Fakta om v garbeten
Download
1 / 45

Fakta om vägarbeten - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Fakta om vägarbeten. Olyckor och incidenter Hastigheter vid vägarbeten Trafikantundersökningar Undersökningar med vägarbetare Kontrollverksamheten vid Vägverket Olika trafiksäkerhetshöjande projekt. Olyckor och incidenter, underlag. Polisrapporterade olyckor med personskador i STRADA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Fakta om vägarbeten' - thanh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fakta om v garbeten

Fakta om vägarbeten

Olyckor och incidenter

Hastigheter vid vägarbeten

Trafikantundersökningar

Undersökningar med vägarbetare

Kontrollverksamheten vid Vägverket

Olika trafiksäkerhetshöjande projekt


Olyckor och incidenter underlag

Olyckor och incidenter, underlag

Polisrapporterade olyckor med personskador i STRADA

Vägverkets djupstudier av dödsolyckor

Entreprenörernas incidentrapportering

Vägverkets särskilda utredningar om speciella olyckor

Sjukvårdens inrapportering (STRADA)

INTACT-projektet (Göteborg)

Övrigt?


Trafikolyckor vid v garbeten 2003 2007

Trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2007

Vägverksrapport 2008:59
D dsolyckor vid v garbeten v gtrafikolyckor

Dödsolyckor vid vägarbeten (vägtrafikolyckor)

Avliden inom 30 dagar

Dött av trafikolyckan

Djupstudieutredning

 • Få dödsolyckor vid vägarbeten p.g.a

 • Skydd för vägarbetarna

 • Låga hastigheter

 • Ej mötande trafik


Antal d da i trafikolyckor vid v garbeten

2009 jan-sept. 5 döda

Antal döda i trafikolyckor vid vägarbeten

2 av de 26 dödade var vägarbetare


Trafikolyckor vid vägarbeten utgör mindre än 1% av alla trafikolyckor.I minst 20% av olyckorna har något tillhörande vägarbetet blivit påkört.
Varf r r det h r viktigt att veta

Varför är det här viktigt att veta? vägarbeten 2003-2007

Vid upphinnandeolyckor körs ofta något i vägarbetet på.

Upphinnandeolyckor för trafikanterna innebär ofta påkörning bakifrån.


Whiplash r den skada som leder till flest invaliditetsfall

Whiplash är den skada som leder till flest invaliditetsfall!

… men klassas oftast av polisen som en lindrig skadaSammanfattning olyckor

Sammanfattning olyckor: 2003-2007

Hastighet och uppmärksamhet viktiga faktorer

Många olyckor är ej registrerade som vägarbetsolyckor

Många olyckor polisrapporteras inte alls

Rörligt vägarbete, främst vinter, inte med

Bristande kunskap om varför olyckan skedde

Bristande kunskap om i vilken omfattning vägarbetare eller vägarbetsmaterial var med i olyckan


Incidenter vid v garbeten

Incidenter vid vägarbeten 2003-2007

Bygger på cirka 150 incidentrapporter 2004-2007 från Vägverket Produktion

(sammanställt och analyserat av VTI)

Andel incidenter per p k rande fordon

Andel incidenter per påkörande fordon (%) 2003-2007

Lastbilar utgör cirka 10% av trafikarbetetSammanfattning incidenter

Sammanfattning incidenter 2003-2007

Stor andel lastbilar inblandade i incidenterna

Ingen samordning av olika entreprenörers incidentrapportering

TMA är viktiga

Brister i inrapporteringen

Incidenter med oskyddade

trafikanter rapporteras inte


Trafikanternas hastigheter vid v garbeten
Trafikanternas hastigheter vid vägarbeten 2003-2007

 • Väg 21 Hässleholm-Kristianstad, 2009

  • 43% körde fortare än 50 km/h

  • Högsta hastigheten 120 km/h

  • 341 personer rapporterade för fortkörning

 • E18 Arninge-Rosenkälla, 2006

  • 83% körde över 70 km/h

  • Högsta hastighet 164 km/h

  • De 15% snabbaste körde i genomsnitt i 97 km/h

  • Högre hastigheter på natten

 • Stockholmsvägen, Malmö 2009

  • Högsta hastighet 106 km/h (skyltad hastighet 50 km/h)

