gyermekv delmi t rv ny v ltoz sai 2013 09 01 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gyermekvédelmi törvény változásai 2013. 09.01. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gyermekvédelmi törvény változásai 2013. 09.01.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Gyermekvédelmi törvény változásai 2013. 09.01. - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Gyermekvédelmi törvény változásai 2013. 09.01. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Óvodáztatási támogatás Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet fogalma Készítette: Mohácsiné Dim Rita. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (RGYK).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gyermekvédelmi törvény változásai 2013. 09.01.' - nichole-osborn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gyermekv delmi t rv ny v ltoz sai 2013 09 01

Gyermekvédelmi törvény változásai 2013. 09.01.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Óvodáztatási támogatás

Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet fogalma

Készítette: Mohácsiné Dim Rita

rendszeres gyermekv delmi kedvezm ny rgyk
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (RGYK)

Az 1997. évi XXXI. törvény értelmében (gyermekvédelmi törvény) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult természetbeni (többek között a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, tankönyv-támogatásnak) kedvezmények igénybevételére.

rendszeres gyermekv delmi kedvezm ny rgyk1
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (RGYK)

Továbbá, annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 01-jén, illetve haa tárgyév november 01-jén fennáll természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Gyermekenként 5.800.- Ft/alkalom.

kedvezm nyek
Kedvezmények

a.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,

b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,

kedvezm nyek1
Kedvezmények

c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,

d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani

h tr nyos helyzet halmozottan h tr nyos helyzet fogalma
Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet fogalma

Hátrányos helyzetű gyermek fogalma:

Az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, akire vonatkozóan az alábbi körülmények közül legalább egy fennáll.

 • Alacsony iskolai végzettség (mindkét szülő maximum 8. általános iskolai végzettségű)
 • Alacsony foglalkoztatottság (gyermeket nevelő szülők bármelyikéről megállapítható, hogy az RGYK igénylésekor aktívkorúak ellátásában –foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély - részesül vagy igénylés időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy Munkaügyi Központnál
 • Szegregátum (IVS) vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek. (amelyet a Gyermekjóléti Szolgálat a korm. rendeletben szereplő nyomtatványon igazol)
halmozottan h tr nyos helyzet gyermek i
Halmozottan Hátrányos helyzetű gyermek I.

Az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, akire vonatkozóan az alábbi körülmények közül legalább kettő fennáll.

Alacsony iskolai végzettség (mindkét szülő maximum 8. általános iskolai végzettségű)

Alacsony foglalkoztatottság (gyermeket nevelő szülők bármelyikéről megállapítható, hogy az RGYK igénylésekor aktívkorúak ellátásában –foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély - részesül vagy igénylés időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy Munkaügyi Központnál

Szegregátum (IVS) vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek. (amelyet a Gyermekjóléti Szolgálat a korm. rendeletben szereplő nyomtatványon igazol)

halmozottan h tr nyos helyzet gyermek ii
Halmozottan Hátrányos helyzetű gyermek II.
 • Nevelésbe vett gyermek
 • Utógondozói ellátásban részesül és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.
d nt s k zl se
DÖNTÉS KÖZLÉSE
 • Települési önkormányzat jegyzője a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről tájékoztatást nyújt RGYK határozat formájában a nevelési-oktatási intézmények részére. Rendelkező részben fog szerepelni, hogy az adott gyermek 2H, vagy 3H-s, s annak oka.
vod ztat si t mogat s felt telei
Óvodáztatási támogatásfeltételei
 • Halmozottan hátrányos helyzet fennállása
 • Azon óvodai nevelési év kezdetéig amelyben az 5. életévet betölti, megkezdi az óvodai nevelési évben való részvételt
 • Legalább 2 hónapon keresztül rendszeresen óvodába jár a kérelem benyújtását megelőző időszakban
 • Kérelmet a szülő vagy a gyám annak a nevelési év kezdetéig terjesztheti elő, amelyikben az 5. életévet betölti.
slide11

Az óvodáztatási támogatás jogerős megállapítása esetén első alkalommal: (kérelem benyújtásakor 3 H-s)

 • az előző év december 05 és június 04-e között került sor akkor tárgyév júniusában
 • Június 05 és december 04-e között került megállapításra akkor tárgyév december hónapjában kerül utalásra.

További alkalmak (igénylés nélkül)

Óvodai nevelés jogviszonyának fennállásáig június és december hónapban kerül az óvodáztatási támogatás folyósításra, ha

 • Továbbra is 3H ÉS
 • Rendszeres óvodába járás fennáll
slide12

Rendszeres óvodába járás:

 • Naponta legalább 6 óra ÉS
 • igazolt, igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem haladja meg a munkanapokra eső óvodai nevelési napok 25%-át.
 • Települési önkormányzat jegyzője felhívja az óvoda figyelmét, hogy minden nevelési év

- május 08-ig, illetve

- november 8-ig küldje meg a 149/1997.(IX.10.) Korm.r. 14. számú mellékletet ( rendszeres óvodába járás nyomtatványa)