slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Programa de Millora I Innovació Docent PMID PowerPoint Presentation
Download Presentation
Programa de Millora I Innovació Docent PMID

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Programa de Millora I Innovació Docent PMID - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Programa de Millora I Innovació Docent PMID. Coordinador: Albert Cornet. Els objectius del PMID són: Estimular la innovació docent mitjançant ajuts econòmics i suport metodològic a projectes d’innovació docent.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Programa de Millora I Innovació Docent PMID' - nibal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Programa de Millora I Innovació Docent

PMID

Coordinador: Albert Cornet

slide2

Els objectius del PMID són:

 • Estimular la innovació docent mitjançant ajuts econòmics i suport metodològic a projectes d’innovació docent.
 • Estructurar i cohesionar el professorat de la UB implicat en la millora de la docència mitjançant el reconeixement i consolidació de grups d’innovació docent.
 • Contribuir a la difusió, intercanvi i extensió de les experiències de millora i innovació docent, a través de la pàgina web del programa i organitzant activitats d’intercanvi d’experiències
slide3

TASQUES

 • Recollir iniciatives
 • Definir línies d’actuació
 • Potenciar actuacions i metodologies derivades de la implementació de l’EEES
 • Facilitar les actuacions d’innovació del professorat
 • Difondre l´ús de bones pràctiques
 • Col.laborar en el disseny d’accions de formació
 • Promocionar l’ús de noves tecnologies i la seva correcte aplicació
 • Ampliar el nombre de professorat implicat en accions d’innovació
 • Desenvolupar actuacions institucionals
 • Consolidar la posició de la UB
slide4

PMID

Convocatòries PMID

Situació actual

65 Grups Innovació Docent Consolidats (GIDC)

22 Grups d’Innovació Docent (GID)

95 projectes actius PID09

85 projectes actius PID10

Professorat implicat: 1800 professors

S’ha actuat en col.laboració amb l’ICE per incentivar la participació del professorat novell tan en PID com en GID.

slide5

PMID

 • Actuacions curs 2010/2011
 • I.- GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ DOCENT
 • Model de gestió de GID
   • Objectiu
   • Transparent
   • Àgil
   • Estable
   • Perdurable
   • Sostenible
    • De Qualitat
 • Posta en marxa de l’OID
   • Difusió d’actuacions (intern /extern)
   • Establir sinèrgies
   • Gestió de convocatòries
 • Modalitat C en convocatòries PID (acreditació d’evidències)
 • Incorporació PMID a l’ICE (secció d’innovació docent)
slide6

PMID

 • Actuacions curs 2010/2011
 • II.- ALTRES ACTUACIONS
 • Projecte CUBAC
 • Metodologia d’acreditació de competències
 • Potenciar actuacions OCW
 • Afavorir relació entre GID i formació ICE
  • Publicació de bones pràctiques (octaedro)
  • Experts per a cursos de formació
  • Organització de tallers i Jornades
 • Participació en Comissions
  • Semipresencialitat
  • Comissió Informàtica docent
  • Equips docents
  • Jornades de tecnologia
slide7

PMID

 • Model de Gestió de Grups
 • CRITERIS
 • Definició de nous criteris de valoració de les accions portades a terme pels
 • diferents grups com a indicadors per l’acreditació, consolidació i accés als recursos i ajuts disponibles.
 • Agilització del procediment d’incorporació i reconeixement de nous grups
 • Criteri A:Desenvolupament per part del grup d’accions d’innovació docent
 • Critri B: Participació en accions de difusió i formació relacionades amb l’activitat del grup
 • Criteri C: Elaboració de materials i recursos que afavoreixin l’assoliment dels aprenentatges d’assignatures o grups d’assignatures, així com l’aprenentatge autònom de l’alumnat
slide8

PMID

Model de Gestió de Grups

VALORACIÓ

Grup d’Innovació Docent Consolidat: Puntuació de més de 80 punts

Reconeguts com a per un període de dos anys, a partir de la data de la

resolució del procés.

Grups d’Innovació Docent: Puntuació inferior a 80 punts.

Aquesta puntuació s’ha d’obtenir obligatòriament:

o amb 40 punts sobre el Criteri A.

o amb 20 punts sobre el Criteri B.

Només aquells 40 grups amb les puntuacions més altes, podran accedir als ajuts contemplats pel PMID.