  • 372 fortkörare på 1 ½ timme


Sammanfattning hastigheter
Sammanfattning hastigheter 2003-2007

 • Dålig respekt för hastigheterna

 • Majoriteten kör över skyltad hastighet

 • Höga högsta hastigheter

 • Höga genomsnittshastigheter bland de som kör fort


Trafikantunders kningar 1 3
Trafikantundersökningar 1 (3) 2003-2007

 • E4 Markaryd, 2005

  • 86-93% nöjda med framkomligheten vid vägarbetet

  • 80-90% nöjda med Vägverkets info på vägarbetet

  • 73-82% tycker vägvisningen är lätt att förstå

  • 3-12% tycker hastigheten är för låg vid vägarbetet


Trafikantunders kningar 2 3
Trafikantundersökningar 2 (3) 2003-2007

 • E6 Norr om Landskrona 2008

  • 42% nöjda med framkomligheten vid vägarbetet

  • 92% nöjda med Vägverkets info om vägarbetet

  • 77% tycker vägvisningen är lätt att förstå

  • 68% tycker Vägverket lever upp till sitt åtagande om hastighet

  • 65% tycker Vägverket lever upp till åtagande om att störa trafiken


Trafikantunders kningar 3 3
Trafikantundersökningar 3 (3) 2003-2007

 • E22 Lund 2009

  • 55% nöjda med framkomligheten vid vägarbetet

  • 80% tycker att skyltningen fungerar bra

  • 78% tycker att det framgår bra hur man ska köra

  • 85% tycker hastigheten är anpassad vägarbetet

  • 20% tyckte att omvägen var för lång


Sammanfattning trafikantunders kningar
Sammanfattning trafikantundersökningar 2003-2007

 • Stor acceptans för hastigheterna

 • Många nöjda med info om vägarbetet

 • Vägvisningen svår att förstå

 • Låga betyg för framkomlighet


Unders kningar hos v garbetarna
Undersökningar hos vägarbetarna 2003-2007

VV Region Norr 2005

 • 80% tycker trafikanterna respekterar hastigheterna dåligt

 • 38% tycker trafikanterna

  sällan/aldrig respekterar sidoavstånden

 • 10% har varit med om olyckor

 • 40% har upplevt incidenter

  dagligen eller varje veckaHar det under det senaste året uppstått någon incident vid din arbetsplats som är relaterad till trafiken? (%)

SEKO 2007


Har du själv varit med om någon olycka under det senaste året där den passerande trafiken varit inblandad? (%)

SEKO 2007

%


Seko unders kning 2009
SEKO undersökning 2009 året där den passerande trafiken varit inblandad? (%)

 • 82% tycker att trafikanterna inte tar tillräcklig hänsyn till vägarbetarna

 • 47% oroar sig p.g.a. bristande säkerhet

 • 37% tycker att hastighet vid vägarbete är den arbetsmiljöfråga som ska prioriteras i första hand.

 • 32% tycker att trafiken runt vägarbetet är den arbetsmiljöfråga som ska prioriteras i första hand


Sammanfattning unders kning v garbetare
Sammanfattning undersökning vägarbetare året där den passerande trafiken varit inblandad? (%)

 • Trafikanterna respekterar hastigheten dåligt

 • Det sker många incidenter vid vägarbetsplatserna

 • Vägarbetarna är sällan själva med i incidenterna


Kontroll v garbetsutm rkning 2009 01 01 2009 11 02
Kontroll vägarbetsutmärkning 2009-01-01 - 2009-11-02 året där den passerande trafiken varit inblandad? (%)


Kontroll v garbetsutm rkning 2008
Kontroll vägarbetsutmärkning 2008 året där den passerande trafiken varit inblandad? (%)


10 i topp flest allvarliga anm rkningar 2009 01 01 2009 11 02
”10-i-topp”, flest allvarliga anmärkningar året där den passerande trafiken varit inblandad? (%)2009-01-01 – 2009-11-02

Vägverket skydd

Glömde täcka ”ej gällande”


V gvisning r inte l tt att f r tt

Vägverket skydd

Vägvisning är inte lätt att få rätt…


Trafiks kerhetsh jande projekt f rs k
Trafiksäkerhetshöjande projekt/försök skydd

 • Mobil portal (2007)

 • Fartdämpande åtgärder + lots (2007)

 • Mobilt kövarningssystem (2008)

 • Hastighetstavla med ljud (2009)

 • Utmärkning av fordon med Battenburgmönster (2008)


SLUT! skydd


ad