slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej. OD POMYSŁU DO REALIZACJI. Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010. X Paraspartakiada Śląska i Zagłębia – 20 października 2009. Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010' - nevaeh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej

OD POMYSŁU DO REALIZACJI

Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010

slide2

X Paraspartakiada Śląska i Zagłębia – 20 października 2009

Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010

sk d pomys budowy o rodka niepe nosprawno w r d dzieci i m odzie y w wojew dztwie l skim

Skąd pomysł budowy Ośrodka? – niepełnosprawność wśród dzieci i młodzieży w województwie śląskim

 • Liczby :
 • -226 szkół specjalnych, w tym
 • 88 szkół podstawowych
 • 94 gimnazja
 • 44 szkoły zawodowe i średnie
 • Szkoły z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi
 • 67 szkół podstawowych
 • 25 gimnazjów ogólnokształcących

Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010

slide4

Skąd pomysł budowy Ośrodka? – niepełnosprawność wśród dzieci i młodzieży w województwie śląskim

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku największa liczba osób niepełnosprawnych jest w województwie małopolskim - ok. 600 tysięcy osób.

W województwie śląskim liczba osób niepełnosprawnych stanowi 12% ludności regionu i 10% ogółu osób niepełnosprawnych w kraju.

W 2002 roku w województwie śląskim co ósmy mieszkaniec był osobą niepełnosprawną, natomiast w kraju co siódmy.

Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010

slide5

Skąd pomysł budowy Ośrodka? – niepełnosprawność wśród dzieci i młodzieży w województwie śląskim

Największe natężenie niepełnosprawności zanotowano w południowej oraz północno-wschodniej części regionu, czyli na obszarze Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Jaworzna, powiatu będzińskiego i zawierciańskiego.

Szacuje się, iż na terenie tym problemem niepełnosprawności dotkniętych jest ok. 95 tys. osób. Tylko w Dąbrowie Górniczej mieszka prawie 20 tys. osób niepełnosprawnych i liczba ta rośnie.

W samym 2009r. Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał 2.568 orzeczeń o niepełnosprawności (w tym 174 dla osób do 16 roku życia).

Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010

slide6

Skąd pomysł budowy Ośrodka? – niepełnosprawność wśród dzieci i młodzieży w województwie śląskim

Liczba uczniów w dąbrowskich szkołach specjalnych na dzień 21 maja 2010 r.

Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010

slide7

Problemy obecnie funkcjonujących obiektów

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących
 • bardzo zły stan techniczny obecnego budynku szkolnego uniemożliwiający prawidłową pracę
 • ograniczona powierzchnia działalności edukacyjnej
 • brak możliwości rozbudowy obiektu
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II
 • zbyt mała liczba sal lekcyjnych
 • brak stołówki, świetlicy, sali gimnastycznej, odpowiedniej liczby specjalistycznych sal i pracowni
 • brak możliwości rozbudowy obiektu

Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010

slide8

Dlaczego taki Ośrodek jest potrzebny?

 • wysoka liczba osób niepełnosprawnych w województwie śląskim,
 • niski poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych,
 • trudności z dojazdem do szkół przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
 • szczególnie niska aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych,
 • wysoki poziom bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych,
 • mała liczba specjalnych placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabo widzącej,
 • mała liczba specjalnych placówek szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • brak dostatecznej wiedzy pedagogów z zakresu tyflodydaktyki,
 • niezadowalający poziom zaopatrzenia uczniów niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
 • zbyt mała liczba miejsc w obiektach szkolno-wychowawczych w stosunku do zapotrzebowania.

Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010

slide9

Projekt Ośrodka

Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010

slide10

Cele projektu budowy Ośrodka

 • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym przygotowanie do samodzielnego udziału w życiu społecznym i integracji w bezpiecznej atmosferze i aktywnej współpracy z rodzicami i środowiskiem
 • poprawa wykształcenia osób niepełnosprawnych
 • poprawa warunków kształcenia i prawidłowego rozwoju na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 • zwiększenie liczby placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych oraz miejsc w tych obiektach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 • zapewnienie bazy pobytowej dla niepełnosprawnych z poza miasta
 • poprawę aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych
 • zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych

Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010

slide11

Podział obiektów Ośrodka

Część I – przeznaczona dla dzieci słabo widzących i niewidzących (w tym internat, szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, zespół rewalidacyjny, szkoła podstawowa i gimnazjum)

Część II – przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych ( WWR, przedszkole i rewalidacja, szkoła podstawowa, gimnazjum, rehabilitacja + WF)

Część III – część obejmująca wspólny zespół sportowy będący jednocześnie łącznikiem pomiędzy częścią I i II

Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010

slide12

Podział obiektów Ośrodka

Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010

slide13

Etapy realizacji projektu

 • przygotowanie terenu pod inwestycję
 • wykonanie przyłączy elektrycznych, wodociągowych i sanitarnych,
 • budowa obiektów podstawowych,
 • wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., gazowej i wentylacji w budynkach oraz kotłowni,
 • budowa sieci kanalizacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej,
 • wykonanie zagospodarowania terenu, w tym dróg i parkingu, plac zabaw dla dzieci wewnątrz Ośrodka oraz budowa obiektów pomocniczych

Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010

slide14

Stan realizacji projektu

Obecnie dla przedmiotowego zadania uzyskano wszelkie niezbędne decyzje administracyjne oraz wykonano prace rozbiórkowe i przygotowawcze dla terenu przewidzianego pod realizację inwestycji.

26 marca 2010 ogłoszono przetarg na budowę Ośrodka. Termin składania ofert upłynął z dniem 24 maja 2010, a 27 lipca 2010 podpisana została umowa opiewająca na kwotę 63 mln zł! Rozpoczęcie prac w październiku 2010.

Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010

slide15

Podejmowane próby finansowania projektu

Zarówno w 2008 jak i w 2009 miasto podejmowało próby, by projekt uzyskał wsparcie z budżetu państwa. Przy ostatnich dwóch głosowaniach w grudniu 2009 zabrakło naprawdę niewiele głosów.

W pierwszym głosowaniu nad poprawką do budżetu zabrakło jedynie 24 głosów! (głosowało 414 posłów, za było 184, przeciw 229, 1 się wstrzymał)

W drugim głosowaniu poprawka przepadła tylko 22 głosami!(głosowało 420 posłów, 189 było za, 230 przeciw, 1 się wstrzymał).

Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010

slide16

Finansowanie projektu

Na budowę zabezpieczono środki z budżetu miasta, nadal jednak poszukiwane są inne źródła wsparcia tego przedsięwzięcia:

We wrześniu 2009 dochód z jubileuszowego programu „Familiada” w Telewizji Polskiej został przeznaczony na rzecz Ośrodka.

We wrześniu tego roku kilkunastu biegaczy z Dąbrowy Górniczej zamierza pobiec w sztafecie z Dąbrowy Górniczej do Warszawy. Jej uczestnicy złożą na ręce Marszałka Sejmu RP wniosku o wsparcie budowy Ośrodka w Dąbrowie Górniczej z budżetu państwa.

Będzie to pierwszy wniosek w historii polskiego parlamentaryzmu, który zostanie złożony również w języku Braillea.

Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010

slide17

Nie bądź obojętny!

Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010

slide18

Dziękuję za uwagę

Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010