Download
tastet tic les webquest n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tastet TIC. Les Webquest. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tastet TIC. Les Webquest.

Tastet TIC. Les Webquest.

238 Views Download Presentation
Download Presentation

Tastet TIC. Les Webquest.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tastet TIC. Les Webquest. CRP del Garraf. 11 / març / 2008

 2. Quèés una Webquest? CRP del Garraf. 11 / març / 2008

 3. Quèés una Webquest? • Una activitat col·laborativa destinada a facilitar d’adquisició significativa de coneixements, mitjançant la cerca guiada i el treball en línia. CRP del Garraf. 11 / març / 2008

 4. La Webquest, és una nova manera d’ensenyar i d’aprendre? CRP del Garraf. 11 / març / 2008

 5. La Webquest, és una nova manera d’ensenyar i d’aprendre? • Més que això, és una eina prou vàlida per a fer activitats d’ensenyament-aprenentatge emmarcades en una idea dinàmica de l’acció educativa, en la que l’alumnat és protagonista actiu del seu propi procés, en un treball eminentment col.laboratiu. CRP del Garraf. 11 / març / 2008

 6. Qui pot preparar una webquest? CRP del Garraf. 11 / març / 2008

 7. Qui pot preparar una webquest? • Qualsevol mestre que s’hi dediqui, aprenent, formant-se i practicant (requeriments tècnics a l’abast de tothom, ordinadors i connexió a Internet) CRP del Garraf. 11 / març / 2008

 8. Qui la pot resoldre? CRP del Garraf. 11 / març / 2008

 9. Qui la pot resoldre? • Grups d’alumnat de tots nivells, segons estigui preparada. CRP del Garraf. 11 / març / 2008

 10. Amb quins suports es pot treballar? CRP del Garraf. 11 / març / 2008

 11. Amb quins suports es pot treballar? • Suports per a posar el treball en línia:-Arxius de text (Word, open office text...) -Arxius PDF, presentacions... -Pàg. Web o part d’una, fent servir programes com Macromedia Dreamweaver -Blocs, espais Wiki, Moodle... En tots els casos es tracta de que l’alumnat hi pugui accedir, pugui anar cercant, discutint decidint, resolent la feina i pugui desar la seva feina per tal de comunicar, compartir.O, si ho preferiu, amb plantilles preparades. Mireu:http://www.xtec.cat/recursos/webquests/ CRP del Garraf. 11 / març / 2008

 12. Quines parts té una Webquest? CRP del Garraf. 11 / març / 2008

 13. Quines parts té una Webquest? Introducció Tasques Procés Avaluació Conclusió Crèdits Guia didàctica CRP del Garraf. 11 / març / 2008

 14. N’hi ha de preparades? CRP del Garraf. 11 / març / 2008

 15. N’hi ha de preparades? • Sí, i el fet de compartir-les és una de les característiques del treball que ens ocupa. • Fem-ne servir, creem-ne i posem-les a l’abast del món educatiu. CRP del Garraf. 11 / març / 2008

 16. Per anar prenent mides... CRP del Garraf. 11 / març / 2008

 17. Per anar prenent mides... http://acte.xtec.cat/%7Escapella/garraf/index.htm http://webquest.xtec.cat/enlla/?cat=0</span> http://www.xtec.cat/recursos/webquests/ https://webquestgarraf.wikispaces.com/ CRP del Garraf. 11 / març / 2008

 18. Més... CRP del Garraf. 11 / març / 2008

 19. Més... Puc agafar una plantilla i fer-me-la meva per a la Webquest que vull preparar?Sí. Quan tinc una plantilla l’edito amb un programa tipus Dreamweaver i… endavant! (cal posar-la en un lloc a l’abast de l’alumnat: pàg web, local, servidor…) Com puc obrir un Espai Wiki? Ens podem apuntar a la jornada tècnica, al web del CRP) Dues Webquest de mostra, nostres: Museus del Garraf i Jocs d’arreu del Món. (mostrar-les, no estan en línia) CRP del Garraf. 11 / març / 2008

 20. I més... Jornades Webquest http://blocs.xtec.cat/jornadeswebquest/ I, pel que necessiteu, crp-garraf@xtec.cat o jfuente1@xtec.cat (Il.lustracions, excepte el Margallò, de Carolina Granadino) CRP del Garraf. 11 / març / 2008