Noen fakta om fakultetet - PowerPoint PPT Presentation

adamdaniel
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Noen fakta om fakultetet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Noen fakta om fakultetet

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Noen fakta om fakultetet
214 Views
Download Presentation

Noen fakta om fakultetet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  3. Forskerutdanning Fakultetet har to egne ph.d.-programmer: Matematikkdidaktikk Mobile kommunikasjonssystemer Styret har godkjent etablering av ph.d.-program i mekatronikk

  4. Forskerutdanning Ph.d.-program i matematikkdidaktikk etablert i 2002 21 aktive p programmet 4 uteksaminerte Ph.d.-program i mobile kommunikasjonssystemer etablert i 2005 17 aktive p progammet I tillegg har fakultetet 24 stipendiater tatt opp p eksterne program

  5. Forskerskole - NoGSME

  6. Forskning Vitenskapelig publisering: 2006: 83,7 2007: 79,3 Dette gir 0,6 publikasjonspoeng pr vit ansatt i 2007 Ekstern finansiering i 2007: 20% ekstern finansiering - Mlet er ke til 40 % ekstern finansiering i 2011 NFR tildelinger: 10 105 363 - Dette gir 72 180 pr vit ansatt EU-tildelinger: 1 305 907 - Dette gir 9 330 pr vit ansatt

  7. NFR-prosjekt Et eksempel TBM- Teaching Better Mathematics

  8. NFR Prosjekt Et eksempel NODE ART 8

  9. AK MH - NODE ART Project Visit 9

  10. Srlandet: Noen samarbeidspartnere 10

  11. 11

  12. Studiestart 2008 v/Eli Skaranger

  13. OPPGAVER FOR ET FoU-KONTOR forskningsadministrasjon administrering av forskerutdanning

  14. Forskningsadministrasjon - arbeidsoppgaver Statistikk og rapporter (UiA, DBH, NIFU, Forskdok etc.) Informasjonsarbeid og web-sider Oversikt over finansieringsmuligheter for forskningsprosjekt Kvalitetssikring av forskningsprosjekt (veiledning ved sknad, gjennomfring og avslutning) Oversikt over EU- og NFR-programmer Kontaktpersoner til EU/NFR/andre eksterne samarbeidspartnere Kontaktperson og tilrettelegger ved Forskningsdagene Delta p mter i FoU-forum Lage og vedlikeholde rshjul for arbeid med forskning

  15. Administrering av forskerutdanning Saksforberedelser til felles ph.d.-utvalg, forskerutdanningsutvalg og fakultetsstyret Kontakt med potensielle skere Kvalitetssikre vitneml ved ansettelser i stipendiatstillinger Ph.d.-studentopptak inkludert saksbehandling av sknad og FS-registrering Kontraktinngelse med ph.d.-studenter, veileder og ev samarbeidsinstitusjon Oppflging av framdriftsrapporteringer fra ph.d.-kandidater og veiledere Koordinering ved innlevering av avhandling og kontakt med bedmmelseskomit Tilrettelegging av disputaser Registrering og rapportering av ansatte som er doktorgradsstudenter ved andre institusjoner Doktorgradskurs, praktisk planlegging og gjennomfring Informasjonsarbeid og web-sider Organisere ph.d.-forum for interne og eksterne ph.d.-kandidater Budsjettinnspill for doktorgradsutdanning Kvalitetsrapporter (inkludert totalevaluering hvert 5. r) Delta p mter i FoU forum Lage og vedlikeholde rshjul for arbeid med forskerutdanning Utarbeide retningslinjer og rutinebeskrivelser