promovarea produselor turistice l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROMOVAREA PRODUSELOR TURISTICE PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROMOVAREA PRODUSELOR TURISTICE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

PROMOVAREA PRODUSELOR TURISTICE - PowerPoint PPT Presentation


 • 240 Views
 • Uploaded on

PROMOVAREA PRODUSELOR TURISTICE. PROMOVAREA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PROMOVAREA PRODUSELOR TURISTICE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
promovarea
PROMOVAREA
 • Termenul „promovare” este considerat un termen descriptiv pentru mix-ul activităţilor comunicative pe care organizaţiile din turism îl folosesc pentru a influenţa acele persoane de care depind vânzările lor.De asemenea, trebuie influenţaţi şi furnizorii sau alte persoane de legătură de pe piaţă.
slide3

Comerciantul din turism poate lansa o vastă gamă de metode de promovare; de aceea este necesar să fie clar definite obiectivele de marketing pentru a putea fi utilizate cele mai eficiente metode de promovare.

slide4

Pentru obţinerea celui mai favorabil răspuns din partea pieţei-ţintă, o parte importantă din efortul depus în activitatea de promovare este construirea unei mărci şi lansarea ei pe piaţă.

slide5

O campanie promoţională ar trebui să aibă ca obiectiv principal afirmarea pe piaţăa produsului, să asigure primirea favorabilă a produsului de către consumator, pentru ca acesta din urmă să dezvolte o preferinţă pentru produs. Orice campanie trebuie să expună beneficiile pe care orice consumator le caută într-un mod cât mai credibil.

slide6

PRINCIPALELE MIJLOACE DE PROMOVARE UTILIZATE IN TURISM

I.Publicitatea prinpresă(ziare,reviste,pliante,broşuri),radio şi televiziune

II.Promovarea vânzărilor (reduceri de tarife,tombole, trageri la sorţietc.)

III.Relaţiile publice (mese festive,conferinţe de presă,cadouri publicitare)

IV.Târguri şi expoziţii

V.Vânzările personale

VI.Sponsorizările

slide7

Fiecare dintre elementele promoţionale amintite are capacitatea de a realiza obiective diferite.

În timp ce vânzarea prin intermediul agenţilor economici are posibilitatea de a obţine efecte de comunicare, numai un număr mic de persoane pot fi contactate, publicitatea este o metodă mai eficientă de a informa un număr mare de persoane la un nivel scăzut al costurilor.

slide8

Promovarea vânzărilor, precum şi fluturaşii ce oferă reduceri de preţuri, pot asigura o cale mai rapidă, însă nu pot fi folosite decât pe o perioadă scurtă de timp.

Publicitatea şi promovarea vânzărilor sunt cele mai răspândite metode de promovareutilizate, majoritatea consumatorilor asociază ideile de marketing cu publicitatea.

slide9

Publicitatea reprezintă orice formă de comunicare non-personală realizată prin intermediul mass-media şi care prezintă detaliat un produs.Ca elemente ale mass-media pot fi considerate: ghidurile de călătorie, ziarele, revistele, radioul, TV, e-mailul.

Publicitatea este folosită pentru a atinge o întreagă gamă de obiective ce pot include schimbări de atitudine sau construirea de imagini noi, cât şi îmbunătăţirea vânzărilor.

publicitatea are rolul
Publicitatea are rolul:

de a informa clientul;

de a face cunoscut produsul;

de a convinge clientela şi de a crea o opinie favorabilă produsului turstic comercializat;

de a stimula vânzările, de a atrage noi clienţi dispuşi să achiziţioneze produsele.

