Programa de Millora I Innovació Docent
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Programa de Millora I Innovació Docent PMID. Coordinador: Albert Cornet. Els objectius del PMID són: Estimular la innovació docent mitjançant ajuts econòmics i suport metodològic a projectes d’innovació docent.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nibal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Programa de millora i innovaci docent pmid

Programa de Millora I Innovació Docent

PMID

Coordinador: Albert Cornet


Programa de millora i innovaci docent pmid

 • Els objectius del PMID són:

 • Estimular la innovació docent mitjançant ajuts econòmics i suport metodològic a projectes d’innovació docent.

 • Estructurar i cohesionar el professorat de la UB implicat en la millora de la docència mitjançant el reconeixement i consolidació de grups d’innovació docent.

 • Contribuir a la difusió, intercanvi i extensió de les experiències de millora i innovació docent, a través de la pàgina web del programa i organitzant activitats d’intercanvi d’experiències


Programa de millora i innovaci docent pmid

 • TASQUES

 • Recollir iniciatives

 • Definir línies d’actuació

 • Potenciar actuacions i metodologies derivades de la implementació de l’EEES

 • Facilitar les actuacions d’innovació del professorat

 • Difondre l´ús de bones pràctiques

 • Col.laborar en el disseny d’accions de formació

 • Promocionar l’ús de noves tecnologies i la seva correcte aplicació

 • Ampliar el nombre de professorat implicat en accions d’innovació

 • Desenvolupar actuacions institucionals

 • Consolidar la posició de la UB


Programa de millora i innovaci docent pmid

PMID

Convocatòries PMID

Situació actual

65 Grups Innovació Docent Consolidats (GIDC)

22 Grups d’Innovació Docent (GID)

95 projectes actius PID09

85 projectes actius PID10

Professorat implicat: 1800 professors

S’ha actuat en col.laboració amb l’ICE per incentivar la participació del professorat novell tan en PID com en GID.


Programa de millora i innovaci docent pmid

PMID

 • Actuacions curs 2010/2011

 • I.- GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ DOCENT

 • Model de gestió de GID

  • Objectiu

  • Transparent

  • Àgil

  • Estable

  • Perdurable

  • Sostenible

   • De Qualitat

 • Posta en marxa de l’OID

  • Difusió d’actuacions (intern /extern)

  • Establir sinèrgies

  • Gestió de convocatòries

 • Modalitat C en convocatòries PID (acreditació d’evidències)

 • Incorporació PMID a l’ICE (secció d’innovació docent)


 • Programa de millora i innovaci docent pmid

  PMID

  • Actuacions curs 2010/2011

  • II.- ALTRES ACTUACIONS

  • Projecte CUBAC

  • Metodologia d’acreditació de competències

  • Potenciar actuacions OCW

  • Afavorir relació entre GID i formació ICE

   • Publicació de bones pràctiques (octaedro)

   • Experts per a cursos de formació

   • Organització de tallers i Jornades

  • Participació en Comissions

   • Semipresencialitat

   • Comissió Informàtica docent

   • Equips docents

   • Jornades de tecnologia


  Programa de millora i innovaci docent pmid

  PMID

  • Model de Gestió de Grups

  • CRITERIS

  • Definició de nous criteris de valoració de les accions portades a terme pels

  • diferents grups com a indicadors per l’acreditació, consolidació i accés als recursos i ajuts disponibles.

  • Agilització del procediment d’incorporació i reconeixement de nous grups

  • Criteri A:Desenvolupament per part del grup d’accions d’innovació docent

  • Critri B: Participació en accions de difusió i formació relacionades amb l’activitat del grup

  • Criteri C: Elaboració de materials i recursos que afavoreixin l’assoliment dels aprenentatges d’assignatures o grups d’assignatures, així com l’aprenentatge autònom de l’alumnat


  Programa de millora i innovaci docent pmid

  PMID

  Model de Gestió de Grups

  VALORACIÓ

  Grup d’Innovació Docent Consolidat: Puntuació de més de 80 punts

  Reconeguts com a per un període de dos anys, a partir de la data de la

  resolució del procés.

  Grups d’Innovació Docent: Puntuació inferior a 80 punts.

  Aquesta puntuació s’ha d’obtenir obligatòriament:

  o amb 40 punts sobre el Criteri A.

  o amb 20 punts sobre el Criteri B.

  Només aquells 40 grups amb les puntuacions més altes, podran accedir als ajuts contemplats pel PMID.

  Aquest reconeixement com a GIDC es mantindrà, així com l’accés als ajuts i recursos disponibles pel PMID els dos anys següents a la data de la resolució.

