir trygghet
 • Du får en anstendig pensjon også hvis du ikke orker å arbeide til du er 67
 • Du rører ikke pensjonsopptjening i folketrygden før du er 67
 • Arbeidsgiver får ”incentiver” (det lønner seg) til å holde folk i arbeid etter fylte 62
ny privat afp forskjell livet ut
Ny privat AFP – forskjell livet ut

Avgang 67 med AFP

Avgang 67 uten AFP

Avgang 62 med AFP

Avgang 62 uten AFP

Avgang 62 Avgang 67

slide9

Andelen yrkesaktive 62–66-åringer* som sluttet i arbeid i løpet av en 12-måneders periode, etter sektor. Tall ved utgangen av andre kvartal hvert år.

* Alder ved utløpet av perioden (NAV)

hvem venter med ta ut pensjon
Hvem venter med å ta ut pensjon?
 • Antall med privat afp som venter er ca. 3 000 – ikke veldig mange
 • ”Om vi sammenligner utdanningsgrupper, finner vi at andelen som fortsetter i arbeid, har økt mest blant personer som bare har grunnskoleutdanning” (Arbeid og velferd 1-2013)
 • Flere kvinner enn menn tar ut delpensjon
 • Økt pensjoneringsalder i industri og anlegg
  • Men ingen data om hvor mange som på individuelt grunnlag har mistet afp
ikke alle kan g av tidlig
Ikke alle kan gå av tidlig
 • Tar du ut pensjon før 67 år skal pensjon ved 67 år minst være på nivå med minstepensjon (nå ca. 162 615 for enslige, 2G = 164 244)
 • Det livsvarige AFP-tillegget kan regnes med
 • Forutsetter rundt 310 000 i året i 40 år
 • Rundt 380 000 hvis du ikke har rett til AFP
slide12

Grafen viser hvor stor prosent medlemmene i Private barnehagers Landsforbund,som er født fra 1949 til 1959,med mulighet til å ta ut AFP fra ulike aldere fra 62 til 67 år.

rett til bli minstepensjonist
Rett til å bli minstepensjonist?
 • Selv om du kan gå av, risikerer du at pensjonen blir veldig lav
 • I praksis vil mange måtte arbeide flere år etter at de har fått rett til å gå av hvis de ikke skal bli minstepensjonister
 • Du skal ikke bare ha rett til pensjon, men også en anstendig pensjon, sml. LOs gamle krav om pensjon på 66 % av lønn
nho og regjeringas innl sningseffekter
NHO og regjeringas innlåsningseffekter
 • Konsekvens av valg i styring av privat AFP
 • Samordningsfradrag vedtatt av Regjering og Storting
 • Kan fjernes når som helst
 • Har i prinsippet ingenting med utforming av offentlig tjenestepensjon å gjøre – problemstillingene er de samme selv om en går over til en påslagsordning
 • To hovedeffekter:
  • Rett til privat AFP skjerpet, offentlig ansettelse gir ikke opptjening
  • Har du rett til AFP samordnes deler av (hele) oppsatt rett bort
slide15

Reglene for privat AFP kraftig skjerpet:

 • for årskullene 1944 til 1951 kreves at vedkommende ved fylte 62 år har vært arbeidstaker i bedrift omfattet av AFP i minst 3 av de siste 5 årene
 • født i 1952 kreves at en har vært omfattet minst 4 av de siste 6 årene
 • født i 1953 minst 5 av de siste 7 årene
 • født i 1954 minst 6 av de siste 8 årene
 • født i 1955 og senere minst 7 av de siste 9 årene
 • Rett til offentlig AFP gir ikke opptjening og godkjennes ikke!
 • Bedriften kan kjøpe retten (ved privatisering) – kostnad 6-800 000 pr ansatt som blir berørt
slide17

Pensjon fra Spk. 30 år i Spk, 40 yrkesaktive år. Prinsippskisse, før Stortinget ga tilbake 85 %. Født 1953.

Rød linje høyere enn blå, ingen utbetaling fra Spk etter samordning med privat AFP. Utbetaling, mellomlegget mellom blå og rød hvis blå høyere enn rød.

Pensjon

Lønn

dagens regler
Dagens regler
 • Født 1953 eller tidligere, 85 % av samordningsbortfallet mellom oppsatt rett og privat AFP kompenseres
 • Fases ut samtidig med overgang til alleårsopptjening
 • Åpenbar innlåsningseffekt som i prinsippet er uanhengig av videreføring av dagens offentlige tjenestepensjon
slide19

Prinsipper oppsatt rett sammenliknet med fripolise. Du får med mer fra OffTP enn fra privat YP(i tillegg kommer regulering av pensjon etter utbetaling)

oppsatt rett vs fripolise uttak fra 67 r
Oppsatt rett vs. fripolise, uttak fra 67 år
 • Forutsetninger (hentet fra endring av pensjon, privat bedrift):
  • Oppsatt rett, 3,3 % opp i året
  • Fripolise, 1,5 % opp i året
offentlig tjenestepensjon og tilpasning til alle rsreglene
Offentlig tjenestepensjon og tilpasning til alleårsreglene
 • Viktige spørsmål:
  • Grunnlovsvern
  • Samordningsfordeler
  • Hvordan beregne – forholdstall og deletall
slide23

Tap ved overgang fra levealdersjustering ved forholdstall til delingstall. Avgang 67 år, etter årskull. % i forhold til nivå med forholdstall

n r uf r uf res alderpensjon
Når ufør? Uføres alderpensjon

Andel uførepensjonister etter alder, NAV 31/10 – 2012 (3.kvartal)

opptjening til ny alderspensjon alle rsregelen
Opptjening til ny alderspensjon - alleårsregelen
 • Regjeringen (prop 130 L, side 151):
 • Dersom uføre skulle tjent opp pensjonsrettigheter i ny opptjeningsmodell fram til fylte 67 år, ville utgiftene til alderspensjon bli betydelig høyere enn i dag. For at utgiftene til alderspensjon til personer som har mottatt uføretrygd skal være om lag som ved en videreføring av dagens opptjeningsmodell, må opptjeningen stanse ved om lag 65 år.
 • Men foreslår likevel opptjening i ny alderspensjon til 62 år
overgang til alderspensjon ved 70 r
Overgang til alderspensjon ved 70 år
 • Uførepensjon G-reguleres – alderspensjon G – 0,75 %
 • Utsetter overgang til levealdersjustert alderspensjon – dvs. at uførepensjon er høyere
  • Er det rimelig at uføre har høyere pensjon?
  • Men – er levealdersjusteringen rimelig?