avantajele utiliz rii publicit ii turistice sunt
Avantajele utilizării publicităţii turistice sunt:
 • creşterea numărului de turişti atraşi spre o destinaţie sau fidelizarea lor;
 • pregătirea pătrunderii agenţiei de turism pe noi pieţe;
 • promovarea pe plan naţional şi internaţional a tuturor formelor de turism(de tratament, sporturi de iarnă, cultural);
 • impulsionarea consumului în extrasezon;
slide12
stimularea vizitării obiectivelor turistice în cursul sejurului;
 • creşterea cererii de servicii complementare, deci creşterea cheltuielilor turistice, respectiv a agenţiei de turism;
 • utilizarea mai bună a bazei materiale(a capacităţii de cazare, de servire în restaurant).
slide13
Pentru a realiza o comparaţie între pincipalele mijloace publicitare vom face o scurtă prezentare a acestor mijloace:

1. Forma scrisă este utilizată primordial în industria turistică, fiind uşor accesibilă, putând utiliza atât ilustraţii cu efect emoţional cât şi text pentru prezentarea informaţiilor.

Exemple:

prospecte, pliante, broşuri, cataloage, ghiduri, hărţi, afişe, presă, panouri, anunţuri, scrisori.

slide14

“Broşura turistică”este un material editat într-un număr mare de exemplare şi difuzat prin reţeaua de sucursale şi agenţii de voiaj. Broşurile sunt adresate uneori, şi direct către vechii clienţi sau către anumiţi clienţi potenţiali selecţionaţi pe diferite criterii. Principalele argumente comerciale utilizate în broşurile turistice sunt fotografiile în culori care pot suscita cel mai mare interes pentru angajamentul turistic, precum şi preţurile de referinţă prin care se urmăreşte atragerea atenţiei consumatorului.

slide15
2.Cinematografulcombină efectele vizuale care au mare impact asupra consumatorului, cu cele auditive şi de mişcare.Filmele turistice au un caracter documentar, permiţând transpunerea turistului în mediul ambiant al locurilor a căror vizitare este urmărită.Acest mijloc publicitar este costisitor, dar are şi avantajul că poate fi retransmis.
slide16

3.Radioul este un canal de largă audienţă pentru transmiterea mesajelor scurte, ştiri, comentarii, mesaje, asociate cu efecte sonore.

4.Televiziunea este rivala altor mijloace publicitare şi are avantajul că mesajul este recepţionat direct la locuinţă.Audienţa poate fi maximă,iar starea de relaxare a telespectatorului favorizează disponibilitatea pentru a reţine informaţiile.Dezavantajele utilizării acestui mijloc ar fi costul ridicat şi necesitatea de a relua mesajele în cadrul unei campanii publicitare pentru a avea efect.

slide17

5.Târgurile şi expoziţiile sunt manifestări periodice cu profil general sau specializat, naţionale sau internaţionale, pentru prezentarea ofertei diferiţilor agenţi economici, în vederea lărgirii contactelor comerciale.În turism se folosesc prezentări de hărţi, diapozitive, casete video, broşuri, pliante şi informaţii din partea prestatorilor de servicii.

slide18
Manifestările ce pot avea loc în cadrul târgurilor turistice sunt:săptămâni româneşti, expoziţii gastronomice, specatcole folclorice, filme turistice documentare, conferinţe de presă, întâlniri cu consumatorii, mese rotunde, interviuri, informaţii transmise prin viu grai; astfel aceste acţuni se încadrează tot mai mult în relaţiile publice ale agentului de turism.
slide19

6.Cadourile publicitare includ obiecte folosite drept suporturi publicitare transmise de agenţii de turism cu ocazia unor evenimente deosebite(an nou, jubilee, târguri) partenerilor şi clienţilor lor.Acestea sunt de obicei articole mărunte de uz general sau personal.

Exemple:calendare, agende, sacoşe,tricouri imprimate cu emblema firmei.

modalit ile principale de promovare a produselor turistice de c tre agen iile de turism sunt
Modalităţile principale de promovare a produselor turistice de către agenţiile de turism sunt:
 • 1.Editarea de materiale publicitare;
 • 2.Realizarea de campanii publicitare.

Obs:Indiferent de strategia aleasă pentru atingerea obiectivelor sale, orice realizator de produse turistice trebuie să-şi realizeze comercializarea produselor sale prin una din cele două modalităţi menţionate.