  · La resta de grups mantindran el seu reconeixement com a Grup d’Innovació Docent Consolidat per un període de dos anys, a partir de la data de la resolució del procés.


  Programa de millora i innovaci docent pmid

  PMID

  Model de Gestió de Grups

  VALORACIÓ

  Criteri A. Tipus d’accions d’innovació docent

  Projectes de millora de la qualitat docent de convocatòries oficials i

  competitives d’altres institucions o organismes reconeguts

  12 punts per any de projecte en desenvolupament

  Projectes d’Innovació Docent (Convocatòries anuals PMID)

  20 punts

  Participació en accions/actuacions promogudes des del Vicerectorat de

  Política Docent i Científica o el PMID, vinculades amb al millora i la

  innovació de la docència universitària.

  20 punts

  Premis i distincions en matèria de docència atorgats per institucions o

  organismes externs de prestigi reconegut.

  15 punts

  Projectes de Recerca en Docència (Convocatòries bianuals REDICE)

  15 punts


  Programa de millora i innovaci docent pmid

  PMID

  Model de Gestió de Grups

  VALORACIÓ

  Criteri B. Tipus d’accions de difusió i de formació (*)

  Publicacions relacionades amb la innovació educativa a revistes nacionals e internacionals amb índex d’impacte 10 punts

  Publicacions relacionades amb la innovació educativa a revistes nacionals e internacionals sense índex d’impacte 5 punts

  Publicacions al Dipòsit Digital de la UB, a la col·lecció RIDOC (Recursos

  d’Informació per la Docència) 5 punts

  Edició de revistes relacionades amb la millora i innovació docent 10 punts

  Organització de jornades/congressos nacionals/congressos internacionals sobre millora o innovació docent universitària. 5/10/15 punts

  Participació com a ponent a jornades i congressos nacionals o internacionals relacionats amb la innovació educativa 8 punts per participació

  Comunicacions i/o pòsters amb publicació a jornades i congressos

  nacionals o internacionals relacionats amb la innovació educativa 5 punts per

  comunicació

  Comunicacions amb publicació a jornades promogudes pel Vicerectorat

  de Política Docent i Científica i/o el PMID 3 punts percomunicació/participació

  (*) Les accions particulars dels membres del grup seran reconegudes sempre que es faci

  constar la seva condició de membre del Grup d’Innovació Docent Consolidat de la UB.


  Programa de millora i innovaci docent pmid

  PMID

  Model de Gestió de Grups

  VALORACIÓ

  Criteri B. Tipus d’accions de difusió i de formació (*)

  Cursos, seminaris, tallers o altres accions de formació docent

  impartides, relacionades amb la millora i la innovació docent.

  La realització d’aquestes accions en col·laboració amb l’ICE de la UB

  tindran un valor afegit de 3 punts.

  5 punts per cada 8 hores

  Cursos, seminaris, tallers o altres accions de formació docent rebudes

  amb una duració mínima de 8 hores i relacionades amb la millora i la

  innovació docent

  La realització d’aquestes accions en col·laboració amb l’ICE de la UB tindran un valor afegit d’ 1 punt.

  1 punt per cada 8 hores

  Participació com assistent a jornades i congressos internacionals, nacionals relacionats amb la innovació educativa

  1 punt per participació

  (*) Les accions particulars dels membres del grup seran reconegudes sempre que es faci

  constar la seva condició de membre del Grup d’Innovació Docent Consolidat de la UB.


  Programa de millora i innovaci docent pmid

  PMID

  Model de Gestió de Grups

  VALORACIÓ

  Criteri C: Tipus d’accions sobre l’elaboració de materials i recursos

  Publicacions a OpenCourseWare UB

  5 punts perpublicació

  Publicacions al Dipòsit Digital de la UB, a la col·lecció OMADO (Objectes

  i Materials Docents)

  5 punts per publicació

  Elaboració de recursos i materials docents

  3 punts per material

  Guia d’ús d’adaptació de l’assignatura (en format informe o document)

  3 punts per material

  Evidències sobre l’impacte del material en la millora de l’aprenentatge

  dels estudiants (en format informe, article o document)

  3 punts per material


  Programa de millora i innovaci docent pmid

  PMID

  Model de Gestió de Grups

  Observatori Innovació Docent

  http://161.116.37.99/obinndoc/


  Programa de millora i innovaci docent pmid

  PMID

  Model de Gestió de Grups

  CALENDARI

  Desembre 2010: Presentació

  Gener-Març 2011: Simulació individualitzada per cada grup

  Abril 2011: Validació model

  Maig 2011: Convocatòria GID/PID