Aquest reconeixement com a GIDC es mantindrà, així com l’accés als ajuts i recursos disponibles pel PMID els dos anys següents a la data de la resolució.

· La resta de grups mantindran el seu reconeixement com a Grup d’Innovació Docent Consolidat per un període de dos anys, a partir de la data de la resolució del procés.

slide9

PMID

Model de Gestió de Grups

VALORACIÓ

Criteri A. Tipus d’accions d’innovació docent

Projectes de millora de la qualitat docent de convocatòries oficials i

competitives d’altres institucions o organismes reconeguts

12 punts per any de projecte en desenvolupament

Projectes d’Innovació Docent (Convocatòries anuals PMID)

20 punts

Participació en accions/actuacions promogudes des del Vicerectorat de

Política Docent i Científica o el PMID, vinculades amb al millora i la

innovació de la docència universitària.

20 punts

Premis i distincions en matèria de docència atorgats per institucions o

organismes externs de prestigi reconegut.

15 punts

Projectes de Recerca en Docència (Convocatòries bianuals REDICE)

15 punts

slide10

PMID

Model de Gestió de Grups

VALORACIÓ

Criteri B. Tipus d’accions de difusió i de formació (*)

Publicacions relacionades amb la innovació educativa a revistes nacionals e internacionals amb índex d’impacte 10 punts

Publicacions relacionades amb la innovació educativa a revistes nacionals e internacionals sense índex d’impacte 5 punts

Publicacions al Dipòsit Digital de la UB, a la col·lecció RIDOC (Recursos

d’Informació per la Docència) 5 punts

Edició de revistes relacionades amb la millora i innovació docent 10 punts

Organització de jornades/congressos nacionals/congressos internacionals sobre millora o innovació docent universitària. 5/10/15 punts

Participació com a ponent a jornades i congressos nacionals o internacionals relacionats amb la innovació educativa 8 punts per participació

Comunicacions i/o pòsters amb publicació a jornades i congressos

nacionals o internacionals relacionats amb la innovació educativa 5 punts per

comunicació

Comunicacions amb publicació a jornades promogudes pel Vicerectorat

de Política Docent i Científica i/o el PMID 3 punts percomunicació/participació

(*) Les accions particulars dels membres del grup seran reconegudes sempre que es faci

constar la seva condició de membre del Grup d’Innovació Docent Consolidat de la UB.

slide11

PMID

Model de Gestió de Grups

VALORACIÓ

Criteri B. Tipus d’accions de difusió i de formació (*)

Cursos, seminaris, tallers o altres accions de formació docent

impartides, relacionades amb la millora i la innovació docent.

La realització d’aquestes accions en col·laboració amb l’ICE de la UB

tindran un valor afegit de 3 punts.

5 punts per cada 8 hores

Cursos, seminaris, tallers o altres accions de formació docent rebudes

amb una duració mínima de 8 hores i relacionades amb la millora i la

innovació docent

La realització d’aquestes accions en col·laboració amb l’ICE de la UB tindran un valor afegit d’ 1 punt.

1 punt per cada 8 hores

Participació com assistent a jornades i congressos internacionals, nacionals relacionats amb la innovació educativa

1 punt per participació

(*) Les accions particulars dels membres del grup seran reconegudes sempre que es faci

constar la seva condició de membre del Grup d’Innovació Docent Consolidat de la UB.

slide12

PMID

Model de Gestió de Grups

VALORACIÓ

Criteri C: Tipus d’accions sobre l’elaboració de materials i recursos

Publicacions a OpenCourseWare UB

5 punts perpublicació

Publicacions al Dipòsit Digital de la UB, a la col·lecció OMADO (Objectes

i Materials Docents)

5 punts per publicació

Elaboració de recursos i materials docents

3 punts per material

Guia d’ús d’adaptació de l’assignatura (en format informe o document)

3 punts per material

Evidències sobre l’impacte del material en la millora de l’aprenentatge

dels estudiants (en format informe, article o document)

3 punts per material

slide13

PMID

Model de Gestió de Grups

Observatori Innovació Docent

http://161.116.37.99/obinndoc/

slide14

PMID

Model de Gestió de Grups

CALENDARI

Desembre 2010: Presentació

Gener-Març 2011: Simulació individualitzada per cada grup

Abril 2011: Validació model

Maig 2011: Convocatòria GID/PID