1 editarea de materiale publicitare
1. Editarea de materiale publicitare

Produsele turistice sunt comercializate în principal prin intermediul cataloagelor şi broşurilor.

Broşura turistică este definită drept materialul de prezentare editat într-un mare număr de exemplare şi difuzat prin reţeaua de sucursala şi de agenţii de turism.

argumentele comerciale utilizate n bro urile turistice sunt
Argumentele comerciale utilizate în broşurile turistice sunt:
 • Fotografia în culori care să suscite interesul pentru voiaj;
 • Preţul de referinţă, vizând să atragă atenţia turistului; uneori această tehnică se foloseşte doar pentru perioade restrânse, din extrasezon;
 • Calitatea grafică deosebit de bună;
 • Amplasarea în pagină a imaginilor, astfel încât să atragă atenţia.
etapele realiz rii unei bro uri
Etapele realizării unei broşuri
 • Conceperea broşurii
 • Difuzarea broşurii
i conceperea bro urii
I.Conceperea broşurii

Prezentarea broşurii trebuie să fie îngrijită pentru că ea determină, în parte, succesul voiajelor pe care le propune. De asemenea, broşura trebuie să permită o lectură atrăgătoare.

Catalogul trebuie să arate profilul agenţiei şi să fie adaptat clientelei sale (tineri şi fără pretenţii sau mai în vârstă şi preocupaţi de confort, înstăriţi, familii sau individual).

slide25
Regula conceperii unui material publicitar este următoarea:

- cu cât o ţară este mai puţin încântătoare, cu atât frumuseţea şi calitatea fotografiei trebuie să înfrumuseţeze realitatea.

ii difuzarea bro urii
II. Difuzarea broşurii

Broşurile sunt difuzate prin reţeaua de sucursale ale realizatorului şi prin agenţiile de turism sau sunt adresate direct fie vechilor clienţi, fie anumitor clienţi potenţiali, selecţionaţi în funcţie de diferite criterii (VIP, leader de opinie). Tirajul se stabileşte în funcţie de densitatea reţelei de distribuţie şi de numărul de clienţi.

slide27
Lansarea unei broşuri trebuie însoţită de publicitate, cu intenţia de a o face cunoscută detailiştilor şi publicului larg. Pentru a motiva agenţiile detailiste, se organizează seminarii de prezentare a produselor turistice, care adesea iau forma workshop-urilor şi concursurilor cu premii.
c t cost o bro ur
Cât costă o broşură?
 • Costul de fabricaţie al broşurii trebuie recuperat prin vânzarea produselor turistice. Dar rezultatul vânzărilor este şi în funcţie de numărul de broşuri distribuite. Câte exemplare sunt necesare pentru a vinde o călătorie?
slide29
Cei mai mari tour-operatori germani şi britanici consideră că 10 broşuri pentru o călătorie este mult. Tirajele lor trec lejer de un milion de exemplare şi obiectivul lor este o vânzare pentru 5-6 broşuri. Pe de altă parte, sunt producători care se mulţumesc cu rezultate mai mult decât modeste: o vânzare pentru 20-25 de broşuri.
slide30
Realizarea şi publicarea broşurii presupune mijloace financiare importante.
 • Omodalitate de a reduce costurile realizării de materiale publicitare, este tehnica “shell folder”, adică a pliantului “fad”. Acesta este mai economic, polivalent şi nu conţine fotografii color. El este folosit pentru a experimenta produsele turistice noi pentru care succesul este incert.
scopul si avantajul utilizarii brosurii
Scopul si avantajul utilizarii brosurii
 • Broşura turistică are avantajul de a fi unargument comercial foarte “concret” pentru vânzarea unui produs turistic, reprezentând de fapt un ansamblu de servicii, ce se vor consuma în viitor şi despre care turiştii nu au decât o idee foarte vagă asupra conţinutului.