Грађевински факултет БГ
Download
1 / 28

??????????? ???????? ?? - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

Грађевински факултет БГ. Хидротехника Nenad Jaćimović Дренажа подземних вода у фази градње објеката. Садржај презентације. Методе за снижење нивоа подз. вода Основне законитости кретања подз. вода Пројектовање система за снижење нивоа у зони грађевинског ископа Бунарски филтри.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????? ???????? ??' - nero


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5631176

Грађевински факултет БГ

Хидротехника

Nenad Jaćimović

Дренажа подземних вода у фази градње објеката


5631176
Садржај презентације

 • Методе за снижење нивоа подз. вода

 • Основне законитости кретања подз. вода

 • Пројектовање система за снижење нивоа у зони грађевинског ископа

 • Бунарски филтри


5631176
Основни задатак: Омогућити рад у СУВОМ


5631176
Методе које се примењују у пракси

 • Гравитациони дренажни системи

 • Вакуумски системи

 • Дубоки бунари

 • Вештачке баријере (дијафрагме)

 • Комбиноване методе


5631176

Дренажни ровови пракси

 • Услови примене:

 • Слабије пропусна земљишта

 • Није потребно велико снижење нивоа

 • (низак ниво подземних вода)


5631176

Игла - филтери пракси

 • Скуп бунара малог пречника који су преко сабирног цевовода спојени на вакуум пумпу

 • Захтевано снижење је мање од ~6м

 • Елементи система:

 • Игла-филтери (бунари пречника 50 или 75мм, дужине 7-

 • 8м са перфорацијом на последњем метру)

 • Сабирни колектор – цев са прикључцима на растојању 1м

 • Вакуум пумпа капацитета до 30L/s

5631176

Дубоки бунари пракси

 • Примењују се када се ради о моћном водоносном слоју из кога је потребно црпити значајне количине воде .

 • Потребно је дефинисати:

 • дубину бунара

 • минималан потребан број бунара

 • распоред и капацитет бунара

 • пречник бунара и филтарски засип како би се

 • избегла суфозија (испирање ситних честица)


5631176

Аквифер – водоносни слој пракси

Аквитард – слабо пропусни слој


5631176
Где се налази подземна вода – праксипескови и шљункови

Зрно песка

Порни простор5631176
Порозна средина пракси

Вода

Порозност


5631176

Резерве подземне воде и њено кретање (струјање)

Важно:

порозност – уствари, ефективна порозност, запремински

удео порног простора међусобно повезаног

песак и шљунак – порозни, глина - мало

пропусност – способност материјала да пропусти флуид

песак – пропусан; глина - непропусна


5631176
Профил влажности и подземне воде кретање (струјање)

Ниво подземне воде одговара нивоу у бунару,

Профил влажности нема дисконтинуитет на коти нивоа


5631176
Пијезометарска кота – или, како заједно приказати потенцијалну енергију услед положаја и притиска


5631176
M заједно приказати потенцијалну енергију услед положаја и притискаерењем до показатеља струјања подземних вода

 • Ниво подземне воде,

 • коефицијент филтрације


5631176
Смер тока подземних вода се може одредити на основу распореда пијезометарских нивоа

60

61

62

60.5

60.2

59.8

61.5

61.1

61.2

61.9

62.4

63.5


5631176
Издан под притиском и издан са слободном површином


Darcy
Дарсијев ( слободном површиномDarcy) експеримент

Коефицијент филтрације

протицај

Дарсијев закон:

П - кота


5631176

 • Кретање подземне воде зависи од: слободном површином

  • Разлике нивоа воде (нагиб пијезометарске линије)

  • Коефицијента филтрације (веза спец. протицаја и нагиба П линије)

  • Коефицијент филтрације зависи од флуида (вискозности) и од порозности материјала

  • Специфична пропусност

Пијезометарска линија

Hornberger et al., 1998


5631176
Аналитички изрази за прорачун снижења услед рада бунара

Ro – radijus dejstva bunara

(Sichart)


5631176
Аналитички изрази за прорачун снижења услед рада бунара

Бунар у издани са слободним нивоом


5631176
Рад групе бунара (принцип суперпозиције)

Принцип суперпозиције

Укупно снижење нивоа подземне воде у некој тачки = збир депресија услед рада појединих бунара


5631176
Бунар поред реке – метода огледалних слика5631176
Пречник бунара и заштитни филтар

Дозвољена брзина на улазу у бунар:

(Sichart)

Карактеристике филтарског засипа (Terzaghi):

Бушени бунар

Df 15 > 4Ds 15

Df 15 < 4Ds 85


ad