Les TIC en educació ? - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Les TIC en educació ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Les TIC en educació ?

play fullscreen
1 / 16
Les TIC en educació ?
62 Views
Download Presentation
kyria
Download Presentation

Les TIC en educació ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Les TIC en educació?

 2. Per a què serveixen les TIC a l’escola ?

 3. Les TIC serveixen per a... Portar el món a l’escola

 4. Les TIC serveixen per a... Obrir l’escola al món

 5. I per ferquè?

 6. per fer el mateix …

 7. per a fer més…

 8. Recipients... Jclic, Hot Potatoes, Quia,... Eines 2.0 Recursos organitzats... El magnífic treball dels CALCULUS Mil.lions de webs..... http://www.genmagic.org/mates3/jtau.swf Juguemamb les taules Gand Prix http://www.multiplication.com/flashgames/GrandPrix.htm Count Us In http://www.abc.net.au/countusin/games/game1.htm Atrapa el correcto http://www.vedoque.com/juegos/granja-matematicas.html MULTIPLICACIÓN http://www.aplusmath.com/games/matho/MultMatho.html

 9. per atransformarl’educació Centre for Excellence in Teaching and Learning, Univ. of Sussex http://www.flickr.com/photos/jiscinfonet/2328304147

 10. metodologies... !

 11. APRENENTATGE BASAT EN RESOLUCIÓ DE PROBLEMES(APB) CACERES DEL TRESOR APRENENTATGE PER TASQUES LES EARTQUESTS PROJECTES (en xarxa, telemàtics col·laboratius, interdiscplinars...) LES TAF VIATGES VIRTUALS WEBGINCANAS WEBTASKS WEBQUEST

 12. milers Hi han centenars d’eines “Web 2.0”

 13. Per exemple.... Aquesta web ! http://cooltoolsforschools.wikispaces.com/