proverbe i zic tori despre poe i i poezii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proverbe şi zicători despre poeţi şi poezii. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proverbe şi zicători despre poeţi şi poezii.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Proverbe şi zicători despre poeţi şi poezii. - PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on

Proverbe şi zicători despre poeţi şi poezii. Poezia este roua sclipind în soare. Când această rouă îţi udă încălţările începe proza vieţii. Poe ţ ii sunt la fel ca proverbele: mereu se poate g ă si unul care s ă -l contrazic ă pe altul. Poezia vindecă rănile create de raţiune.(Novalis)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Proverbe şi zicători despre poeţi şi poezii.' - nhung


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
proverbe i zic tori despre poe i i poezii

Proverbe şi zicătoridespre poeţi şi poezii.

Poezia este roua sclipind în soare. Când această rouă îţi udă încălţările începe proza vieţii.

Poeţii sunt la fel ca proverbele: mereu se poate găsi unul care să-l contrazică pe altul.

Poezia vindecă rănile create de raţiune.(Novalis)

Poezia apare când emoţia şi-a găsit gândul şi gândul şi-a descoperit cuvintele.(Robert Frost)

Fiecare om poartă în el sufletul unui poet care a murit tânăr.(Sainte-Beuve)

Poezia este jurnalul unei fiinţe marine care trăieşte pe uscat şi care doreşte să se înalţe în aer. Poezia este o căutare a silabelor care pot distruge barierele a ceea ce nu ştim şi a ceea ce nu putem ştii.Poezia reprezintă mărturia unei fantome despre natura curcubeelor şi cauza dispariţiei lor.(Carl Sandburg)

poe ii i poezii
Poeţii şi poezii

“Povara” de Marin Sorescu

“Stihuitorul” de Lucian Blaga

“Poeţii “ de Lucian Blaga

“Numai poetul” de Mihai Eminescu

prezentarea grupei
Prezentarea grupei

Evtei Emilia

Anane Frusina

Osip Claudia

Coşpănaru Claudiu

motiva ia alegerii temei
Motivaţia alegerii temei

Ne-am ales această temă pentru a înţelege

mai bine de ce au creat poeţii poezii şi care

este rolul poeziilor în viaţa noastră.

povara

POVARA

O carte mică,

N-am luat cu mine

Decât o carte subţire, Aşa ca o frunză.

Aşa ca o viaţă de om M-am gândit c-o să mă doară spinarea,

C-o să mă doară numele

Care-o va căra.”

de Marin Sorescu

povara metafor a actului crea iei poetice
“Povara” – metaforă a actului creaţiei poetice

“numele” - poetul

“cartea” – opera literară

slide7
Întreaga poezie “POVARA” are la bază sensurile metaforice ale cuvintelor “povara”, “carte”, “numele” care pun în lumină rolul creatorului de literatură – al poetului, al creaţiei literare - cartea, dar şi al actului creator care este văzut ca o povară

Sensul comparaţiei “o carte subţire/aşa ca o viaţă de om” evidenţiază trăsăturile comune ale celor doi termeni “ carte” – “ viaţa de om”, cartea subţire fiind fragilă, sensibilă asemenea unei vieţi de om.

Poetul vorbeşte despre povara unei cărţi mici, subţiri ca o frunză,ca o viaţă de om referindu-se la povara creaţiei.

Sensul ultimelor 3 versuri este acela că poetul îşi exprimă modestia faţă de propria creaţie,gândindu-se la faptul că o operă de mare amploare va fi greu de transmis, considerând că şi numele său nu va putea suporta această povară.

Verbul “ a căra” are semnificaţii profunde ,având sensul de a duce renumele de creator de poezie şi după moarte.

stihuitorul

STIHUITORUL

Chiar şi atunci când scriu stihuri originale

Nu fac decât să tălmăcesc.

Aşa găsesc că e cu cale.

Numai astfel stihul are un temei

Să se-mplinească şi să fie floare.

Traduc întotdeauna

Traduc în limba românească

Un cântec pe care inima mea

Mi-l spune îngânat suav în limba ei.

de LUCIAN BLAGA

slide9

“Stihuitorul” este cel care scrie stihuri - poetul, eul liric.

Sensul cuvântului “a tălmăci” este de a compune versuri, a crea poezii.

Construcţia”stihul are un temei”are rolul de a transmite ideea că poezia are rostul ei acela de “a se împlini” şi a deveni “floare” de a transmite binele şi frumosul.

După părerea poetului rostul poeziei este acela de “a traduce”, de a transmite pe înţelesul tuturor propriile idei, stări, sentimente prin poezie care este cântec al inimii eului liric.

slide10

Întreaga poezie reprezintă o definiţie a eului liric şi al actului poetic, poetul neputând exista fără poezie, cum nici poezia nu s-ar putea produce fără “cântecul din inima poetului” şi fără “tălmăcirea” a acestuia pentru lumea din jur.

“stihuitorul” – poetul

poezia – “stih”, “cântec”, “floare”

“tălmăcesc”, “traduc” - creez

poe i i

Poeţii

“Eitac ca roua,ca sămânţa,ca un dor.

Caapeleeitac,ceumblăsub ogor .

Şi-apoisub cânteculprivighetorilor

Izvorse facîn rarişte,izvorsonor.”

de Lucian Blaga

poe ii roua s m n a dorul ape izvor izvor sonor poezia c ntec al privighetorilor
poeţii – “roua”, “sămânţa”, “dorul”, “ape”, “izvor”, “izvor sonor”

poezia – “cântec al privighetorilor”

slide13

În această poezie poeţii sunt comparaţi cu “roua” pentru că ei sunt cei capabili să revigoreze viaţa prin creaţiile sale, cu “sămânţa” , deoarece prin creaţiile lor sădesc în sufletele cititorilor noi sentimente, trăiri, idei, cu “dorul” – sentimentul cu cele mai profunde semnificaţii, cu “apele” tăcute, dar în acelaşi timp sonore.Metafora “izvor sonor” are rolul de a accentua menirea poetului, aceea de a crea, de a trezi la viaţă, de a transmite idei, stări, sentimente, de a încânta asemenea unui cântec al privighetorilor.

numai poetul

Numaipoetul

Lumea toată-i trecătoare,Oamenii se trec şi morCa şi miile de unde,Ca un suflet le pătrunde,Treierând necontenitSânul mării infinit.Numai poetul,Ca păsări ce zboarăDeasupra valurilor,Trece peste nemărginirea timpului,În ramurile gândului,În sfintele lunci,Unde păsări ca elSe-ntrec în cântări.

de MIHAI EMINESCU

slide15

poeţii – “păsări ce zboară peste nemărginirea timpului”

ideile poetice – “ramurile gândului”

sentimentele, trăirile – “sfintele lunci”

poeziile – “cântările”

slide16

Ca şi în celelalte poezii în poezia “Numai poetul” eul liric evidenţiază rolul creatorului de poezie, al poetului,care este ilustrat prin metafora şi comparaţia “pasăre” – acela de a înfrumuseţa viaţa trecătoare a omului, de a-l cunoaşte în profunzimea gândurilor şi a sentimentelor sale, prin transmiterea propriilor gânduri, sentimente.

concluzia
Concluzia
  • În urma analizei poeziilor prezentate am înţeles cât de importantă este menirea poetului pe pământ, cât de greu este actul creaţiiei şi că studiind şi citind cât mai multe poezii, putem să ne înţelegem mai bine propriile noastre sentimente, gânduri, idei, trăiri.